Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Namesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Naravni logaritem

Index Naravni logaritem

potenco ''x''). y-os je asimptota. Narávni logarítem je logaritem z osnovo e, ki je iracionalna in transcendentna konstanta.

44 odnosi: Asimptota, Desetiški številski sistem, Dvojiški logaritem, E (matematična konstanta), Eksponentna funkcija, Eksponentni razpad, Električno polje, Enačba, Enačba Ciolkovskega, Funkcija, Grupa, Hiperbola, Integral, Inverzna funkcija, Iracionalno število, Izomorfizem, John Napier, Kalkulator, Kompleksna ravnina, Kompleksni logaritem, Kompleksno število, Konstanta, Logaritem, Maple, Matematična konstanta, Mathematica, Mercatorjeva vrsta, Oklepaj, Paschenov zakon, Plin, Posplošeni verižni ulomek, Primitivna funkcija, Programi za simbolno računanje, Raketa, Razpolovni čas, Realno število, Taylorjeva vrsta, Tehniška založba Slovenije, Transcendentno število, Verižni ulomek, Vrsta (matematika), William Oughtred, Znanstveni zapis, 10 (število).

Asimptota

Asimptota je v matematiki krivulja (ali še pogosteje premica), ki se v neskončnosti približuje drugi krivulji, ne da bi jo dosegla.

Novo!!: Naravni logaritem in Asimptota · Poglej več »

Desetiški številski sistem

Desetiški (decimalni) številski sistem je številski sistem z osnovo 10.

Novo!!: Naravni logaritem in Desetiški številski sistem · Poglej več »

Dvojiški logaritem

Graf funkcije dvojiški logaritem \operatornamelb x \,; \, 0 Dvojiški logaritem (ali binarni logaritem) je v matematiki logaritem z osnovo 2 (dvojiška osnova).

Novo!!: Naravni logaritem in Dvojiški logaritem · Poglej več »

E (matematična konstanta)

rdeče). Matematična konstanta e (včasih imenovana Eulerjevo število po švicarskem matematiku, fiziku in astronomu Leonhardu Eulerju, ali tudi Napierova konstanta v čast škotskemu matematiku in teologu Johnu Napieru, ki je odkril logaritme), je osnova naravnih logaritmov.

Novo!!: Naravni logaritem in E (matematična konstanta) · Poglej več »

Eksponentna funkcija

Grafi eksponentnih funkcij z osnovo ''a'' > 1 Naravna eksponentna funkcija ''f(x).

Novo!!: Naravni logaritem in Eksponentna funkcija · Poglej več »

Eksponentni razpad

ordinatni osi pa preostali delež količine (npr. števila jeder snovi ali delcev). Eksponentni razpad (tudi eksponentno padanje) se pojavlja pri fizikalnih količinah, ki se kaže v tem, da vrednost količine pada sorazmerno s količino.

Novo!!: Naravni logaritem in Eksponentni razpad · Poglej več »

Električno polje

električnega naboja Eléktrično pólje je prostor, v katerem deluje električna sila na električni naboj.

Novo!!: Naravni logaritem in Električno polje · Poglej več »

Enačba

Roberta Recordea (1557). Enáčba je simbolični zapis za enakost dveh matematičnih izrazov.

Novo!!: Naravni logaritem in Enačba · Poglej več »

Enačba Ciolkovskega

rakete (1/\mu_1\!\) v odvisnosti od njene končne hitrosti (\Delta v/v_\rm e\!\) po enačbi Ciolkovskega. Enačba Ciolkovskega (tudi formula ~, enačba idealne rakete in Oberthova enačba) v astrodinamiki in raketodinamiki opisuje gibanje vesoljskega plovila, ki sledi osnovnemu načelu rakete, naprave, ki lahko s pomočjo pospeška nase s potiskom in izpuščanjem dela svoje mase z veliko hitrostjo, ter se tako giblje zaradi ohranitve gibalne količine.

Novo!!: Naravni logaritem in Enačba Ciolkovskega · Poglej več »

Funkcija

Funkcija poveže vsakemu elementu v množici ''X'' (vhod oz. podatek) natančno en element v množici ''Y'' (izhod oz. rezultat). Dva različna elementa v ''X'' imata lahko isti izhod, in ni nujno, da so vsi elementi v ''Y'' izhodi Graf funkcije \beginalign&\scriptstyle f \colon -1,\; 1,5 \to -1,\; 1,5 \\ &\textstyle x \mapsto \frac(4x^3-6x^2+1)\sqrtx+13-x\endalign Fúnkcija f: A \longrightarrow B je v matematiki preslikava, ki vsakemu elementu množice A priredi natanko en element množice B. Če definiramo funkcijo f: a \longmapsto b, je a podatek ali original, b pa je funkcijska vrednost oziroma rezultat ali slika.

Novo!!: Naravni logaritem in Funkcija · Poglej več »

Grupa

Grúpa je v matematiki eden od osnovnih pojmov sodobne algebre.

Novo!!: Naravni logaritem in Grupa · Poglej več »

Hiperbola

Hiperbola je ena izmed stožnic.

Novo!!: Naravni logaritem in Hiperbola · Poglej več »

Integral

Integral ''f''(''x'') od ''a'' do ''b'' je površina področja med abscisno (x) osjo in krivuljo ''y''.

Novo!!: Naravni logaritem in Integral · Poglej več »

Inverzna funkcija

Inverzna funkcija (kratko tudi inverz) je v matematiki funkcija, ki deluje obratno kot dana funkcija f. Inverz funkcije f označimo f −1.

Novo!!: Naravni logaritem in Inverzna funkcija · Poglej več »

Iracionalno število

Iracionálno števílo je v matematiki po definiciji vsako realno število, ki ga ni moč zapisati v obliki ulomka a/b, kjer bi bila a in b celi števili in b različno od 0.

Novo!!: Naravni logaritem in Iracionalno število · Poglej več »

Izomorfizem

Izomorfizem (iz grščine: isos - enak in: morfe - oblika) je bijektivna preslikava f \, med dvema matematičnima strukturama za katero je značilno, da sta f \, in obratna vrednost f^ \, homomorfizma.

Novo!!: Naravni logaritem in Izomorfizem · Poglej več »

John Napier

John Napier (tudi Neper) (lord Merchiston), škotski matematik in teolog, * 1550, grad Merchiston Castle (Tower) pri Edinbourghu, Škotska, † 4. april 1617, Merchiston Castle.

Novo!!: Naravni logaritem in John Napier · Poglej več »

Kalkulator

HP-35 iz leta 1972 TI-30 eco RS - na sončne celice Grafični kalkulator TI-89 Kalkulátor je elektronski žepni računski strojček.

Novo!!: Naravni logaritem in Kalkulator · Poglej več »

Kompleksna ravnina

''argument'' z\,. Kompleksna ravnina ali z-ravnina je v matematiki dvorazsežna geometrijska predstavitev kompleksnih števil, ki jo podajata realna os in njej ortogonalna imaginarna os.

Novo!!: Naravni logaritem in Kompleksna ravnina · Poglej več »

Kompleksni logaritem

kompleksnih vrednosti. Kompleksni logaritem je v kompleksni analizi obratna funkcija kompleksne eksponentne funkcije, podobno kot je naravni logaritem \ln x\, obrat realne eksponentne funkcije e^\,.

Novo!!: Naravni logaritem in Kompleksni logaritem · Poglej več »

Kompleksno število

1.

Novo!!: Naravni logaritem in Kompleksno število · Poglej več »

Konstanta

Konstánta je v splošnem realno število ali številska vrednost, ki je na neki način pomembna.

Novo!!: Naravni logaritem in Konstanta · Poglej več »

Logaritem

Grafi funkcij \ln x\, (modra), \log x\, (rdeča) in \log_1/2 x\, (vijolična) Logaritem števil 0-10. Na ''x''-osi so argumenti logaritmov, na ''y''-osi so vrednosti po enačbi y.

Novo!!: Naravni logaritem in Logaritem · Poglej več »

Maple

Maple (javor) je splošni računalniški program za simbolno računanje.

Novo!!: Naravni logaritem in Maple · Poglej več »

Matematična konstanta

Matematična konstanta je količina v matematiki, ki ne spreminja svoje vrednosti.

Novo!!: Naravni logaritem in Matematična konstanta · Poglej več »

Mathematica

Mathematica je komercialna programska oprema zasebnega podjetja Wolfram Reserch, Inc. (WRI).

Novo!!: Naravni logaritem in Mathematica · Poglej več »

Mercatorjeva vrsta

Mercatorjeva vŕsta ali Newton-Mercatorjeva vŕsta je v matematiki Taylorjeva vrsta za naravni logaritem.

Novo!!: Naravni logaritem in Mercatorjeva vrsta · Poglej več »

Oklepaj

Oklepáj je nekončno dvodelno ločilo, sestavljeno iz uklepaja in zaklepaja, ki z obeh strani oklepa besedo, številko, stavek...

Novo!!: Naravni logaritem in Oklepaj · Poglej več »

Paschenov zakon

prebojne napetosti. Paschenov zakon pravi, da je prebojna napetost v homogenem električnem polju odvisna od tlaka plina in razdalje med elektrodama.

Novo!!: Naravni logaritem in Paschenov zakon · Poglej več »

Plin

Skladišče naravnega plina, enega izmed obnovljivih virov energije Plín (oznaka G) je snov v takšnem agregatnem stanju, v katerem zavzame obliko posode, pri čemer ne ohranja stalne prostornine in ne tvori gladine, ampak zasede ves razpoložljiv prostor v posodi.

Novo!!: Naravni logaritem in Plin · Poglej več »

Posplošeni verižni ulomek

Posplošeni verižni ulomek je v matematični veji kompleksne analize posplošitev običajnega verižnega ulomka v kanonski obliki, v katerem lahko delni števci in delni imenovalci zavzamejo poljubne realne ali kompleksne vrednosti.

Novo!!: Naravni logaritem in Posplošeni verižni ulomek · Poglej več »

Primitivna funkcija

Primitívna fúnkcija ali prvôtna fúnkcija dane (izvorne) funkcije f(x) je v infinitezimalnem računu in matematični analizi funkcija F(x), katere odvod je enak f(x): Postopek reševanja za primitivne funkcije je iskanje nedoločenega integrala.

Novo!!: Naravni logaritem in Primitivna funkcija · Poglej več »

Programi za simbolno računanje

Programi za simbolno računanje (angleški izraz je Computer algebra system (računalniški algebrski sistem); kratica CAS) so programi, ki omogočajo simbolično matematiko.

Novo!!: Naravni logaritem in Programi za simbolno računanje · Poglej več »

Raketa

Mednarodno vesoljsko postajo Rakéta je leteče telo na raketni pogon, ki je neodvisen od ozračja ali druge atmosfere.

Novo!!: Naravni logaritem in Raketa · Poglej več »

Razpolovni čas

Razpolóvni čás (oznaka t1/2) ali razpolovna doba je matematični in znanstveni opis eksponentnega ali postopnega razpadanja.

Novo!!: Naravni logaritem in Razpolovni čas · Poglej več »

Realno število

Množice realnih števil Številska premica Reálno števílo je matematični pojem, intuitivno določen kot število, ki ustreza točki na številski premici.

Novo!!: Naravni logaritem in Realno število · Poglej več »

Taylorjeva vrsta

Funkcija sin(x) in Taylorjevi približki, polinomi stopnje 1, 3, 5, 7, 9, 11 in 13.'' Taylorjeva vŕsta v matematiki neskončno mnogokrat odvedljive realne (ali kompleksne) funkcije f določena na odprtem intervalu (a-r, a+r) je potenčna vrsta: kjer je n! fakulteta n in f (n)(a) n-ti odvod f v točki a. Če ta vrsta konvergira za vsak x v intervalu (a-r, a+r) in je vsota enaka f(x), se funkcija f(x) imenuje analitična.

Novo!!: Naravni logaritem in Taylorjeva vrsta · Poglej več »

Tehniška založba Slovenije

Tehniška založba Slovenije (Tehniška založba Slovenije, d.d., skrajšano TZS, d.d.) je slovenska založba s sedežem v Ljubljani, ki se ukvarja z izdajanjem knjig in revij s področja poljudne tehnike in znanosti.

Novo!!: Naravni logaritem in Tehniška založba Slovenije · Poglej več »

Transcendentno število

Transcendéntno števílo je vsako kompleksno število, ki ni algebrsko, oziroma ni rešitev nobene polinomske enačbe oblike: kjer je n > 0 in so koeficienti ai cela števila (ali enakovredno racionalna števila), ne vsa enaka 0.

Novo!!: Naravni logaritem in Transcendentno število · Poglej več »

Verižni ulomek

Verížni ulómek je v matematiki izraz oblike: kjer je a0 neko celo število, vsa druga števila an pa so naravna števila (oziroma pozitivna cela števila) in se imenujejo delni količniki.

Novo!!: Naravni logaritem in Verižni ulomek · Poglej več »

Vrsta (matematika)

Vŕsta ali števílska vŕsta v matematiki pomeni vsoto zaporedja njenih členov.

Novo!!: Naravni logaritem in Vrsta (matematika) · Poglej več »

William Oughtred

William Oughtred, angleški astronom, matematik in škofovski minister, * 5. marec 1575, Eton, grofija Buckinghamshire, Anglija, † 30. junij 1660, Albury, Surrey.

Novo!!: Naravni logaritem in William Oughtred · Poglej več »

Znanstveni zapis

Znanstveni zapis (ali tudi standardna oblika in eksponentni zapis) je način zapisovanja števil, ki prilagodi prevelike ali premajhne vrednosti da so ustrezno zapisane v standardnem desetiškem zapisu.

Novo!!: Naravni logaritem in Znanstveni zapis · Poglej več »

10 (število)

10 (desét) je naravno število, za katero velja 10.

Novo!!: Naravni logaritem in 10 (število) · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »