Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Fakulteta (funkcija)

Index Fakulteta (funkcija)

Fakultéta (tudi faktoriéla) naravnega števila n je v matematiki funkcija, ki določa produkt pozitivnih celih števil manjših ali enakih n. Funkcijo se zapiše kot n! in prebere »n fakulteta«.

37 odnosi: Binomski koeficient, Celi del, Celo število, Fakulteta, Funkcija, Funkcija gama, Infinitezimalni račun, Klicaj, Kombinacija, Kombinatorika, Kompleksno število, Matematična indukcija, Matematika, Množenje, Množica, Naravno število, Negativno število, Odvod, Permutacija, Potenčna vrsta, Pozitivno število, Praštevilski razcep, Prostornina, Računalništvo, Računalo, Razsežnost (vektorski prostor), Rekurzija, Soda in liha števila, Verjetnostni račun, Zaporedje, Zmnožek, 1 (število), 120 (število), 2 (število), 24 (število), 6 (število), 720 (število).

Binomski koeficient

Binómski koeficiènt naravnega števila n in celoštevilčnega k je v matematiki koeficient, ki nastopa v razčlenjeni obliki binoma (x + y)n.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Binomski koeficient · Poglej več »

Celi del

Graf funkcije celi del Céli dél ali spódnji céli dél je v matematiki funkcija, ki vsakemu realnemu številu x priredi največje celo število manjše ali enako x. Na primer.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Celi del · Poglej več »

Celo število

Množica célih števíl, običajno označena kot Z (Z ali \mathbb) (število) je določena kot množica ekvivalenčnih razredov urejenih parov naravnih števil N x N z ekvivalenčno relacijo (a, b) ~ (c, d), pri kateri velja: Dvočleni aritmetični operaciji seštevanja in množenja celih števil sta določeni z: Običajno se razred (a, b) označi z znakom n, če velja b ≤ a in -n, če je a ≤ b, kjer je n poljubno naravno število, da velja a.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Celo število · Poglej več »

Fakulteta

Fakulteta je šolska ustanova, ki izvaja višje in/ali visokošolski program samostojno oz.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Fakulteta · Poglej več »

Funkcija

Funkcija poveže vsakemu elementu v množici ''X'' (vhod oz. podatek) natančno en element v množici ''Y'' (izhod oz. rezultat). Dva različna elementa v ''X'' imata lahko isti izhod, in ni nujno, da so vsi elementi v ''Y'' izhodi Graf funkcije \beginalign&\scriptstyle f \colon -1,\; 1,5 \to -1,\; 1,5 \\ &\textstyle x \mapsto \frac(4x^3-6x^2+1)\sqrtx+13-x\endalign Fúnkcija f: A \longrightarrow B je v matematiki preslikava, ki vsakemu elementu množice A priredi natanko en element množice B. Če definiramo funkcijo f: a \longmapsto b, je a podatek ali original, b pa je funkcijska vrednost oziroma rezultat ali slika.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Funkcija · Poglej več »

Funkcija gama

realni premici kompleksni ravnini Razširjena različica funkcije Γ v kompleksni ravnini Fúnkcija gáma (tudi Eulerjeva funkcija gama),je v matematiki specialna funkcija, ki razširja pojem fakultete na kompleksna števila.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Funkcija gama · Poglej več »

Infinitezimalni račun

Infinitezimálni račún je področje matematične analize, ki preučuje zlasti naslednja področja.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Infinitezimalni račun · Poglej več »

Klicaj

Klicáj (!) je levostično ločilo, ki označuje zapoved, željo, prošnjo itd.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Klicaj · Poglej več »

Kombinacija

Kombinácija je lahko.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Kombinacija · Poglej več »

Kombinatorika

rešetki 15 × 15. Kombinatórika je matematična disciplina, ki preučuje končne ali števne diskretne strukture, na koliko načinov je možno razporediti, preurediti oziroma izbrati določeno množico elementov iz množice s končno mnogo elementi.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Kombinatorika · Poglej več »

Kompleksno število

1.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Kompleksno število · Poglej več »

Matematična indukcija

domin. Matemátična ali popólna indúkcija je v matematiki metoda dokaza, ki se običajno uporablja za dokazovanje ali je dana trditev ali izrek resničen za vsa naravna števila ali za vse člene neskončnega zaporedja.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Matematična indukcija · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Matematika · Poglej več »

Množenje

Grafični postopek množenja: vsote presečišč skupin črt predstavljajo števke v produktu (desetice prištevamo številu, pozicioniranem levo) Množênje ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Množenje · Poglej več »

Množica

Mnóžica je v matematiki skupina abstraktnih ali stvarnih (konkretnih) reči.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Množica · Poglej več »

Naravno število

Narávno števílo je katerokoli število iz neskončne množice pozitivnih celih števil.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Naravno število · Poglej več »

Negativno število

Negativno število x je vsako število, za katerega velja x. Vsakemu naravnemu številu n se lahko priredi novo število -n, ki se imenuje nasprotno število, - tako postane preslikava množice N v množico nasprotnih števil.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Negativno število · Poglej več »

Odvod

Graf funkcije narisane v črnem in tangenta te funkcije narisane v rdečem. Naklon tangente je enak odvodu funkcije v označeni točki. Odvòd v matematiki predstavlja spremembo funkcije pri spremembi njenega argumenta.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Odvod · Poglej več »

Permutacija

Permutácija (oznaka P(n, k) \) (iz latinske besede permutare, kar pomeni zamenjati) je v matematiki z medsebojnimi zamenjavami preurejeno zaporedje znanega končnega števila elementov (pri tem pa število elementov ostane enako).

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Permutacija · Poglej več »

Potenčna vrsta

Poténčna vŕsta (ene spremenljivke) je v matematiki neskončna vrsta oblike: kjer je an koeficient n-tega člena, a konstanta in x neodvisna spremenljivka okrog a. Vrsta po navadi nastane kot Taylorjeva vrsta kakšne znane funkcije.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Potenčna vrsta · Poglej več »

Pozitivno število

Pozitivno število x je vsako število, za katerega velja x > 0.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Pozitivno število · Poglej več »

Praštevilski razcep

Práštevílski razcép (práštevilska faktorizácija, prafaktorizácija ali razcép na práfáktorje) števila je predstavitev števila, kot zmnožek manjših števil, deliteljev (faktorjev), npr.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Praštevilski razcep · Poglej več »

Prostornina

Prostornína ali volúmen (oznaka V) je fizikalna količina, ki pove, koliko prostora zaseda telo.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Prostornina · Poglej več »

Računalništvo

Računálništvo je znanstvena veda o delovanju računalnikov in o njihovi uporabi, kar vključuje strojno in programsko opremo.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Računalništvo · Poglej več »

Računalo

Namizno elektronsko računalo. Abak - računalo na kroglice Pascalovo mehansko računalo Leibnizevo računalo Mehansko namizno računalo iz sredine 20. stoletja, po domače imenovano »kofemaln« Žepno logaritemsko računalo (krožna izvedba) Računálo je naprava ali stroj za izvajanje numeričnih izračunov.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Računalo · Poglej več »

Razsežnost (vektorski prostor)

Razséžnost (tudi dimenzíja) vektorskega prostora je enaka številu linearno neodvisnih vektorjev tega prostora, oziroma moči baze tega prostora.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Razsežnost (vektorski prostor) · Poglej več »

Rekurzija

Rekurzivna slika, na kateri je rekurzivna slika, na kateri je rekurzivna slika, na kateri... Vizualna oblika rekurzije, znana tudi kot Drostejev pojav. Ženska na sliki drži objekt, ki vsebuje manjšo sliko nje same, ki drži isti objekt, in ta spet vsebuje manjšo sliko z njo samo, ki drži isti objekt itd Rekúrzija v matematiki in računalništvu pomeni podajanje funkcije na tak način, da se v definiciji sklicujemo na to isto funkcijo (vendar pri drugačnem argumentu).

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Rekurzija · Poglej več »

Soda in liha števila

Vsako celo število je v matematiki bodisi sodo ali liho.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Soda in liha števila · Poglej več »

Verjetnostni račun

Verjétnostni ráčun je matematična disciplina, ki preučuje verjetnost, da se zgodi naključni dogodek.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Verjetnostni račun · Poglej več »

Zaporedje

Zaporédje je v matematiki vsaka množica objektov, po navadi števil, ki je razporejena tako, da je en njen element a0 prvi, en element a1 drugi, en element a3 itd.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Zaporedje · Poglej več »

Zmnožek

Zmnóžek ali prodúkt je v matematiki rezultat deljenja ali izraz, ki označuje delitelje, na katerih se izvaja množenje.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in Zmnožek · Poglej več »

1 (število)

1 (êna) je najmanjše naravno število, za katero velja 1.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in 1 (število) · Poglej več »

120 (število)

120 (stó dvájset) je naravno število, za katero velja 120.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in 120 (število) · Poglej več »

2 (število)

2 (dvá) je naravno število, za katero velja 2.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in 2 (število) · Poglej več »

24 (število)

24 (štíriindvájset) je naravno število, za katero velja 24.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in 24 (število) · Poglej več »

6 (število)

6 (šést) je naravno število, za katero velja 6.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in 6 (število) · Poglej več »

720 (število)

720 (sédemsto dvájset) je naravno število, za katero velja 720.

Novo!!: Fakulteta (funkcija) in 720 (število) · Poglej več »

Preusmerja sem:

Dvojna fakulteta, Faktoriela, Fakulteta (matematika), Hiperfakulteta.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »