Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Funkcionalna skupina

Index Funkcionalna skupina

Funkcionálna skupína sta v organski kemiji atom ali skupina atomov znotraj molekule, ki določata značilnosti reakcij molekule, katere del sta.

54 odnosi: Acetamid, Acetilen, Aldehid, Alkan, Alken, Alkin, Alkohol, Amid, Amin, Atom, Azo spojina, Benzen, Brom, Bromometan, Dietil eter, Ester, Etan, Etanal, Eten, Eter, Etilklorid, Fluor, Halogen, Hibridizacija orbital, Holin, Imid, Imin, Ion, Ionska vez, Izomer, Jod, Karboksilna kislina, Kemijska reakcija, Keton, Klor, Kovalentna vez, Kumen, Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo, Metanol, Metilamin, Metilklorid, Metiloranž, Molekula, Natrijev acetat, Nikotin, Nitrat, Nitrit, Nitrometan, Nomenklatura organske kemije IUPAC, Ogljik, ..., Ogljikovodik, Organska kemija, Toluen, Vodik. Razširi indeks (4 več) »

Acetamid

Acetamid 3D model Acetamid (IUPAC – Mednaroden sindikat čiste in umetne kemije: etanamid) je organska spojina s formulo CH3CONH2.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Acetamid · Poglej več »

Acetilen

Acetilen (iz latinskega acetum – kis in grškega ὕλη - les, snov) ali etin je brezbarven plin s kemijsko formulo C2H2 (CH≡CH).

Novo!!: Funkcionalna skupina in Acetilen · Poglej več »

Aldehid

Aldehid.-R je skupina, vezana na karbonilno skupino Aldehid je organska spojina s terminalno karbonilno skupino –CH.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Aldehid · Poglej več »

Alkan

Model molekule metana Alkani, znani tudi kot parafini, so kemijske spojine ogljika (C) in vodika (H).

Novo!!: Funkcionalna skupina in Alkan · Poglej več »

Alken

Struturna formula in model etena, najpreprostejšega alkena. Alkeni ali olefini so nenasičeni ogljikovodiki (spojine ogljika in vodika), ki imajo v verigi ogljikovih atomov eno dvojno vez.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Alken · Poglej več »

Alkin

etina, najpreprostejšega alkina. Alkin je nenasičen ogljikovodik, ki ima med ogljikovimi atomi vsaj eno trojno vez -C≡C-.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Alkin · Poglej več »

Alkohol

Model molekule etanola.Funkcionalna skupina alkohola. Na ogljikov atom so lahko vezani trije vodikovi atomi ali ena, dve ali tri (lahko različne) alkilne skupine. Alkoholi (iz arabskega الغول‎, al-ġuḥl) so organske spojine, v katerih je hidroksilna skupina (–OH) vezana na ogljikov atom v alkilni ali substituirani alkilni skupini.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Alkohol · Poglej več »

Amid

Amidna funkcionalna skupina ''n'' molekulskih orbital v formamidu. V kemiji je amid ena od dveh vrst spojin.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Amid · Poglej več »

Amin

Splošna zgradba amina. Amini so organske spojine s funkcionalno skupino, ki vsebuje dušikov atom s parom neveznih elektronov.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Amin · Poglej več »

Atom

Helijev atom Atóm je najmanjši del snovi, ki ga kemijsko ne moremo več razstaviti.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Atom · Poglej več »

Azo spojina

Splošna formula azo spojine. Azo spojine so organske spojine s splošno formulo R-N.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Azo spojina · Poglej več »

Benzen

Benzen ali benzol je aromatska kemična spojina s formulo C6H6.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Benzen · Poglej več »

Brom

Bróm (latinsko bromum iz grške besede bromos - smrad) je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Br in atomsko število 35.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Brom · Poglej več »

Bromometan

Brez opisa.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Bromometan · Poglej več »

Dietil eter

Dietilni eter, znan tudi kot eter in etoksietan, je bistra, brezbarvna in zelo vnetljiva tekočina z nizkim vreliščem in značilnim vonjem.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Dietil eter · Poglej več »

Ester

Karboksiliran ester: R in R` predstavljata katerokoli alkilno ali arilno skupino. Ester je kemijska spojina, ki nastane ob reakciji alkoholov in karboksilnih kislin ob povišani temperaturi (180 °C) in prisotnosti žveplove kisline, ki je higroskopna (nase veže atome vodika in kisika v razmerju 2:1 (nase veže molekule vode)).

Novo!!: Funkcionalna skupina in Ester · Poglej več »

Etan

Etan je kemična spojina s kemijsko formulo C2H6.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Etan · Poglej več »

Etanal

Etanal (tudi acetaldehid) je organska kemijska spojina s formulo CH3CHO ali MeCHO.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Etanal · Poglej več »

Eten

Etén, tudi etilén, je nenasičen acikličen ogljikovodik z eno dvojno vezjo (alken) in kemijsko formulo C2H4.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Eten · Poglej več »

Eter

Splošna struktura etrov. Članek se nanaša na razred organskih spojin z etrsko funkcionalno skupino -O-.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Eter · Poglej več »

Etilklorid

Kloroetan (tudi monokloroetan, etil klorid) je vnetljiv plin pri normalni temperaturi in tlaku.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Etilklorid · Poglej več »

Fluor

Flúor (latinsko fluorum - latinski glagol fluere pomeni pretakati se), je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol F, njegovo atomsko število pa je 9.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Fluor · Poglej več »

Halogen

Halogeni elementi (brez astata) Halogeni ali halogeni elementi so skupina nekovin, ki tvorijo 17.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Halogen · Poglej več »

Hibridizacija orbital

Hibridizácija je v kemiji linearna kombinacija atomskih orbital približno enake energije, pri čemer se tvorijo hibridne ali hibridizirane orbitale.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Hibridizacija orbital · Poglej več »

Holin

Holine je organska spojina, ki spada med vodotopna esencialna hranila.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Holin · Poglej več »

Imid

Splošna struktura imida Imíd je v organski kemiji funkcionalna skupina, sestavljena iz dveh acilnih skupin, povezanih preko dušika.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Imid · Poglej več »

Imin

Splošna struktura imina Imin je funkcionalna skupina ali kemijska spojina, ki vsebuje dvojno vez med ogljikom in dušikom. Na dušikov atom je lahko vezan vodik (H) ali katera organska skupina (R).

Novo!!: Funkcionalna skupina in Imin · Poglej več »

Ion

Ion je eno ali mnogoatomni električno nabiti delec, ki nastane, če se atomu, molekuli ali »skupini atomov« odvzame ali doda en ali več elektronov.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Ion · Poglej več »

Ionska vez

Iónska véz ali héteropolarna véz je kemijska vez med različnima kemijskima elementoma, od katerih je eden kovina, npr.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Ionska vez · Poglej več »

Izomer

Izomeri so v kemiji snovi z enako molekulsko formulo in različno strukturno formulo.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Izomer · Poglej več »

Jod

Jód (latinsko iodum) (iz starogrške besede iódes - vijoličast) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol I in atomsko število 53.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Jod · Poglej več »

Karboksilna kislina

Struktura karboksilne kisline. Trirazsežnostni model karboksilne skupine Karboksílne kislíne so organske spojine, ki vsebujejo eno ali več karboksilnih skupin –C(.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Karboksilna kislina · Poglej več »

Kemijska reakcija

Kemijska reakcija je proces, v katerem pride do trajne spremembe kemijskih in fizikalnih lastnosti snovi.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Kemijska reakcija · Poglej več »

Keton

Zgradba ketona. Keton je organska spojina, ki vsebuje karbonilno skupino C.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Keton · Poglej več »

Klor

Klór (latinsko chlorum) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Cl in atomsko število 17.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Klor · Poglej več »

Kovalentna vez

Kovalentna vez dve vodikovih atomov s skupnim elektronskim parom. Kovalentna vez je kemijska vez, ki nastane med dvema raznovrstnima ali istovrstnima nekovinama ali dvema kovinskima atomoma, ko dva atoma prispevata po enega ali več elektronov v skupni elektronski par, ki atoma poveže v molekulo.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Kovalentna vez · Poglej več »

Kumen

Kumen je naselje v Občini Lovrenc na Pohorju.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Kumen · Poglej več »

Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo

Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo (angleško The International Union of Pure and Applied Chemistry, kratica IUPAC) je mednarodna nevladna organizacija ustanovljena leta 1919 posvečena napredku kemije.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo · Poglej več »

Metanol

Brez opisa.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Metanol · Poglej več »

Metilamin

Metilamin je organska spojina s kemijsko formulo CH3NH2, derivat amonijaka, ki ima en vodikov atom nadomeščen z metilno skupino.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Metilamin · Poglej več »

Metilklorid

Metilklorid ali klorometan, CH3Cl, je brezbarvni plin, ki pri ljudeh povzroča motnje vida in zaspanosti, pri ribah in žabah pa deluje kot uspavalo (narkotik).

Novo!!: Funkcionalna skupina in Metilklorid · Poglej več »

Metiloranž

Metiloranž je kemična spojina, ki se uporablja kot indikator pH.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Metiloranž · Poglej več »

Molekula

Molékula je delec snovi, ki se v tekočinah giblje neodvisno od drugih delcev.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Molekula · Poglej več »

Natrijev acetat

Natrijev acetat (CH3COONa x 3H2O, C2H3NaO2) je natrijeva sol ocetne kisline.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Natrijev acetat · Poglej več »

Nikotin

Nikotín je tekoči alkaloid, ki se nahaja v rastlinah iz družine razhudnikovk, zlasti v različnih vrstah tobaka in v koki.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Nikotin · Poglej več »

Nitrat

elektrostatskega potenciala na površini nitratnega iona. Območja obarvana rdeče imajo nižji naboj kot tista področja, ki so obarvana rumeno. Kisikovi atomi nosijo večino negativnega naboja. Struktura in vezi nitratnega iona. Vezi N-O so po moči in dolžini vmes med enojno in dvojno vezjo. V anorganski kemiji so nitrati soli dušikove(V) kisline, ki so močni oksidanti ravno tako kot kislina sama.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Nitrat · Poglej več »

Nitrit

Nitrit je anion, sestavljen iz enega atoma dušika (N) in dveh negativno nabitih atomov kisika (O).

Novo!!: Funkcionalna skupina in Nitrit · Poglej več »

Nitrometan

Kemijska struktura Nitrometan (kemijska formula CH3NO2) je tekoči eksploziv.Pri eksploziji se sproži detonacija s hitrostjo 6.290 m/s, pri čemer se sprosti 4.544 kJ/kg toplotne energije in 10.921 l/kg plina.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Nitrometan · Poglej več »

Nomenklatura organske kemije IUPAC

Nomenklatura organske kemije IUPAC je sistematična metoda poimenovanja organskih kemičnih spojin, ki jo priporoča Mednarodno združenje za čisto in uporabno kemijo (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC).

Novo!!: Funkcionalna skupina in Nomenklatura organske kemije IUPAC · Poglej več »

Ogljik

Ogljík (latinsko carbonium) je kemični element s simbolom C in vrstnim številom 6.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Ogljik · Poglej več »

Ogljikovodik

Surovo nafto v več korakih predelajo v ustrezne ogljikovodike za gorivo in druge namene. Ogljikovodik (skovanka iz besed ogljik in vodik) je organska spojina, ki je zgrajena izključno iz ogljika in vodika.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Ogljikovodik · Poglej več »

Organska kemija

Struktura najenostavnejšega ogljikovodika metana Organska kemija je veja kemije, ki z znanstvenimi metodami preučuje zgradbo, lastnosti, sestavo, reakcije in pripravo (s sintezo ali kako drugače) ogljikovih spojin.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Organska kemija · Poglej več »

Toluen

Toluen je aromatski ogljikovodik s kemijsko formulo C6H5CH3, derivat benzena, v katerem je en vodikov atom zamenjan z metilno skupino –CH3.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Toluen · Poglej več »

Vodik

Vodík je kemični element s simbolom H, atomskim številom 1 in atomsko maso 1,00794 u. Je najlažji element v periodnem sistemu elementov.

Novo!!: Funkcionalna skupina in Vodik · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »