Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Premica

Index Premica

Prémica je poleg točke in ravnine eden osnovnih pojmov geometrije.

39 odnosi: Aksiom, Apsidnica, Asimptota, Daljica, David Hilbert, Elementi (Evklid), Evklid, Evklidska geometrija, Evklidski prostor, Geodetka, Geometrija, Graf funkcije, Kartezični koordinatni sistem, Koeficient, Linearna enačba, Linearna funkcija, Mediana (geometrija), Mimobežnica, Mnogoterost, Ordinatna os, Os vrtenja, Paralela, Podmnožica, Poltrak, Pravokotnost, Ravnina, Razdalja, Realno število, Simetrala, Slovenska planinska pot, Smerni koeficient premice, Tangenta, Tetiva (matematika), Točka, Topologija, Vektor (matematika), Vektorski prostor, Vzporednost, Zveznica.

Aksiom

Aksióm (axíoma − trditev, teza) označuje stališče, načelo, tezo, sodbo, ki se jo sprejema brez dokazov in služi kot načelo ali premisa deduktivnega dokazovanja.

Novo!!: Premica in Aksiom · Poglej več »

Apsidnica

Ekliptična ravnina v sistemu Sonce-Zemlja Apsídnica ali apsídna čŕta je v astrodinamiki namišljena daljica, ki jo določa vektor izsrednosti tira nebesnega telesa.

Novo!!: Premica in Apsidnica · Poglej več »

Asimptota

Asimptota, približevalnica je v matematiki krivulja (ali še pogosteje premica), ki se v neskončnosti približuje drugi krivulji, ne da bi jo dosegla.

Novo!!: Premica in Asimptota · Poglej več »

Daljica

Geometrijska definicija daljice: presek poltrakov AB in BA Konstrukcija daljice (1699) Daljíca je omejena prema črta.

Novo!!: Premica in Daljica · Poglej več »

David Hilbert

David Hilbert, nemški matematik, * 23. januar 1862, Wehlau blizu Königsberga, Prusija (sedaj Znamensk pri Kaliningradu, Rusija), † 14. februar 1943, Göttingen, Nemčija.

Novo!!: Premica in David Hilbert · Poglej več »

Elementi (Evklid)

Naslovnica prve angleške izdaje Evklidovih ''Elementov'', 1570 Ohranjen kos ''Elementov'', najden v Oksirhinku v Egiptu, ki izvira iz okoli leta 100. Skica je priložena trditvi 5 iz druge knjige Vatikanski rokopis, 2. knjiga, 207v — 208r. Euclid XI prop. 31, 32 in 33 Elementi so temeljno delo geometrije.

Novo!!: Premica in Elementi (Evklid) · Poglej več »

Evklid

Evklid (tudi Evklides) (Eukleídes), starogrški matematik, * okoli 365 pr. n. št., Aleksandrija, † 275 pr. n. št. včasih tudi Evklid iz Aleksandrije, za razliko od Evklida iz Megare, grški matematik, ki se ga po pravici lahko imenuje »očeta geometrije«.

Novo!!: Premica in Evklid · Poglej več »

Evklidska geometrija

Evklídska geometríja (tudi Evklídova geometríja, zastarelo evklídična geometríja, včasih tudi parabólična geometríja) je geometrija zasnovana na delu Evklida iz Aleksandrije.

Novo!!: Premica in Evklidska geometrija · Poglej več »

Evklidski prostor

Evklidski prostor je realni topološki vektorski prostor v katerem je definiran skalarni produkt.

Novo!!: Premica in Evklidski prostor · Poglej več »

Geodetka

Geodétka (tudi redkeje geodetska črta) je v matematiki posplošitev pojma premice za »ukrivljene prostore«.

Novo!!: Premica in Geodetka · Poglej več »

Geometrija

Ciklopedije (1728) Geometríja je znanstvena disciplina matematike, ki se ukvarja s prostorskimi značilnostmi teles in njihovimi medsebojnimi odnosi.

Novo!!: Premica in Geometrija · Poglej več »

Graf funkcije

Gráf fúnkcije je v matematiki osnovni način za prikaz funkcije.

Novo!!: Premica in Graf funkcije · Poglej več »

Kartezični koordinatni sistem

Kartézični koordinátni sistém je pravokotni koordinatni sistem, ki ga določata dve (v dvorazsežnem prostoru) ali tri (v trirazsežnem) med seboj pravokotni osi.

Novo!!: Premica in Kartezični koordinatni sistem · Poglej več »

Koeficient

Koeficiènt je nespremenljiva količina, ki izraža razmerje med dvema ali več spremenljivimi količinami.

Novo!!: Premica in Koeficient · Poglej več »

Linearna enačba

Graf funkcij, danih z linearnima enačbama Lineárna enáčba je v matematiki algebrska enačba, v kateri je vsak člen ali konstanta ali produkt konstant s prvo potenco spremenljivke.

Novo!!: Premica in Linearna enačba · Poglej več »

Linearna funkcija

Línearna fúnkcija je realna funkcija oblike f(x).

Novo!!: Premica in Linearna funkcija · Poglej več »

Mediana (geometrija)

težišče trikotnika. Mediana (tudi težiščna premica ali težiščnica) je v geometriji daljica, ki v trikotniku povezuje oglišče z razpoloviščem oglišču nasprotne stranice.

Novo!!: Premica in Mediana (geometrija) · Poglej več »

Mimobežnica

Mimobéžnica (ali pasánta) je v geometriji premica, ki nima skupnih točk v prostoru z drugo premico (je ne seka) in ji ni vzporedna.

Novo!!: Premica in Mimobežnica · Poglej več »

Mnogoterost

Primer dvorazsežne mnogoterosti, ki je ni mogoče vložiti v običajni trirazsežni prostor, ne da bi sekala samo sebe: realna projektivna ravnina. Tu je prikazana kot Boyjeva ploskev. Mnogotérost je v matematiki topološki prostor, katerega struktura je preprosta evklidska, ko jo opazujemo krajevno (intrinzično, od znotraj), a ima lahko zapleteno strukturo, ko ga opazujemo kot celoto (ekstrinzično, od zunaj).

Novo!!: Premica in Mnogoterost · Poglej več »

Ordinatna os

Pravokotni koordinatni sistem:''y''.

Novo!!: Premica in Ordinatna os · Poglej več »

Os vrtenja

Ós vrtênja ali vrtílna ós je premica, okrog katere krožijo deli telesa pri vrtenju.

Novo!!: Premica in Os vrtenja · Poglej več »

Paralela

Paraléla je lahko.

Novo!!: Premica in Paralela · Poglej več »

Podmnožica

PodmnožicaPodmnožica X⊆Y v Eulerjevem diagramu Podmnožica ali delna množica množice Y je v matematiki množica X, če so vsi elementi X tudi v Y. Relacijo z matematičnim zapisom zapišemo X ⊆ Y. Ali drugače, X ⊆ Y tedaj in le tedaj, ko X ne vsebuje nobenega elementa, ki ni tudi član množice Y. Množica Y v tem primeru se imenuje supermnožica množice X in zapišemo Y ⊇ X. Vsaka množica Y je sama sebi podmnožica.

Novo!!: Premica in Podmnožica · Poglej več »

Poltrak

krajišča poudarjena. Poltrak je ravna črta, ki je na eni strani omejena, na drugi pa gre v neskončnost.

Novo!!: Premica in Poltrak · Poglej več »

Pravokotnost

pravokotnice na premico ''AB'' iz dane točke ''C'' Pravokótnost (tudi ortogonálnost) je ena od osnovnih relacij med različnimi geometrijskimi objekti: premicami, daljicami, vektorji, krivuljami, ravninami ipd.

Novo!!: Premica in Pravokotnost · Poglej več »

Ravnina

Ravnína je eden osnovnih pojmov v geometriji, gre za ravno ploskev v trirazsežnem prostoru.

Novo!!: Premica in Ravnina · Poglej več »

Razdalja

Kilometrski kamen označuje razdaljo, oziroma oddaljenost od začetne postaje Človeške postave, ki stojijo na razdaljah druga od druge Razdálja je dolžina poti med dvema točkama.

Novo!!: Premica in Razdalja · Poglej več »

Realno število

Množice realnih števil Številska premica Reálno števílo je matematični pojem, intuitivno določen kot število, ki ustreza točki na številski premici.

Novo!!: Premica in Realno število · Poglej več »

Simetrala

likov Simetrála (tudi somérnica ali simetríjska ós) dane množice točk je premica p \!\,, če se pri zrcaljenju čez p \!\, množica preslika sama vase.

Novo!!: Premica in Simetrala · Poglej več »

Slovenska planinska pot

bukvi Slovenska planinska pot ali Transverzala je planinska pot od Maribora do Ankarana.

Novo!!: Premica in Slovenska planinska pot · Poglej več »

Smerni koeficient premice

Smerni koeficient premice na ravnini z osema x in y označimo s črko k in je definiran kot sprememba koordinate y deljeno s pripadajočo spremembo koordinate x med dvema različnima točkama na premici.

Novo!!: Premica in Smerni koeficient premice · Poglej več »

Tangenta

Tangenta na graf funkcije Tangénta (tudi dotikálnica) je v matematiki premica, ki se dani krivulji v okolici dane točke najbolj prilega.

Novo!!: Premica in Tangenta · Poglej več »

Tetiva (matematika)

Tetiva v krogu Tetíva v geometriji je zveznica dveh točk krivulje, posebno pri krožnici.

Novo!!: Premica in Tetiva (matematika) · Poglej več »

Točka

Tóčka ima več pomenov.

Novo!!: Premica in Točka · Poglej več »

Topologija

Topologíja je red čiste matematike oziroma geometrije, to pa obravnava samo tiste lastnosti množice, ki ohranjajo vsako obrnljivo, v obe smeri zvezno preoblikovanje te množice. Takim lastnostim rečemo topološke lastnosti.

Novo!!: Premica in Topologija · Poglej več »

Vektor (matematika)

Véktor (latinsko vector - nosilec; iz vehere - nositi) je v matematiki in fiziki količina, ki ima poleg velikosti tudi smer.

Novo!!: Premica in Vektor (matematika) · Poglej več »

Vektorski prostor

Véktorski prôstor ali lineárni prôstor je osnovni pojem linearne algebre in pomeni posplošitev množice vseh geometričnih vektorjev.

Novo!!: Premica in Vektorski prostor · Poglej več »

Vzporednost

Vzporédnost je ena od temeljnih relacij, ki opisujejo medsebojno lego geometrijskih objektov (premic, ravnin).

Novo!!: Premica in Vzporednost · Poglej več »

Zveznica

Zvéznica je v geometriji daljica ali krivulja, ki povezuje dve točki.

Novo!!: Premica in Zveznica · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »