Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

0

Index 0

0 (nìč) je celo število, ki je predhodnik števila 1 in naslednik števila -1.

50 odnosi: A, AB, Številski sistem, B, Celo število, Definicija, Deljenje, Dvanajstiški številski sistem, Dvojiški številski sistem, Glavni števnik, Gregorijanski koledar, Indijci, Inverzni element, Julijanski koledar, Koledar, Kompleksno število, Krvna skupina, L, Leto, Logika, Maji, Matematika, Množenje, Naravno število, Negativno število, Neskončnost, Nevtralni element, Nič, Ničla, O, Odštevanje, Podolžno število, Potenciranje, Pozitivno število, Praštevilski razcep, Prafaktor, Predhodnik, Proleptični gregorijanski koledar, Računalniško programiranje, Računalništvo, Rimske številke, Seštevanje, Slovenščina, Teorija množic, Vrstilni števnik, 0, 0 (leto), 1 (število), 1900, 2000.

A

A a A je prva črka slovenske abecede in latinice.

Novo!!: 0 in A · Poglej več »

AB

AB, Ab oz.

Novo!!: 0 in AB · Poglej več »

Številski sistem

Števílski sistém ali števílski sestàv je sistem, v katerem so urejena števila.

Novo!!: 0 in Številski sistem · Poglej več »

B

B b B je druga črka slovenske abecede in latínice.

Novo!!: 0 in B · Poglej več »

Celo število

Množica célih števíl, običajno označena kot Z (Z ali \mathbb) (število) je določena kot množica ekvivalenčnih razredov urejenih parov naravnih števil N x N z ekvivalenčno relacijo (a, b) ~ (c, d), pri kateri velja: Dvočleni aritmetični operaciji seštevanja in množenja celih števil sta določeni z: Običajno se razred (a, b) označi z znakom n, če velja b ≤ a in −n, če je a ≤ b, kjer je n poljubno naravno število, da velja a.

Novo!!: 0 in Celo število · Poglej več »

Definicija

Definicija je izjava, ki razlaga pomen besede ali besedne zveze.

Novo!!: 0 in Definicija · Poglej več »

Deljenje

\frac 20 4.

Novo!!: 0 in Deljenje · Poglej več »

Dvanajstiški številski sistem

Dvanajstíški (duodecimálni, dúcatni) števílski sistém je številski sistem z osnovo 12.

Novo!!: 0 in Dvanajstiški številski sistem · Poglej več »

Dvojiški številski sistem

Dvojiški (binarni) številski sistem je številski sistem z osnovo 2.

Novo!!: 0 in Dvojiški številski sistem · Poglej več »

Glavni števnik

Glavni števnik je ime števila in izraža količino štetega: ena, dva/dve, sto, petintrideset (35), sedem milijonov tristo petinsedemdeset tisoč devetsto šestnajst (7.375.916).

Novo!!: 0 in Glavni števnik · Poglej več »

Gregorijanski koledar

Gregorijanski, tudi krščanski koledar ali zahodni koledar, je sončni koledar, ki ga trenutno uporabljajo skoraj po vsem svetu.

Novo!!: 0 in Gregorijanski koledar · Poglej več »

Indijci

Indijci je politična oznaka za skupino ljudi, ki živi na področju Indije.

Novo!!: 0 in Indijci · Poglej več »

Inverzni element

Invêrzni elemênt ali invêrz je v algebri element, ki v povezavi z določeno računsko operacijo deluje obratno kot dani elemet a. Inverz elementa a na splošno označimo a−1.

Novo!!: 0 in Inverzni element · Poglej več »

Julijanski koledar

Julijánski koledár je oblika koledarja, ki temelji na tropskem letu (Sončevo leto) in se imenuje po Gaju Juliju Cezarju.

Novo!!: 0 in Julijanski koledar · Poglej več »

Koledar

Koledar je sistem določanja časovnih točk v letu.

Novo!!: 0 in Koledar · Poglej več »

Kompleksno število

1.

Novo!!: 0 in Kompleksno število · Poglej več »

Krvna skupina

Krvna skupina je oznaka za klasifikacijo krvi na osnovi prisotnosti antigenov na površini rdečih krvničk.

Novo!!: 0 in Krvna skupina · Poglej več »

L

L l L je trinajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: 0 in L · Poglej več »

Leto

Léto je pojem za vsakršno časovno obdobje, ki izhaja iz obhodnega časa Zemljinega tira (ali kateregakoli planeta) okrog Sonca.

Novo!!: 0 in Leto · Poglej več »

Logika

Lógika (grško: lógos - beseda, smisel, misel, načelo) je filozofski nauk o mišljenju ter njegovih zakonitostih.

Novo!!: 0 in Logika · Poglej več »

Maji

Maji so staro ljudstvo, živeče v južni Mehiki in severni Srednji Ameriki (Gvatemala, Belize, zahodni Honduras in Salvador).

Novo!!: 0 in Maji · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: 0 in Matematika · Poglej več »

Množenje

Grafični postopek množenja: vsote presečišč skupin črt predstavljajo števke v produktu (desetice prištevamo številu, pozicioniranem levo) Množênje je ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij.

Novo!!: 0 in Množenje · Poglej več »

Naravno število

Narávno števílo je katerokoli število iz neskončne množice pozitivnih celih števil.

Novo!!: 0 in Naravno število · Poglej več »

Negativno število

Negativno število x je vsako število, za katero velja x. Vsakemu naravnemu številu n se lahko priredi novo število −n, ki se imenuje nasprotno število, − tako postane preslikava množice N v množico nasprotnih števil.

Novo!!: 0 in Negativno število · Poglej več »

Neskončnost

right Neskônčnost, navadno označena s znakom \infty, je značilnost, ki pomeni, da nekaj ni omejeno ali nima mej.

Novo!!: 0 in Neskončnost · Poglej več »

Nevtralni element

Nevtrálni elemènt ali identitéta I (označen tudi z E (- enota), e ali 1, pa tudi 0) grupe, oziroma pripadajoče matematične strukture S je v matematiki poseben edini element, za katerega za vsak a \in S velja: Nevtralni element imenujemo tudi enotski element.

Novo!!: 0 in Nevtralni element · Poglej več »

Nič

Nič je ime (glavni števnik) za število 0.

Novo!!: 0 in Nič · Poglej več »

Ničla

Beseda ničla ima več pomenov.

Novo!!: 0 in Ničla · Poglej več »

O

O o O je šestnajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: 0 in O · Poglej več »

Odštevanje

Odštévanje je v matematiki ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij.

Novo!!: 0 in Odštevanje · Poglej več »

Podolžno število

Podólžno števílo je v matematiki število, ki je produkt dveh zaporednih nenegativnih celih števil n(n + 1).

Novo!!: 0 in Podolžno število · Poglej več »

Potenciranje

Potencíranje je dvočlena matematična operacija, ki jo zapišemo v obliki an.

Novo!!: 0 in Potenciranje · Poglej več »

Pozitivno število

Pozitivno število x je vsako število, za katero velja x > 0.

Novo!!: 0 in Pozitivno število · Poglej več »

Praštevilski razcep

Práštevílski razcép (práštevilska faktorizácija, prafaktorizácija ali razcép na práfáktorje) števila je predstavitev števila, kot zmnožek manjših števil, deliteljev (faktorjev), npr.

Novo!!: 0 in Praštevilski razcep · Poglej več »

Prafaktor

Práfáktor ali mogoče tudi práštevílski delítelj nekega celega števila je v matematiki vsak njegov faktor, ki je praštevilo in da skupaj z drugimi prafaktorji ali z 1 kot enoličen zmnožek število samo.

Novo!!: 0 in Prafaktor · Poglej več »

Predhodnik

Predhódnik je lahko.

Novo!!: 0 in Predhodnik · Poglej več »

Proleptični gregorijanski koledar

Proleptični gregorijanski koledar (prolepsa.

Novo!!: 0 in Proleptični gregorijanski koledar · Poglej več »

Računalniško programiranje

Računalniško programiranje je dejavnost, katere cilj je ustvarjanje novih računalniških programov ali njihovih sestavnih delov na temelju določenih pravil.

Novo!!: 0 in Računalniško programiranje · Poglej več »

Računalništvo

Računálništvo je znanstvena veda o delovanju računalnikov in o njihovi uporabi, kar vključuje strojno in programsko opremo.

Novo!!: 0 in Računalništvo · Poglej več »

Rimske številke

Sestav rimskih številk je številski sestav, ki izhaja iz antičnega Rima.

Novo!!: 0 in Rimske številke · Poglej več »

Seštevanje

Aritmetični stroj za seštevanje in odštevanje – aritmograf, 1720 (hrani Musée des Arts et Métiers) Seštévanje, sumácija ali adicija je v matematiki in aritmetiki ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij nad objekti, kot so množice, števila, ulomki, vektorji, matrike, polinomi.

Novo!!: 0 in Seštevanje · Poglej več »

Slovenščina

Slovenščina je združeni naziv za uradni knjižni jezik Slovencev in skupno ime za narečja in govore, ki jih govorijo ali so jih nekoč govorili Slovenci.

Novo!!: 0 in Slovenščina · Poglej več »

Teorija množic

Teoríja mnóžic je osnovna matematična disciplina, ki definira in preučuje značilnosti množic in na kateri je zgrajena večina sodobne matematike.

Novo!!: 0 in Teorija množic · Poglej več »

Vrstilni števnik

Vrstilni števnik je beseda, ki označuje zaporedno mesto v številski vrsti; prvi, drugi, petintrideseti, stoti, tristopetinsedemdeseti, milijonti, sedemmilijonovtristopetinsedemdesettisočdevetstošestnajsti.

Novo!!: 0 in Vrstilni števnik · Poglej več »

0

0 (nìč) je celo število, ki je predhodnik števila 1 in naslednik števila -1.

Novo!!: 0 in 0 · Poglej več »

0 (leto)

Léto 0 ne obstaja niti v gregorijanskem koledarju niti v julijanskem koledarju.

Novo!!: 0 in 0 (leto) · Poglej več »

1 (število)

1 (êna) je najmanjše naravno število, za katero velja 1.

Novo!!: 0 in 1 (število) · Poglej več »

1900

1900 (MCM) je bilo izjemoma navadno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na ponedeljek.

Novo!!: 0 in 1900 · Poglej več »

2000

2000 (MM) je bilo prestopno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na soboto.

Novo!!: 0 in 2000 · Poglej več »

Preusmerja sem:

0 (število), Število 0.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »