Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Krog

Index Krog

Osnovne količine v krogu Króg je v evklidski geometriji množica vseh točk v ravnini, ki so od določene točke, središča kroga, oddaljene največ za polmer r. Krog omejuje sklenjena krivulja, ki jo imenujemo krožnica - to je množica točk v ravnini, ki so od sredošča oddaljene točno za polmer r. Obseg kroga meri o.

31 odnosi: Afina geometrija, Elipsa, Evklidska geometrija, Homeomorfizem, Kot, Krivulja, Krožni izsek, Krožni lok, Krožni odsek, Krožnica, Krogla, Mimobežnica, Množica, Očrtana krožnica, Obseg, Osemkotnik, Ploščina, Polmer, Premer, Premica, Projektivna geometrija, Radian, Ravnina, Stožec, Tangenta, Tetiva (matematika), Točka, Topologija, Trikotnik, Včrtana krožnica, Veliki krog.

Afina geometrija

Afina geometrija je posplošitev običajne evklidske geometrije.

Novo!!: Krog in Afina geometrija · Poglej več »

Elipsa

Elipsa Elípsa ali pákróg je v matematiki sklenjena ravninska krivulja ovalne oblike, pri kateri je vsota razdalj katerekoli točke od gorišč F1 in F2 stalna.

Novo!!: Krog in Elipsa · Poglej več »

Evklidska geometrija

Evklídska geometríja (tudi Evklídova geometríja, zastarelo evklídična geometríja, včasih tudi parabólična geometríja) je geometrija zasnovana na delu Evklida iz Aleksandrije.

Novo!!: Krog in Evklidska geometrija · Poglej več »

Homeomorfizem

Dva geometrijska objekta (ali »prostora«) sta v topologiji homeomorfna, če lahko, grobo rečeno, enega preoblikujemo v drugega z raztegovanjem in krivljenjem.

Novo!!: Krog in Homeomorfizem · Poglej več »

Kot

Ostri kot Pravi kot Topi kot Iztegnjeni kot Vdrti kot Polni kot Kót (tudi ravnínski kót, če se želi poudariti razliko s prostorskim kotom) je del ravnine, ki ga omejujeta dva poltraka z istim izhodiščem.

Novo!!: Krog in Kot · Poglej več »

Krivulja

Krivúlja je v matematiki prema ali kriva črta, bodisi v ravnini (ravninska krivulja), bodisi v prostoru (prostorska krivulja).

Novo!!: Krog in Krivulja · Poglej več »

Krožni izsek

Zeleno obarvani del kroga je krožni izsek krožnem diagramu Króžni izsèk je geometrijski lik, ki ga dobimo tako, da iz kroga izrežemo (izsekamo) del omejen z dvema polmeroma in s krožnim lokom.

Novo!!: Krog in Krožni izsek · Poglej več »

Krožni lok

Krožni lok ''L'' in ustrezni središčni kot ''θ''. Zeleno obarvani lik se imenuje krožni izsek Króžni lók je v geometriji del krožnice omejen z dvema točkama, ki ju imenujemo krajišči.

Novo!!: Krog in Krožni lok · Poglej več »

Krožni odsek

Rumeno obarvani del kroga se imenuje krožni odsek Króžni odsèk je geometrijski lik, ki ga dobimo tako, da od kroga odrežemo (odsekamo) del omejen s krožnim lokom in tetivo.

Novo!!: Krog in Krožni odsek · Poglej več »

Krožnica

izhodišču ima enačbo ''x''2 + ''y''2.

Novo!!: Krog in Krožnica · Poglej več »

Krogla

Krogla Krógla je v matematiki okroglo simetrično telo.

Novo!!: Krog in Krogla · Poglej več »

Mimobežnica

Mimobéžnica (ali pasánta) je v geometriji premica, ki nima skupnih točk v prostoru z drugo premico (je ne seka) in ji ni vzporedna.

Novo!!: Krog in Mimobežnica · Poglej več »

Množica

Mnóžica je v matematiki skupina abstraktnih ali stvarnih (konkretnih) reči.

Novo!!: Krog in Množica · Poglej več »

Očrtana krožnica

Mnogokotniku očrtana krožnica Očrtana krožnica je v ravninski geometriji krožnica, ki poteka skozi vsa oglišča danega mnogokotnika.

Novo!!: Krog in Očrtana krožnica · Poglej več »

Obseg

Obsèg je v geometriji dolžina zaprte krivulje, po navadi dvorazsežne ravninske krivulje.

Novo!!: Krog in Obseg · Poglej več »

Osemkotnik

Pravilni osemkotnik Nepravilni osemkotnik Vbočeni osemkotnik Ósemkótnik ali s tujko óktagon (starogrško octogōnos S_.

Novo!!: Krog in Osemkotnik · Poglej več »

Ploščina

Plôščina (tudi ploščína) je v geometriji mera za velikost geometrijskega lika oziroma dela ravnine.

Novo!!: Krog in Ploščina · Poglej več »

Polmer

Polmér (tudi pólmer) ali rádij je v geometriji polovica premera kroga ali krogle, oziroma razdalja od središča do oboda kroga ali krogle.

Novo!!: Krog in Polmer · Poglej več »

Premer

V geometriji je premer kroga vsaka daljica, ki gre skozi središče in ima krajišči na krožnici.

Novo!!: Krog in Premer · Poglej več »

Premica

Prémica je poleg točke in ravnine eden osnovnih pojmov geometrije.

Novo!!: Krog in Premica · Poglej več »

Projektivna geometrija

Projektivna geometrija je posplošena geometrija, ki poleg običajnih točk kot povsem enakovredne obravnava še točke v neskončnosti.

Novo!!: Krog in Projektivna geometrija · Poglej več »

Radian

π radianov. Radián je enota za merjenje ravninskih kotov.

Novo!!: Krog in Radian · Poglej več »

Ravnina

Ravnína je eden osnovnih pojmov v geometriji, gre za ravno ploskev v trirazsežnem prostoru.

Novo!!: Krog in Ravnina · Poglej več »

Stožec

Pokončni in poševni krožni stožec Posplošeni stožec Stožec je geometrijsko telo.

Novo!!: Krog in Stožec · Poglej več »

Tangenta

Tangenta na graf funkcije Tangénta (tudi dotikálnica) je v matematiki premica, ki se dani krivulji v okolici dane točke najbolj prilega.

Novo!!: Krog in Tangenta · Poglej več »

Tetiva (matematika)

Tetiva v krogu Tetíva v geometriji je zveznica dveh točk krivulje, posebno pri krožnici.

Novo!!: Krog in Tetiva (matematika) · Poglej več »

Točka

Tóčka ima več pomenov.

Novo!!: Krog in Točka · Poglej več »

Topologija

Topologíja je disciplina čiste matematike oziroma geometrije, ki se ukvarja le s tistimi značilnostmi množice X, ki ohranjajo vsako obrnljivo, v obe smeri zvezno transformacijo X-a. Takim značilnostim rečemo topološke značilnosti.

Novo!!: Krog in Topologija · Poglej več »

Trikotnik

Trikotnik Trikótnik je eden osnovnih geometrijskih likov.

Novo!!: Krog in Trikotnik · Poglej več »

Včrtana krožnica

Trikotniku včrtana krožnica Včrtana krožnica je v ravninski geometriji krožnica, ki ima vse stranice danega mnogokotnika za tangente.

Novo!!: Krog in Včrtana krožnica · Poglej več »

Veliki krog

hemisferi Sled letalske poti po velikem krogu (zgoraj), sled tokovnega curka (spodaj) Véliki króg (tudi ortodromíja) je krožnica na površini krogle, oziroma na sferi, ki ima enak obseg kot krogla ali sfera.

Novo!!: Krog in Veliki krog · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »