Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Namesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Razdalja

Index Razdalja

Kilometrski kamen označuje razdaljo, oziroma oddaljenost od začetne postaje Človeške postave, ki stojijo na razdaljah druga od druge Razdálja je dolžina poti med dvema točkama.

26 odnosi: Astronomija, Daljica, Daljinomer, Dogodek, Dolžina, Fizika, Geodezija, Geometrija, Interval (matematika), Matematika, Matrika evklidskih razdalj, Matrika razdalj, Metrika, Navigacija, Palčev skok, Pot, Prostor, Prostor Minkowskega, Razdalja (teorija grafov), Razsežnost (vektorski prostor), Sopomenka, Telo (fizika), Teorija relativnosti, Točka, Veda, Znanost.

Astronomija

vesoljskega daljnogleda TRACE Astronomíja (astronomía http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis/3814365/zvezdoslovje?View.

Novo!!: Razdalja in Astronomija · Poglej več »

Daljica

Geometrijska definicija daljice: presek poltrakov AB in BA Konstrukcija daljice (1699) Daljíca je omejena prema črta.

Novo!!: Razdalja in Daljica · Poglej več »

Daljinomer

prizmo iz leta 1899 Daljinomér (tudi razdaljemér) je merilna priprava za merjenje razdalje od opazovalca do tarče na primer pri rabi v geodeziji, pri določevanju goriščne razdalje v fotografiji ali točnem namerjanju z orožjem.

Novo!!: Razdalja in Daljinomer · Poglej več »

Dogodek

Dogódek je po SSKJ vse kar se zgodi.

Novo!!: Razdalja in Dogodek · Poglej več »

Dolžina

Dolžína je v običajni rabi poseben primer razdalje (prim. širina, višina), v fiziki in tehniki pa sta pojma dolžine in razdalje največkrat sopomenska.

Novo!!: Razdalja in Dolžina · Poglej več »

Fizika

fizikalnih pojavov Fízika (phusikḗ (epistḗmē) – poznavanje narave,: phúsis – narava) je naravoslovna veda, ki vključuje proučevanje snovi in njeno gibanje v prostoru in času, skupaj s povezanimi pojmi kot sta energija in sila.»Fizikalna znanost je tisto področje znanja, ki se nanaša na red v naravi ali z drugimi besedami pravilno zaporedje dogodkov.« V najširšem pomenu je to veda o naravi prikazana na način, ki omogoča razumevanje obnašanja vesolja.»Fizika je študija tvojega sveta ter sveta in vesolja okoli vas.« Fizika je ena izmed najstarejših akademskih disciplin, verjetno celo najstarejša zaradi vključene astronomije. Zadnjih dva tisoč let je bila fizika del naravoslovja skupaj s kemijo, določenimi vejami matematike in biologije, toda med znanstveno revolucijo v 17.-tem stoletju so se v naravoslovju začeli razvijati samostojni raziskovalni programi. Fizika je povezana z interdisciplinarnimi vedami kot sta biofizika in kvantna kemija, ločnice med njimi niso strogo določene. Fizika pomembno prispeva pri razvoju novih tehnologij. Na primer, napredek v razumevanju elektromagnetizma ali jedrske fizike je neposredno privedel do razvoja novih izdelkov, ki so bistveno preoblikovali sodobno družbo, kot so televizija, računalniki, gospodinjski aparati, in jedrsko orožje; napredek na področju termodinamike je privedel do razvoja industrializacije in na področju mehanike je napredek navdihnil razvoj infinitezimalnega računa. Skupščina Organizacije združenih narodov je proglasila leto 2005 za Svetovno leto fizike.

Novo!!: Razdalja in Fizika · Poglej več »

Geodezija

Geodezíja je veda o merjenju, dimenziji in določitvi oblike Zemlje kot celote ali njenega dela.

Novo!!: Razdalja in Geodezija · Poglej več »

Geometrija

Ciklopedije (1728) Geometríja je znanstvena disciplina matematike, ki se ukvarja s prostorskimi značilnostmi teles in njihovimi medsebojnimi odnosi.

Novo!!: Razdalja in Geometrija · Poglej več »

Interval (matematika)

Intervál je v matematiki množica realnih števil, ki ležijo med dvema danima realnima številoma (na realni premici).

Novo!!: Razdalja in Interval (matematika) · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: Razdalja in Matematika · Poglej več »

Matrika evklidskih razdalj

Matrika evklidskih razdalj je kvadratna matrika, katere elementi predstavljajo razdalje med točkami v evklidskem prostoru.

Novo!!: Razdalja in Matrika evklidskih razdalj · Poglej več »

Matrika razdalj

Matrika razdalj je matrika, ki vsebuje razdalje med posameznimi elementi množice.

Novo!!: Razdalja in Matrika razdalj · Poglej več »

Metrika

Métrika je v matematiki posplošitev pojma razdalje.

Novo!!: Razdalja in Metrika · Poglej več »

Navigacija

Izole iz turške navigacijske knjige Kitab-ı Bahriye (17. ali 18. stoletje) Navigácija je ugotavljanje smeri in lege na zemeljskem površju.

Novo!!: Razdalja in Navigacija · Poglej več »

Palčev skok

Ponazoritev palčevega skoka Palčev skok je metoda za določanje razdalje v naravi, ki se uporablja ob premikanju po terenu.

Novo!!: Razdalja in Palčev skok · Poglej več »

Pot

Pót v fiziki označuje razdaljo, ki jo telo prepotuje med gibanjem iz ene lege v drugo.

Novo!!: Razdalja in Pot · Poglej več »

Prostor

Prôstor je brezsnovna in neomejena entiteta v kateri so telesa, kjer se lahko gibljejo, in v kateri so pojavljajo dogodki.

Novo!!: Razdalja in Prostor · Poglej več »

Prostor Minkowskega

Prostor Minkowskega (prostor-čas Minkowskega ali četverni prostor) je v fiziki in matematiki štirirazsežni psevdoevklidski prostor z metrično signaturo (1, 3), ki ga je leta 1908 uvedel Hermann Minkowski za značilnost geometrijske predstavitve prostor-časa Einstenove posebne teorije relativnosti.

Novo!!: Razdalja in Prostor Minkowskega · Poglej več »

Razdalja (teorija grafov)

Razdálja med dvema točkama v grafu je v teoriji grafov število povezav v najkrajši poti, ki ju povezuje.

Novo!!: Razdalja in Razdalja (teorija grafov) · Poglej več »

Razsežnost (vektorski prostor)

Razséžnost (tudi dimenzíja) vektorskega prostora je enaka številu linearno neodvisnih vektorjev tega prostora, oziroma moči baze tega prostora.

Novo!!: Razdalja in Razsežnost (vektorski prostor) · Poglej več »

Sopomenka

Sòpoménka (soznáčnica, sinoním ali soznáčica) je beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda.

Novo!!: Razdalja in Sopomenka · Poglej več »

Telo (fizika)

Teló (redkeje tudi fizikálno teló) je v fiziki je množina mas, ki jo obravnavamo kot eno.

Novo!!: Razdalja in Telo (fizika) · Poglej več »

Teorija relativnosti

Slavna enačba Teoriji relativnosti sta dve fizikalni teoriji, ki ju je objavil Albert Einstein: posebna teorija relativnosti in splošna teorija relativnosti.

Novo!!: Razdalja in Teorija relativnosti · Poglej več »

Točka

Tóčka ima več pomenov.

Novo!!: Razdalja in Točka · Poglej več »

Veda

Véda je skupek znanj, postopkov in metod, ki preučujejo in razvijajo znanje o določeni temi, stvari.

Novo!!: Razdalja in Veda · Poglej več »

Znanost

Znánost (− znanje) se nanaša na sistematično pridobivanje novega znanja o naravi in spoznanj, pridobljenih na ta način z obstoječim znanjem.

Novo!!: Razdalja in Znanost · Poglej več »

Preusmerja sem:

Oddaljenost, Razmik.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »