Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Preslikava

Index Preslikava

Preslikáva množice A v množico B je v matematiki predpis, ki vsakemu elementu množice A priredi ustrezni element množice B. Elemente, ki jih želimo preslikati, imenujemo podatki, praslike ali originali.

18 odnosi: Bijektivna preslikava, Deljenje, Dvočlena operacija, Enočlena operacija, Funkcija, Injektivna preslikava, Kompleksno število, Matematična operacija, Matematika, Množenje, Množica, Nadpomenka, Odštevanje, Operator (matematika), Realno število, Relacija, Seštevanje, Surjektivna preslikava.

Bijektivna preslikava

Bíjektivna preslikáva ali bijékcija je v matematiki preslikava f: A → B, ki je injektivna in surjektivna hkrati.

Novo!!: Preslikava in Bijektivna preslikava · Poglej več »

Deljenje

\frac 20 4.

Novo!!: Preslikava in Deljenje · Poglej več »

Dvočlena operacija

Dvočléna operácija (tudi binárna operácija) na množici S je v matematiki dvomestna funkcija, oziroma operacija oblike f: S × S → S. Dvočlene operacije po navadi zapišemo z vsajenim zapisom, kot je a + b, a · b, a * b ali a × b in ne s funkcijskim zapisom oblike f (a, b).

Novo!!: Preslikava in Dvočlena operacija · Poglej več »

Enočlena operacija

Ênočlena operácija (tudi únarna operacija) je v matematiki enomestna operacija ali preslikava, ki enemu podatku priredi točno določen rezultat.

Novo!!: Preslikava in Enočlena operacija · Poglej več »

Funkcija

Funkcija poveže vsakemu elementu v množici ''X'' (vhod oz. podatek) natančno en element v množici ''Y'' (izhod oz. rezultat). Dva različna elementa v ''X'' imata lahko isti izhod, in ni nujno, da so vsi elementi v ''Y'' izhodi Graf funkcije \beginalign&\scriptstyle f \colon -1,\; 1,5 \to -1,\; 1,5 \\ &\textstyle x \mapsto \frac(4x^3-6x^2+1)\sqrtx+13-x\endalign Fúnkcija f: A \longrightarrow B je v matematiki preslikava, ki vsakemu elementu množice A priredi natanko en element množice B. Če definiramo funkcijo f: a \longmapsto b, je a podatek ali original, b pa je funkcijska vrednost oziroma rezultat ali slika.

Novo!!: Preslikava in Funkcija · Poglej več »

Injektivna preslikava

Ínjektivna preslikáva ali injékcija je v matematiki preslikava f: A → B, ki preslika katerakoli dva različna elementa iz množice A vedno v različni sliki v množici B: Zgledi.

Novo!!: Preslikava in Injektivna preslikava · Poglej več »

Kompleksno število

1.

Novo!!: Preslikava in Kompleksno število · Poglej več »

Matematična operacija

Matemátična operácija (tudi račúnska operácija ali operátor) je matematična preslikava, ki urejeni ''n''-terici podatkov (a, b,...,d) iz kartezičnega produkta A × B ×...× D priredi rezultat operacije, element z iz množice Z. Če so vse naštete množice med sabo enake (A.

Novo!!: Preslikava in Matematična operacija · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: Preslikava in Matematika · Poglej več »

Množenje

Grafični postopek množenja: vsote presečišč skupin črt predstavljajo števke v produktu (desetice prištevamo številu, pozicioniranem levo) Množênje ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij.

Novo!!: Preslikava in Množenje · Poglej več »

Množica

Mnóžica je v matematiki skupina abstraktnih ali stvarnih (konkretnih) reči.

Novo!!: Preslikava in Množica · Poglej več »

Nadpomenka

Nàdpomènka (tudi nàdiménka, hiperním, hiperoním) je v jezikoslovju beseda v odnosu do besede, katero pojmovno ali pomensko vsebuje; npr.

Novo!!: Preslikava in Nadpomenka · Poglej več »

Odštevanje

Odštévanje je v matematiki ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij.

Novo!!: Preslikava in Odštevanje · Poglej več »

Operator (matematika)

Operátor je drugo ime za matematično operacijo.

Novo!!: Preslikava in Operator (matematika) · Poglej več »

Realno število

Množice realnih števil Številska premica Reálno števílo je matematični pojem, intuitivno določen kot število, ki ustreza točki na številski premici.

Novo!!: Preslikava in Realno število · Poglej več »

Relacija

Relacija v matematiki in sodobni algebri je odnos (mnogolična preslikava) med elementi množice, na primer dvočlene relacije: enakost.

Novo!!: Preslikava in Relacija · Poglej več »

Seštevanje

Aritmetični stroj za seštevanje in odštevanje – aritmograf, 1720 (hrani Musée des Arts et Métiers) Seštévanje, sumácija ali adicija je v matematiki in aritmetiki ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij nad objekti, kot so množice, števila, ulomki, vektorji, matrike, polinomi.

Novo!!: Preslikava in Seštevanje · Poglej več »

Surjektivna preslikava

Súrjektivna preslikáva ali surjékcija je v matematiki preslikava f: A → B, pri kateri je vsak element iz množice B slika vsaj enega elementa iz množice A: Če je f surjektivna preslikava, rečemo tudi, da f preslika množico A na množico B. Množica B je lahko načeloma poljubna množica, vendar najpogosteje privzamemo, da je f realna funkcija in da je torej B množica realnih števil.

Novo!!: Preslikava in Surjektivna preslikava · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »