Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Namesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Simetrija

Index Simetrija

Simetríja (starogrško: symmetría - somernost, pravilno razmerje, skladnost, mera) je lastnost geometrijskih likov, teles, enačb in drugih takšnih predmetov.

45 odnosi: Arhitektura, Benoît Mandelbrot, Biologija, Enačba, Enakostranični trikotnik, Erlangenski program, Estetika, Evklidska geometrija, Felix Christian Klein, Fizika, Fraktal, Geometrija, Geometrijski lik, Geometrijsko telo, Grščina, Grupa, Grupoid, Književnost, Komutativnost, Lega, Lončarstvo, Matematika, Maurits Cornelis Escher, Množenje, Množica, Molekula, Obseg (algebra), Operacija, Palindrom, Pisa, Preproga, Seštevanje, Simetrijska grupa, Snov, Stolp, Svastika, Teselacija, Thomas Jefferson, Translacija, Trikotnik, Umetnost, Vektor (matematika), Vrtenje, Zrcaljenje, 1872.

Arhitektura

Naslovnica knjige Marc-Antoinea Laugierja: ''Essai sur l'Architecture'', primitivna koča kot alegorija arhitekture Arhitektura je znanstvena, tehnična in umetniška disciplina, ki se posveča ustvarjanju okolja, ki je primerno za človeško prebivanje in delovanje ter razmišljanju o vprašanjih, ki so s tem povezana.

Novo!!: Simetrija in Arhitektura · Poglej več »

Benoît Mandelbrot

Benoît B. Mandelbrot, francosko-ameriški matematik poljskega rodu, * 20. november 1924, Varšava, Poljska, † 14. oktober 2010, Cambridge, Massachusetts, ZDA.

Novo!!: Simetrija in Benoît Mandelbrot · Poglej več »

Biologija

Biologíja (bíos - življenje +: logos - beseda, nauka) ali življenjeslovje je naravoslovna veda, ki preučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov in njihovo medsebojno povezanost ter procese v živi naravi od molekularne ravni pa do biosfere.

Novo!!: Simetrija in Biologija · Poglej več »

Enačba

Roberta Recordea (1557). Enáčba je simbolični zapis za enakost dveh matematičnih izrazov.

Novo!!: Simetrija in Enačba · Poglej več »

Enakostranični trikotnik

Enakostránični trikótnik je trikotnik, pri katerem so vse tri stranice enako dolge.

Novo!!: Simetrija in Enakostranični trikotnik · Poglej več »

Erlangenski program

Erlangenski program je program raziskovanja geometrije, ki ga je zastavil Felix Christian Klein leta 1872 v nastopnem predavanju na Univerzi v Erlangnu.

Novo!!: Simetrija in Erlangenski program · Poglej več »

Estetika

Estetika (iz grške besede: aistetikós - čuten, zaznaven) je filozofski disciplina, ki se ukvarja s proučevanjem o lepega nasploh in vrednotenjem sodb (meril okusa), ki se izjavljajo o določenem lepem.

Novo!!: Simetrija in Estetika · Poglej več »

Evklidska geometrija

Evklídska geometríja (tudi Evklídova geometríja, zastarelo evklídična geometríja, včasih tudi parabólična geometríja) je geometrija zasnovana na delu Evklida iz Aleksandrije.

Novo!!: Simetrija in Evklidska geometrija · Poglej več »

Felix Christian Klein

Felix Christian Klein, nemški matematik, * 25. april 1849, Düsseldorf, Nemčija, † 22. junij 1925, Göttingen, Nemčija.

Novo!!: Simetrija in Felix Christian Klein · Poglej več »

Fizika

Kolaž raznih fizikalnih fenomenov Fízika (phusikḗ (epistḗmē) – poznavanje narave,: phúsis – narava) je naravoslovna veda, ki vključuje proučevanje snovi in njeno gibanje v prostoru in času, skupaj s povezanimi pojmi kot sta energija in sila.»Fizikalna znanost je tisto področje znanja, ki se nanaša na red v naravi ali z drugimi besedami pravilno zaporedje dogodkov.« V najširšem pomenu je to veda o naravi prikazana na način, ki omogoča razumevanje obnašanja vesolja.»Fizika je študija tvojega sveta ter sveta in vesolja okoli vas.« Fizika je ena izmed najstarejših akademskih disciplin, verjetno celo najstarejša zaradi vključene astronomije. Zadnjih dva tisoč let je bila fizika del naravoslovja skupaj s kemijo, določenimi vejami matematike in biologije, toda med znanstveno revolucijo v 17.-tem stoletju so se v naravoslovju začeli razvijati samostojni raziskovalni programi. Fizika je povezana z interdisciplinarnimi vedami kot sta biofizika in kvantna kemija, ločnice med njimi niso strogo določene. Fizika pomembno prispeva pri razvoju novih tehnologij. Na primer, napredek v razumevanju elektromagnetizma ali jedrske fizike je neposredno privedel do razvoja novih izdelkov, ki so bistveno preoblikovali sodobno družbo, kot so televizija, računalniki, gospodinjski aparati, in jedrsko orožje; napredek na področju termodinamike je privedel do razvoja industrializacije in na področju mehanike je napredek navdihnil razvoj infinitezimalnega računa. Skupščina Organizacije združenih narodov je proglasila leto 2005 za Svetovno leto fizike.

Novo!!: Simetrija in Fizika · Poglej več »

Fraktal

Mandelbrotove množice je znamenit zgled fraktala Juliajeva množica Fraktál je v matematiki objekt, ki ima vsaj eno od naslednjih lastnosti.

Novo!!: Simetrija in Fraktal · Poglej več »

Geometrija

Ciklopedije (1728) Geometríja je znanstvena disciplina matematike, ki se ukvarja s prostorskimi značilnostmi teles in njihovimi medsebojnimi odnosi.

Novo!!: Simetrija in Geometrija · Poglej več »

Geometrijski lik

Geometrijski lik (tudi samo lik) je strnjena (kompaktna) ravninska množica točk, ki je omejena s sklenjeno krivuljo ali lomljeno črto.

Novo!!: Simetrija in Geometrijski lik · Poglej več »

Geometrijsko telo

konveksnega poliedra Konkavni polieder Geometríjsko teló (tudi samo teló) je v matematiki strnjeni (kompaktni) del trirazsežnega prostora omejen s ploskvami.

Novo!!: Simetrija in Geometrijsko telo · Poglej več »

Grščina

Gŕščina (grško: Elliniká) je indoevropski jezik, ki ga govorijo predvsem v Grčiji.

Novo!!: Simetrija in Grščina · Poglej več »

Grupa

Grúpa je v matematiki eden od osnovnih pojmov sodobne algebre.

Novo!!: Simetrija in Grupa · Poglej več »

Grupoid

Grupoid v abstraktni algebri je v starejši slovenski matematični terminologiji osnovna vrsta algebrske strukture in je urejeni par (S, f), kjer je S neprazna množica, f pa dvočlena operacija na njej.

Novo!!: Simetrija in Grupoid · Poglej več »

Književnost

Tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo v lepi Dragi.

Novo!!: Simetrija in Književnost · Poglej več »

Komutativnost

Dvočlena operacija * na množici S je komutativna, če za vsak x, y \in S velja: Primeri komutativnih dvočlenih operacij so na primer seštevanje in množenje v množici realnih števil R, kompleksnih števil C in kvadratnih matrik reda n × n, seštevanje vektorjev, presek in unija množic.

Novo!!: Simetrija in Komutativnost · Poglej več »

Lega

Léga ima več pomenov.

Novo!!: Simetrija in Lega · Poglej več »

Lončarstvo

Lončarsko vreteno Lončarstvo je obrt izdelovanja posode in drugih izdelkov iz gline, ročno ali na lončarskem vretenu.

Novo!!: Simetrija in Lončarstvo · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: Simetrija in Matematika · Poglej več »

Maurits Cornelis Escher

Escherjev muzej v Haagu Puzzle Escherjeve slike (podrobnost) Maurits Cornelis Escher (bolj poznan kot M. C. Escher), nizozemski grafik, rezbar, litograf, * 17. junij 1898, Leeuwarden, † 27. marec 1972, Hilversum, Nizozemska.

Novo!!: Simetrija in Maurits Cornelis Escher · Poglej več »

Množenje

Grafični postopek množenja: vsote presečišč skupin črt predstavljajo števke v produktu (desetice prištevamo številu, pozicioniranem levo) Množênje ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij.

Novo!!: Simetrija in Množenje · Poglej več »

Množica

Mnóžica je v matematiki skupina abstraktnih ali stvarnih (konkretnih) reči.

Novo!!: Simetrija in Množica · Poglej več »

Molekula

Molékula je delec snovi, ki se v tekočinah giblje neodvisno od drugih delcev.

Novo!!: Simetrija in Molekula · Poglej več »

Obseg (algebra)

Obsèg je v abstraktni algebri ime za algebrsko strukturo, v kateri je možno brez omejitev seštevati, odštevati, množiti in deliti (razen deljenja z 0), pri tem pa veljajo podobni zakoni kot v množici racionalnih ali realnih števil.

Novo!!: Simetrija in Obseg (algebra) · Poglej več »

Operacija

Operácija ima več pomenov.

Novo!!: Simetrija in Operacija · Poglej več »

Palindrom

Palindróm je beseda, fraza, število ali katerokoli zaporedje enot (npr. zaporedja DNA), ki imajo to lastnost, da se berejo z obeh strani enako.

Novo!!: Simetrija in Palindrom · Poglej več »

Pisa

Pisa je mesto v Toskani (srednja Italija) na desnem bregu ustja reke Arno v Ligursko morje ter je glavno mesto istoimenske pokrajine.

Novo!!: Simetrija in Pisa · Poglej več »

Preproga

Perzijska svilena preproga iz Isfahana, Iran Prepróga je navadno večji tekstilni izdelek, zlasti za pokrivanje tal.

Novo!!: Simetrija in Preproga · Poglej več »

Seštevanje

Seštévanje, sumácija ali adicija je v matematiki in aritmetiki ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij nad objekti, kot so množice, števila, ulomki, vektorji, matrike, polinomi.

Novo!!: Simetrija in Seštevanje · Poglej več »

Simetrijska grupa

cikličnim grafom, kjer z vrtenjem za 180° (modre puščice) in za 120° glede na oglišča (rdečkaste puščice), dobimo vse možne lege tetraedra. Samo z vrtenjem dobimo 12 različnih stanj (leg), ki tvorijo '''vrtilno (simetrija) grupo''' telesa. Na manjših slikah (povečaj) so s puščicami prikazani načini vrtenja za prehod iz enega stanja v drugo. Simetrijska grupa (tudi grupa simetrije ali grupa simetrij) danega objekta je grupa vseh izometrij pod katerimi so te invariantne za kompozitum kot operacijo.

Novo!!: Simetrija in Simetrijska grupa · Poglej več »

Snov

Snóv je po sodobnem pogledu vsaka znanstveno opazljiva entiteta.

Novo!!: Simetrija in Snov · Poglej več »

Stolp

Stolp je visoka zgradba, znatno višja, kot je široka, pogosto pomemben center.

Novo!!: Simetrija in Stolp · Poglej več »

Svastika

Desnosučna Hindujska svastika z okrasnimi točkami Svástika (v sanskrtu svástika स्वस्तिक) je starodavni verski in okrasni simbol.

Novo!!: Simetrija in Svastika · Poglej več »

Teselacija

Praktična uporaba teselacije za tlakovanje ceste Teselácija je mozaična razporeditev geometrijskih likov po ravnini (tudi: po ploskvi, redkeje: razporeditev teles po prostoru) tako, da se liki stikajo z robovi brez vrzeli hkrati pa se liki tudi ne prekrivajo (podobno kot pri mozaiku).

Novo!!: Simetrija in Teselacija · Poglej več »

Thomas Jefferson

Thomas Jefferson, ameriški politik, politični filozof, agronom, vrtnar, arhitekt, etimolog, matematik, kriptograf, inšpektor, paleontolog, pisatelj, odvetnik, izumitelj in violinist, * 13. april 1743, † 4. julij 1826.

Novo!!: Simetrija in Thomas Jefferson · Poglej več »

Translacija

Translacija Translácija ali vzporédni premík je v fiziki gibanje togega telesa, pri katerem se njegovi deli gibljejo po vzporednih krivuljah, tako da ostaja telo ves čas vzporedno z začetno lego.

Novo!!: Simetrija in Translacija · Poglej več »

Trikotnik

Trikotnik Trikótnik je eden osnovnih geometrijskih likov.

Novo!!: Simetrija in Trikotnik · Poglej več »

Umetnost

Umetnost je navadno opredeljena kot skupek vseh dejavnosti človeka, ki niso neposredno povezane s preživetjem in razmnoževanjem in jih ne opredelimo kot znanost.

Novo!!: Simetrija in Umetnost · Poglej več »

Vektor (matematika)

Véktor (latinsko vector - nosilec; iz vehere - nositi) je v matematiki in fiziki količina, ki ima poleg velikosti tudi smer.

Novo!!: Simetrija in Vektor (matematika) · Poglej več »

Vrtenje

Animacija vrtenja krogle okoli svoje osi. Vrtênje ali rotácija je gibanje okrog dane osi.

Novo!!: Simetrija in Vrtenje · Poglej več »

Zrcaljenje

Zrcáljenje (ali refleksija) je skupno ime za več osnovnih geometrijskih preslikav.

Novo!!: Simetrija in Zrcaljenje · Poglej več »

1872

1872 (MDCCCLXXII) je bilo prestopno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na ponedeljek, po 12 dni počasnejšem julijanskem koledarju pa na soboto.

Novo!!: Simetrija in 1872 · Poglej več »

Preusmerja sem:

Nesimetrija.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »