Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Namesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Histon

Index Histon

Shematski prikaz sestavljanja histonov v nukleosom. Histón je bazična beljakovina, ki se povezuje z DNK in tvori kromosom.

19 odnosi: Acetilacija histonov, ADP-ribozilacija histonov, Beljakovina, Biotinilacija histonov, Celično jedro, Deoksiribonukleinska kislina, Evkarionti, Fosforilacija histonov, Gensko prepisovanje, Glikozilacija, Karbonilacija histonov, Kromatin, Kromosom, Metilacija, Nature, Nukleosom, Podvojevanje DNK, Sumoilacija histonov, Ubikvitinacija.

Acetilacija histonov

'''(a)'''prikaz transkripcijsko aktivnega kromatina. Na nukleosom so vezane acetilne skupine '''(b)'''transkripcija ni mogoča. Na nukleosomu so metilne skupine Acetilacijo oz.

Novo!!: Histon in Acetilacija histonov · Poglej več »

ADP-ribozilacija histonov

Shematski prikaz delovanja encimov PARP-1 in PARG (Rouleau, in sod., 2004) Poly ADP-ribozilacija je kovalentna modifikacija proteinov, pri kateri poly ADP-riboza polimeraza-1 (PARP-1) dodaja ADP-riboze na proteine.

Novo!!: Histon in ADP-ribozilacija histonov · Poglej več »

Beljakovina

rentgensko kristalografijo. Beljakovína je kompleksna organska molekula, polimer sestavljen iz najmanj 50 verižno povezanih aminokislin.

Novo!!: Histon in Beljakovina · Poglej več »

Biotinilacija histonov

V biokemiji je biotinilacija proces, pri katerem se kovalentno veže molekula biotina na površino tarčne molekule.

Novo!!: Histon in Biotinilacija histonov · Poglej več »

Celično jedro

Skica tipične živalske celice, s prikazanimi subcelularnimi gradniki. Organeli: (1) jedrce (nukleolus) (2) jedro (nukleus, karion) (3) ribosom (4) vezikel (5) zrnati endoplazemski retikulum (ER) (6) Golgijev aparat (7) citoskelet (8) gladki ER (9) mitohondriji (10) vakuola (11) citoplazma (12) lizosom (13) centrioli V celični biologiji je jedro, imenovano tudi nukleus ali karion, z membrano obdan organel, ki ga najdemo v večini evkariontskih celic.

Novo!!: Histon in Celično jedro · Poglej več »

Deoksiribonukleinska kislina

Struktura DNK Deoksiribonukleinska kislina (DNK oziroma DNA) je molekula, ki je nosilka genetske informacije v vseh živih organizmih.

Novo!!: Histon in Deoksiribonukleinska kislina · Poglej več »

Evkarionti

Evkarionti (tudi evkarioti) (znanstveno ime Eukaryota) so organizmi, ki jih gradijo evkariontske (evkariotske) celice oziroma evcite.

Novo!!: Histon in Evkarionti · Poglej več »

Fosforilacija histonov

Fosforiliran serinski ostanek V primerjavi z metilacijo in acetilacijo je o fosforilaciji histonov zelo malo znanega.

Novo!!: Histon in Fosforilacija histonov · Poglej več »

Gensko prepisovanje

Gensko prepisovanje ali transkripcija je proces pretvorbe informacije iz molekule DNK v molekulo RNK, pri čemer imajo pomembno vlogo transkripcijski faktorji.

Novo!!: Histon in Gensko prepisovanje · Poglej več »

Glikozilacija

Glikozilacija je ena najpomembnejših posttranslacijkih dogodkov in je adicija sladkorjev na protein, na aminokisline asparagin, hidroksilizin, serin ali treonin, protein v tem primeru postane glikoprotein.

Novo!!: Histon in Glikozilacija · Poglej več »

Karbonilacija histonov

Karbonilacija je oksidativna modifikacija histonov.

Novo!!: Histon in Karbonilacija histonov · Poglej več »

Kromatin

Kromatin je DNK-proteinski kompleks različnih proteinov, v katerega je v evkariontski celici močno zapakirana DNK, da ne plava gola v celičnem jedru.

Novo!!: Histon in Kromatin · Poglej več »

Kromosom

fazi S. (2) Centromera – stičišče obeh kromatid. (3) Krajša ročica. (4) Daljša ročica. Kromosom je nitasta struktura v celičnem jedru.

Novo!!: Histon in Kromosom · Poglej več »

Metilacija

Vrste metiltransferaz, ki metilirajo histone in njihovi tarčni lizini histonov H3 in H4. Znano je, da metilacija vpliva na strukturo kromatina preko histonov.

Novo!!: Histon in Metilacija · Poglej več »

Nature

Naslovnica prve izdaje revije, 4. novembra 1869 Nature je znanstvena revija v angleškem jeziku, ki izhaja tedensko, od 4.

Novo!!: Histon in Nature · Poglej več »

Nukleosom

Nukleosóm je pri evkariotih enota v organizaciji kromatina, ki obsega približno 146 baznih parov DNK, ki je 1,67-krat tesno ovita okrog histonskega oktamera, torej osmih histonskih molekul (po dve kopiji histonov H2A, H2B, H3, H4).

Novo!!: Histon in Nukleosom · Poglej več »

Podvojevanje DNK

Podvojevanje DNK: dvoverižna molekula DNK se razpne in vsaka veriga posebej se podvoji. Podvajanje (ali replikácija) DNK je proces, pri katerem se prekopira dvovijačna molekula DNK v dve dvovijačni molekuli DNK.

Novo!!: Histon in Podvojevanje DNK · Poglej več »

Sumoilacija histonov

Prikaz delovanja SUMO na histone v transkripcijsko aktivnem in transkripcijsko neaktivnem kromatinu Sumoilacija je še ena od modifikacij histonov, ki pa regulira represijo transkripcije.

Novo!!: Histon in Sumoilacija histonov · Poglej več »

Ubikvitinacija

Proces ubikvitinacije: Encim E1 aktivira ubikvitin, ki se prenese na E2, nato pa se veže na protein s pomočjo E2 in E3 (ubikvitinske ligaze), ki selektivno prepozna primerni protein. Ubikvitinacija je pomembna sekundarna modifikacija proteinov, ki regulira številne procese.

Novo!!: Histon in Ubikvitinacija · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »