Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Cahenova konstanta

Index Cahenova konstanta

Cahenova konstánta je v matematiki konstanta definirana kot vsota alternirajoče neskončne vrste enotskih ulomkov, katerih imenovalci so zaporedni členi Sylvestrovega zaporedja zmanjšani za 1: Prvi člen vrste je pri tem določen po dogovoru kot a_.

17 odnosi: Enotski ulomek, Iracionalno število, Kvadratno število, Limita, Matematična konstanta, Matematični dokaz, Matematika, PlanetMath, Rekurzija, Samopodobnost, Sylvestrovo zaporedje, Transcendentno število, Verižni ulomek, Vrsta (matematika), Vsota, Zaporedje, 1 (število).

Enotski ulomek

Enôtski ulómek (tudi osnóvni ulómek) oblike: je v matematiki ulomek, katerega števec je n.

Novo!!: Cahenova konstanta in Enotski ulomek · Poglej več »

Iracionalno število

Iracionálno števílo je v matematiki po definiciji vsako realno število, ki ga ni moč zapisati v obliki ulomka a/b, kjer bi bila a in b celi števili in b različno od 0.

Novo!!: Cahenova konstanta in Iracionalno število · Poglej več »

Kvadratno število

Kvadrátno števílo ali kvadrát (včasih celo tudi popólni kvadrát) je v matematiki pozitivno celo število, ki ga lahko zapišemo kot kvadrat drugega celega števila.

Novo!!: Cahenova konstanta in Kvadratno število · Poglej več »

Limita

Limíta je mejna vrednost, ki se ji neka količina približuje.

Novo!!: Cahenova konstanta in Limita · Poglej več »

Matematična konstanta

Matematična konstanta je količina v matematiki, ki ne spreminja svoje vrednosti.

Novo!!: Cahenova konstanta in Matematična konstanta · Poglej več »

Matematični dokaz

V matematiki je dokaz za inferenčni argument za matematično trditev.

Novo!!: Cahenova konstanta in Matematični dokaz · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: Cahenova konstanta in Matematika · Poglej več »

PlanetMath

PlanetMath je prosta spletna matematična enciklopedija.

Novo!!: Cahenova konstanta in PlanetMath · Poglej več »

Rekurzija

Rekurzivna slika, na kateri je rekurzivna slika, na kateri je rekurzivna slika, na kateri... Vizualna oblika rekurzije, znana tudi kot Drostejev pojav. Ženska na sliki drži objekt, ki vsebuje manjšo sliko nje same, ki drži isti objekt, in ta spet vsebuje manjšo sliko z njo samo, ki drži isti objekt itd Rekúrzija v matematiki in računalništvu pomeni podajanje funkcije na tak način, da se v definiciji sklicujemo na to isto funkcijo (vendar pri drugačnem argumentu).

Novo!!: Cahenova konstanta in Rekurzija · Poglej več »

Samopodobnost

Kochova krivulja ima, če jo povečujemo, neskončnokrat ponavljajočo samopodobnost trikotnika Sierpinskega Sámopodóbnost v matematiki ponazarja objekte, ki so strogo ali približno podobni delu samega sebe, kar pomeni, da ima celota enako obliko kot en ali več njenih delov.

Novo!!: Cahenova konstanta in Samopodobnost · Poglej več »

Sylvestrovo zaporedje

kvadrat s ploščino enako 1. Kvadrati s stranicami 1/1807 ali manjšimi so premajhni in na sliki niso prikazani. Sylvestrovo zaporedje je v teoriji števil celoštevilsko zaporedje, kjer je vsak člen zaporedja zmnožek prejšnjih členov in kjer mu prištejemo število 1.

Novo!!: Cahenova konstanta in Sylvestrovo zaporedje · Poglej več »

Transcendentno število

Transcendéntno števílo je vsako kompleksno število, ki ni algebrsko, oziroma ni rešitev nobene polinomske enačbe oblike: kjer je n > 0 in so koeficienti ai cela števila (ali enakovredno racionalna števila), ne vsa enaka 0.

Novo!!: Cahenova konstanta in Transcendentno število · Poglej več »

Verižni ulomek

Verížni ulómek je v matematiki izraz oblike: kjer je a0 neko celo število, vsa druga števila an pa so naravna števila (oziroma pozitivna cela števila) in se imenujejo delni količniki.

Novo!!: Cahenova konstanta in Verižni ulomek · Poglej več »

Vrsta (matematika)

Vŕsta ali števílska vŕsta v matematiki pomeni vsoto zaporedja njenih členov.

Novo!!: Cahenova konstanta in Vrsta (matematika) · Poglej več »

Vsota

Vsôta (seštévek, s tujko súma) (latinsko summa - vsota, celotni znesek, splošna količina) je število, ki je rezultat aritmetične dvočlene operacije seštevanja.

Novo!!: Cahenova konstanta in Vsota · Poglej več »

Zaporedje

Zaporédje je v matematiki vsaka množica objektov, po navadi števil, ki je razporejena tako, da je en njen element a0 prvi, en element a1 drugi, en element a3 itd.

Novo!!: Cahenova konstanta in Zaporedje · Poglej več »

1 (število)

1 (êna) je najmanjše naravno število, za katero velja 1.

Novo!!: Cahenova konstanta in 1 (število) · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »