Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Statistika

Index Statistika

Statístika je znanost in veščina o razvoju znanja z uporabo izkustvenih podatkov.

83 odnosi: Abraham de Moivre, Aleksander Mihajlovič Ljapunov, Analiza, Analiza variance, Anketa, Aritmetična sredina, Aritmetično zaporedje, Berlin, Beseda, Biologija, Blaise Pascal, Bonn, Carl Friedrich Gauss, Demografija, Determinanta, Diskriminantna analiza, Država, Državnik, Družboslovna statistika, Edward Charles Pickering, Elipsa, Evropska unija, Francis Galton, Geometrična sredina, Geometrijsko zaporedje, George Kingsley Zipf, Gospodarstvo, Graf, Hiperbola, Industrija, Informacija, Isaac Newton, Italijanščina, Jakob Bernoulli I., Karl Pearson, Kmetijstvo, Knjižnica, Kombinatorika, Korelacija, Krog, Kvadratna funkcija, Kvantitativno raziskovanje, Latinščina, Logaritem, Ludwig Edward Boltzmann, Matematika, Matrika, Mediana, Metoda Monte Carlo, Negotovost, ..., Nemščina, Normalna porazdelitev, Opisna statistika, Pafnuti Lvovič Čebišov, Parabola, Podatek, Politik, Popis prebivalstva, Prebivalstvo, Premica, Promet, Prozornost, Psihološka statistika, Racionalna funkcija, Rajko Jamnik, Ronald Aylmer Fisher, Statistična fizika, Statistična mehanika, Statistični urad Republike Slovenije, Terminologija, Thomas Bayes, Točnost in natančnost, Trgovina, Uporabna matematika, Varstvo okolja, Verjetnostni račun, Walter Andrew Shewhart, Wiesbaden, William Edwards Deming, Zdravstveno varstvo, Znanje, Znanost, 19. stoletje. Razširi indeks (33 več) »

Abraham de Moivre

Abraham de Moivre, francoski matematik, * 26. maj 1667, Vitry-le-François, Šampanja, Francija, † 27. november 1754, London, Anglija.

Novo!!: Statistika in Abraham de Moivre · Poglej več »

Aleksander Mihajlovič Ljapunov

Aleksander Mihajlovič Ljapunov, ruski matematik, mehanik in fizik, * 6. junij 1857, Jaroslavelj, Ruski imperij (danes Rusija), † 3. november 1918, Odesa, RSFSR (sedaj Ukrajina).

Novo!!: Statistika in Aleksander Mihajlovič Ljapunov · Poglej več »

Analiza

Analiza (grško αναλυσις análysis; prvotno razveza, odrešenje, osvoboditev; razčleniti, razstaviti) je ugotavljanje sestavnih delov česa, razčlenjevanje in kritično vrednotenje.

Novo!!: Statistika in Analiza · Poglej več »

Analiza variance

Analíza variánce (kratica ANOVA) je v statistiki zbirka statističnih modelov in z njimi povezanih postopkov, s katerimi skupno varianco med množicami podatkov razcepimo na posamezne komponente, navadno zato, da preverimo, ali so razlike med vzorci razložljive kot statistična odstopanja znotraj iste populacije.

Novo!!: Statistika in Analiza variance · Poglej več »

Anketa

Anketa je sistematična metoda zbiranja podatkov na podlagi (vzorca) enot z namenom kostruiranja kvantitativnih opisov značilnosti širše populacije, katere člani so preučevane enote.

Novo!!: Statistika in Anketa · Poglej več »

Aritmetična sredina

Aritmétična sredína ali povpréčje oz.

Novo!!: Statistika in Aritmetična sredina · Poglej več »

Aritmetično zaporedje

Aritmétično zaporédje je matematično zaporedje, v katerem je razlika dveh zaporednih členov vedno enaka – konstantna.

Novo!!: Statistika in Aritmetično zaporedje · Poglej več »

Berlin

Berlin je glavno mesto Nemčije in ena od 16 nemških zveznih dežel.

Novo!!: Statistika in Berlin · Poglej več »

Beseda

Beséda je v jezikoslovju najmanjša samostojna jezikovna enota, ki predstavlja ali sporoča pomen, sestavljen iz enega ali več morfemov.

Novo!!: Statistika in Beseda · Poglej več »

Biologija

Biologíja (bíos - življenje +: logos - beseda, nauka) ali življenjeslovje je naravoslovna veda, ki preučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov in njihovo medsebojno povezanost ter procese v živi naravi od molekularne ravni pa do biosfere.

Novo!!: Statistika in Biologija · Poglej več »

Blaise Pascal

Blaise Pascal, francoski matematik, filozof in fizik, * 19. junij 1623, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne, Francija, † 19. avgust 1662, Pariz, Francija.

Novo!!: Statistika in Blaise Pascal · Poglej več »

Bonn

Zvezno mesto Bonn (nemško Bundesstadt Bonn) je mesto na bregovih Rena v nemški deželi Severno Porenje-Vestfalija v Nemčiji.

Novo!!: Statistika in Bonn · Poglej več »

Carl Friedrich Gauss

Johann Carl Friedrich Gauss, nemški matematik, astronom, fizik in geodet, * 30. april 1777, Braunschweig, Nemčija, † 23. februar 1855, Göttingen, Nemčija.

Novo!!: Statistika in Carl Friedrich Gauss · Poglej več »

Demografija

Demografija je statistično preučevanje sestava rasti prebivalstva.

Novo!!: Statistika in Demografija · Poglej več »

Determinanta

Determinanta je preslikava, ki kvadratni matriki priredi število.

Novo!!: Statistika in Determinanta · Poglej več »

Diskriminantna analiza

Diskriminántna analíza je v statistiki metoda, s katero poskušamo poiskati tako linearno kombinacijo merjenih spremenljivk, da si bodo vnaprej določene skupine glede na vrednosti tako dobljene linearne kombinacije med seboj čim bolj različne.

Novo!!: Statistika in Diskriminantna analiza · Poglej več »

Država

Držáva je geografsko območje in neodvisna politična enota s svojo lastno vladavino, zakoni, pogosto tudi z ustavo, policijo, oboroženimi silami, davčnimi pravili in prebivalstvom.

Novo!!: Statistika in Država · Poglej več »

Državnik

Državnik je človek, ki ima pomemben položaj, pomembno funkcijo v vodstvu države.

Novo!!: Statistika in Državnik · Poglej več »

Družboslovna statistika

Družboslovna statistika se ukvarja z metodami merjenja in analizo podatkov v družboslovju.

Novo!!: Statistika in Družboslovna statistika · Poglej več »

Edward Charles Pickering

Edward Charles Pickering, ameriški astronom in fizik, * 19. julij 1846, Boston, Massachusetts, ZDA, † 3. februar 1919, Cambridge, Massachusetts.

Novo!!: Statistika in Edward Charles Pickering · Poglej več »

Elipsa

Elipsa Elípsa ali pákróg je v matematiki sklenjena ravninska krivulja ovalne oblike, pri kateri je vsota razdalj katerekoli točke od gorišč F1 in F2 stalna.

Novo!!: Statistika in Elipsa · Poglej več »

Evropska unija

Evrópska uníja (tudi Evrópska únija; kratica EU) ali Evrópska zvéza (kratica EZ) je politično-ekonomska zveza, sestavljena iz 27 držav, ki se v glavnem nahajajo v Evropi.

Novo!!: Statistika in Evropska unija · Poglej več »

Francis Galton

Sir Francis Galton, FRS, angleški polihistor, * 16. februar 1822, † 17. januar 1911.

Novo!!: Statistika in Francis Galton · Poglej več »

Geometrična sredina

Geométrična sredína (tudi geometríjska sredína) množice pozitivnih števil je v matematiki ''n''-ti koren zmnožka vseh elementov množice, kjer je n število elementov.

Novo!!: Statistika in Geometrična sredina · Poglej več »

Geometrijsko zaporedje

2, kar nakazuje ploščina pravokotnika Geometríjsko zaporédje (tudi geométrično zaporédje) je v matematiki zaporedje števil, v katerem je neničelno število - količnik dveh zaporednih členov vedno enak - konstanten.

Novo!!: Statistika in Geometrijsko zaporedje · Poglej več »

George Kingsley Zipf

George Kingsley Zipf, ameriški jezikoslovec in filolog, * 7. januar 1902, Freeport, Illinois, ZDA, † 25. september 1950, Newton, Massachusetts, ZDA.

Novo!!: Statistika in George Kingsley Zipf · Poglej več »

Gospodarstvo

Gospodarstvo je sestavljeno iz ekonomskega sistema neke države ali pokrajine, delovne sile, kapitala in zemeljskih virov ter gospodarskih subjektov, ki sodelujejo v družbeni proizvodnji, izmenjavi, distribuciji in porabi blaga in storitev na tem območju.

Novo!!: Statistika in Gospodarstvo · Poglej več »

Graf

Graf ima več pomenov.

Novo!!: Statistika in Graf · Poglej več »

Hiperbola

Hiperbola, kosatica je ena izmed stožnic.

Novo!!: Statistika in Hiperbola · Poglej več »

Industrija

kmetijskem, industrijskem in storitvenem sektorju. Industrija je proizvodnja blaga ali povezanih storitev znotraj gospodarstva.

Novo!!: Statistika in Industrija · Poglej več »

Informacija

Informácija ima glede na kontekst različne pomene, ki pa so praviloma povezani s pojmi pomen, znanje, navodilo, komunikacija, predstavitev ali miselna spodbuda.

Novo!!: Statistika in Informacija · Poglej več »

Isaac Newton

Sir Isaac Newton, PRS, angleški fizik, matematik, astronom, filozof, ezoterik in alkimist, * 4. januar 1643 (25. december 1642, stari angleški koledar), hamlet Woolsthorpe-by-Colsterworth pri Grenthamu, grofija Lincolnshire, Anglija, † 31. marec (20. marec) 1727, Kensington, London, Anglija.

Novo!!: Statistika in Isaac Newton · Poglej več »

Italijanščina

Italijánščina (italijansko italiano ali lingua italiana) je romanski jezik, ki ga govori okoli 62 milijonov ljudi, med katerimi jih večina živi v Italiji.

Novo!!: Statistika in Italijanščina · Poglej več »

Jakob Bernoulli I.

Jakob Bernoulli I. (tudi Jacob, James, Jacques), švicarski matematik, * 27. december 1654, Basel, Švica, † 16. avgust 1705, Basel.

Novo!!: Statistika in Jakob Bernoulli I. · Poglej več »

Karl Pearson

Karl Pearson, angleški matematik in statistik, * 27. marec 1857, Islington (London), Anglija, Združeno kraljestvo, † 27. april 1936, Coldharbour, grofija Surrey, Anglija, Združeno kraljestvo.

Novo!!: Statistika in Karl Pearson · Poglej več »

Kmetijstvo

polje. Kmetíjstvo ali agrikultúra je človekova dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem rastlin in živali za hrano in surovine, običajno udomačenih živali in kulturnih rastlin, ki jih je skozi generacije odbiral človek za čim večji pridelek.

Novo!!: Statistika in Kmetijstvo · Poglej več »

Knjižnica

Police s knjigami v univerzitetni knjižnici Univerze v Torontu Knjižnica je ustanova, ki pridobiva, obdeluje in hrani gradivo in ga daje na voljo uporabnikom.

Novo!!: Statistika in Knjižnica · Poglej več »

Kombinatorika

rešetki 15 × 15. Kombinatórika je matematična disciplina, ki preučuje končne ali števne diskretne strukture, na koliko načinov je možno razporediti, preurediti oziroma izbrati določeno množico elementov iz množice s končno mnogo elementi.

Novo!!: Statistika in Kombinatorika · Poglej več »

Korelacija

Korelacija ali korelacijski koeficient je številska mera, ki predstavlja moč linearne povezanosti dveh spremenljivk.

Novo!!: Statistika in Korelacija · Poglej več »

Krog

Osnovne količine v krogu Króg je v evklidski geometriji množica vseh točk v ravnini, ki so od določene točke, središča kroga, oddaljene največ za polmer r. Krog omejuje sklenjena krivulja, ki jo imenujemo krožnica - to je množica točk v ravnini, ki so od središča oddaljene točno za polmer r. Obseg kroga meri o.

Novo!!: Statistika in Krog · Poglej več »

Kvadratna funkcija

Kvadrátna fúnkcija je realna funkcija, ki se jo da zapisati z enačbo oblike: kjer so koeficienti a, b in c realna števila in je a različen od 0 (če bi bil a enak 0, bi bila to linearna funkcija).

Novo!!: Statistika in Kvadratna funkcija · Poglej več »

Kvantitativno raziskovanje

Kvantitativno raziskovanje (kvantitativna metoda) je razlaganje pojavov z zbiranjem številčnih podatkov, ki jih analiziramo z uporabo matematičnih metod, natančneje statistično.

Novo!!: Statistika in Kvantitativno raziskovanje · Poglej več »

Latinščina

Latinščina (latinsko lingua Latina) je antični indoevropski jezik in eden od dveh klasičnih jezikov Evrope.

Novo!!: Statistika in Latinščina · Poglej več »

Logaritem

Grafi funkcij \ln x\, (modra), \log x\, (rdeča) in \log_1/2 x\, (vijolična) Logaritem števil 0-10. Na ''x''-osi so argumenti logaritmov, na ''y''-osi so vrednosti po enačbi y.

Novo!!: Statistika in Logaritem · Poglej več »

Ludwig Edward Boltzmann

Ludwig Edward Boltzmann, avstrijski fizik in filozof, * 20. februar 1844, Dunaj, Avstrijsko cesarstvo (sedaj Avstrija), † 5. september 1906, Devin pri Trstu, Avstro-Ogrska (sedaj Italija).

Novo!!: Statistika in Ludwig Edward Boltzmann · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: Statistika in Matematika · Poglej več »

Matrika

Zgradba matrik Matríka je v matematiki pravokotna razpredelnica števil ali v splošnem elementov kolobarskih algebrskih struktur.

Novo!!: Statistika in Matrika · Poglej več »

Mediana

Mediána je v matematiki srednja vrednost nekega zaporedja števil, ki razdeli števila, razvrščena po velikosti, na dve enaki polovici po številu elementov.

Novo!!: Statistika in Mediana · Poglej več »

Metoda Monte Carlo

π. Po postavitvi 30.000 naključnih točk je ocena za π v okviru 0,07 % napake od resnične vrednosti. To se zgodi z verjetnostjo, ki znaša približno 20 %. Metode Monte Carlo so stohastične (deterministične) simulacijske metode ali algoritmi, ki s pomočjo naključnih ali kvazinaključnih števil in velikega števila izračunov in ponavljanja omogočajo predvidevanje obnašanja zapletenih matematičnih sistemov.

Novo!!: Statistika in Metoda Monte Carlo · Poglej več »

Negotovost

Nègotóvost je izraz, ki se različno rabi na več področjih kot so: filozofija, statistika, ekonomija, zavarovalništvo, psihologija, sociologija, tehnika in informatika.

Novo!!: Statistika in Negotovost · Poglej več »

Nemščina

Némščina (nemško Deutsch) spada v zahodno vejo germanskih jezikov.

Novo!!: Statistika in Nemščina · Poglej več »

Normalna porazdelitev

Normalna porazdelitev (tudi Gaussova porazdelitev) je verjetnostna porazdelitev vrednosti statističnih enot v statistični populaciji, ki je v grafični predstavitvi oblikovana v obliki zvona oziroma normalne krivulje.

Novo!!: Statistika in Normalna porazdelitev · Poglej več »

Opisna statistika

Opisna statistika je skupina statističnih metod, ki se ukvarjajo s povzemanjem pridobljenih podatkov.

Novo!!: Statistika in Opisna statistika · Poglej več »

Pafnuti Lvovič Čebišov

Pafnuti Lvovič Čebišov, ruski matematik in mehanik, * 14. maj 1821, Okatovo, Kalužanska gubernija, Ruski imperij (sedaj Rusija), † 26. november 1894, Sankt Peterburg, Ruski imperij (sedaj Rusija).

Novo!!: Statistika in Pafnuti Lvovič Čebišov · Poglej več »

Parabola

Parabola Parábola, metnica je geometrijsko mesto točk ravnine, ki so od dane premice (vodnica parabole) enako oddaljene kot od dane točke (gorišča parabole).

Novo!!: Statistika in Parabola · Poglej več »

Podatek

Podátek je trditev sprejeta kot nominalna vrednost.

Novo!!: Statistika in Podatek · Poglej več »

Politik

G20 Politik je posameznik, ki je vključen v politiko, včasih to vključuje tudi politologe.

Novo!!: Statistika in Politik · Poglej več »

Popis prebivalstva

Popís prebiválstva je postopek pridobivanja podatkov o vsakem prebivalcu določenega območja.

Novo!!: Statistika in Popis prebivalstva · Poglej več »

Prebivalstvo

Zemljevid držav po številu prebivalstva Prebiválstvo je skupnost ljudi, ki živijo na nekem območju in tvorijo etnično, rasno ali narodno enoto.

Novo!!: Statistika in Prebivalstvo · Poglej več »

Premica

Prémica je poleg točke in ravnine eden osnovnih pojmov geometrije.

Novo!!: Statistika in Premica · Poglej več »

Promet

Promèt je prevoz oseb, tovora in informacij na določeni razdalji oziroma razmestitev potnikov, tovora, sporočil, denarnih nakazil in drugih podatkov med kraji.

Novo!!: Statistika in Promet · Poglej več »

Prozornost

Prozornost je optična lastnost snovi, ki označuje kako prosojna je snov.

Novo!!: Statistika in Prozornost · Poglej več »

Psihološka statistika

Psihološka statistika označuje aplikacije statistike v psihologiji.

Novo!!: Statistika in Psihološka statistika · Poglej več »

Racionalna funkcija

Rácionalna fúnkcija je v matematiki funkcija v obliki ulomka, ki ima v števcu in imenovalcu polinom.

Novo!!: Statistika in Racionalna funkcija · Poglej več »

Rajko Jamnik

Rajko Jamnik, slovenski matematik, * 17. avgust 1924, Podreča, Sorško polje, † 23. september 1983, Kepa.

Novo!!: Statistika in Rajko Jamnik · Poglej več »

Ronald Aylmer Fisher

Sir Ronald Aylmer Fisher, FRS, angleški statistik, evolucijski biolog, evgenik in genetik, * 17. februar 1890, East Finchley, London, Anglija, † 29. julij 1962, Adelaide, Avstralija.

Novo!!: Statistika in Ronald Aylmer Fisher · Poglej več »

Statistična fizika

Statistična fizika je znanstveno področje fizike, ki se ukvarja z matematičnim opisom narave in naravnih pojavov.

Novo!!: Statistika in Statistična fizika · Poglej več »

Statistična mehanika

Statístična mehánika obravnava isto področje kot termodinamika, vendar z mikroskopske plati.

Novo!!: Statistika in Statistična mehanika · Poglej več »

Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije (kratica SURS) je državni organ, ki je v skladu z Zakonom o državni statistiki glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike.

Novo!!: Statistika in Statistični urad Republike Slovenije · Poglej več »

Terminologija

Terminologija ali izrazoslovje lahko označuje strokovno ali specializirano izrazje določenega področja ali besedila, lahko pa se nanaša na terminološko vedo kot vejo jezikoslovja, ki se ukvarja s strokovnimi izrazi.

Novo!!: Statistika in Terminologija · Poglej več »

Thomas Bayes

Thomas Bayes, angleški statistik, filozof, nekonformistični teolog, matematik in prezbiterijanski duhovnik, * 1702, London, Anglija, † 7. april 1761.

Novo!!: Statistika in Thomas Bayes · Poglej več »

Točnost in natančnost

razdaljo rezultatov meritev glede na pravo referenčno vrednost. Natančnost je ponovljivost ali obnovljivost meritev. Tóčnost je na področju znanosti, tehnike, industrije in statistike stopnja ustreznosti merjene ali izračunane količine glede na njeno dejansko (resnično) referenčno vrednost.

Novo!!: Statistika in Točnost in natančnost · Poglej več »

Trgovina

Ljubljane leta 1961 mesa'' v ljubljanski mesariji aprila 1959, ko je v Sloveniji pogosto primanjkovalo mesa in mesnih izdelkov Trgovina je ponujanje blaga in storitev za plačilo (denar) ali drugo blago.

Novo!!: Statistika in Trgovina · Poglej več »

Uporabna matematika

letalskega krila Uporábna matemátika je veja matematike, ki se ukvarja z matematičnimi tehnikami v uporabi matematičnega znanja na drugih področjih.

Novo!!: Statistika in Uporabna matematika · Poglej več »

Varstvo okolja

Varstvo okolja je dejavnost za zaščito in ohranjanje okolja.

Novo!!: Statistika in Varstvo okolja · Poglej več »

Verjetnostni račun

Verjétnostni ráčun je matematična disciplina, ki preučuje verjetnost, da se zgodi naključni dogodek.

Novo!!: Statistika in Verjetnostni račun · Poglej več »

Walter Andrew Shewhart

Walter Andrew Shewhart, ameriški fizik, inženir in statistik, * 18. marec 1891, New Canton, Illinois, ZDA, † 11. marec 1967, Troy Hills, New Jersey, ZDA.

Novo!!: Statistika in Walter Andrew Shewhart · Poglej več »

Wiesbaden

Središče mesta iz zraka Wiesbaden je glavno mesto dežele Hessen v osrednji Nemčiji.

Novo!!: Statistika in Wiesbaden · Poglej več »

William Edwards Deming

Wiliam Edwards Deming, ameriški fizik in statistik, * 14. oktober 1900, Sioux City, Iowa, ZDA, † 20. december 1993, Washington, ZDA.

Novo!!: Statistika in William Edwards Deming · Poglej več »

Zdravstveno varstvo

Zdrávstveno várstvo je sistem družbenih, skupinskih in osebnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje bolezni, njeno pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih.

Novo!!: Statistika in Zdravstveno varstvo · Poglej več »

Znanje

Znánje je skupek urejenih informacij, ki privedejo do razumevanja.

Novo!!: Statistika in Znanje · Poglej več »

Znanost

Znánost (− znanje) se nanaša na sistematično pridobivanje novega znanja o naravi in spoznanj, pridobljenih na ta način z obstoječim znanjem.

Novo!!: Statistika in Znanost · Poglej več »

19. stoletje

1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje 16. stoletje | 17. stoletje | 18. stoletje | 19.

Novo!!: Statistika in 19. stoletje · Poglej več »

Preusmerja sem:

Statistik.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »