Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Vektorski prostor

Index Vektorski prostor

Véktorski prôstor ali lineárni prôstor je osnovni pojem linearne algebre in pomeni posplošitev množice vseh geometričnih vektorjev.

40 odnosi: Abelova grupa, Baza (linearna algebra), Bijektivna preslikava, Determinanta, Električno polje, Geometrija, Grupa, Hitrost, Identiteta, Izomorfizem, Kardinalno število, Kolobar (algebra), Kompleksno število, Kompozitum funkcij, Koordinatni sistem, Kotna hitrost, Linearna algebra, Linearna neodvisnost, Linearna transformacija, Magnetno polje, Matematika, Matrika, Množica, Naravno število, Nevtralni element, Norma (matematika), Obseg (algebra), Ortogonalna matrika, Polinom, Racionalno število, Realno število, Skalar, Tenzor, Teorija kategorij, Topologija, Vektor (matematika), Vektorski produkt, Zornova lema, Zrcaljenje, Zvezna funkcija.

Abelova grupa

Abelova grúpa (tudi abelovska grúpa) je v abstraktni algebri takšna grupa (G, *), ki je tudi komutativna, se pravi, v kateri enakost a * b.

Novo!!: Vektorski prostor in Abelova grupa · Poglej več »

Baza (linearna algebra)

Baza je v matematiki po definiciji vsaka podmnožica B vektorskega prostora V, če lahko vsak vektor v iz V zapišemo v obliki v.

Novo!!: Vektorski prostor in Baza (linearna algebra) · Poglej več »

Bijektivna preslikava

Bíjektivna preslikáva ali bijékcija je v matematiki preslikava f: A → B, ki je injektivna in surjektivna hkrati.

Novo!!: Vektorski prostor in Bijektivna preslikava · Poglej več »

Determinanta

Determinanta je preslikava, ki kvadratni matriki priredi število.

Novo!!: Vektorski prostor in Determinanta · Poglej več »

Električno polje

električnega naboja Eléktrično pólje je prostor, v katerem deluje električna sila na električni naboj.

Novo!!: Vektorski prostor in Električno polje · Poglej več »

Geometrija

Ciklopedije (1728) Geometríja je znanstvena disciplina matematike, ki se ukvarja s prostorskimi značilnostmi teles in njihovimi medsebojnimi odnosi.

Novo!!: Vektorski prostor in Geometrija · Poglej več »

Grupa

Grúpa je v matematiki eden od osnovnih pojmov sodobne algebre.

Novo!!: Vektorski prostor in Grupa · Poglej več »

Hitrost

Hitróst (oznaka v) je v fiziki vektorska količina, ki podaja spreminjanje lege telesa ali snovi v prostoru v časovni enoti.

Novo!!: Vektorski prostor in Hitrost · Poglej več »

Identiteta

Identitéta ali istovétnost ima lahko več pomenov.

Novo!!: Vektorski prostor in Identiteta · Poglej več »

Izomorfizem

Izomorfizem (iz grščine: isos - enak in: morfe - oblika) je bijektivna preslikava f \, med dvema matematičnima strukturama za katero je značilno, da sta f \, in obratna vrednost f^ \, homomorfizma.

Novo!!: Vektorski prostor in Izomorfizem · Poglej več »

Kardinalno število

Kardinalno število je v matematiki posplošeno število, ki izraža moč ali kardinalnost množice.

Novo!!: Vektorski prostor in Kardinalno število · Poglej več »

Kolobar (algebra)

Kolobar je v abstraktni algebri ime za algebrsko strukturo, v kateri je možno brez omejitev seštevati, odštevati in množiti, pri tem pa veljajo podobni zakoni kot v množici celih števil.

Novo!!: Vektorski prostor in Kolobar (algebra) · Poglej več »

Kompleksno število

1.

Novo!!: Vektorski prostor in Kompleksno število · Poglej več »

Kompozitum funkcij

Kompózitum ali sestáva funkcij je matematična operacija v množici funkcij.

Novo!!: Vektorski prostor in Kompozitum funkcij · Poglej več »

Koordinatni sistem

Kartezični koordinatni sistem Koordinátni sistém je matematično orodje, ki omogoča, da točke (in druge geometrijske objekte) zapišemo s števili - koordinátami.

Novo!!: Vektorski prostor in Koordinatni sistem · Poglej več »

Kotna hitrost

Kótna hitróst je v fiziki količina, določena kot odvod zasuka po času: Običajno se jo označuje z malo grško črko ω.

Novo!!: Vektorski prostor in Kotna hitrost · Poglej več »

Linearna algebra

Linearna algebra je matematična disciplina, ki se ukvarja s proučevanjem vektorjev, vektorskih prostorov (ali linearnih prostorov), linearnih transformacij in sistemov linearnih enačb.

Novo!!: Vektorski prostor in Linearna algebra · Poglej več »

Linearna neodvisnost

Linearna neodvisnost v linearni algebri pomeni, da se nobenega vektorja iz množice W, ne da zapisati kot linearno kombinacijo drugih vektorjev iz W. Če se da enega od vektorjev izraziti z drugimi, pa govorimo o linearni odvisnosti.

Novo!!: Vektorski prostor in Linearna neodvisnost · Poglej več »

Linearna transformacija

Línearna transformácija (tudi línearni operátor) je značilna vrsta preslikave iz linearne algebre.

Novo!!: Vektorski prostor in Linearna transformacija · Poglej več »

Magnetno polje

Magnétno pólje je prostor okrog trajnih magnetov ali vodnikov, po katerih teče električni tok, v katerem se lahko zazna magnetno silo in magnetni navor.

Novo!!: Vektorski prostor in Magnetno polje · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: Vektorski prostor in Matematika · Poglej več »

Matrika

Zgradba matrik Matríka je v matematiki pravokotna razpredelnica števil ali v splošnem elementov kolobarskih algebrskih struktur.

Novo!!: Vektorski prostor in Matrika · Poglej več »

Množica

Mnóžica je v matematiki skupina abstraktnih ali stvarnih (konkretnih) reči.

Novo!!: Vektorski prostor in Množica · Poglej več »

Naravno število

Narávno števílo je katerokoli število iz neskončne množice pozitivnih celih števil.

Novo!!: Vektorski prostor in Naravno število · Poglej več »

Nevtralni element

Nevtrálni elemènt ali identitéta I (označen tudi z E (- enota), e ali 1, pa tudi 0) grupe, oziroma pripadajoče matematične strukture S je v matematiki poseben edini element, za katerega za vsak a \in S velja: Nevtralni element imenujemo tudi enotski element.

Novo!!: Vektorski prostor in Nevtralni element · Poglej več »

Norma (matematika)

Norma (oznaka ||\overrightarrow a || \, za vektor \overrightarrow a \) je v matematiki funkcija, ki vsakemu neničelnemu vektorju v vektorskem prostoru pripiše pozitivno dolžino.

Novo!!: Vektorski prostor in Norma (matematika) · Poglej več »

Obseg (algebra)

Obsèg je v abstraktni algebri ime za algebrsko strukturo, v kateri je možno brez omejitev seštevati, odštevati, množiti in deliti (razen deljenja z 0), pri tem pa veljajo podobni zakoni kot v množici racionalnih ali realnih števil.

Novo!!: Vektorski prostor in Obseg (algebra) · Poglej več »

Ortogonalna matrika

Ortogonalna matrika (oznaka Q \) je kvadratna matrika z realnimi elementi, katere vrstice in stolpci so medsebojno pravokotni enotski vektorji (ortonormalni vektorji).

Novo!!: Vektorski prostor in Ortogonalna matrika · Poglej več »

Polinom

Polinóm, mnogočlénik ali veččlenik stopnje n, je linearna kombinacija potenc z nenegativnimi celimi eksponenti.

Novo!!: Vektorski prostor in Polinom · Poglej več »

Racionalno število

Racionálno števílo je v matematiki število, ki ga lahko izrazimo kot razmerje ali količnik (kvocient) dveh celih števil.

Novo!!: Vektorski prostor in Racionalno število · Poglej več »

Realno število

Množice realnih števil Številska premica Reálno števílo je matematični pojem, intuitivno določen kot število, ki ustreza točki na številski premici.

Novo!!: Vektorski prostor in Realno število · Poglej več »

Skalar

Skalár ali skalárna količina je v matematiki neusmerjena količina, ki je določena in izražana samo s številom (npr. dolžina, čas, temperatura, delo, moč,...). Izraz skalar je v matematiki protipomenka izraza vektor.

Novo!!: Vektorski prostor in Skalar · Poglej več »

Tenzor

kocke '''e'''1, '''e'''2 in '''e'''3. Ténzor je v matematiki posplošena linearna količina, oziroma geometrijska entiteta, ki jo lahko izrazimo z večrazsežno tabelo, oziroma matriko, relativno glede na izbiro baze.

Novo!!: Vektorski prostor in Tenzor · Poglej več »

Teorija kategorij

morfizmi ''f'', ''g'' in ''g'' ∘ ''f''. (Trije morfizmi identitet kategorije 1''X'', 1''Y'' in 1''Z'' bi se, če bi se jih prikazalo eksplicitno, pojavili kot tri puščice iz črk X, Y in Z nazaj vanje.) Teorija kategorij je področje matematike, ki obravnava kategorije in preslikave med njimi, in tako formalizira matematično strukturo ter njene koncepte s pomočjo označenega usmerjenega grafa, imenovanega kategorija, katerega točke se imenujejo objekti, označene usmerjene povezave pa puščice (ali morfizmi).

Novo!!: Vektorski prostor in Teorija kategorij · Poglej več »

Topologija

Topologíja je red čiste matematike oziroma geometrije, to pa obravnava samo tiste lastnosti množice, ki ohranjajo vsako obrnljivo, v obe smeri zvezno preoblikovanje te množice. Takim lastnostim rečemo topološke lastnosti.

Novo!!: Vektorski prostor in Topologija · Poglej več »

Vektor (matematika)

Véktor (latinsko vector - nosilec; iz vehere - nositi) je v matematiki in fiziki količina, ki ima poleg velikosti tudi smer.

Novo!!: Vektorski prostor in Vektor (matematika) · Poglej več »

Vektorski produkt

Véktorski prodúkt je binarni operator v trirazsežnem prostoru.

Novo!!: Vektorski prostor in Vektorski produkt · Poglej več »

Zornova lema

Zornova lema (tudi Kuratowski-Zornova lema) je izrek v teoriji množic.

Novo!!: Vektorski prostor in Zornova lema · Poglej več »

Zrcaljenje

Zrcáljenje (ali refleksija) je skupno ime za več osnovnih geometrijskih preslikav.

Novo!!: Vektorski prostor in Zrcaljenje · Poglej več »

Zvezna funkcija

Zvézna fúnkcija je v matematiki funkcija, pri kateri majhna sprememba podatka povzroči majhno spremembo funkcijske vrednosti.

Novo!!: Vektorski prostor in Zvezna funkcija · Poglej več »

Preusmerja sem:

Realni vektorski prostor, Vektorska algebra.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »