Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Gostota zraka

Index Gostota zraka

Gostôta zráka je fizikalna količina kot masa na enoto prostornine ozračja.

111 odnosi: Absolutna temperatura, Acetilen, Aeronavtika, Amonijak, Argon, Arzin, Atmosfera (enota), Avogadrov zakon, Število delcev na milijon, Bar (enota), Barometrska enačba, Benzen, Bromometan, Butan (plin), Celzijeva temperaturna lestvica, Delni tlak, Dician, Didušikov oksid, Dušik, Dušikov dioksid, Dušikov monoksid, Eksponentna funkcija, Etan, Eten, Etilklorid, Fizikalna količina, Fluor, Fosfin, Generator, Gostota, Helij, Helikopter, Hidrostatični tlak, Hitrost zvoka, Hlajenje, Idealni plin, Industrija, Izobutan, Jod, Kelvin, Kemijska formula, Kilogram na kubični meter, Kilometer, Kisik, Klor, Klorodifluorometan, Kmetijstvo, Kripton, Ksenon, Letalo, ..., Linearna funkcija, Masa, Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo, Mednarodni sistem enot, Mejna plast, Metan, Meteorologija, Meter, Meter na sekundo, Metilamin, Metilklorid, Mol (enota), Molekula, Molska masa, Molski delež, Nadmorska višina, Nafta, Neon, Ogljikov dioksid, Ogljikov monoksid, Ozon, Ozračje, Parni tlak, Paskal, Peč (kurilna naprava), Plin, Plinska turbina, Presek (revija), Propan, Propen, Prostornina, Radon, Recipročna vrednost, Rudnik, Sekunda, Specifična prostornina, Splošna plinska enačba, Splošna plinska konstanta, Standardni pogoji, Stisljivost, Sušenje (živila), Težni pospešek, Temperatura, Tlak, Triklorofluorometan, Troposfera, Turbina, Veter, Vinil bromid, Vinil klorid, Vlažnost, Voda, Vodik, Vodikov bromid, Vodikov jodid, Vodikov klorid, Vodikov sulfid, Zemeljski plin, Zračni tlak, Zrak, 1-buten. Razširi indeks (61 več) »

Absolutna temperatura

Absolútna temperatúra (tudi termodinámična temperatúra) je temperatura, merjena v absolutni temperaturni lestvici.

Novo!!: Gostota zraka in Absolutna temperatura · Poglej več »

Acetilen

Acetilen (iz latinskega acetum – kis in grškega ὕλη - les, snov) ali etin je brezbarven plin s kemijsko formulo C2H2 (CH≡CH).

Novo!!: Gostota zraka in Acetilen · Poglej več »

Aeronavtika

Aeronavtika (iz Grščine ὰήρ āēr kar pomeni "zrak" in ναυτική nautikē kar pomeni "mornarska navigacija" torej "navigacijo iz zraka") je znanost, ki se ukvarja s študijem, projektiranjem, izdelavo letenja zmožnih naprav, ali tehniko izdelovanja zračnih plovil.

Novo!!: Gostota zraka in Aeronavtika · Poglej več »

Amonijak

Amonijak (tudi azan ali amonijak) je brezbarven plin neprijetnega vonja.

Novo!!: Gostota zraka in Amonijak · Poglej več »

Argon

Árgon (iz starogrške besede άργός, počasi delujoč, zaradi njegove kemijske inertnosti) je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ar in atomsko število 18.

Novo!!: Gostota zraka in Argon · Poglej več »

Arzin

Arzin je anorganska spojina s formulo AsH3.

Novo!!: Gostota zraka in Arzin · Poglej več »

Atmosfera (enota)

Atmosfêra je starejša (prepovedana) enota za tlak, ki ni v sistemu SI, njena približna vrednost je 1 bar.

Novo!!: Gostota zraka in Atmosfera (enota) · Poglej več »

Avogadrov zakon

Avogadrov zakon (tudi Avogadrova domneva in Avogadrovo načelo) je plinski zakon, imenovan po Amedeu Avogadru, ki je leta 1811 predpostavil, da vsebujejo enake prostornine idealnih plinov pri enaki temperaturi in tlaku enako število delcev.

Novo!!: Gostota zraka in Avogadrov zakon · Poglej več »

Število delcev na milijon

Število delcev na milijon (kratica ppm iz angleškega izraza parts per million) je enota za merjenje koncentracije.

Novo!!: Gostota zraka in Število delcev na milijon · Poglej več »

Bar (enota)

Bár (oznaka b) je v fiziki in mehaniki enota za merjenje tlaka ali napetosti.

Novo!!: Gostota zraka in Bar (enota) · Poglej več »

Barometrska enačba

ozračju (na grafu do 600 km) morsko gladino (do 20 km) Barométrska enáčba opisuje pojemanje tlaka p\, z višino z\, v izotermnem ozračju: V realnem ozračju se temperatura z višino spreminja, zato velja ta zveza le približno.

Novo!!: Gostota zraka in Barometrska enačba · Poglej več »

Benzen

Benzen ali benzol je aromatska kemična spojina s formulo C6H6.

Novo!!: Gostota zraka in Benzen · Poglej več »

Bromometan

Brez opisa.

Novo!!: Gostota zraka in Bromometan · Poglej več »

Butan (plin)

Butan je alkanski ogljikovodik z molekulsko formulo C4H10.

Novo!!: Gostota zraka in Butan (plin) · Poglej več »

Celzijeva temperaturna lestvica

Célzijeva temperatúrna léstvica je lestvica za merjenje temperatur, ki jo je leta 1742 predlagal švedski astronom Anders Celsius.

Novo!!: Gostota zraka in Celzijeva temperaturna lestvica · Poglej več »

Delni tlak

Délni tlák (tudi parciálni tlák) je tlak, ki ga v mešanici plinov v posodi s prostornino V pri temperaturi T pripišemo posameznemu plinu.

Novo!!: Gostota zraka in Delni tlak · Poglej več »

Dician

Dician ali cianogen je dinitril oksalne kisline s formulo (CN)2 ali N≡C-C≡N.

Novo!!: Gostota zraka in Dician · Poglej več »

Didušikov oksid

Molekula smejalnega plina Didušikov oksid, znan tudi kot smejalni ali rajni plin ali dušikov oksidul ima kemijsko formulo N2O.

Novo!!: Gostota zraka in Didušikov oksid · Poglej več »

Dušik

Dušík (latinsko nitrogenium) je kemični element v periodnem sistemu s simbolom N in atomskim številom 7.

Novo!!: Gostota zraka in Dušik · Poglej več »

Dušikov dioksid

Dušikov dioksid ali dušikov(IV) oksid je kemična spojina s formula NO2 in eden od več dušikovih oksidov.

Novo!!: Gostota zraka in Dušikov dioksid · Poglej več »

Dušikov monoksid

Dušikov monoksid je kemična spojina dušika in kisika s formulo NO.

Novo!!: Gostota zraka in Dušikov monoksid · Poglej več »

Eksponentna funkcija

Grafi eksponentnih funkcij z osnovo ''a'' > 1 Naravna eksponentna funkcija ''f(x).

Novo!!: Gostota zraka in Eksponentna funkcija · Poglej več »

Etan

Etan je kemična spojina s kemijsko formulo C2H6.

Novo!!: Gostota zraka in Etan · Poglej več »

Eten

Etén, tudi etilén, je nenasičen acikličen ogljikovodik z eno dvojno vezjo (alken) in kemijsko formulo C2H4.

Novo!!: Gostota zraka in Eten · Poglej več »

Etilklorid

Kloroetan (tudi monokloroetan, etil klorid) je vnetljiv plin pri normalni temperaturi in tlaku.

Novo!!: Gostota zraka in Etilklorid · Poglej več »

Fizikalna količina

Fizikálna količína (v tehniki se uporablja izraz veličína) je v fiziki in tehniki izsledek meritve, njeno vrednost po navadi izrazimo kot zmnožek brezrazsežne številske vrednosti in fizikalne enote.

Novo!!: Gostota zraka in Fizikalna količina · Poglej več »

Fluor

Flúor (latinsko fluorum - latinski glagol fluere pomeni pretakati se), je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol F, njegovo atomsko število pa je 9.

Novo!!: Gostota zraka in Fluor · Poglej več »

Fosfin

Fosfin je krajše ime za fosforjev hidrid (PH3), po poimenovanju IUPAC tudi kot fosfan.

Novo!!: Gostota zraka in Fosfin · Poglej več »

Generator

Generator je v teoriji grup tisti najmanjši del grupe, s katerim lahko dobimo vse elemente grupe z v grupi določenim množenjem.

Novo!!: Gostota zraka in Generator · Poglej več »

Gostota

Gostôta (označba \rho\) je fizikalna količina, določena za homogena telesa kot razmerje med maso m\, in prostornino telesa V\,, kot razmerje med molsko maso M\, in molsko prostornino V_\, ali kot obratna vrednost specifične prostornine v\,: Enota za merjenje gostote je kg/m³, g/cm³ ipd.

Novo!!: Gostota zraka in Gostota · Poglej več »

Helij

Hélij je kemični element iz skupine žlahtnih plinov, ki ima v periodnem sistemu simbol He in atomsko število 2.

Novo!!: Gostota zraka in Helij · Poglej več »

Helikopter

Helikópter (grško helix - spirala + pteron - krilo), redko tudi vijákar ali vertoljet (rusko), je zrakoplov, težji od zraka, in za razliko od letal vzgonske sile ne proizvaja s krili, temveč z vrtečim se rotorjem (vrtljivimi krili) (dvokraki rotor, štirikraki rotor, koaksialni rotor...). Helikopterji so se v manjšem številu pojavili že pred drugo svetovno vojno, čeprav je sama zamisel helikopterja še starejša.

Novo!!: Gostota zraka in Helikopter · Poglej več »

Hidrostatični tlak

Hídrostátični tlák je tlak v mirujoči tekočini zaradi njene lastne teže.

Novo!!: Gostota zraka in Hidrostatični tlak · Poglej več »

Hitrost zvoka

Hitróst zvóka (oznaka c) je hitrost, s katero se zvočno vzdolžno valovanje širi v sredstvu.

Novo!!: Gostota zraka in Hitrost zvoka · Poglej več »

Hlajenje

Hlajénje je odvajanje toplote.

Novo!!: Gostota zraka in Hlajenje · Poglej več »

Idealni plin

Ideálni plín je približek realnih plinov, v katerem zanemarimo privlačne sile med molekulami plina in delež, ki ga v prostoru, napolnjenem s plinom, zasedajo same molekule.

Novo!!: Gostota zraka in Idealni plin · Poglej več »

Industrija

industríja je obsežna gospodarska dejavnost, ki z uporabo strojev v večjih količinah predeluje surovine in proizvaja izdelke in polizdelke.

Novo!!: Gostota zraka in Industrija · Poglej več »

Izobutan

Izobutan (i-butan), znan tudi kot metilpropan, je kemična spojina s formulo C4H10, izomer butana.

Novo!!: Gostota zraka in Izobutan · Poglej več »

Jod

Jód (latinsko iodum) (iz starogrške besede iódes - vijoličast) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol I in atomsko število 53.

Novo!!: Gostota zraka in Jod · Poglej več »

Kelvin

Kelvin (oznaka K) je osnovna enota SI termodinamične temperature.

Novo!!: Gostota zraka in Kelvin · Poglej več »

Kemijska formula

Kemijska formula je simbolični ali grafični prikaz sestave oziroma zgradbe molekule kemijske spojine.

Novo!!: Gostota zraka in Kemijska formula · Poglej več »

Kilogram na kubični meter

Kilográm na kubíčni méter (oznaka kg/m3 ali kg m-3) je sestavljena enota mednarodnega sistema enot, v kateri se izraža gostoto.

Novo!!: Gostota zraka in Kilogram na kubični meter · Poglej več »

Kilometer

Kilometrski kamen nekdnaje železniške proge med Brezovico in Vrhniko Kilometer (okrajšava km) je enota za merjenje dolžine, enaka 1000 metrom (predpona »kilo-« v mednarodnem sistemu enot označuje 1000).

Novo!!: Gostota zraka in Kilometer · Poglej več »

Kisik

Kisík je kemijski element s simbolom O in atomskim številom 8.

Novo!!: Gostota zraka in Kisik · Poglej več »

Klor

Klór (latinsko chlorum) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Cl in atomsko število 17.

Novo!!: Gostota zraka in Klor · Poglej več »

Klorodifluorometan

Klorodifluorometan oziroma difluoromonoklorometan je halogeniran klorofluoroogljikovodik (HCFC).

Novo!!: Gostota zraka in Klorodifluorometan · Poglej več »

Kmetijstvo

polje. Kmetíjstvo ali agrikultúra je ena osnovnih in prvotnih človekovih dejavnosti.

Novo!!: Gostota zraka in Kmetijstvo · Poglej več »

Kripton

Krípton je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Kr in atomsko število 36.

Novo!!: Gostota zraka in Kripton · Poglej več »

Ksenon

Ksénon je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Xe in atomsko število 54.

Novo!!: Gostota zraka in Ksenon · Poglej več »

Letalo

potniških letal na svetu. Clement Ader: ''Avion III'' (fotografija iz leta 1897). Otto Lilienthal, prvi letalec, med poletom, verjetno 1895 Prvi polet letala Flyer I, 17. december 1903; Orville Wright pilotira, brat Wilbur teče ob konici krila. Letálo (tudi avión in aeroplán) je zrakoplov s fiksnimi krili, težji od zraka, ki leti z izkoriščanjem dinamičnega vzgona zraka, ki teče ob njegovih krilih.

Novo!!: Gostota zraka in Letalo · Poglej več »

Linearna funkcija

Línearna fúnkcija je realna funkcija oblike f(x).

Novo!!: Gostota zraka in Linearna funkcija · Poglej več »

Masa

merjenje mase (na sliki replika v pariškem muzeju Cité des Sciences et de l'Industrie) Mása (māza - ječmenova pita, gruda (testa)) je značilnost fizikalnih teles, ki meri količino snovi telesa.

Novo!!: Gostota zraka in Masa · Poglej več »

Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo

Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo (angleško The International Union of Pure and Applied Chemistry, kratica IUPAC) je mednarodna nevladna organizacija ustanovljena leta 1919 posvečena napredku kemije.

Novo!!: Gostota zraka in Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo · Poglej več »

Mednarodni sistem enot

Mednárodni sistém enôt (po izvirnem francoskem izrazu Système International d'Unités pogosto imenovan tudi SI) je najpogosteje uporabljan sistem merskih enot.

Novo!!: Gostota zraka in Mednarodni sistem enot · Poglej več »

Mejna plast

Mejna plast v mehaniki tekočin predstavlja plast tekočine v neposredni bližini telesa, kjer na njeno obnašanje vplivajo učinki viskoznosti.

Novo!!: Gostota zraka in Mejna plast · Poglej več »

Metan

Metan je najpreprostejši ogljikovodik, je plin s kemijsko formulo CH4.

Novo!!: Gostota zraka in Metan · Poglej več »

Meteorologija

Kumulusni oblak Meteorologíja ali vremenoslóvje je znanost o ozračju, ki raziskuje vremenske procese in napoveduje vreme.

Novo!!: Gostota zraka in Meteorologija · Poglej več »

Meter

Kocka s stranico enega metra, ob njej otrok za ponazoritev Méter (simbol m) je osnovna enota SI za merjenje dolžine, enaka razdalji, ki jo svetloba prepotuje v vakuumu v sekunde.

Novo!!: Gostota zraka in Meter · Poglej več »

Meter na sekundo

Méter na sekúndo (oznaka m/s) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za hitrost.

Novo!!: Gostota zraka in Meter na sekundo · Poglej več »

Metilamin

Metilamin je organska spojina s kemijsko formulo CH3NH2, derivat amonijaka, ki ima en vodikov atom nadomeščen z metilno skupino.

Novo!!: Gostota zraka in Metilamin · Poglej več »

Metilklorid

Metilklorid ali klorometan, CH3Cl, je brezbarvni plin, ki pri ljudeh povzroča motnje vida in zaspanosti, pri ribah in žabah pa deluje kot uspavalo (narkotik).

Novo!!: Gostota zraka in Metilklorid · Poglej več »

Mol (enota)

Mól (oznaka mol) je osnovna enota SI množine snovi, ki vsebuje toliko osnovnih delov snovi, kolikor atomov vsebuje 0,012 kilograma izotopa ogljika 12C.

Novo!!: Gostota zraka in Mol (enota) · Poglej več »

Molekula

Molékula je delec snovi, ki se v tekočinah giblje neodvisno od drugih delcev.

Novo!!: Gostota zraka in Molekula · Poglej več »

Molska masa

Molska masa (M) je masa enega mola snovi.

Novo!!: Gostota zraka in Molska masa · Poglej več »

Molski delež

Mólski délež, tudi množinski delež (oznaka X), označuje delež molekul posamezne komponente v zmesi in je merilo za merjenje koncentracije.

Novo!!: Gostota zraka in Molski delež · Poglej več »

Nadmorska višina

Kandijske železniške postaje Nadmôrska višína je višina kakega kraja nad morsko gladino (in ne od središča Zemlje).

Novo!!: Gostota zraka in Nadmorska višina · Poglej več »

Nafta

V morje razlita nafta Nafta tudi Petrolej (πέτρα (kamen) + Latin: oleum (olje) je gosta, temnorjava ali zelenkasta slabo vnetljiva tekočina, ki se nahaja v zgornjih plasteh nekaterih delov Zemljine skorje, veliko nahajališč je tudi pod morjem. Danes je to zelo pomemben energetski in surovinski vir.

Novo!!: Gostota zraka in Nafta · Poglej več »

Neon

Néon je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ne in atomsko število 10.

Novo!!: Gostota zraka in Neon · Poglej več »

Ogljikov dioksid

Ogljíkov díoksíd (zastarelo ogljikov dvokis) je pri standardnih pogojih plin(zgornje vrelišče je narobe) s kemijsko formulo CO2.

Novo!!: Gostota zraka in Ogljikov dioksid · Poglej več »

Ogljikov monoksid

Ogljikov monoksid, pravilneje ogljikov oksid, je brezbarven, gorljiv in zelo toksičen plin brez vonja s kemijsko formulo CO.

Novo!!: Gostota zraka in Ogljikov monoksid · Poglej več »

Ozon

Ozon (O3, IUPAC: trikisik) je triatomska molekula, sestavljena iz treh atomov kisika.

Novo!!: Gostota zraka in Ozon · Poglej več »

Ozračje

halo pri opazovanju iz vesolja Zgradba ozračja (NOAA) Ozráčje, Zêmljina atmosfêra ali atmosfêra Zêmlje je plinska plast, ki obkroža planet Zemljo.

Novo!!: Gostota zraka in Ozračje · Poglej več »

Parni tlak

Parni tlak ali ravnotežni parni tlak snovi je tlak pare snovi, ki je v ravnotežju z njeno kondenzirano fazo.

Novo!!: Gostota zraka in Parni tlak · Poglej več »

Paskal

Paskal je v fiziki enota za merjenje tlaka in v mehaniki za merjenje napetosti.

Novo!!: Gostota zraka in Paskal · Poglej več »

Peč (kurilna naprava)

Peč je katerakoli kurilna naprava, iz katere odteka toplota v okolico, ki jo proizvedemo s kurjenjem.

Novo!!: Gostota zraka in Peč (kurilna naprava) · Poglej več »

Plin

Skladišče naravnega plina, enega izmed obnovljivih virov energije Plín (oznaka G) je snov v takšnem agregatnem stanju, v katerem zavzame obliko posode, pri čemer ne ohranja stalne prostornine in ne tvori gladine, ampak zasede ves razpoložljiv prostor v posodi.

Novo!!: Gostota zraka in Plin · Poglej več »

Plinska turbina

dodatnim zgorevanjem Plinska turbina, (ang. gas turbine) je vrsta rotirajočega motorja z notranjim zgorevanjem.

Novo!!: Gostota zraka in Plinska turbina · Poglej več »

Presek (revija)

Presèk je poljudnoznanstvena revija (ISSN 0351-6652), namenjena mladim matematikom, fizikom, astronomom in računalnikarjem.

Novo!!: Gostota zraka in Presek (revija) · Poglej več »

Propan

Propan je brezbarven plin, tretji v homologni vrsti alkanov z molekulsko formulo C3H8.

Novo!!: Gostota zraka in Propan · Poglej več »

Propen

Propen, znan tudi kot propilen in metiletilen, je nenasičen ogljikovodik s kemijsko formulo C3H6.

Novo!!: Gostota zraka in Propen · Poglej več »

Prostornina

Prostornína ali volúmen (oznaka V) je fizikalna količina, ki pove, koliko prostora zaseda telo.

Novo!!: Gostota zraka in Prostornina · Poglej več »

Radon

Radon je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Rn in atomsko število 86.

Novo!!: Gostota zraka in Radon · Poglej več »

Recipročna vrednost

Recipróčna vrédnost ali obrátna vrédnost (iz latinščine reciprocus - ki se vrača po isti poti, izmenjajoč) nekega števila x je v matematiki določena kot število, ki da pomnoženo z x natanko 1.

Novo!!: Gostota zraka in Recipročna vrednost · Poglej več »

Rudnik

Kladivo in macola, simbol za področje rudnika v nekaterih evropskih državah. Rudnik je infrastruktura za pridobivanje (izkopavanje) materialov na območju nahajališča energetskih ali mineralnih surovin, ki so hkrati neobnovljivi viri.

Novo!!: Gostota zraka in Rudnik · Poglej več »

Sekunda

Slika, ki utripne približno enkrat na sekundo Sekúnda (oznaka s, včasih okrajšano tudi kot sek ali sec) je osnovna enota SI časa, enaka trajanju 9.192.631.770 nihajev valovanja, ki ga odda nevzbujen atom cezija 133 na absolutni ničli pri prehodu med nivojema hiperfinega razcepa osnovnega stanja.

Novo!!: Gostota zraka in Sekunda · Poglej več »

Specifična prostornina

Specifična prostornína ali specifični volúmen (oznaka v) je fizikalna količina, ki pove koliko prostornine zasede enota mase snovi.

Novo!!: Gostota zraka in Specifična prostornina · Poglej več »

Splošna plinska enačba

idealnega plina Splòšna plínska enáčba je termična enačba stanja za idealni plin, izražena s specifično prostornino v\, in specifično plinsko konstanto r\,: s prostornino V\,, ki jo plin zaseda: s (specifično) molsko prostornino V_\,: ali z gostoto \rho\,: Pri tem je p\, tlak plina, m\, masa, M\, molska masa, n\, število molov plina (množina snovi), N.

Novo!!: Gostota zraka in Splošna plinska enačba · Poglej več »

Splošna plinska konstanta

Splôšna plínska konstánta (označbe R\,, R_\, in R_\,, redkeje R_\,, R_\,, R^ ali R^\) je v fiziki konstanta, ki nastopa v splošni plinski enačbi (enačbi stanja za idealni plin): pa tudi v drugih enačbah, na primer v enačbi za Nernstov potencial.

Novo!!: Gostota zraka in Splošna plinska konstanta · Poglej več »

Standardni pogoji

Stándardni pogóji v kemiji označujejo naslednje razmere: Po IUPACu so standardni pogoji.

Novo!!: Gostota zraka in Standardni pogoji · Poglej več »

Stisljivost

Stisljívost (oznaka &chi) je v fiziki snovna konstanta, določena pri deformaciji snovi kot razmerje med relativno spremembo prostornine telesa (ΔV/ V) in spremembe tlaka (Δp), ki je povzročil to spremembo.

Novo!!: Gostota zraka in Stisljivost · Poglej več »

Sušenje (živila)

Posušene gobe Sušenje je eden izmed najstarejših načinov konzerviranja.

Novo!!: Gostota zraka in Sušenje (živila) · Poglej več »

Težni pospešek

Téžni pospéšek, pospéšek pròstega páda ali gravitácijski pospéšek (oznaka g) je pospešek, s katerim na Zemljinem površju telesa zaradi vpliva težnosti prosto padajo.

Novo!!: Gostota zraka in Težni pospešek · Poglej več »

Temperatura

atmosfer. Ti atomi se pri sobni temperaturi gibljejo z določeno povprečno hitrostjo (na animaciji so dvabilijonkrat upočasnjeni). Temperatúra je ena osnovnih termodinamičnih spremenljivk, ki določa stanje teles.

Novo!!: Gostota zraka in Temperatura · Poglej več »

Tlak

Tlák ali pritísk (oznaka p ali redkeje P) je kot fizikalna intenzivna količina razmerje med velikostjo ploskovno porazdeljene (normalne) sile Fn in površino ploskve S, na katero ta sila prijemlje.

Novo!!: Gostota zraka in Tlak · Poglej več »

Triklorofluorometan

Triklorofluorometan poznan tudi pod imenom Freon-11, CFC-11 ali R-11 spada med CFC pline.

Novo!!: Gostota zraka in Triklorofluorometan · Poglej več »

Troposfera

letala Zgradba ozračja (NOAA) Troposfêra je najnižji del Zemljinega ozračja, ki se neposredno dotika zemeljskega površja.

Novo!!: Gostota zraka in Troposfera · Poglej več »

Turbina

Parna turbina Turbina, iz grške besede τύρβη, tyrbē, ("turbulenca"), je rotirajoča mehanska naprava, ki pretvori energijo toka delovnega medija v mehansko delo.

Novo!!: Gostota zraka in Turbina · Poglej več »

Veter

Véter je naravno gibanje zraka, ki ga povzroči porušeno razmerje med zračnima pritiskoma nad hladnim in toplim/segretim delom površja.

Novo!!: Gostota zraka in Veter · Poglej več »

Vinil bromid

Vinil bromid (tudi brometen) je brezbarven, strupen, lahko vnetljiv plin, ali pri temperaturah pod 16 stopinj Celzija brezbarvna tekočina z neprijetnim vonjem.

Novo!!: Gostota zraka in Vinil bromid · Poglej več »

Vinil klorid

Vinil klorid je organski klorid, katerega formula je H2C.

Novo!!: Gostota zraka in Vinil klorid · Poglej več »

Vlažnost

Vlážnost podaja količino vodnih hlapov v zraku ali kakem drugem plinu.

Novo!!: Gostota zraka in Vlažnost · Poglej več »

Voda

Voda ali sistematično oksidan je kemijska spojina in polarna molekula, pri standardnih pogojih tekočina s kemijsko molekulsko formulo H2O.

Novo!!: Gostota zraka in Voda · Poglej več »

Vodik

Vodík je kemični element s simbolom H, atomskim številom 1 in atomsko maso 1,00794 u. Je najlažji element v periodnem sistemu elementov.

Novo!!: Gostota zraka in Vodik · Poglej več »

Vodikov bromid

Vodikov bromid (HBr) je brezbarven plin.

Novo!!: Gostota zraka in Vodikov bromid · Poglej več »

Vodikov jodid

Je jedki, negorljiv, brezbarven plin z ostrim vonjem.

Novo!!: Gostota zraka in Vodikov jodid · Poglej več »

Vodikov klorid

Vodikov klorid je kemijska spojina vodika in klora s formulo HCl.

Novo!!: Gostota zraka in Vodikov klorid · Poglej več »

Vodikov sulfid

Vodikov sulfid je kemijska spojina s formulo H2S.

Novo!!: Gostota zraka in Vodikov sulfid · Poglej več »

Zemeljski plin

Na plamenu zemeljskega plina, ki prihaja iz tal, si lahko skuhamo kosilo (Romunija, pojav: focul viu). Zêmeljski (tudi zémeljski) plín je plinasto fosilno gorivo.

Novo!!: Gostota zraka in Zemeljski plin · Poglej več »

Zračni tlak

Dnevno spreminjanje zračnega tlaka v severni Nemčiji (črna krivulja) Zráčni tlák(oznaka p0) ali zráčni pritísk je tlak v Zemljinem ozračju nad katerokoli površino, povzroči pa ga teža zraka.

Novo!!: Gostota zraka in Zračni tlak · Poglej več »

Zrak

Sestava zraka Zràk je zmes plinov, ki sestavlja ozračje Zemlje.

Novo!!: Gostota zraka in Zrak · Poglej več »

1-buten

i-Buten je zelo lahko vnetljiv, brezbarven plin s kemijsko formulo CH3CH2CH.

Novo!!: Gostota zraka in 1-buten · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »