Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Voda

Index Voda

Voda ali sistematično oksidan je kemijska spojina in polarna molekula, pri standardnih pogojih tekočina s kemijsko molekulsko formulo H2O.

92 odnosi: Amonijak, Antropično načelo, Atom, Žveplo, Barva, Blaise Pascal, Celzijeva temperaturna lestvica, Džul, Elektronegativnost, Energija, Fotosinteza, Gostota, Hidroliza, Izparilna toplota, Jezero, Kelvin, Kemija, Kemijska formula, Kilogram, Kisik, Kiti, Koža, Kondenzacija, Kovalentna vez, Kri, Kritična temperatura, Kroženje vode, Led, Limfa, Mednarodni sistem enot, Mega, Meter, Mol (enota), Molekula, Molekulska masa, Obala, Oblak, Ocean, Oko, Osmoza, Padavine, Para, Parni tlak, Parodija, Periodni sistem elementov, Plazilci, Plin, Polarna molekula, Pomol, Potok, ..., Prebava, Prekop, Presnova, Prozornost, Rastline, Rastlinska celica, Rastlinski list, Ravnovesje, Reagent, Redoks reakcija, Reka, Ribe, Ribnik, Seč, Sečnina, Sesalci, Snov, Specifična toplota, Spojina, Standardna tvorbena entalpija, Standardni pogoji, Svetloba, Tališče, Težka voda, Tehniška založba Slovenije, Tekočina, Temperatura, Tlak, Toplota, Trajekt, Transpiracija, Trojna točka, Utopitev, Viskoznost, Voda, Vodik, Vodikov peroksid, Vodikov sulfid, Vodikova vez, Vrelišče, Zemlja, Znojenje. Razširi indeks (42 več) »

Amonijak

Amonijak (tudi azan ali amonijak) je brezbarven plin neprijetnega vonja.

Novo!!: Voda in Amonijak · Poglej več »

Antropično načelo

Antrópično načêlo je v filozofiji načelo, ki v najpreprostejši obliki določa, da mora biti vsaka veljavna teorija o Vesolju skladna s človekovim obstojem kot živim bitjem na podlagi ogljika v danem času in prostoru.

Novo!!: Voda in Antropično načelo · Poglej več »

Atom

Helijev atom Atóm je najmanjši del snovi, ki ga kemijsko ne moremo več razstaviti.

Novo!!: Voda in Atom · Poglej več »

Žveplo

Žvêplo (latinsko sulphur) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol S in atomsko število 16.

Novo!!: Voda in Žveplo · Poglej več »

Barva

Bárva je občutek, ki (pri ljudeh) izhaja iz zmožnosti očesa za ločevanje treh različnih filtriranih slik.

Novo!!: Voda in Barva · Poglej več »

Blaise Pascal

Blaise Pascal, francoski matematik, filozof in fizik, * 19. junij 1623, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne, Francija, † 19. avgust 1662, Pariz, Francija.

Novo!!: Voda in Blaise Pascal · Poglej več »

Celzijeva temperaturna lestvica

Célzijeva temperatúrna léstvica je lestvica za merjenje temperatur, ki jo je leta 1742 predlagal švedski astronom Anders Celsius.

Novo!!: Voda in Celzijeva temperaturna lestvica · Poglej več »

Džul

Džúl ali joule je v fiziki enota za delo in energijo.

Novo!!: Voda in Džul · Poglej več »

Elektronegativnost

Elektronegativnost, ki jo označujemo z grško črko hi (χ), je kemijska lastnost, ki opisuje sposobnost atoma (ali bolj redko funkcionalne skupine), da v kovalentni vezi pritegne valenčne elektrone.

Novo!!: Voda in Elektronegativnost · Poglej več »

Energija

Energíja je sestavljena fizikalna količina.

Novo!!: Voda in Energija · Poglej več »

Fotosinteza

listih. Fótosintéza (iz grščine: photós - svetloba +: sýnthesis - spajanje, sestavljanje) je biokemijski proces, pri katerem rastline, alge ter nekatere praživali in bakterije izrabljajo energijo sončne svetlobe za pridelavo hrane.

Novo!!: Voda in Fotosinteza · Poglej več »

Gostota

Gostôta (označba \rho\) je fizikalna količina, določena za homogena telesa kot razmerje med maso m\, in prostornino telesa V\,, kot razmerje med molsko maso M\, in molsko prostornino V_\, ali kot obratna vrednost specifične prostornine v\,: Enota za merjenje gostote je kg/m³, g/cm³ ipd.

Novo!!: Voda in Gostota · Poglej več »

Hidroliza

Hidroliza (iz grščine hydro.

Novo!!: Voda in Hidroliza · Poglej več »

Izparilna toplota

Izparílna toplôta je toplota, ki jo moramo pri stalnem tlaku dovesti enemu kilogramu dane snovi v kapljevinastem agregatnem stanju, segrete do vrelišča, da izpari, torej da preide v plinasto agregatno stanje.

Novo!!: Voda in Izparilna toplota · Poglej več »

Jezero

Blejsko jezero Jezero Billy v Utahu Jézero je velika (po navadi sladkovodna) stoječa vodna površina, ki jo obkroža kopno.

Novo!!: Voda in Jezero · Poglej več »

Kelvin

Kelvin (oznaka K) je osnovna enota SI termodinamične temperature.

Novo!!: Voda in Kelvin · Poglej več »

Kemija

Antoine Lavoisier (1743-1794), »oče sodobne kemije« Kemija (koptsko/egipčansko kēme - (črna) zemlja, grško: himia - umetnost (predelave) kovin, arabsko الخيمياء: al-kīmiyá - umetnost pretvarjanja) je znanost, ki preučuje sestavo, zgradbo in lastnosti snovi ter spremembe, do katerih pride med kemijskimi reakcijami.

Novo!!: Voda in Kemija · Poglej več »

Kemijska formula

Kemijska formula je simbolični ali grafični prikaz sestave oziroma zgradbe molekule kemijske spojine.

Novo!!: Voda in Kemijska formula · Poglej več »

Kilogram

Kilográm (oznaka kg) je osnovna enota SI mase, enaka masi prakilograma, izdelanega iz zlitine platine in iridija, shranjenega v Mednarodnem uradu za uteži in mere (BIPM) v Sevresu pri Parizu.

Novo!!: Voda in Kilogram · Poglej več »

Kisik

Kisík je kemijski element s simbolom O in atomskim številom 8.

Novo!!: Voda in Kisik · Poglej več »

Kiti

Kiti (znanstveno ime Cetacea, iz grškega κῆτος (kētos) - orjaška riba oz. morska pošast) so red sesalcev, katerega predstavniki so prilagojeni na življenje pod vodo.

Novo!!: Voda in Kiti · Poglej več »

Koža

Struktura človeške kože Koža (lat. integumentum commune) je največji organ oziroma čutilo, ki varuje vse druge organe v organizmu.

Novo!!: Voda in Koža · Poglej več »

Kondenzacija

plastenke Kondenzácija ali utekočínjanje (oziroma pravilneje ukapljevínjanje) je fazni prehod, pri katerem snov preide iz plinastega v kapljevinsko agregatno stanje.

Novo!!: Voda in Kondenzacija · Poglej več »

Kovalentna vez

Kovalentna vez dve vodikovih atomov s skupnim elektronskim parom. Kovalentna vez je kemijska vez, ki nastane med dvema raznovrstnima ali istovrstnima nekovinama ali dvema kovinskima atomoma, ko dva atoma prispevata po enega ali več elektronov v skupni elektronski par, ki atoma poveže v molekulo.

Novo!!: Voda in Kovalentna vez · Poglej več »

Kri

vrstičnim elektronskim mikroskopom. Krí je tekoče tkivo, zgrajeno iz številnih vrst specializiranih celic in tekoče medceličnine (krvne plazme).

Novo!!: Voda in Kri · Poglej več »

Kritična temperatura

Krítična temperatúra je najvišja mogoča temperatura, pri kateri se lahko plin z zviševanjem tlaka utekočini.

Novo!!: Voda in Kritična temperatura · Poglej več »

Kroženje vode

Shema kroženja vode v naravi Kroženje vode, tudi vodni krog, je neprestano kroženje vode v Zemljini hidrosferi.

Novo!!: Voda in Kroženje vode · Poglej več »

Led

Blok ledu na Islandiji Léd je zmrznjena trdna oblika vode.

Novo!!: Voda in Led · Poglej več »

Limfa

Prikaz mezgovnic v človeškem telesu. Limfa ali mezga je rumenkasta prosojna telesna tekočina, ki po telesu teče po mezgovnicah.

Novo!!: Voda in Limfa · Poglej več »

Mednarodni sistem enot

Mednárodni sistém enôt (po izvirnem francoskem izrazu Système International d'Unités pogosto imenovan tudi SI) je najpogosteje uporabljan sistem merskih enot.

Novo!!: Voda in Mednarodni sistem enot · Poglej več »

Mega

Méga (okrajšava M) je predpona SI v mednarodnem sistemu enot, ki označuje desetiško potenco 106, oziroma en milijon ali 1.000.000.

Novo!!: Voda in Mega · Poglej več »

Meter

Kocka s stranico enega metra, ob njej otrok za ponazoritev Méter (simbol m) je osnovna enota SI za merjenje dolžine, enaka razdalji, ki jo svetloba prepotuje v vakuumu v sekunde.

Novo!!: Voda in Meter · Poglej več »

Mol (enota)

Mól (oznaka mol) je osnovna enota SI množine snovi, ki vsebuje toliko osnovnih delov snovi, kolikor atomov vsebuje 0,012 kilograma izotopa ogljika 12C.

Novo!!: Voda in Mol (enota) · Poglej več »

Molekula

Molékula je delec snovi, ki se v tekočinah giblje neodvisno od drugih delcev.

Novo!!: Voda in Molekula · Poglej več »

Molekulska masa

Molekulska masa (okrajšano M), zastarelo molekulska teža, je fizikalna količina, ki pove, kolikšna je masa ene molekulehttp://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5525830/masa?query.

Novo!!: Voda in Molekulska masa · Poglej več »

Obala

rtu Roca na Portugalskem Obala je mejni pas med vodnim telesom in kopnim ali črta, ki je meja med kopnim in morjem ali jezerom.

Novo!!: Voda in Obala · Poglej več »

Oblak

Kumulusni oblak Oblák je pojav v Zemljinem ozračju, v katerem so zgoščeni vodni hlapi ali kristalčki ledu, premera manj kot 0,01 mm.

Novo!!: Voda in Oblak · Poglej več »

Ocean

Antarktični ali Južni ocean; zadnja sta ponekod obravnavana kot del prvih treh. Oceán (starogrško: Okeanós (Okeánes) - veliko morje) je telo slane vode, ki obsega večji del hidrosfere katerega od planetov.

Novo!!: Voda in Ocean · Poglej več »

Oko

Človeško oko kačjega pastirja Okó je organ vida, ki zaznava svetlobo.

Novo!!: Voda in Oko · Poglej več »

Osmoza

Shematski prikaz osmoze Osmóza (tudi ozmoza, iz grš.: ὄσμος pritisk, tlak) je usmerjen prehod topila skozi polprepustno sredstvo.

Novo!!: Voda in Osmoza · Poglej več »

Padavine

pozno poletna nevihta na Danskem Padavíne so vse oblike kondenzirane vodne pare, ki se pojavljajo na Zemljinem površju ali v njenem ozračju v tekočem ali trdnem stanju.

Novo!!: Voda in Padavine · Poglej več »

Para

kapljice Pára je kapljevina v plinasti obliki, ki običajno nastane z izparevanjem.

Novo!!: Voda in Para · Poglej več »

Parni tlak

Parni tlak ali ravnotežni parni tlak snovi je tlak pare snovi, ki je v ravnotežju z njeno kondenzirano fazo.

Novo!!: Voda in Parni tlak · Poglej več »

Parodija

Parodija je besedilo, ki z ironičnim, satiričnim ali zabavnim namenom karikira oziroma ob vrednostno znižani tematiki ali stilu uporablja znano – cenjeno, klasično, aktualno itd.

Novo!!: Voda in Parodija · Poglej več »

Periodni sistem elementov

Periodni sistem elementov je tabelarični prikaz znanih kemijskih elementov po atomskem številu in elektronski konfiguraciji, tako da mnoge kemijske lastnosti sledijo pravilnim vzorcem po njej.

Novo!!: Voda in Periodni sistem elementov · Poglej več »

Plazilci

Plazílci (znanstveno ime Reptilia) so vretenčarji, (s hrbtenico iz vretenc) prav tako kot ribe, dvoživke, ptiči in sesalci.

Novo!!: Voda in Plazilci · Poglej več »

Plin

Skladišče naravnega plina, enega izmed obnovljivih virov energije Plín (oznaka G) je snov v takšnem agregatnem stanju, v katerem zavzame obliko posode, pri čemer ne ohranja stalne prostornine in ne tvori gladine, ampak zasede ves razpoložljiv prostor v posodi.

Novo!!: Voda in Plin · Poglej več »

Polarna molekula

Polarne molekule so tiste, ki so zgrajene iz atomov različnih elementov in nimajo simetrične zgradbe.

Novo!!: Voda in Polarna molekula · Poglej več »

Pomol

Bohinjskem jezeru Pomol je utrjen del obale ali umetno narejen objekt, ki sega v morje, jezero ali reko.

Novo!!: Voda in Pomol · Poglej več »

Potok

Potok Črnušnica Potok Jerman pri Jesenicah Pôtok je dokaj ozek pas tekoče vode (vodotok), ki se navadno zliva v večje potoke in kasneje tudi v reke ali morja (oceane).

Novo!!: Voda in Potok · Poglej več »

Prebava

Prebava pomeni mehanski in kemični proces pretvorbe zaužite hrane v manjše molekule, ki se v prebavilih lahko absorbirajo.

Novo!!: Voda in Prebava · Poglej več »

Prekop

Kielski prekop Prekòp ali kanál je umetni tekoči vodotok nastal s človeškim posegom, na primer s prekopavanjem ali miniranjem kopnega.

Novo!!: Voda in Prekop · Poglej več »

Presnova

Presnova ali metabolizem (grško μεταβολισμός) zajema kemične in fizikalne procese, pri katerih nastajajo ter se razgrajujejo snovi v organizmu.

Novo!!: Voda in Presnova · Poglej več »

Prozornost

Prozornost je optična lastnost snovi, ki označuje kako prosojna je snov.

Novo!!: Voda in Prozornost · Poglej več »

Rastline

Rastlíne (znanstveno ime Plantae) so eno izmed kraljestev živih bitij, v katerega uvrščamo približno 300.000 danes znanih vrst.

Novo!!: Voda in Rastline · Poglej več »

Rastlinska celica

Shema »tipične« rastlinske celice z označenimi sestavnimi deli Rastlinska celica je tip evkariontske celice, kakršen gradi rastlinska tkiva.

Novo!!: Voda in Rastlinska celica · Poglej več »

Rastlinski list

Zeleni list duglazije (''Pseudotsuga menziesii'') List (latinsko folium) je poleg stebla in korenine eden od treh glavnih rastlinskih organov.

Novo!!: Voda in Rastlinski list · Poglej več »

Ravnovesje

Ravnovésje je v stanje sistema, v katerem so nasprotujoče si silnice enako močne.

Novo!!: Voda in Ravnovesje · Poglej več »

Reagent

Reagènt je snov, po navadi raztopina, ki ob dodatku k vzorcu vidno spremeni lastnosti vzorca.

Novo!!: Voda in Reagent · Poglej več »

Redoks reakcija

Zgorevanje je redoksreakcija, v kateri se les oksidira s kisikom iz zraka v ogljikov dioksid in vodo. Redoksreakcija ali redukcijsko-oksidacijska reakcija je vsaka kemijska reakcija, v kateri atomi spremenijo svoje oksidacijsko stanje.

Novo!!: Voda in Redoks reakcija · Poglej več »

Reka

Reka Kučerla v Altaju Münchnu, Nemčija Réka je velik naravni vodni tok.

Novo!!: Voda in Reka · Poglej več »

Ribe

Ribe so ektotermni vretenčarji, ki so prilagojeni na življenje v vodnem okolju.

Novo!!: Voda in Ribe · Poglej več »

Ribnik

Srednji vasi pri Šenčurju Ribnik (pogovorno tudi bajer) je kotanja s stoječo vodo.

Novo!!: Voda in Ribnik · Poglej več »

Seč

Človeška sečila Seč ali urin (latinsko urina) je tekočina, ki jo izločajo ledvice preko sečnih poti.

Novo!!: Voda in Seč · Poglej več »

Sečnina

Brez opisa.

Novo!!: Voda in Sečnina · Poglej več »

Sesalci

Sesálci (znanstveno ime Mammalia) so najvišje razviti razred vretenčarjev in s tem tudi najbolj razvite živali.

Novo!!: Voda in Sesalci · Poglej več »

Snov

Snóv je po sodobnem pogledu vsaka znanstveno opazljiva entiteta.

Novo!!: Voda in Snov · Poglej več »

Specifična toplota

vodikove atome Specífična toplôta (redkeje tudi svójska toplôta ali specífična toplôtna kapacitéta) je v fiziki toplota, potrebna, da en kilogram snovi segrejemo za en kelvin.

Novo!!: Voda in Specifična toplota · Poglej več »

Spojina

Spojína se v kemiji imenuje snov, ki jo sestavljata dva ali več kemičnih elementov (prvin) v stalnem razmerju, ki določa spojino.

Novo!!: Voda in Spojina · Poglej več »

Standardna tvorbena entalpija

Standardna tvorbena entalpija (znak ΔHto ali ΔtHo) je sprememba entalpije pri nastanku enega mola spojine, pri čemer so vsi reaktanti in produkti v standardnih stanjih, pri 101,3 kPa in 298 K. Znak o pomeni, da je proces potekel pri standardnih pogojih.

Novo!!: Voda in Standardna tvorbena entalpija · Poglej več »

Standardni pogoji

Stándardni pogóji v kemiji označujejo naslednje razmere: Po IUPACu so standardni pogoji.

Novo!!: Voda in Standardni pogoji · Poglej več »

Svetloba

Svetlôba je elektromagnetno sevanje pri različnih valovnih dolžinah oziroma frekvencah.

Novo!!: Voda in Svetloba · Poglej več »

Tališče

Talíšče (TT) (tudi strdíšče, posebej v zvezi s faznimi spremembami vode tudi ledíšče, zmrzíšče ali zmrzovalíšče) je temperatura, pri kateri lahko pri danem tlaku obenem obstajata trdna in kapljevinska faza snovi.

Novo!!: Voda in Tališče · Poglej več »

Težka voda

Têžka vôda ali devterijev oksid D2O je strupena voda zaradi manjše sposobnosti raztapljanja.

Novo!!: Voda in Težka voda · Poglej več »

Tehniška založba Slovenije

Tehniška založba Slovenije (Tehniška založba Slovenije, d.d., skrajšano TZS, d.d.) je slovenska založba s sedežem v Ljubljani, ki se ukvarja z izdajanjem knjig in revij s področja poljudne tehnike in znanosti.

Novo!!: Voda in Tehniška založba Slovenije · Poglej več »

Tekočina

Tekočína (tudi flúid) je skupno ime za podmnožico faz snovi, ki zajema kapljevine in pline, v posplošenem smislu pa lahko med tekočine uvrščamo tudi plazmo in plastične trdnine.

Novo!!: Voda in Tekočina · Poglej več »

Temperatura

atmosfer. Ti atomi se pri sobni temperaturi gibljejo z določeno povprečno hitrostjo (na animaciji so dvabilijonkrat upočasnjeni). Temperatúra je ena osnovnih termodinamičnih spremenljivk, ki določa stanje teles.

Novo!!: Voda in Temperatura · Poglej več »

Tlak

Tlák ali pritísk (oznaka p ali redkeje P) je kot fizikalna intenzivna količina razmerje med velikostjo ploskovno porazdeljene (normalne) sile Fn in površino ploskve S, na katero ta sila prijemlje.

Novo!!: Voda in Tlak · Poglej več »

Toplota

Toplôta (oznaka Q) je v fiziki količina, ki meri energijo, ki zaradi razlike v temperaturi prehaja iz enega telesa na drugo.

Novo!!: Voda in Toplota · Poglej več »

Trajekt

Veliki trajekt Manjši trajekt Trajékt je vodno plovilo, ki je namenjeno predvsem prevozu potnikov in vozil.

Novo!!: Voda in Trajekt · Poglej več »

Transpiracija

Transpiracija je izhlapevanje vode iz rastlin, zlasti iz listov, pa tudi iz stebla, cvetov in plodov.

Novo!!: Voda in Transpiracija · Poglej več »

Trojna točka

Trójna tóčka je termodinamsko stanje, opredeljeno s temperaturo in tlakom, pri kateri lahko vse tri faze (plinasta, kapljevinasta in trdna) soobstojajo v termodinamskem ravnovesju.

Novo!!: Voda in Trojna točka · Poglej več »

Utopitev

Utopitev je smrt zaradi zadušitve ob zapori dihalnih poti ali motenem delovanju pljuč zaradi vdora tekočine.

Novo!!: Voda in Utopitev · Poglej več »

Viskoznost

Zgornja tekočina ima manjšo viskoznost kot spodnja K vpeljavi viskoznosti Viskóznost, dinámična viskóznost, židkost ali tekočnost (oznaka η, v tujih besedilih μ) je fizikalna količina, ki podaja odziv tekočine na strižno deformacijo.

Novo!!: Voda in Viskoznost · Poglej več »

Voda

Voda ali sistematično oksidan je kemijska spojina in polarna molekula, pri standardnih pogojih tekočina s kemijsko molekulsko formulo H2O.

Novo!!: Voda in Voda · Poglej več »

Vodik

Vodík je kemični element s simbolom H, atomskim številom 1 in atomsko maso 1,00794 u. Je najlažji element v periodnem sistemu elementov.

Novo!!: Voda in Vodik · Poglej več »

Vodikov peroksid

Vodikov peroksid je anorganska kemijska spojina s formulo H2O2.

Novo!!: Voda in Vodikov peroksid · Poglej več »

Vodikov sulfid

Vodikov sulfid je kemijska spojina s formulo H2S.

Novo!!: Voda in Vodikov sulfid · Poglej več »

Vodikova vez

vodnih molekulah Vodikova vez je šibka kemijska vez, ki nastane v nekaterih spojinah, ki vsebujejo vodik, vezan na elektronegativen atom (O-H ali N-H skupino).

Novo!!: Voda in Vodikova vez · Poglej več »

Vrelišče

Vrelíšče (oznaka TV) je temperatura, pri kateri lahko pri danem tlaku obenem obstojata kapljevinska in plinasta faza snovi.

Novo!!: Voda in Vrelišče · Poglej več »

Zemlja

Zemlja je eden izmed planetov Osončja ter planet, na katerem se nahajata življenje, tekoča voda in človeštvo.

Novo!!: Voda in Zemlja · Poglej več »

Znojenje

Obrazni znoj pri dečku Znojenje (potenje ali transpiracija), je proizvodnja tekočin, ki jih izločajo žleze znojnice v koži sesalcev.

Novo!!: Voda in Znojenje · Poglej več »

Preusmerja sem:

Dihidrogen monoksid, H2O, Vodna para.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »