Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

1 (število)

Index 1 (število)

1 (êna) je najmanjše naravno število, za katero velja 1.

81 odnosi: Številski sistem, Bellovo število, Catalanovo število, Celo število, Cullenovo število, Delitelj, Desetiški številski sistem, Dvanajstiški številski sistem, Dvojiški številski sistem, Eniški številski sistem, Enota, Eulerjeva funkcija fi, Fakulteta (funkcija), Fibonaccijevo število, Glavni števnik, Grščina, Kaprekarjevo število, Kvadratno število, Kvadratno piramidno število, Latinščina, Ljubljana, Luna, Möbiusova funkcija, Mertensova funkcija, Množenje, Mono, Naravno število, Petkotniško število, Potenciranje, Pozitivno število, Praštevilo, Praštevilski razcep, Prafaktor, Predpona, Rimske številke, Samoštevilo, Satelit, Schröderjevo število, Sestavljeno število, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenska planinska pot, Slovnično število, Soda in liha števila, Størmerjevo število, Telefon, Trikotniško število, Ulamovo število, Veselo število, Vodik, Vrstilni števnik, ..., Vrstno število, Woodallovo število, Zemlja, 0, 1, 1 pr. n. št., 1001, 101, 101 pr. n. št., 1101, 1201, 1301, 1401, 1501, 1601, 1701, 1801, 1901, 2 (število), 2001, 201, 201 pr. n. št., 301, 301 pr. n. št., 401, 401 pr. n. št., 501, 601, 701, 801, 901. Razširi indeks (31 več) »

Številski sistem

Števílski sistém ali števílski sestàv je sistem, v katerem so urejena števila.

Novo!!: 1 (število) in Številski sistem · Poglej več »

Bellovo število

Bellova števila (tudi eksponentna števila, označba B_\, ali \varpi_\) so v matematiki in kombinatoriki števila particij množic z n elementi, oziroma so števila ekvivalenčnih relacij na njih.

Novo!!: 1 (število) in Bellovo število · Poglej več »

Catalanovo število

Catalanova števila ali tudi Segnerjeva števila v matematiki tvorijo zaporedje naravnih števil, ki se pojavlja v mnogih preštevalnih in velikokrat rekurzivnih problemih v kombinatoriki.

Novo!!: 1 (število) in Catalanovo število · Poglej več »

Celo število

Množica célih števíl, običajno označena kot Z (Z ali \mathbb) (število) je določena kot množica ekvivalenčnih razredov urejenih parov naravnih števil N x N z ekvivalenčno relacijo (a, b) ~ (c, d), pri kateri velja: Dvočleni aritmetični operaciji seštevanja in množenja celih števil sta določeni z: Običajno se razred (a, b) označi z znakom n, če velja b ≤ a in −n, če je a ≤ b, kjer je n poljubno naravno število, da velja a.

Novo!!: 1 (število) in Celo število · Poglej več »

Cullenovo število

Cullenovo število je v matematiki naravno število oblike: Cullenova števila je prvi raziskoval irski matematik častiti James Cullen leta 1905.

Novo!!: 1 (število) in Cullenovo število · Poglej več »

Delitelj

Delítelj celega števila n (ali tudi fáktor števila n) je v matematiki celo število, ki deli n brez ostanka.

Novo!!: 1 (število) in Delitelj · Poglej več »

Desetiški številski sistem

Desetiški (decimalni) številski sistem je številski sistem z osnovo 10.

Novo!!: 1 (število) in Desetiški številski sistem · Poglej več »

Dvanajstiški številski sistem

Dvanajstíški (duodecimálni, dúcatni) števílski sistém je številski sistem z osnovo 12.

Novo!!: 1 (število) in Dvanajstiški številski sistem · Poglej več »

Dvojiški številski sistem

Dvojiški (binarni) številski sistem je številski sistem z osnovo 2.

Novo!!: 1 (število) in Dvojiški številski sistem · Poglej več »

Eniški številski sistem

Eníški (unárni) števílski sistém je številski sistem, kjer so naravna števila predstavljena z združevanjem poljubno izbranega znaka (simbola) (npr. navpične črte |). Število n je tako predstavljeno z n ponovitvami znaka: Večja števila lahko zaradi preglednosti združujemo v skupine po pet.

Novo!!: 1 (število) in Eniški številski sistem · Poglej več »

Enota

Beseda enôta ima lahko več pomenov.

Novo!!: 1 (število) in Enota · Poglej več »

Eulerjeva funkcija fi

Graf prvih tisoč vrednosti funkcije \varphi(n) Eulerjeva fúnkcija φ(n) je v teoriji števil multiplikativna aritmetična funkcija poljubnega pozitivnega celega števila n in da skupno število pozitivnih celih števil, ki ne presegajo n, in so n tuja.

Novo!!: 1 (število) in Eulerjeva funkcija fi · Poglej več »

Fakulteta (funkcija)

Fakultéta (tudi faktoriéla) naravnega števila n je v matematiki funkcija, ki določa produkt pozitivnih celih števil manjših ali enakih n. Funkcijo se zapiše kot n! in prebere »n fakulteta«.

Novo!!: 1 (število) in Fakulteta (funkcija) · Poglej več »

Fibonaccijevo število

Fibonaccijeva števila, ki določajo Fibonaccijevo zaporedje, so v matematiki rekurzivno določena z naslednjimi enačbami: Zaporedje začnemo z dvema številoma, običajno 1 in 1.

Novo!!: 1 (število) in Fibonaccijevo število · Poglej več »

Glavni števnik

Glavni števnik je ime števila in izraža količino štetega: ena, dva/dve, sto, petintrideset (35), sedem milijonov tristo petinsedemdeset tisoč devetsto šestnajst (7.375.916).

Novo!!: 1 (število) in Glavni števnik · Poglej več »

Grščina

Gŕščina (novogrško, Elliniká, starogrško, Hellēnikḕ) je indoevropski jezik, ki ga govorijo predvsem v Grčiji.

Novo!!: 1 (število) in Grščina · Poglej več »

Kaprekarjevo število

Kaprékarjevo števílo je v matematiki pozitivno celo število, za katerega lahko v dani osnovi števke njegovega kvadrata razdelimo na dve števili z enakim številom števk, kot jih ima število, pri čemer je vsota novih števil enaka številu samemu.

Novo!!: 1 (število) in Kaprekarjevo število · Poglej več »

Kvadratno število

Kvadrátno števílo ali kvadrát (včasih celo tudi popólni kvadrát) je v matematiki pozitivno celo število, ki se ga lahko zapiše kot kvadrat drugega celega števila.

Novo!!: 1 (število) in Kvadratno število · Poglej več »

Kvadratno piramidno število

Piramida topovskih krogel v strasbourškem muzeju. Število vseh krogel skupaj je 5. piramidno število, ki ga izračunamo kot 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2.

Novo!!: 1 (število) in Kvadratno piramidno število · Poglej več »

Latinščina

Latinščina (latinsko lingua Latina) je antični indoevropski jezik in eden od dveh klasičnih jezikov Evrope.

Novo!!: 1 (število) in Latinščina · Poglej več »

Ljubljana

Ljubljana (italijansko Lubiana, nemško Laibach) je glavno mesto Republike Slovenije.

Novo!!: 1 (število) in Ljubljana · Poglej več »

Luna

Luna je Zemljin edini naravni satelit.

Novo!!: 1 (število) in Luna · Poglej več »

Möbiusova funkcija

Möbiusova funkcija je v matematiki pomembna multiplikativna funkcija, ki se največ uporablja v teoriji števil in kombinatoriki, ter tudi pri nekaterih problemih teorije grafov.

Novo!!: 1 (število) in Möbiusova funkcija · Poglej več »

Mertensova funkcija

Graf Mertensove funkcije M(n)\,; \, n.

Novo!!: 1 (število) in Mertensova funkcija · Poglej več »

Množenje

Grafični postopek množenja: vsote presečišč skupin črt predstavljajo števke v produktu (desetice prištevamo številu, pozicioniranem levo) Množênje je ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij.

Novo!!: 1 (število) in Množenje · Poglej več »

Mono

Móno- (grško mónos - sam, en, edini) je predpona, ki se nanaša na število ena, npr..

Novo!!: 1 (število) in Mono · Poglej več »

Naravno število

Narávno števílo je katerokoli število iz neskončne množice pozitivnih celih števil.

Novo!!: 1 (število) in Naravno število · Poglej več »

Petkotniško število

Grafični prikaz prvih šestih petkotniških števil, če točke razmestimo v obliki petkotnika Pétkótniško števílo ali peterokótniško števílo je v matematiki figurativno (oziroma mnogokotniško) število, ki predstavlja pravilni petkotnik.

Novo!!: 1 (število) in Petkotniško število · Poglej več »

Potenciranje

Potencíranje je dvočlena matematična operacija, ki jo zapišemo v obliki an.

Novo!!: 1 (število) in Potenciranje · Poglej več »

Pozitivno število

Pozitivno število x je vsako število, za katero velja x > 0.

Novo!!: 1 (število) in Pozitivno število · Poglej več »

Praštevilo

Práštevílo je naravno število n > 1, če ima točno dva pozitivna delitelja (faktorja), število 1 in samega sebe kot edini prafaktor.

Novo!!: 1 (število) in Praštevilo · Poglej več »

Praštevilski razcep

Práštevílski razcép (práštevilska faktorizácija, prafaktorizácija ali razcép na práfáktorje) števila je predstavitev števila, kot zmnožek manjših števil, deliteljev (faktorjev), npr.

Novo!!: 1 (število) in Praštevilski razcep · Poglej več »

Prafaktor

Práfáktor ali mogoče tudi práštevílski delítelj nekega celega števila je v matematiki vsak njegov faktor, ki je praštevilo in da skupaj z drugimi prafaktorji ali z 1 kot enoličen zmnožek število samo.

Novo!!: 1 (število) in Prafaktor · Poglej več »

Predpona

Predpóna ali prefíks.

Novo!!: 1 (število) in Predpona · Poglej več »

Rimske številke

Sestav rimskih številk je številski sestav, ki izhaja iz antičnega Rima.

Novo!!: 1 (število) in Rimske številke · Poglej več »

Samoštevilo

Sámoštevílo ali Kolumbijevo število je v matematiki pozitivno celo število, ki ga v dani osnovi ne moremo tvoriti z nekim drugim celim številom, seštetim s svojimi števkami.

Novo!!: 1 (število) in Samoštevilo · Poglej več »

Satelit

Prvi satelit Sputnik 1. oktobra 1957 Satelít je naravno ali umetno telo (predmet), ki se giblje po tiru (krožnici, elipsi) okrog nebesnega telesa.

Novo!!: 1 (število) in Satelit · Poglej več »

Schröderjevo število

Schröderjeva števila so v matematiki členi zaporedja naravnih števil določeni z rekurenčno enačbo: Schröderjeva števila predstavljajo število poti na mreži (n + 1) × (n + 1) v kartezični ravnini, ki potekajo od izhodišča (0,0) do točke (n,n) in ne vsebujejo nobene točke nad premico y.

Novo!!: 1 (število) in Schröderjevo število · Poglej več »

Sestavljeno število

Sestavljeno število je v matematiki naravno število n > 1, ki ni praštevilo.

Novo!!: 1 (število) in Sestavljeno število · Poglej več »

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, krajše SSKJ, je slovar, ki je nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Novo!!: 1 (število) in Slovar slovenskega knjižnega jezika · Poglej več »

Slovenska planinska pot

bukvi Slovenska planinska pot je planinska pot od Maribora do Ankarana in se razteza po severnem in zahodnem delu slovenskega planinskega sveta.

Novo!!: 1 (število) in Slovenska planinska pot · Poglej več »

Slovnično število

Slovnično število je v slovnici količina, ki izraža število.

Novo!!: 1 (število) in Slovnično število · Poglej več »

Soda in liha števila

Vsako celo število je v matematiki bodisi sodo ali liho.

Novo!!: 1 (število) in Soda in liha števila · Poglej več »

Størmerjevo število

Størmerjevo števílo je v matematiki pozitivno celo število n, za katerega je največji prafaktor n^+1 enak ali večji od 2n.

Novo!!: 1 (število) in Størmerjevo število · Poglej več »

Telefon

Prvi Iskrin avtomatski telefonski aparat brez zemeljske tipke ATA2, od 1949 dalje Telefon (in) je telekomunikacijska naprava za sprejem in oddajo zvoka (običajno govora) na veliko razdaljo.

Novo!!: 1 (število) in Telefon · Poglej več »

Trikotniško število

Trikótniško števílo je v matematiki število, ki predstavlja število objektov, ki jih lahko razmestimo v obliko (enakostraničnega) trikotnika.

Novo!!: 1 (število) in Trikotniško število · Poglej več »

Ulamovo število

Ulamovo število je v matematiki člen celoštevilskega zaporedja.

Novo!!: 1 (število) in Ulamovo število · Poglej več »

Veselo število

Vesélo števílo je v matematiki celo število, kjer zaporedna vsota kvadratov njegovih števk sčasoma postane enaka 1.

Novo!!: 1 (število) in Veselo število · Poglej več »

Vodik

Vodík je kemični element s simbolom H, atomskim številom 1 in atomsko maso 1,00794 u. Je najlažji element v periodnem sistemu elementov.

Novo!!: 1 (število) in Vodik · Poglej več »

Vrstilni števnik

Vrstilni števnik je beseda, ki označuje zaporedno mesto v številski vrsti; prvi, drugi, petintrideseti, stoti, tristopetinsedemdeseti, milijonti, sedemmilijonovtristopetinsedemdesettisočdevetstošestnajsti.

Novo!!: 1 (število) in Vrstilni števnik · Poglej več »

Vrstno število

Z - Vrstno število Vŕstno števílo ali atómsko števílo je število protonov v jedru atoma, istočasno pa je enako tudi (pozitivnemu) naboju jedra in zaporedni številki elementa v periodnem sistemu elementov.

Novo!!: 1 (število) in Vrstno število · Poglej več »

Woodallovo število

Woodallovo število ali Rieselovo število je v matematiki naravno število oblike: Woodallova števila sta prva raziskovala A. J. C. Cunnigham in H. J. Woodall leta 1917, ki ju je navdihnilo zgodnejše raziskovanje častitega Jamesa Cullena podobno določenih Cullenovih števil.

Novo!!: 1 (število) in Woodallovo število · Poglej več »

Zemlja

Zemlja زمین je eden izmed planetov Osončja ter planet, na katerem so prisotni življenje, tekoča voda in človeštvo.

Novo!!: 1 (število) in Zemlja · Poglej več »

0

0 (nìč) je celo število, ki je predhodnik števila 1 in naslednik števila -1.

Novo!!: 1 (število) in 0 · Poglej več »

1

1 (I) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na soboto ali nedeljo (odvisno od vira).

Novo!!: 1 (število) in 1 · Poglej več »

1 pr. n. št.

1 pr.

Novo!!: 1 (število) in 1 pr. n. št. · Poglej več »

1001

1001 (MI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na sredo.

Novo!!: 1 (število) in 1001 · Poglej več »

101

101 (CI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na petek.

Novo!!: 1 (število) in 101 · Poglej več »

101 pr. n. št.

101 pr.

Novo!!: 1 (število) in 101 pr. n. št. · Poglej več »

1101

1101 (MCI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na torek.

Novo!!: 1 (število) in 1101 · Poglej več »

1201

1201 (MCCI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na ponedeljek.

Novo!!: 1 (število) in 1201 · Poglej več »

1301

1301 (MCCCI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na nedeljo.

Novo!!: 1 (število) in 1301 · Poglej več »

1401

1401 (MCDI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na soboto.

Novo!!: 1 (število) in 1401 · Poglej več »

1501

1501 (MDI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na petek.

Novo!!: 1 (število) in 1501 · Poglej več »

1601

1601 (MDCI) je bilo navadno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na ponedeljek, po 10 dni počasnejšem julijanskem koledarju pa na četrtek.

Novo!!: 1 (število) in 1601 · Poglej več »

1701

1701 (MDCCI) je bilo navadno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na soboto, po 11 dni počasnejšem julijanskem koledarju pa na sredo.

Novo!!: 1 (število) in 1701 · Poglej več »

1801

1801 (MDCCCI) je bilo navadno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na četrtek, po 12 dni počasnejšem julijanskem koledarju pa na torek.

Novo!!: 1 (število) in 1801 · Poglej več »

1901

1901 (MCMI) je bilo navadno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na torek.

Novo!!: 1 (število) in 1901 · Poglej več »

2 (število)

2 (dvá) je naravno število, za katero velja 2.

Novo!!: 1 (število) in 2 (število) · Poglej več »

2001

2001 (MMI) je bilo navadno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na ponedeljek.

Novo!!: 1 (število) in 2001 · Poglej več »

201

201 (CCI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na četrtek.

Novo!!: 1 (število) in 201 · Poglej več »

201 pr. n. št.

Stoletja: 4. stoletje pr. n. št. - 3. stoletje pr. n. št. - 2. stoletje pr. n. št. Desetletja: 250. pr. n. št. 240. pr. n. št. 230. pr. n. št. 220. pr. n. št. 210. pr. n. št. - 200. pr. n. št. - 190. pr. n. št. 180. pr. n. št. 170. pr. n. št. 160. pr. n. št. 150. pr. n. št. Leta: 206 pr. n. št. 205 pr. n. št. 204 pr. n. št. 203 pr. n. št. 202 pr. n. št. - 201 pr.

Novo!!: 1 (število) in 201 pr. n. št. · Poglej več »

301

301 (CCCI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na sredo.

Novo!!: 1 (število) in 301 · Poglej več »

301 pr. n. št.

Stoletja: 5. stoletje pr. n. št. - 4. stoletje pr. n. št. - 3. stoletje pr. n. št. Desetletja: 350. pr. n. št. 340. pr. n. št. 330. pr. n. št. 320. pr. n. št. 310. pr. n. št. - 300. pr. n. št. - 290. pr. n. št. 280. pr. n. št. 270. pr. n. št. 260. pr. n. št. 250. pr. n. št. Leta: 306 pr. n. št. 305 pr. n. št. 304 pr. n. št. 303 pr. n. št. 302 pr. n. št. - 301 pr.

Novo!!: 1 (število) in 301 pr. n. št. · Poglej več »

401

401 (CDI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na torek.

Novo!!: 1 (število) in 401 · Poglej več »

401 pr. n. št.

Brez opisa.

Novo!!: 1 (število) in 401 pr. n. št. · Poglej več »

501

501 (DI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na ponedeljek.

Novo!!: 1 (število) in 501 · Poglej več »

601

601 (DCI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na nedeljo.

Novo!!: 1 (število) in 601 · Poglej več »

701

701 (DCCI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na soboto.

Novo!!: 1 (število) in 701 · Poglej več »

801

801 (DCCCI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na petek.

Novo!!: 1 (število) in 801 · Poglej več »

901

901 (CMI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na četrtek.

Novo!!: 1 (število) in 901 · Poglej več »

Preusmerja sem:

En, Ena, Enica, Število 1.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »