Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Funkcija

Index Funkcija

Funkcija poveže vsakemu elementu v množici ''X'' (vhod oz. podatek) natančno en element v množici ''Y'' (izhod oz. rezultat). Dva različna elementa v ''X'' imata lahko isti izhod, in ni nujno, da so vsi elementi v ''Y'' izhodi Graf funkcije \beginalign&\scriptstyle f \colon -1,\; 1,5 \to -1,\; 1,5 \\ &\textstyle x \mapsto \frac(4x^3-6x^2+1)\sqrtx+13-x\endalign Fúnkcija f: A \longrightarrow B je v matematiki preslikava, ki vsakemu elementu množice A priredi natanko en element množice B. Če definiramo funkcijo f: a \longmapsto b, je a podatek ali original, b pa je funkcijska vrednost oziroma rezultat ali slika.

15 odnosi: Bijektivna preslikava, Element (matematika), Graf funkcije, Injektivna preslikava, Interval (matematika), Kartezični koordinatni sistem, Kompleksno število, Matematika, Množica, Preslikava, Realno število, Seznam matematičnih funkcij, Sodost in lihost funkcije, Surjektivna preslikava, Zaporedje.

Bijektivna preslikava

Bíjektivna preslikáva ali bijékcija je v matematiki preslikava f: A → B, ki je injektivna in surjektivna hkrati.

Novo!!: Funkcija in Bijektivna preslikava · Poglej več »

Element (matematika)

Element (tudi član množice) je v matematiki katerikoli posamezni objekt, ki je sestavni del množice.

Novo!!: Funkcija in Element (matematika) · Poglej več »

Graf funkcije

Gráf fúnkcije je v matematiki osnovni način za prikaz funkcije.

Novo!!: Funkcija in Graf funkcije · Poglej več »

Injektivna preslikava

Ínjektivna preslikáva ali injékcija je v matematiki preslikava f: A → B, ki preslika katerakoli dva različna elementa iz množice A vedno v različni sliki v množici B: Zgledi.

Novo!!: Funkcija in Injektivna preslikava · Poglej več »

Interval (matematika)

Intervál je v matematiki množica realnih števil, ki ležijo med dvema danima realnima številoma (na realni premici).

Novo!!: Funkcija in Interval (matematika) · Poglej več »

Kartezični koordinatni sistem

Kartézični koordinátni sistém je pravokotni koordinatni sistem, ki ga določata dve (v dvorazsežnem prostoru) ali tri (v trirazsežnem) med seboj pravokotni osi.

Novo!!: Funkcija in Kartezični koordinatni sistem · Poglej več »

Kompleksno število

1.

Novo!!: Funkcija in Kompleksno število · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: Funkcija in Matematika · Poglej več »

Množica

Mnóžica je v matematiki skupina abstraktnih ali stvarnih (konkretnih) reči.

Novo!!: Funkcija in Množica · Poglej več »

Preslikava

Preslikáva množice A v množico B je v matematiki predpis, ki vsakemu elementu množice A priredi ustrezni element množice B. Elemente, ki jih želimo preslikati, imenujemo podatki, praslike ali originali.

Novo!!: Funkcija in Preslikava · Poglej več »

Realno število

Množice realnih števil Številska premica Reálno števílo je matematični pojem, intuitivno določen kot število, ki ustreza točki na številski premici.

Novo!!: Funkcija in Realno število · Poglej več »

Seznam matematičnih funkcij

Nekatere funkcije v matematiki realne ali kompleksne spremenljivke so dovolj pomembne, da si zaslužijo posebno ime.

Novo!!: Funkcija in Seznam matematičnih funkcij · Poglej več »

Sodost in lihost funkcije

Sódost in líhost sta lastnosti, ki ju preučujemo pri funkcijah v matematiki.

Novo!!: Funkcija in Sodost in lihost funkcije · Poglej več »

Surjektivna preslikava

Súrjektivna preslikáva ali surjékcija je v matematiki preslikava f: A → B, pri kateri je vsak element iz množice B slika vsaj enega elementa iz množice A: Če je f surjektivna preslikava, rečemo tudi, da f preslika množico A na množico B. Množica B je lahko načeloma poljubna množica, vendar najpogosteje privzamemo, da je f realna funkcija in da je torej B množica realnih števil.

Novo!!: Funkcija in Surjektivna preslikava · Poglej več »

Zaporedje

Zaporédje je v matematiki vsaka množica objektov, po navadi števil, ki je razporejena tako, da je en njen element a0 prvi, en element a1 drugi, en element a3 itd.

Novo!!: Funkcija in Zaporedje · Poglej več »

Preusmerja sem:

Funkcija (matematika), Matematična funkcija.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »