Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Namesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Znanost

Index Znanost

Znánost (− znanje) se nanaša na sistematično pridobivanje novega znanja o naravi in spoznanj, pridobljenih na ta način z obstoječim znanjem.

76 odnosi: Aeronavtika, Agronomija, Anatomija, Antropologija, Arheologija, Astronomija, Biofizika, Biokemija, Biologija, Botanika, Didaktika, Družba, Družboslovje, Ekologija, Ekonomija, Elektronika, Elektrotehnika, Estetika, Etnologija, Farmacija, Filologija, Filozofija, Fizika, Fizikalni zakon, Genetika, Geodezija, Geofizika, Geografija, Geologija, Gozdarstvo, Gradbeništvo, Hipoteza, Inženirstvo, Informatika, Jezikoslovje, Kemija, Kibernetika, Komunikologija, Literarna zgodovina, Logika, Matematika, Medicina, Mehanika, Metalurgija, Meteorologija, Mikrobiologija, Muzikologija, Narava, Naravoslovje, Pedagogika, ..., Pediatrija, Pojav, Politične znanosti, Poskus, Psevdoznanost, Psihologija, Računalništvo, Rudarstvo, Seznam akademskih disciplin, Simbolizem, Sociologija, Statistika, Stomatologija, Strojništvo, Struktura znanstvenih revolucij, Telekomunikacije, Teorija, Thomas Kuhn, Umetnostna zgodovina, Veda, Veterinarska medicina, Zgodovina, Znanje, Znanstvena metoda, Znanstvenik, Zoologija. Razširi indeks (26 več) »

Aeronavtika

Aeronavtika (iz Grščine ὰήρ āēr kar pomeni "zrak" in ναυτική nautikē kar pomeni "mornarska navigacija" torej "navigacijo iz zraka") je znanost, ki se ukvarja s študijem, projektiranjem, izdelavo letenja zmožnih naprav, ali tehniko izdelovanja zračnih plovil.

Novo!!: Znanost in Aeronavtika · Poglej več »

Agronomija

Agronomija je veda o obdelovanju zemlje (poljedelstvu) in o kmetijstvu nasploh.

Novo!!: Znanost in Agronomija · Poglej več »

Anatomija

Anatomski človek v ''Najsrečnejših uricah vojvode Berijskega'' Anatomija (iz grščine anatemnō, izrežem, iz ἀνά τέμνω) je veda biologije, ki preučuje zgradbo živih bitij, zlasti človeka in živali.

Novo!!: Znanost in Anatomija · Poglej več »

Antropologija

Antropologija (grško: anthropos - človek + λογος: logos - beseda, govor) ali človekoslovje je sklop različnih humanističnih in znanstvenih ved in disciplin, ki jim je skupno znanstveno ukvarjenje s človekom (glej rod ''Homo'' (hominoid)) kot členu narave in o njegovi biološki naravi ter človekom kot družbenim bitjem.

Novo!!: Znanost in Antropologija · Poglej več »

Arheologija

Arheologija (grško ἀρχαῖος, arkhaīos, »starinski«; in -λογία, -logiā) je ena od samostojnih zgodovinskih znanstvenih ved, ki preučuje človeško preteklost.

Novo!!: Znanost in Arheologija · Poglej več »

Astronomija

vesoljskega daljnogleda TRACE Astronomíja (astronomía http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis/3814365/zvezdoslovje?View.

Novo!!: Znanost in Astronomija · Poglej več »

Biofizika

Bíofizika (tudi biolóška fízika) je interdisciplinarna veda, ki preučuje fizikalne vidike biologije.

Novo!!: Znanost in Biofizika · Poglej več »

Biokemija

Biokemíja je interdisciplinarna veda, ki preučuje kemijske snovi in procese, ki se odvijajo v organizmih: rastlinah, živalih in mikroorganizmih.

Novo!!: Znanost in Biokemija · Poglej več »

Biologija

Biologíja (bíos - življenje +: logos - beseda, nauka) ali življenjeslovje je naravoslovna veda, ki preučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov in njihovo medsebojno povezanost ter procese v živi naravi od molekularne ravni pa do biosfere.

Novo!!: Znanost in Biologija · Poglej več »

Botanika

Botánika je znanstvena veda, panoga biologije, ki se ukvarja s proučevanjem rastlin.

Novo!!: Znanost in Botanika · Poglej več »

Didaktika

Didaktika, (grško διδασκω /didáskō/ - učim, poučujem) je veda, ki obravnava vsebino, metode in organizacijo pouka v šolah.

Novo!!: Znanost in Didaktika · Poglej več »

Družba

Družba je velika množica različnih družbenih skupin.

Novo!!: Znanost in Družba · Poglej več »

Družboslovje

Družboslovje (tudi družboslovne vede) razlaga pojave zgodovinsko-družbenega življenja človeka (država, pravo, gospodarstvo, jezik, religija, umetnost ipd.). Družboslovje je pogosto omenjano kot nasprotje naravoslovja.

Novo!!: Znanost in Družboslovje · Poglej več »

Ekologija

Ekologíja je znanstvena veda, ki preučuje porazdelitev in bogastvo živih organizmov in odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem.

Novo!!: Znanost in Ekologija · Poglej več »

Ekonomija

Ekonomíja (grško οικο: oiko - hiša + νομός: nomós - zakoni, pravila) je družbena veda o upravljanju razpoložljivih sredstev glede na njihovo donosnost.

Novo!!: Znanost in Ekonomija · Poglej več »

Elektronika

Elektrónika je področje elektrotehnike, s poudarkom na električnih napravah, s katerimi krmilimo.

Novo!!: Znanost in Elektronika · Poglej več »

Elektrotehnika

Eléktrotéhnika je področje tehnike, ki obravnava pojave povezane z električnim nabojem (oziroma elektrino).

Novo!!: Znanost in Elektrotehnika · Poglej več »

Estetika

estetika (iz grške besede: aistetikós - čuten, zaznaven) je filozofska disciplina, ki se ukvarja s proučevanjem lepega nasploh in z vrednotenjem sodb (meril okusa), ki se izjavljajo o določenem lepem.

Novo!!: Znanost in Estetika · Poglej več »

Etnologija

Etnologija (iz grščine ethnos - ljudstvo) je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem vsakdanjega načina življenja in kulturo etničnih skupin.

Novo!!: Znanost in Etnologija · Poglej več »

Farmacija

XIV Farmacíja, tudi zdraviloslovje, (starogrško φάρμακον: fármakon – zdravilo) je znanstvena veda o zdravilih.

Novo!!: Znanost in Farmacija · Poglej več »

Filologija

Filologíja je znanstvena veda o zgodovini in razumevanju jezika in književnosti.

Novo!!: Znanost in Filologija · Poglej več »

Filozofija

Filozofíja (grško: filosofía) je humanistična veda.

Novo!!: Znanost in Filozofija · Poglej več »

Fizika

fizikalnih pojavov Fízika (phusikḗ (epistḗmē) – poznavanje narave,: phúsis – narava) je naravoslovna veda, ki vključuje proučevanje snovi in njeno gibanje v prostoru in času, skupaj s povezanimi pojmi kot sta energija in sila.»Fizikalna znanost je tisto področje znanja, ki se nanaša na red v naravi ali z drugimi besedami pravilno zaporedje dogodkov.« V najširšem pomenu je to veda o naravi prikazana na način, ki omogoča razumevanje obnašanja vesolja.»Fizika je študija tvojega sveta ter sveta in vesolja okoli vas.« Fizika je ena izmed najstarejših akademskih disciplin, verjetno celo najstarejša zaradi vključene astronomije. Zadnjih dva tisoč let je bila fizika del naravoslovja skupaj s kemijo, določenimi vejami matematike in biologije, toda med znanstveno revolucijo v 17.-tem stoletju so se v naravoslovju začeli razvijati samostojni raziskovalni programi. Fizika je povezana z interdisciplinarnimi vedami kot sta biofizika in kvantna kemija, ločnice med njimi niso strogo določene. Fizika pomembno prispeva pri razvoju novih tehnologij. Na primer, napredek v razumevanju elektromagnetizma ali jedrske fizike je neposredno privedel do razvoja novih izdelkov, ki so bistveno preoblikovali sodobno družbo, kot so televizija, računalniki, gospodinjski aparati, in jedrsko orožje; napredek na področju termodinamike je privedel do razvoja industrializacije in na področju mehanike je napredek navdihnil razvoj infinitezimalnega računa. Skupščina Organizacije združenih narodov je proglasila leto 2005 za Svetovno leto fizike.

Novo!!: Znanost in Fizika · Poglej več »

Fizikalni zakon

Fizikalni zakon ali znanstveni zakon je teoretična izjava »izpeljana iz določenih dejstev, uporabna na definirano skupino ali razred pojavov in izrazljiva z izjavo, da se določeni pojav vedno pojavi, če so prisotne določeni pogoji.« Fizikalni zakoni so tipično zaključki, ki temeljijo na ponavljajočih se znanstvenih eksperimentih in opazovanjih skozi mnoga leta in jih znanstvena skupnost sprejema univerzalno.

Novo!!: Znanost in Fizikalni zakon · Poglej več »

Genetika

Genetika je panoga biologije, ki proučuje dedovanje, lastnosti genov in DNK.

Novo!!: Znanost in Genetika · Poglej več »

Geodezija

Geodezíja je veda o merjenju, dimenziji in določitvi oblike Zemlje kot celote ali njenega dela.

Novo!!: Znanost in Geodezija · Poglej več »

Geofizika

Geofizika je znanstvena veda, ki se ukvarja s fizikalnimi pojavi, povezanimi z Zemljo ter njeno ožjo okolico v Vesolju, poleg tega pojem označuje tudi preučevanje Zemlje s pomočjo kvantitativnih fizikalnih metod.

Novo!!: Znanost in Geofizika · Poglej več »

Geografija

Zemeljsko površje je temeljni predmet geografskega preučevanja Geografíja (iz grških besed Geo (γη) ali Gaea (γαια), oboje pomeni »Zemlja«, in grafein (γραφειν), kar pomeni »opisovati«, pa tudi »pisati« ali »kartirati«) ali zemljepís je veda in znanost o zemeljskem površju, ki raziskuje vse oblikovalne pojave in procese delovanja na to površje ali le njegov del, ter njihove medsebojne odvisnosti.

Novo!!: Znanost in Geografija · Poglej več »

Geologija

Geologíja (grško γη-: ge- - zemlja + λογος: logos - beseda, vzrok) je znanstvena veda o nastanku, razvoju in zgradbi Zemlje.

Novo!!: Znanost in Geologija · Poglej več »

Gozdarstvo

Gozdarstvo je znanstvena veda in pridobitna dejavnost - je tudi gospodarska panoga.

Novo!!: Znanost in Gozdarstvo · Poglej več »

Gradbeništvo

Pragersko-Ormož Gradbeništvo je tehnična stroka, ki se ukvarja s projektiranjem, statičnimi in dinamičnimi izračuni, gradnjo, sanacijo in končno porušitvijo grajenih objektov.

Novo!!: Znanost in Gradbeništvo · Poglej več »

Hipoteza

Hipotéza (iz starogrškega υπόθεσις: ipóteses - predpostavka) ali domnéva je predlog pojasnila nekega pojava ali možna razlaga.

Novo!!: Znanost in Hipoteza · Poglej več »

Inženirstvo

zgodovini. Ta primerek je razstavljen v veži glavne stavbe Višje šole za industrijsko načrtovanje (ETSIIM) v Madridu Inženirstvo je uporaba znanstvenih, ekonomskih, socialnih in praktičnih znanj z namenom načrtovanja, gradnje in vzdrževanja zgradb, strojev, naprav, sistemov, materialov in procesov.

Novo!!: Znanost in Inženirstvo · Poglej več »

Informatika

Informátika je znanost o sistematični obdelavi podatkov, še posebno o samodejni obdelavi z uporabo računalnikov.

Novo!!: Znanost in Informatika · Poglej več »

Jezikoslovje

Jezikoslôvje ali lingvístika je znanstvena veda o naravnem človeškem jeziku.

Novo!!: Znanost in Jezikoslovje · Poglej več »

Kemija

Antoine Lavoisier (1743-1794), »oče sodobne kemije« Kemija (koptsko/egipčansko kēme - (črna) zemlja, grško: himia - umetnost (predelave) kovin, arabsko الخيمياء: al-kīmiyá - umetnost pretvarjanja) je znanost, ki preučuje sestavo, zgradbo in lastnosti snovi ter spremembe, do katerih pride med kemijskimi reakcijami.

Novo!!: Znanost in Kemija · Poglej več »

Kibernetika

Kibernetika je interdisciplinarna znanost, ki se ukvarja z obnašanjem tehničnih, sociotehničnih in družbenih sistemov.

Novo!!: Znanost in Kibernetika · Poglej več »

Komunikologija

Komunikologija je družboslovna veda, ki proučuje komuniciranje, sporazumevanje med ljudmi.

Novo!!: Znanost in Komunikologija · Poglej več »

Literarna zgodovina

Literarna zgodovina je eno od poglavij literarne vede.

Novo!!: Znanost in Literarna zgodovina · Poglej več »

Logika

Lógika (grško: lógos - beseda, smisel, misel, načelo) je filozofski nauk o mišljenju ter njegovih zakonitostih.

Novo!!: Znanost in Logika · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: Znanost in Matematika · Poglej več »

Medicina

Medicina je v širšem pomenu veda in delovanje, usmerjeno k preprečitvi in zdravljenju bolezni in povrnitvi zdravja ljudi, v ožjem pa povezana z dejavnostjo zdravnikov.

Novo!!: Znanost in Medicina · Poglej več »

Mehanika

Mehánika (mehaniké), tudi klásična mehánika, kadar želimo poudariti razlikovanje od kvantne ali relativistične mehanike, je veja fizike, ki obravnava gibanje in mirovanje teles ter gibanje le-teh pod vplivom sil.

Novo!!: Znanost in Mehanika · Poglej več »

Metalurgija

Metalurg pri delu Metalurgíja je znanstvena veda in industrijska dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem kovin iz rude ali sekundarnih surovin ter njihovo nadaljnjo predelavo, kamor sodijo predelava v trdnem (preoblikovanje), oblikovanje v tekočem (litje), oblikovanje iz prahov (metalurgija prahov) ter spreminjanje lastnosti z »metalurško obdelavo« (toplotna obdelava).

Novo!!: Znanost in Metalurgija · Poglej več »

Meteorologija

Kumulusni oblak Meteorologíja ali vremenoslóvje je znanost o ozračju, ki raziskuje vremenske procese in napoveduje vreme.

Novo!!: Znanost in Meteorologija · Poglej več »

Mikrobiologija

Mikrobiologija je veda o mikroorganizmih (mikrobih).

Novo!!: Znanost in Mikrobiologija · Poglej več »

Muzikologija

Muzikologíja (mousikē - glasba +: lógos - beseda) ali glasboslóvje je znanstvena veda, ki preučuje glasbo.

Novo!!: Znanost in Muzikologija · Poglej več »

Narava

Ugandi Naráva (tudi snôvni svét, snôvno vesólje, narávni svét in narávno vesólje ali starinsko natura in malo manj priroda) je vsa snov in energija, še posebej v svoji osnovni obliki, neodvisni od človeškega vpliva.

Novo!!: Znanost in Narava · Poglej več »

Naravoslovje

Naravoslovne vede raziskujejo fizično, nečloveško podobo naravnega sveta.

Novo!!: Znanost in Naravoslovje · Poglej več »

Pedagogika

Pedagog pri delu s srednješolci Pedagogika je veda o vzgoji in izobraževanju.

Novo!!: Znanost in Pedagogika · Poglej več »

Pediatrija

polisomnografski preiskavi Pediatrija (iz grščine paidi - fant, iatros - zdravnik) je veja medicine, ki se ukvarja z zdravstveno oskrbo dojenčkov, otrok in najstnikov.

Novo!!: Znanost in Pediatrija · Poglej več »

Pojav

Pojáv je strokovni izraz za opazovani dogodek.

Novo!!: Znanost in Pojav · Poglej več »

Politične znanosti

Politične znanosti (vede) oziroma s skupno besedo politologija je skupek družbenih ved, ki se ukvarjajo s preučevanjem politike, političnega življenja in odnosov ter vlogo človeka v politiki.

Novo!!: Znanost in Politične znanosti · Poglej več »

Poskus

Poskus (tudi poizkus in preskus) ali eksperiment je korak v znanstveni metodi, ki dá najprimernejšega med modeli ali domnevami.

Novo!!: Znanost in Poskus · Poglej več »

Psevdoznanost

Psevdoznanost so izjave, prepričanja ali prakse, za katere se trdi, da temeljijo na znanosti ali dejstvih, vendar pa so nezdružljive z znanstveno metodo in nimajo ustrezne znanstvene podpore.

Novo!!: Znanost in Psevdoznanost · Poglej več »

Psihologija

Psihologija (starogrško psychē - duša in logos - beseda, govor) je veda, ki znanstveno proučuje duševne procese, vedenje in osebnost, torej psihološke procese pri človeku.

Novo!!: Znanost in Psihologija · Poglej več »

Računalništvo

Računálništvo je znanstvena veda o delovanju računalnikov in o njihovi uporabi, kar vključuje strojno in programsko opremo.

Novo!!: Znanost in Računalništvo · Poglej več »

Rudarstvo

Rudarstvo je primarna gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s odkrivanjem, izkopom in v večji meri predelovanjem rudnin iz Zemeljske skorje, rudninske žile, grebena ali nahajališča.

Novo!!: Znanost in Rudarstvo · Poglej več »

Seznam akademskih disciplin

To je seznam akademskih disciplin oziroma področij.

Novo!!: Znanost in Seznam akademskih disciplin · Poglej več »

Simbolizem

Religiozmi simboli Simbolízem je sistematična uporaba simbolov (znakov, znamenj).

Novo!!: Znanost in Simbolizem · Poglej več »

Sociologija

Sociologija (iz latinske besede: socius) je znanost ali veda, ki se sistematično ukvarja s preučevanjem (z empiričnim in teoretičnim raziskovanjem) družbe, družabnega življenja in življenjem posameznika v družbi.

Novo!!: Znanost in Sociologija · Poglej več »

Statistika

Statístika je znanost in veščina o razvoju znanja z uporabo izkustvenih podatkov.

Novo!!: Znanost in Statistika · Poglej več »

Stomatologija

Stomatologija je veja medicine (oz. zobozdravstva), ki deluje na področju bolezni ust, čeljusti in zob.

Novo!!: Znanost in Stomatologija · Poglej več »

Strojništvo

Strôjništvo (tudi strójništvo) je tehniška veda, ki pri načrtovanju in izdelavi uporabnih naprav, predmetov ali strojev uporablja fizikalna načela.

Novo!!: Znanost in Strojništvo · Poglej več »

Struktura znanstvenih revolucij

Struktura znanstvenih revolucij je znanstvena monografija avtorja Thomasa Kuhna, izdana leta 1962 v sklopu Mednarodne enciklopedije enotne znanosti.

Novo!!: Znanost in Struktura znanstvenih revolucij · Poglej več »

Telekomunikacije

Telekomunikacije so področje elektrotehnike in znanstvena veda, ki obravnava prenos informacij na daljavo.

Novo!!: Znanost in Telekomunikacije · Poglej več »

Teorija

Teoríja (starogrško: theorein - gledati, opazovati) je zamisel ali spoznanje o nekem pojavu, ki največkrat temelji na opazovanju.

Novo!!: Znanost in Teorija · Poglej več »

Thomas Kuhn

Thomas Samuel Kuhn, ameriški fizik, zgodovinar znanosti in znanstveni teoretik, * 18. julij 1922, † 17. junij 1996.

Novo!!: Znanost in Thomas Kuhn · Poglej več »

Umetnostna zgodovina

Leda in labod, Cesare da Sesto (1477–1523), olje na les, višina: 69,5 cm, širina: 73,7 cm, med letoma 1505 in 1510 Umetnostna zgodovina je humanistična veda, ki se ukvarja z razvojem likovne umetnosti.

Novo!!: Znanost in Umetnostna zgodovina · Poglej več »

Veda

Véda je skupek znanj, postopkov in metod, ki preučujejo in razvijajo znanje o določeni temi, stvari.

Novo!!: Znanost in Veda · Poglej več »

Veterinarska medicina

psu Veterinarska medicina, krajše veterina, je področje naravoslovja in zdravstvena veda, ki se ukvarja s preprečevanjem, diagnozo in zdravljenjem bolezni in poškodb pri živalih.

Novo!!: Znanost in Veterinarska medicina · Poglej več »

Zgodovina

Nikolaus Gysis, Historia (alegorija) Zgodovina ali redko histórija je veda, ki raziskuje človeško vedenje skozi čas.

Novo!!: Znanost in Zgodovina · Poglej več »

Znanje

Znánje je skupek urejenih informacij, ki privedejo do razumevanja.

Novo!!: Znanost in Znanje · Poglej več »

Znanstvena metoda

Znánstvena metóda je skupno ime za tehnike preučevanja pojavov, pridobivanja novega znanja ali popravljanja in povezovanja že pridobljenega znanja.

Novo!!: Znanost in Znanstvena metoda · Poglej več »

Znanstvenik

Znanstvenik se ukvarja z znanostjo in pri tem uporablja znanstvene metode.

Novo!!: Znanost in Znanstvenik · Poglej več »

Zoologija

Zoologíja (grško zoon - živo bitje + λόγος: lógos - veda + pripona ια) je naravoslovna veda, poddisciplina biologije, ki preučuje živali.

Novo!!: Znanost in Zoologija · Poglej več »

Preusmerja sem:

Model razvoja znanosti.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »