Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Mnogokotnik

Index Mnogokotnik

Mnogokótnik (tudi vèčkótnik in s tujko poligón) je ravninski geometrijski lik, ki ga oklepa enostavna sklenjena lomljenka.

45 odnosi: Apeirogon, Daljica, Desetkotnik, Desettisočkotnik, Devetkotnik, Devetnajstkotnik, Diagonala, Dvajsetkotnik, Dvanajstkotnik, Dvokotnik, Enajstkotnik, Enakostranični trikotnik, Enokotnik, Formula, Geometrijski lik, Konveksna množica, Konveksnost, Kot, Krožnica, Kvadrat (geometrija), Lomljenka, Milijonkotnik, Oglišče, Ogljikovodik, Osemkotnik, Osemnajstkotnik, Pentagram, Petkotnik, Petnajstkotnik, Planimetrija, Ploščina, Podobnost (geometrija), Pravilni mnogokotnik, Pravokotnik, Preprosti mnogokotnik, Sedemkotnik, Sedemnajstkotnik, Stranica, Taksonomija, Tisočkotnik, Točka, Tridesetkotnik, Trikotnik, Trinajstkotnik, Tujka.

Apeirogon

Apeirogon je izrojeni mnogokotnik s števno neskončnim številom stranic.

Novo!!: Mnogokotnik in Apeirogon · Poglej več »

Daljica

Geometrijska definicija daljice: presek poltrakov AB in BA Konstrukcija daljice (1699) Daljíca je omejena prema črta.

Novo!!: Mnogokotnik in Daljica · Poglej več »

Desetkotnik

Pravilni desetkotnik Desétkotnik ali s tujko dékagon je v ravninski geometriji mnogokotnik z desetimi stranicami, desetimi oglišči in desetimi notranjimi koti.

Novo!!: Mnogokotnik in Desetkotnik · Poglej več »

Desettisočkotnik

Desettisočkotnik (s tujko tudi mirjagon ali 10000-kotnik) je mnogokotnik, ki ima deset tisoč (10000) stranic in tudi deset tisoč oglišč.

Novo!!: Mnogokotnik in Desettisočkotnik · Poglej več »

Devetkotnik

Pravilni devetkotnik Devétkotnik ali s tujko nónagon ali eneagon (starogrško enneagōnos S_.

Novo!!: Mnogokotnik in Devetkotnik · Poglej več »

Devetnajstkotnik

Devetnajstkotnik (tudi 19-kotnik ali s tujko eneadekagon, eneakaidekagon ali nanodekagon) je mnogokotnik z 19-timi stranicami in 19-timi notranjimi koti.

Novo!!: Mnogokotnik in Devetnajstkotnik · Poglej več »

Diagonala

Šestkotnik z diagonalami Diagonála (tudi prekótnica) je daljica, ki veže dve nesosednji oglišči mnogokotnika ali poliedra.

Novo!!: Mnogokotnik in Diagonala · Poglej več »

Dvajsetkotnik

Dvajsetkotnik (tudi 20-kotnik ali s tujko ikozagon) je mnogokotnik z 20-timi stranicami in 20-timi notranjimi koti.

Novo!!: Mnogokotnik in Dvajsetkotnik · Poglej več »

Dvanajstkotnik

Dvanajstkotnik (s tujko tudi dodekagon) je mnogokotnik z dvanajstimi stranicami, dvanajstimi oglišči in dvanajstimi notranjimi koti.

Novo!!: Mnogokotnik in Dvanajstkotnik · Poglej več »

Dvokotnik

Izrojeni dvokotnik z dvema sovpadajočima stranicama z istima ogliščema Pravilni dvokotnik Dvókótnik (grško digon) je v geometriji neravninski lik z dvema stranicama in dvema ogliščema.

Novo!!: Mnogokotnik in Dvokotnik · Poglej več »

Enajstkotnik

Pravilni enajstkotnik Enájstkotnik (s tujko tudi hendekagon iz grških besed hendeka, kar pomeni enajst in gon- kar pomeni kot) je mnogokotnik z 11-timi stranicami, 11-timi oglišči in 11-timi notranjimi koti.

Novo!!: Mnogokotnik in Enajstkotnik · Poglej več »

Enakostranični trikotnik

Enakostránični trikótnik je trikotnik, pri katerem so vse tri stranice enako dolge.

Novo!!: Mnogokotnik in Enakostranični trikotnik · Poglej več »

Enokotnik

250px Enokotnik (s tujko tudi henagon ali monogon) je mnogokotnik z eno stranico, enim ogliščem in enim notranjim kotom.

Novo!!: Mnogokotnik in Enokotnik · Poglej več »

Formula

Fórmula je kratek simboličen zapis, ki se uporablja v matematiki, naravoslovju in tehniki ter kemiji za opis odnosov med količinami.

Novo!!: Mnogokotnik in Formula · Poglej več »

Geometrijski lik

Geometrijski lik (tudi samo lik) je strnjena (kompaktna) ravninska množica točk, ki je omejena s sklenjeno krivuljo ali lomljeno črto.

Novo!!: Mnogokotnik in Geometrijski lik · Poglej več »

Konveksna množica

Konveksna množica Nekonveksna množica Konvéksna mnóžica je v geometriji množica točk, za katero velja, da pri poljubni izbiri točk X in Y iz te množice, daljica XY v celoti leži v tej množici.

Novo!!: Mnogokotnik in Konveksna množica · Poglej več »

Konveksnost

Konvéksnost (izbóčenost ali izbóklost) se lahko nanaša na naslednje pojme.

Novo!!: Mnogokotnik in Konveksnost · Poglej več »

Kot

Ostri kot Pravi kot Topi kot Iztegnjeni kot Vdrti kot Polni kot Kót (tudi ravnínski kót, če se želi poudariti razliko s prostorskim kotom) je del ravnine, ki ga omejujeta dva poltraka z istim izhodiščem.

Novo!!: Mnogokotnik in Kot · Poglej več »

Krožnica

izhodišču ima enačbo ''x''2 + ''y''2.

Novo!!: Mnogokotnik in Krožnica · Poglej več »

Kvadrat (geometrija)

Kvadrat Kvadrát (tudi zastarelo štirják) je lik v ravninski geometriji.

Novo!!: Mnogokotnik in Kvadrat (geometrija) · Poglej več »

Lomljenka

Zgled lomljenke Lómljenka (tudi poligónska čŕta ali poligonálna potéza) je lomljena črta, ki zaporedno povezuje točke A_\!\,, A_\!\,, A_\!\,,...

Novo!!: Mnogokotnik in Lomljenka · Poglej več »

Milijonkotnik

krožnice. Milijonkotnik je mnogokotnik, ki ima milijon stranic.

Novo!!: Mnogokotnik in Milijonkotnik · Poglej več »

Oglišče

Šestkotnik ima 6 oglišč Petstrana piramida ima 6 oglišč, zgornje oglišče imenujemo tudi vrh Oglíšče v ravninski geometriji je točka, kjer se stikata dve stranici geometrijskega lika (mnogokotnika).

Novo!!: Mnogokotnik in Oglišče · Poglej več »

Ogljikovodik

Surovo nafto v več korakih predelajo v ustrezne ogljikovodike za gorivo in druge namene. Ogljikovodik (skovanka iz besed ogljik in vodik) je organska spojina, ki je zgrajena izključno iz ogljika in vodika.

Novo!!: Mnogokotnik in Ogljikovodik · Poglej več »

Osemkotnik

Pravilni osemkotnik Nepravilni osemkotnik Vbočeni osemkotnik Ósemkótnik ali s tujko óktagon (starogrško octogōnos S_.

Novo!!: Mnogokotnik in Osemkotnik · Poglej več »

Osemnajstkotnik

Osemnajstkotnik (s tujko tudi oktadekagon ali oktakaidekagon) je mnogokotnik z 18-timi stranicami in 18-timi oglišči.

Novo!!: Mnogokotnik in Osemnajstkotnik · Poglej več »

Pentagram

Pentagram oziroma peterokraka zvezda je geometrijski lik, narisan s petimi daljicami.

Novo!!: Mnogokotnik in Pentagram · Poglej več »

Petkotnik

Pravilni petkotnik Petkótnik ali peterokótnik (starogrško pentagon) je v ravninski geometriji mnogokotnik s petimi stranicami, petimi oglišči in petimi notranjimi koti.

Novo!!: Mnogokotnik in Petkotnik · Poglej več »

Petnajstkotnik

Petnajstkotnik (s tujko tudi pentadekagon ali pentakaidekagon) je mnogokotnik s 15-timi stranicami, 15-timi oglišči in 15-timi notranjimi koti.

Novo!!: Mnogokotnik in Petnajstkotnik · Poglej več »

Planimetrija

Planimetríja je matematična panoga, ki preučuje značilnosti likov v ravnini (v dveh razsežnostih).

Novo!!: Mnogokotnik in Planimetrija · Poglej več »

Ploščina

Plôščina (tudi ploščína) je v geometriji mera za velikost geometrijskega lika oziroma dela ravnine.

Novo!!: Mnogokotnik in Ploščina · Poglej več »

Podobnost (geometrija)

Podóbnost je v geometriji značilnost množic (likov, teles), da imajo enako obliko, vendar pa ne nujno tudi enako velikost.

Novo!!: Mnogokotnik in Podobnost (geometrija) · Poglej več »

Pravilni mnogokotnik

Pravilni mnogokotnik ali pravilni večkotnik je mnogokotnik, ki ima vse stranice enako dolge in vse kote med seboj skladne.

Novo!!: Mnogokotnik in Pravilni mnogokotnik · Poglej več »

Pravokotnik

Pravokotnik Pravokótnik je lik v ravninski geometriji, štirikotnik s štirimi enakimi koti - pravimi koti med stranicami.

Novo!!: Mnogokotnik in Pravokotnik · Poglej več »

Preprosti mnogokotnik

Zgledi preprostih mnogokotnikov. Preprôsti mnogokótnik je v ravninski geometriji mnogokotnik, katerega stranice se ne sekajo, in so paroma povezane, tako da tvorijo sklenjeno pot.

Novo!!: Mnogokotnik in Preprosti mnogokotnik · Poglej več »

Sedemkotnik

Pravilni sedemkotnik Nepravilni sedemkotnik Sédemkótnik ali sedmerokótnik ali s tujko héptagon (starogrško heptagōnos S_.

Novo!!: Mnogokotnik in Sedemkotnik · Poglej več »

Sedemnajstkotnik

Pravilni sedemnajstkotnik Sedemnájstkotnik (tudi 17-kotnik, sedemnájsterokótnik in s tujko heptadekagon ali heptakaidekagon) je mnogokotnik s 17-imi stranicami, 17-imi oglišči in 17-imi notranjimi koti.

Novo!!: Mnogokotnik in Sedemnajstkotnik · Poglej več »

Stranica

Stranice ''a'' in ''b'' v pravokotniku Straníca je daljica, ki omejuje geometrijski lik.

Novo!!: Mnogokotnik in Stranica · Poglej več »

Taksonomija

Taksonomíja (grško τάχις: táksis red, razpored, ureditev + νόμος: nómos - zakon, zakonitost; latinsko taxo) oziroma (v biologiji) starejše ime sistemátika se lahko nanaša na stopenjsko razvrstitev stvari oziroma na načela, ki podpirajo razvrstitev.

Novo!!: Mnogokotnik in Taksonomija · Poglej več »

Tisočkotnik

Pravilni tisočkotnik se na pogled ne razlikuje od krožnice. Spodnji del slike prikazuje del tisočkotnika, ki je 200-krat večji kot manjša krožnica. Oglišča so označena. Tisočkotnik (s tujko tudi kiliagon ali 1000-kotnik) je mnogokotnik s 1000 stranicami.

Novo!!: Mnogokotnik in Tisočkotnik · Poglej več »

Točka

Tóčka ima več pomenov.

Novo!!: Mnogokotnik in Točka · Poglej več »

Tridesetkotnik

Tridesetkotnik (tudi 30-kotnik ali s tujko triakontagon) je mnogokotnik z 30-timi stranicami in 30-timi notranjimi koti.

Novo!!: Mnogokotnik in Tridesetkotnik · Poglej več »

Trikotnik

Trikotnik Trikotnik je eden osnovnih geometrijskih likov.

Novo!!: Mnogokotnik in Trikotnik · Poglej več »

Trinajstkotnik

Trinajstkotnik (s tujko tudi tridekagon ali triskaidekagon) je mnogokotnik s 13-timi stranicami, 13-timi oglišči in 13-timi notranjimi koti.

Novo!!: Mnogokotnik in Trinajstkotnik · Poglej več »

Tujka

Tújka je nepodomačena prevzeta beseda iz tujega jezika, ki ni popolnoma prilagojena jezikovnim zakonitostim slovenščine.

Novo!!: Mnogokotnik in Tujka · Poglej več »

Preusmerja sem:

Poligon, Večkotnik.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »