Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Beseda

Index Beseda

Beséda je v jezikoslovju najmanjša samostojna jezikovna enota, ki predstavlja ali sporoča pomen, sestavljen iz enega ali več morfemov.

34 odnosi: Črka, Beseda (ples), Beseda leta, Besedna zveza, Fonetika, Fonologija, Glagol, Izposojenka, Jezik (sredstvo sporazumevanja), Jezikoslovje, Jože Toporišič, Kalk, Knjižni jezik, Leksem, Medmet, Metafora, Morfem, Naglas, Narečje, Pragmatika, Praslovanščina, Predlog, Pridevnik, Prislov, Ritem, Samostalnik, Semiotika, Sleng, Slovar, Slovenščina, Tujka, Veznik, Zaimek, Zvok.

Črka

Čŕka je simbol, ki se uporablja za zapis glasov ali fonemov, tako da vsaka črka ali zaporedje črk (na primer dž predstavlja glas d͡ʒ) predstavlja svoj glas (vendar lahko predstavlja tudi več različnih glasov).

Novo!!: Beseda in Črka · Poglej več »

Beseda (ples)

Beseda je češki ples, ki je bil posebno priljubljen koncem 19.

Novo!!: Beseda in Beseda (ples) · Poglej več »

Beseda leta

Beseda leta je beseda, ki je značilno zaznamovala tekoče leto.

Novo!!: Beseda in Beseda leta · Poglej več »

Besedna zveza

Besedna zveza je zveza dveh ali več besed, ki sta med seboj slovnično povezani (npr. lepa hiša, govoriti razločno, oče in mati).

Novo!!: Beseda in Besedna zveza · Poglej več »

Fonetika

Fonétika, tudi glasoslôvje, je veda o glasovih.

Novo!!: Beseda in Fonetika · Poglej več »

Fonologija

Fonologíja je jezikoslovna veda o glasovih, njihovi vlogi (v jeziku oz. njegovi slovnici), razvrstitvi (distribuciji), omejitvah ipd.

Novo!!: Beseda in Fonologija · Poglej več »

Glagol

Glágol je pregibna besedna vrsta, ki v stavku tvori povedek ali jedro povedka.

Novo!!: Beseda in Glagol · Poglej več »

Izposojenka

Izposójenka ali sposójenka je prevzeta občnoimenska beseda, ki je popolnoma prilagojena slovenščini v izgovorjavi, pisavi, pregibanju, skladnji in besedotvornih zmožnostih.

Novo!!: Beseda in Izposojenka · Poglej več »

Jezik (sredstvo sporazumevanja)

Jêzik je temeljno sredstvo sporazumevanja; to je večinoma besedni jezik, ki ga dopolnjujejo nebesedni jeziki.

Novo!!: Beseda in Jezik (sredstvo sporazumevanja) · Poglej več »

Jezikoslovje

Jezikoslôvje ali lingvístika je znanstvena veda o naravnem človeškem jeziku.

Novo!!: Beseda in Jezikoslovje · Poglej več »

Jože Toporišič

Jože Toporišič, slovenski jezikoslovec, * 11. oktober 1926, Mostec, † 9. december 2014, Ljubljana.

Novo!!: Beseda in Jože Toporišič · Poglej več »

Kalk

Kálk, slepa ali dobesedna prevedênka, tudi izposójeni/sposójeni prevòd/prêvod, je beseda, fraza ali besedna zveza, ki je oblikovno dobesedno (besedo za besedo) izposojena iz drugega jezika.

Novo!!: Beseda in Kalk · Poglej več »

Knjižni jezik

Knjížni jêzik ali standardni jezik je najvišja socialna zvrst jezika z natančno določenimi pravili, predpisanimi v slovnici, slovarju, pravopisu in pravorečju.

Novo!!: Beseda in Knjižni jezik · Poglej več »

Leksem

Leksém je poimenovalna enota jezikovnega sistema, ki zajema (izrazno) besedo in stalno besedno zvezo.

Novo!!: Beseda in Leksem · Poglej več »

Medmet

Mêdmet (interjékcija) je nepregibna besedna vrsta, ki v povedi tvori pastavek.

Novo!!: Beseda in Medmet · Poglej več »

Metafora

Metafora (metaforā – prenos) je uporaba določene besede (besedne zveze) namesto druge, na podlagi nekatere njune skupne pomenske značilnosti.

Novo!!: Beseda in Metafora · Poglej več »

Morfem

Morfém je v jezikovnem sistemu najmanjša enota besede s samostojnim semantičnim pomenom.

Novo!!: Beseda in Morfem · Poglej več »

Naglas

Naglas je fonološka kategorija, ki določa prominentnost oz.

Novo!!: Beseda in Naglas · Poglej več »

Narečje

Narečje ali s tujko dialekt (iz gr. dialektos) je jezikovna zvrst, ki jo uporablja poljubno število govorcev na določenem ozemlju.

Novo!!: Beseda in Narečje · Poglej več »

Pragmatika

Pragmatika ali raboslovje je veja jezikoslovja in komunikacijske teorije.

Novo!!: Beseda in Pragmatika · Poglej več »

Praslovanščina

Práslovánščina oziroma práslovánski jêzik je neizpričan rekonstruirani prajezik, skupni prednik vseh slovanskih jezikov.

Novo!!: Beseda in Praslovanščina · Poglej več »

Predlog

Prêdlog ali prepozicija je nepregibna in nepolnopomenska besedna vrsta, ki skupaj s samostalniško in/ali pridevniško besedo, katere sklon določa, uvaja predložno zvezo.

Novo!!: Beseda in Predlog · Poglej več »

Pridevnik

Pridévnik ali adjektív je pregibna beseda, ki izraža kakovost (lep, mlad, pravi), mero oziroma količino (majhen), vrsto (zadnji) ali svojino (očetov) in spada med pridevniške besede.

Novo!!: Beseda in Pridevnik · Poglej več »

Prislov

Prislov je polnopomenska nepregibna besedna vrsta, ki opisuje okoliščine, v katerih poteka dejanje, izraženo z glagolom.

Novo!!: Beseda in Prislov · Poglej več »

Ritem

Rítem (starogrško: ritmós - tok) v glasbi pojmujemo kot urejeno zaporedje tonskih trajanj.

Novo!!: Beseda in Ritem · Poglej več »

Samostalnik

Samostalnik (substantiv) je besedna vrsta, ki poimenuje osebe, živali, rastline, predmete in pojme.

Novo!!: Beseda in Samostalnik · Poglej več »

Semiotika

Semiotika ali znamenjeslovje je jezikoslovna veda, ki se ukvarja z jezikovnimi znaki (simboli) in sistemi znakov.

Novo!!: Beseda in Semiotika · Poglej več »

Sleng

Sleng je neformalna govorica, ki ni prepoznana kot standardna za jezik ali narečje govorca, a je razširjena v določenih okoljih kot izraz socialne pripadnosti.

Novo!!: Beseda in Sleng · Poglej več »

Slovar

Slovarji Slovár ali besednják je knjiga, v katerem so abecedno urejene in pojasnjene besede nekega jezika.

Novo!!: Beseda in Slovar · Poglej več »

Slovenščina

Slovenščina / je združeni naziv za uradni knjižni jezik Slovencev in skupno ime za narečja in govore, ki jih govorijo ali so jih nekoč govorili Slovenci.

Novo!!: Beseda in Slovenščina · Poglej več »

Tujka

Tújka je nepodomačena prevzeta beseda iz tujega jezika, ki ni popolnoma prilagojena jezikovnim zakonitostim slovenščine.

Novo!!: Beseda in Tujka · Poglej več »

Veznik

Veznik je nepregibna besedna vrsta, ki se uporablja za izražanje prirednih razmerjih med stavki (Vstopil je ter pozdravil.) ali med deli besednih zvez (oče in sin) ter za izražanje podrednih razmerij med stavki (Rekel je, da se ne bo vrnil).

Novo!!: Beseda in Veznik · Poglej več »

Zaimek

Zaimek ali pronomen je pregibna beseda, ki nadomesti drugo besedo – samostalniško besedo (samostalniški zaimek), pridevniško besedo (pridevniški zaimek) ali pa prislov (prislovni zaimek).

Novo!!: Beseda in Zaimek · Poglej več »

Zvok

Zvók je mehansko valovanje, ki se širi v dani snôvi (trdnini, kapljevini ali plinu).

Novo!!: Beseda in Zvok · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »