Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Namesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Kristalna struktura

Index Kristalna struktura

Kristalna struktura je pravilna razporeditev atomov ali molekul v kristalni tekočini ali trdni snovi.

38 odnosi: Alotropija, Aluminij, Antimon, Atom, Barva, Bizmut, Cink, Diamant, Dielektričnost, Difuzija, Električna prevodnost, Električno polje, Feromagnetizem, Germanij, Heksagonalni kristalni sistem, Kisik, Kositer, Kristalna napaka, Kristalna struktura, Kristalografija, Kubični kristalni sistem, Linus Carl Pauling, Lomni količnik, Metalurgija, Molekula, Monoklinski kristalni sistem, Ortorombski kristalni sistem, Piezoelektričnost, Polarizacija, Polprevodnik, Površinska napetost, Silicij, Silicijev dioksid, Simetrija, Specifična toplota, Tetragonalni kristalni sistem, Trigonalni kristalni sistem, Triklinski kristalni sistem.

Alotropija

Alotropíja (grško allos - drugi + tropos - obrat) je pojav, ki označuje, da se neki kemijski elementi pojavljajo v več oblikah z različnimi fizikalnimi lastnostmi (alotropskimi modifikacijami).

Novo!!: Kristalna struktura in Alotropija · Poglej več »

Aluminij

Alumínij (iz latiskega alumen – grenka sol, galun) je kemijski element s simbolom Al in vrstnim številom 13.

Novo!!: Kristalna struktura in Aluminij · Poglej več »

Antimon

Antimón je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Sb (iz latinskega Stibium) in atomsko število 51.

Novo!!: Kristalna struktura in Antimon · Poglej več »

Atom

Helijev atom Atóm je najmanjši del snovi, ki ga kemijsko ne moremo več razstaviti.

Novo!!: Kristalna struktura in Atom · Poglej več »

Barva

Bárva je občutek, ki (pri ljudeh) izhaja iz zmožnosti očesa za ločevanje treh različnih filtriranih slik.

Novo!!: Kristalna struktura in Barva · Poglej več »

Bizmut

(pri sobni temperaturi) Bizmut Bizmut je kemijski element s simbolom Bi v periodnem sistemu in vrstnim številom 83.

Novo!!: Kristalna struktura in Bizmut · Poglej več »

Cink

Cínk (latinsko zincum) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Zn in atomsko število 30.

Novo!!: Kristalna struktura in Cink · Poglej več »

Diamant

Mineral diamant (adámas - neukrotljiv) je kristalinična oblika oziroma alotropna modifikacija elementa ogljika (druge oblike elementarnega ogljika so grafit, fuleren in grafen).

Novo!!: Kristalna struktura in Diamant · Poglej več »

Dielektričnost

Dieléktričnost (oznaka ε) je snovna konstanta, ki opisuje obnašanje dielektrika v električnem polju.

Novo!!: Kristalna struktura in Dielektričnost · Poglej več »

Difuzija

Difuzíja je spontano razširjanje snovi, toplote ali gibalne količine zaradi prostorske nehomogenosti odgovarjajočih fizikalnih količin.

Novo!!: Kristalna struktura in Difuzija · Poglej več »

Električna prevodnost

Eléktrična prevódnost, specífična eléktrična prevódnost ali specífična prevódnost (oznaka &sigma) je recipročna vrednost specifične upornosti.

Novo!!: Kristalna struktura in Električna prevodnost · Poglej več »

Električno polje

električnega naboja Eléktrično pólje je prostor, v katerem deluje električna sila na električni naboj.

Novo!!: Kristalna struktura in Električno polje · Poglej več »

Feromagnetizem

kljuko. S pomočjo feromagnetizma teorija pojasnjuje kako snovi postanejo magneti. Fêromagnetízem je pojav, da je gostota magnetnega polja v snovi postavljeni v magnetno polje veliko večja od gostote magnetnega polja zunaj te snovi.

Novo!!: Kristalna struktura in Feromagnetizem · Poglej več »

Germanij

Germánij (iz latinske besede Germania, ki označuje Nemčijo, domovino njegovega odkritelja) je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ge in atomsko število 32.

Novo!!: Kristalna struktura in Germanij · Poglej več »

Heksagonalni kristalni sistem

Heksagonalni kristali berila Heksagonalni kristalni sistem je eden od sedmih kristalnih sistemov.

Novo!!: Kristalna struktura in Heksagonalni kristalni sistem · Poglej več »

Kisik

Kisík je kemijski element s simbolom O in atomskim številom 8.

Novo!!: Kristalna struktura in Kisik · Poglej več »

Kositer

Kosíter je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Sn in atomsko število 50.

Novo!!: Kristalna struktura in Kositer · Poglej več »

Kristalna napaka

Kristalna napaka je neurejenost oziroma praznina v kristalni strukturi.

Novo!!: Kristalna struktura in Kristalna napaka · Poglej več »

Kristalna struktura

Kristalna struktura je pravilna razporeditev atomov ali molekul v kristalni tekočini ali trdni snovi.

Novo!!: Kristalna struktura in Kristalna struktura · Poglej več »

Kristalografija

Kristalografija je eksperimentalna znanost, ki ugotavlja razporeditev atomov, molekul ali ionov trdnih snoveh.

Novo!!: Kristalna struktura in Kristalografija · Poglej več »

Kubični kristalni sistem

Primer kubičnih kristalov: halit (natrijev klorid) s strukturo kamene soli Mrežni model enostavnega kubičnega sistema Osnovna celica kubičnega gostega sklada, poznanega tudi kot ploskovno centrirana kocka Kubični ali izomerni kristalni sistem kristalni sistem, v katerem ima osnovna celica obliko kocke.

Novo!!: Kristalna struktura in Kubični kristalni sistem · Poglej več »

Linus Carl Pauling

Linus Carl Pauling, ameriški kemik, nobelovec, * 28. februar 1901, Portland, Oregon, Združene države Amerike, † 19. avgust 1994, Big Sur, Kalifornija, ZDA.

Novo!!: Kristalna struktura in Linus Carl Pauling · Poglej več »

Lomni količnik

Lomni količnik (ali redko refrakcijski/refraktivni indeks, običajna oznaka n) je v optiki razmerje med fazno hitrostjo razširjanja elektromagnetnega valovanja v praznem prostoru c in 1 fizikalna škrbina Kategorija:Optika Kategorija:Brezrazsežne količine.

Novo!!: Kristalna struktura in Lomni količnik · Poglej več »

Metalurgija

Metalurg pri delu Metalurgíja je znanstvena veda in industrijska dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem kovin iz rude ali sekundarnih surovin ter njihovo nadaljnjo predelavo, kamor sodijo predelava v trdnem (preoblikovanje), oblikovanje v tekočem (litje), oblikovanje iz prahov (metalurgija prahov) ter spreminjanje lastnosti z »metalurško obdelavo« (toplotna obdelava).

Novo!!: Kristalna struktura in Metalurgija · Poglej več »

Molekula

Molékula je delec snovi, ki se v tekočinah giblje neodvisno od drugih delcev.

Novo!!: Kristalna struktura in Molekula · Poglej več »

Monoklinski kristalni sistem

Monoklinski kristali ortoklaza Monoklinski kristalni sistem ali monoklinska singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov.

Novo!!: Kristalna struktura in Monoklinski kristalni sistem · Poglej več »

Ortorombski kristalni sistem

Ortorombski kristalni sistem ali ortorombska singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov oziroma mrežnih točkovnih skupin.

Novo!!: Kristalna struktura in Ortorombski kristalni sistem · Poglej več »

Piezoelektričnost

Piezoelektričnost se nanaša na interno polarizacijo dielektričnih materialov za majhne spremembe v obremenitvi in obratno.

Novo!!: Kristalna struktura in Piezoelektričnost · Poglej več »

Polarizacija

Polarizacija je izraz, ki lahko pomeni enega od naslednjih pojmov.

Novo!!: Kristalna struktura in Polarizacija · Poglej več »

Polprevodnik

Polprevodnik je monokristalna snov, ki ima brez dovedene energije lastnosti električnega izolatorja, pri dovolj veliki dovedeni energiji pa ima lastnosti slabega električnega prevodnika.

Novo!!: Kristalna struktura in Polprevodnik · Poglej več »

Površinska napetost

Površinska napetost milnice v mreži kocke Cvet se zaradi površinske napetosti ne potopi Površínska napétost je pojav, da se gladina kapljevine obnaša kot prožna plošča.

Novo!!: Kristalna struktura in Površinska napetost · Poglej več »

Silicij

Silícij (latinsko silicium) je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Si in atomsko število 14.

Novo!!: Kristalna struktura in Silicij · Poglej več »

Silicijev dioksid

Silicijev dioksid, kremen ali kvarc je skupno ime različnih oblik silicijevega oksida s kemijsko formulo SiO2.

Novo!!: Kristalna struktura in Silicijev dioksid · Poglej več »

Simetrija

Simetríja (starogrško: symmetría - somernost, pravilno razmerje, skladnost, mera) je lastnost geometrijskih likov, teles, enačb in drugih takšnih predmetov.

Novo!!: Kristalna struktura in Simetrija · Poglej več »

Specifična toplota

vodikove atome Specífična toplôta (redkeje tudi svójska toplôta ali specífična toplôtna kapacitéta) je v fiziki toplota, potrebna, da en kilogram snovi segrejemo za en kelvin.

Novo!!: Kristalna struktura in Specifična toplota · Poglej več »

Tetragonalni kristalni sistem

Tetragonalni kristalni sistem ali tetragonalna singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov.

Novo!!: Kristalna struktura in Tetragonalni kristalni sistem · Poglej več »

Trigonalni kristalni sistem

Trigonalni kristalni sistem ali trigonalna singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov, romboedrična prostorska mreža pa ena od sedmih prostorskih mrež.

Novo!!: Kristalna struktura in Trigonalni kristalni sistem · Poglej več »

Triklinski kristalni sistem

bakrovega sulfata (CuSO4·5H2O) Triklinski kristalni sistem ali triklinska singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov.

Novo!!: Kristalna struktura in Triklinski kristalni sistem · Poglej več »

Preusmerja sem:

Kristalna mreža, Kristalni sistem, Singonija, Zgradba mreže.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »