Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Izpeljana enota SI

Index Izpeljana enota SI

Izpeljane enote SI so del mednarodnega sistema enot (SI - Système International d'Unités).

87 odnosi: Absorbirana doza, Aktivnost, Amper, Bekerel, Blaise Pascal, Celzijeva temperaturna lestvica, Coulomb, Džul, Džul na kilogramkelvin, Delo, Ekvivalentna doza, Električna napetost, Električna prevodnost, Električni naboj, Električni potencial, Električni tok, Električni upor, Energija, Entalpija, Entropija (razločitev), Farad, Fizikalna količina, Frekvenca, Gibalna količina, Gostota električnega toka, Gostota magnetnega polja, Gostota toplotnega toka, Henry (enota), Herc, Hitrost, Impedanca, Induktivnost, Izparilna toplota, Jakost električnega polja, Jakost magnetnega polja, Kapacitivnost, Katal, Kilogram na kubični meter, Koncentracija, Kot, Kotna hitrost, Kubični meter, Kvadratni meter, Luks, Lumen, Magnetni pretok, Mednarodni sistem enot, Meter na kvadratno sekundo, Meter na sekundo, Moč, ..., Molarna prostornina, Navor, Newton, Om, Osnovna enota SI, Osvetljenost, Permeabilnost, Pospešek, Površina, Površinska napetost, Prostornina, Prostorski kot, Radian, Reaktanca, Siemens, Sila, Specifična prostornina, Specifična toplota, Steradian, Sublimacijska toplota, Svetilnost, Svetlobni tok, Talilna toplota, Temperatura, Tesla (enota), Tlak, Toplota, Toplotna kapaciteta, Toplotna prevodnost, Valovno število, Vat, Vat na meterkelvin, Viskoznost, Volt, Vrtilna količina, Weber (enota), Znak. Razširi indeks (37 več) »

Absorbirana doza

Absorbírana dóza (oznaka D) je merilo za absorbirano energijo ionizirajočega sevanja.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Absorbirana doza · Poglej več »

Aktivnost

Aktívnost (oznaka A) radioaktivnega izvira podaja povprečno število radioaktivnih razpadov na enoto časa.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Aktivnost · Poglej več »

Amper

Ampêr (oznaka A) je osnovna enota SI za električni tok.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Amper · Poglej več »

Bekerel

Bekerél (oznaka Bq) je izpeljana enota za merjenje aktivnosti radioaktivnega izvira.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Bekerel · Poglej več »

Blaise Pascal

Blaise Pascal, francoski matematik, filozof in fizik, * 19. junij 1623, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne, Francija, † 19. avgust 1662, Pariz, Francija.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Blaise Pascal · Poglej več »

Celzijeva temperaturna lestvica

Célzijeva temperatúrna léstvica je lestvica za merjenje temperatur, ki jo je leta 1742 predlagal švedski astronom Anders Celsius.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Celzijeva temperaturna lestvica · Poglej več »

Coulomb

Coulomb (tudi kulón) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za merjenje električnega naboja.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Coulomb · Poglej več »

Džul

Džúl ali joule je v fiziki enota za delo in energijo.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Džul · Poglej več »

Džul na kilogramkelvin

Džúl na kilográmkélvin (oznaka J/kg K) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za specifično toploto.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Džul na kilogramkelvin · Poglej več »

Delo

Delo je zavestno uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Delo · Poglej več »

Ekvivalentna doza

Ekvivalêntna dóza (oznaka H) je merilo za sevalno škodo, prizadeto tkivu zaradi posledice izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Ekvivalentna doza · Poglej več »

Električna napetost

Eléktrična napétost (tudi napétost; oznaka U) je fizikalna in elektrotehniška količina, določena kot razlika električnega potenciala.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Električna napetost · Poglej več »

Električna prevodnost

Eléktrična prevódnost, specífična eléktrična prevódnost ali specífična prevódnost (oznaka &sigma) je recipročna vrednost specifične upornosti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Električna prevodnost · Poglej več »

Električni naboj

Eléktrični nabôj (v fiziki navadno kar naboj, v elektrotehniki pogosto elektrina) je ena temeljnih značilnosti snovi.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Električni naboj · Poglej več »

Električni potencial

Eléktrični potenciál (oznaka φ ali U) je fizikalna in elektrotehniška količina, določena v električnem polju kot električna potencialna energija na enoto naboja.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Električni potencial · Poglej več »

Električni tok

Eléktrični tók (oznaka I) v fiziki in elektrotehniki imenujemo usmerjeno gibanje nosilcev električnega naboja, bodisi po praznem prostoru, bodisi po kovini ali drugem električnem prevodniku.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Električni tok · Poglej več »

Električni upor

Eléktrični upòr ali eléktrična upórnost (oznaka R) je fizikalna in elektrotehniška količina, določena z Ohmovim zakonom kot razmerje med napetostjo U na električnem uporniku in tokom I, ki teče skozenj: V elektrotehniki količino po navadi imenujejo električna upornost, v fiziki pa je pogostejše poimenovanje električni upor.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Električni upor · Poglej več »

Energija

Energíja je sestavljena fizikalna količina.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Energija · Poglej več »

Entalpija

Entalpíja (oznaka H) je termodinamska spremenljivka, definirana kot vsota notranje energije Wn ter zmnožka tlaka p in prostornine V: Lastnost entalpije je, da je pri procesih, ki potekajo pri stalnem tlaku, sprememba entalpije ravno enaka dovedeni ali odvzeti toploti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Entalpija · Poglej več »

Entropija (razločitev)

Entropija pomeni postopno degeneracijo sistema proti kaosu.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Entropija (razločitev) · Poglej več »

Farad

Različni kondenzatorji Kondenzator s kapaciteto enega farada Farád (oznaka F) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za kapacitivnost.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Farad · Poglej več »

Fizikalna količina

Fizikálna količína (v tehniki se uporablja izraz veličína) je v fiziki in tehniki izsledek meritve, njeno vrednost po navadi izrazimo kot zmnožek brezrazsežne številske vrednosti in fizikalne enote.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Fizikalna količina · Poglej več »

Frekvenca

Frekvénca je v fiziki količina, določena kot število ponavljajočih se dogodkov v časovni enoti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Frekvenca · Poglej več »

Gibalna količina

Gibálna količína je fizikalna količina, enaka zmnožku mase in hitrosti točkastega telesa.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Gibalna količina · Poglej več »

Gostota električnega toka

Gostôta eléktričnega tóka, pogosto tudi kar gostôta tóka (oznaka j), je določena kot kvocient med električnim tokom I in presekom S, skozi katerega teče tok.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Gostota električnega toka · Poglej več »

Gostota magnetnega polja

Gostòta magnétnega pólja ali gostòta magnétnega pretòka (oznaka B) je vektorska količina, ki določa magnetno polje.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Gostota magnetnega polja · Poglej več »

Gostota toplotnega toka

Gostôta toplôtnega tóka (oznaka j) je fizikalna količina, ki pove, koliko toplote na enoto površine preteče v časovni enoti med dvema telesoma v toplotnem stiku, oziroma kolikšen je toplotni tok P na enoto površine: Skladno z 2. zakonom termodinamike teče toplotni tok spontano vedno le v smeri od telesa z višjo temperaturo k telesu z nižjo.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Gostota toplotnega toka · Poglej več »

Henry (enota)

Henry ali henri (oznaka H) je v sistemu SI enota za merjenje induktivnosti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Henry (enota) · Poglej več »

Herc

Hertz ali luis/lučko(oznaka Hz) je izpeljana enota SI za frekvenco.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Herc · Poglej več »

Hitrost

Hitróst (oznaka v) je v fiziki vektorska količina, ki podaja spreminjanje lege telesa ali snovi v prostoru v časovni enoti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Hitrost · Poglej več »

Impedanca

Impedánca (oznaka Z) je elektrotehniška in fizikalna količina, ki meri, kako in koliko se porabnik upira električnemu toku, če nanj priključimo električno napetost.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Impedanca · Poglej več »

Induktivnost

Induktívnost (oznaka L) je elektrotehniška in fizikalna veličina, ki podaja razmerje med magnetnim pretokom skozi sklenjeno zanko in električnim tokom, ki je vzrok tega magnetnega pretoka: Je snovno geometrijska značilnost, sposobnost vodnikov, magnetov, tuljav, da s pomočjo električnega toka ustvarijo magnetni sklep.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Induktivnost · Poglej več »

Izparilna toplota

Izparílna toplôta je toplota, ki jo moramo pri stalnem tlaku dovesti enemu kilogramu dane snovi v kapljevinastem agregatnem stanju, segrete do vrelišča, da izpari, torej da preide v plinasto agregatno stanje.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Izparilna toplota · Poglej več »

Jakost električnega polja

Jákost eléktričnega pólja (oznaka E) je vektorska količina, ki določa električno polje.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Jakost električnega polja · Poglej več »

Jakost magnetnega polja

Jákost magnétnega pólja (oznaka H) je količina, ki opredeljuje magnetno polje.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Jakost magnetnega polja · Poglej več »

Kapacitivnost

Kapacitivnost je razmerje med električnim nabojem in električnim potencialom prevodnega materiala: kjer so: Kapacitivnost je lastnost kondenzatorjev.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Kapacitivnost · Poglej več »

Katal

Katal (simbol kat) je izpeljana enota SI encimske aktivnosti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Katal · Poglej več »

Kilogram na kubični meter

Kilográm na kubíčni méter (oznaka kg/m3 ali kg m-3) je sestavljena enota mednarodnega sistema enot, v kateri se izraža gostoto.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Kilogram na kubični meter · Poglej več »

Koncentracija

Koncentrácija je termodinamska fizikalna količina in izraža množino snovi, ki je pomešana z drugimi snovmi.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Koncentracija · Poglej več »

Kot

Ostri kot Pravi kot Topi kot Iztegnjeni kot Vdrti kot Polni kot Kót (tudi ravnínski kót, če se želi poudariti razliko s prostorskim kotom) je del ravnine, ki ga omejujeta dva poltraka z istim izhodiščem.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Kot · Poglej več »

Kotna hitrost

Kótna hitróst je v fiziki količina, določena kot odvod zasuka po času: Običajno se jo označuje z malo grško črko ω. Kotna hitrost meri zasuk pri vrtenju v časovni enoti in je tako premo sorazmerna s frekvenco ν, ki meri število obratov v časovni enoti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Kotna hitrost · Poglej več »

Kubični meter

Kocka s stranico enega metra, ob njej otrok za ponazoritev Kubíčni méter (oznaka m&sup3) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za prostornino.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Kubični meter · Poglej več »

Kvadratni meter

Kvadrátni méter (oznaka m²) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za površino.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Kvadratni meter · Poglej več »

Luks

Luks (oznaka lx) je v sistemu SI enota za merjenje osvetljenosti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Luks · Poglej več »

Lumen

Lúmen (simbol: lm) je SI-enota svetlobnega toka, s katerim opisujemo zaznano moč svetlobe.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Lumen · Poglej več »

Magnetni pretok

Magnétni pretòk (tudi magnétni flúks, oznaka Φm) je merilo za število magnetnih silnic skozi izbrano ploskev.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Magnetni pretok · Poglej več »

Mednarodni sistem enot

Mednárodni sistém enôt (po izvirnem francoskem izrazu Système International d'Unités pogosto imenovan tudi SI) je najpogosteje uporabljan sistem merskih enot.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Mednarodni sistem enot · Poglej več »

Meter na kvadratno sekundo

Meter na kvadratno sekundo (oznaka m/s2 ali ms-2) je izpeljana enota v sistemu SI s katero merimo pospešek.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Meter na kvadratno sekundo · Poglej več »

Meter na sekundo

Méter na sekúndo (oznaka m/s) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za hitrost.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Meter na sekundo · Poglej več »

Moč

Móč je skalarna fizikalna količina, določena kot delo, opravljeno v enoti časa.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Moč · Poglej več »

Molarna prostornina

Molárna prostornína ali mólski volúmen (oznaka V_, v_, \overline ali starejše \mathfrak) je prostornina enega mola dane snovi.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Molarna prostornina · Poglej več »

Navor

Navòr ali (starejša izraza vrtílni momènt in rotacíjski momènt) (oznaka M) je v fiziki količina, ki nastopa pri kroženju točkastega telesa in vrtenju togega telesa.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Navor · Poglej več »

Newton

Newton (tudi njúton, nepravilno njuten) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za silo.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Newton · Poglej več »

Om

Óm (tudi izvorno; oznaka Ω) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za merjenje električnega upora (električne upornosti), impedance in reaktance. Imenuje se po nemškemu fiziku Georgu Simonu Ohmu (1789-1854), ki je leta 1826 odkril in leto kasneje 1827 zapisal sorazmernostno povezavo med električno napetostjo in električnim tokom, znano kot Ohmov zakon. Električni upornik ima električni upor enega oma, če pri toku 1 A na njem pade napetost za 1 V (R.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Om · Poglej več »

Osnovna enota SI

Osnóvne enòte mednarodnega sistema enot (SI - Système International) so: Poleg tega poznamo še dve dopolnilni enoti SI, ki sta pravzaprav razmerji, torej brez dimenzije, zato ju ne prištevamo k osnovnim enotam.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Osnovna enota SI · Poglej več »

Osvetljenost

Osvetljênost (oznaka E) je skupni vpadajoči svetlobni tok na enoto površine.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Osvetljenost · Poglej več »

Permeabilnost

Permeabilnost lahko odvisno od konteksta pomeni.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Permeabilnost · Poglej več »

Pospešek

Pospéšek (oznaka a) je v fiziki kontravariantna vektorska količina, ki podaja spreminjanje hitrosti telesa v prostoru v časovni enoti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Pospešek · Poglej več »

Površina

Površina poliedra je vsota ploščin vseh mejnih ploskev - na sliki je mreža kocke Površína je v geometriji merilo za velikost ploskve.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Površina · Poglej več »

Površinska napetost

Površinska napetost milnice v mreži kocke Cvet se zaradi površinske napetosti ne potopi Površínska napétost je pojav, da se gladina kapljevine obnaša kot prožna plošča.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Površinska napetost · Poglej več »

Prostornina

Prostornína ali volúmen (oznaka V) je fizikalna količina, ki pove, koliko prostora zaseda telo.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Prostornina · Poglej več »

Prostorski kot

'''Prostorski kot''' je razmerje med površino projekcije telesa (rdeče) na kroglo in kvadrata polmera krogle. Na sliki je objekt, ki mu določamo pripadajoči prostorski kot, prikazan kot modra površina. Prostorski kot (oznaka \Omega ali \omega) je v matematiki in fiziki del prostora, ki je omejen s smermi od dane točke do vseh točk zaprte krivulje na izbrani površini (običajno je to krogla s središčem v dani točki).

Novo!!: Izpeljana enota SI in Prostorski kot · Poglej več »

Radian

π radianov. Radián je enota za merjenje ravninskih kotov.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Radian · Poglej več »

Reaktanca

Reaktánca (oznaka X) je elektrotehniška in fizikalna količina, definirana kot imaginarni del impedance pri analizi električni vezij, po katerih teče izmenični tok.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Reaktanca · Poglej več »

Siemens

Siemens ima več pomenov.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Siemens · Poglej več »

Sila

Síla (oznaka F) je v fiziki količina, ki povzroča, da telo pospešuje in mu spreminja njegov hitrostni vektor.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Sila · Poglej več »

Specifična prostornina

Specifična prostornína ali specifični volúmen (oznaka v) je fizikalna količina, ki pove koliko prostornine zasede enota mase snovi.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Specifična prostornina · Poglej več »

Specifična toplota

vodikove atome Specífična toplôta (redkeje tudi svójska toplôta ali specífična toplôtna kapacitéta) je v fiziki toplota, potrebna, da en kilogram snovi segrejemo za en kelvin.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Specifična toplota · Poglej več »

Steradian

Definicija steradiana Steradian (oznaka sr) je v mednarodnem sistemu enot (SI) izpeljana enota SI za prostorski kot, ki ima vrh v središču krogle, na površini pa mu pripada ploščina kvadrata, ki ima stranico enako polmeru krogle.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Steradian · Poglej več »

Sublimacijska toplota

Sublimacíjska toplòta (tudi specífična sublimacíjska toplòta) je toplota, ki jo moramo pri stalnem tlaku dovesti enemu kilogramu dane snovi v trdnem agregatnem stanju, segrete do temperature sublimacije, da sublimira, torej da preide v plinsto agregatno stanje.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Sublimacijska toplota · Poglej več »

Svetilnost

Svetílnost (oznaka I) je fizikalna količina, definirana kot razmerje med svetlobnim tokom P, ki ga seva svetilo v dan prostorski kot Ω okrog izbrane smeri, ter tem prostorskim kotom: Svetilnost svetila, ki seva enakomerno v polni prostorski kot, je enaka kar svetlobnemu toku, deljenim s 4 π. Mednarodni sistem enot predpisuje za merjenje svetilnosti v fizikalnem merilu izpeljano enoto vat/steradian (oznaka W ali W/sr), za merjenje svetilnosti v fiziološkem merilu pa osnovno enoto kandela (oznaka cd).

Novo!!: Izpeljana enota SI in Svetilnost · Poglej več »

Svetlobni tok

Svetlôbni tók (oznaka P) je fizikalna količina, ki pove količino izsevane svetlobne energije v časovni enoti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Svetlobni tok · Poglej več »

Talilna toplota

Talílna toplòta (tudi specífična talílna toplòta) je toplota, ki jo moramo pri stalnem tlaku dovesti enemu kilogramu dane snovi v trdnem agregatnem stanju, segrete do tališča, da se stali, torej da preide v kapljevinasto agregatno stanje.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Talilna toplota · Poglej več »

Temperatura

atmosfer. Ti atomi se pri sobni temperaturi gibljejo z določeno povprečno hitrostjo (na animaciji so dvabilijonkrat upočasnjeni). Temperatúra je ena osnovnih termodinamičnih spremenljivk, ki določa stanje teles.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Temperatura · Poglej več »

Tesla (enota)

Tesla (oznaka T) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za gostoto magnetnega polja.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Tesla (enota) · Poglej več »

Tlak

Tlák ali pritísk (oznaka p ali redkeje P) je kot fizikalna intenzivna količina razmerje med velikostjo ploskovno porazdeljene (normalne) sile Fn in površino ploskve S, na katero ta sila prijemlje.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Tlak · Poglej več »

Toplota

Toplôta (oznaka Q) je v fiziki količina, ki meri energijo, ki zaradi razlike v temperaturi prehaja iz enega telesa na drugo.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Toplota · Poglej več »

Toplotna kapaciteta

Toplôtna kapacitéta je toplota, potrebna, da dano telo segrejemo za en kelvin.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Toplotna kapaciteta · Poglej več »

Toplotna prevodnost

Toplôtna prevódnost (oznaka λ, v tujih virih tudi k, l ali κ) je snovna konstanta in intenzivna količina, določena pri prevajanju toplote kot sorazmernostni koeficient med gostoto toplotnega toka in gradientom temperature.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Toplotna prevodnost · Poglej več »

Valovno število

Valovno število je v fiziki značilnost valovanja, ki je definirana kot.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Valovno število · Poglej več »

Vat

Vát (izvirno, oznaka W) je izpeljana enota SI za moč, toplotni tok, svetlobni tok in druge oblike energijskega toka.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Vat · Poglej več »

Vat na meterkelvin

Vát na méterkélvin (zapis W/mK) je izpeljana fizikalna enota mednarodnega sistema enot, ki podaja fizikalno količno toplotno prevodnost.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Vat na meterkelvin · Poglej več »

Viskoznost

Zgornja tekočina ima manjšo viskoznost kot spodnja K vpeljavi viskoznosti Viskóznost, dinámična viskóznost, židkost ali tekočnost (oznaka η, v tujih besedilih μ) je fizikalna količina, ki podaja odziv tekočine na strižno deformacijo.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Viskoznost · Poglej več »

Volt

Volt (oznaka V) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za merjenje električnega potenciala in električne napetosti.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Volt · Poglej več »

Vrtilna količina

Vrtílna količína (navadno označena z veliko grško črko Γ, v angleški literaturi pa pogosto tudi z veliko latinično črko L) je fizikalna količina, ki nastopa pri kroženju in vrtenju teles.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Vrtilna količina · Poglej več »

Weber (enota)

Weber (oznaka Wb) je izpeljana enota v sistemu SI za merjenje magnetnega pretoka.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Weber (enota) · Poglej več »

Znak

Znák je pojem, ki ima več pomenov.

Novo!!: Izpeljana enota SI in Znak · Poglej več »

Preusmerja sem:

Izpeljane enote SI, Sestavljene enote SI.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »