Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Fizikalna konstanta

Index Fizikalna konstanta

Fizikalna konstanta je splošna naravna konstanta, ki jo vzamemo za dano in je ne poskušamo pojasniti z bolj osnovnimi podatki.

36 odnosi: Avogadrova konstanta, Bohrov magneton, Bohrov polmer, Boltzmannova konstanta, Brezrazsežna količina, Celzijeva temperaturna lestvica, Elektron, Enota atomske mase, Faradayev naboj, Faradayeva konstanta, Fizikalna konstanta, Gravitacijska konstanta, Hartreejeva energija, Hitrost svetlobe, Indukcijska konstanta, Influenčna konstanta, Jedrski magneton, Konstanta fine strukture, Magnetni moment, Mednarodni sistem enot, Merska enota, Mirovna masa, Naravne enote, Nevtron, Osnovni naboj, Planckov čas, Planckova dolžina, Planckova konstanta, Planckova masa, Prevodnost, Proton, Rydbergova konstanta, Sistem enot CGS, Splošna plinska konstanta, Stefanova konstanta, Vakuum.

Avogadrova konstanta

Avogadrova konstánta je fizikalna konstanta, ki podaja število delcev (atomov, molekul, ionov ipd.) v enem molu snovi.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Avogadrova konstanta · Poglej več »

Bohrov magneton

Bohrov magneton je fizikalna konstanta, ki predstavlja magnetni moment elektrona.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Bohrov magneton · Poglej več »

Bohrov polmer

Bohrov pólmer ali Bohrov rádij (oznaka rB ali tudi a0) je fizikalna konstanta v Bohrovemu modelu vodikovega atoma kot polmer najmanjšega tira v osnovnem stanju z najnižjo energijo: kjer je.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Bohrov polmer · Poglej več »

Boltzmannova konstanta

Boltzmannova konstánta (označba k_\!\, ali k\!\) je ena osnovnih fizikalnih konstant, ki povezuje temperaturo z energijo.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Boltzmannova konstanta · Poglej več »

Brezrazsežna količina

Brezrazséžna količína (ali brezdimenzíjska količína) je količina, ki opisuje nek fizikalni sestav in nima enot, oziroma ima enoto 1.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Brezrazsežna količina · Poglej več »

Celzijeva temperaturna lestvica

Célzijeva temperatúrna léstvica je lestvica za merjenje temperatur, ki jo je leta 1742 predlagal švedski astronom Anders Celsius.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Celzijeva temperaturna lestvica · Poglej več »

Elektron

Elektrón je obstojen osnovni delec z maso 9,10 kg (0,511 MeV/c2) in negativnim električnim nabojem 1,6 As.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Elektron · Poglej več »

Enota atomske mase

Enôta atómske máse (okrajšava u) ali v čast angleškemu kemiku Johnu Daltonu tudi dálton (Da) je enota za maso, s katero izražamo atomske in molekulske mase.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Enota atomske mase · Poglej več »

Faradayev naboj

Faradayev naboj, imenovan tudi Faradayeva konstanta, se označi s črko F. Pove nam naboj enega mola elektronov.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Faradayev naboj · Poglej več »

Faradayeva konstanta

Faradayeva konstánta je v fiziki in kemiji konstanta, ki podaja jakost električnega naboja enega mola elektronov.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Faradayeva konstanta · Poglej več »

Fizikalna konstanta

Fizikalna konstanta je splošna naravna konstanta, ki jo vzamemo za dano in je ne poskušamo pojasniti z bolj osnovnimi podatki.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Fizikalna konstanta · Poglej več »

Gravitacijska konstanta

Gravitacíjska konstánta je v fiziki izkustvena sorazmernostna konstanta, ki nastopa v Newtonovem splošnem gravitacijskem zakonu: v Poissonovi enačbi za gravitacijsko polje: v n-razsežnem Gaussovem gravitacijskem zakonu: pa tudi v Einsteinovi splošni teoriji relativnosti v njegovih enačbah polja: ali na primer v Kretschmannovem skalarju za Schwarzschildovo črno luknjo: Navadno se označuje z malo grško črko κ, ponekod z G, GN, \varkappa, redkeje z γ in v novejšem času tudi z \mathcal\.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Gravitacijska konstanta · Poglej več »

Hartreejeva energija

Hartreejeva energija (oznaka Wh) je fizikalna konstanta izražena v atomski enoti energije, imenovana po angleškem matematiku in fiziku Douglasu Raynerju Hartreeju.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Hartreejeva energija · Poglej več »

Hitrost svetlobe

vodi. Hitróst svetlôbe je osnovna fizikalna konstanta, ki podaja hitrost, s katero se svetloba in drugo elektromagnetno valovanje širi v praznem prostoru.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Hitrost svetlobe · Poglej več »

Indukcijska konstanta

Indukcíjska konstánta (oznaka μ0) je ena osnovnih fizikalnih konstant.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Indukcijska konstanta · Poglej več »

Influenčna konstanta

Influénčna konstánta ali dieléktrična konstánta (oznaka ε0) je razmerje med gostoto in jakostjo električnega polja v praznem prostoru.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Influenčna konstanta · Poglej več »

Jedrski magneton

Jedrski magneton je fizikalna konstanta, ki predstavlja magnetni moment protona.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Jedrski magneton · Poglej več »

Konstanta fine strukture

Konstánta fíne struktúre (običajna oznaka mala grška črka alfa (α)) je brezrazsežna fizikalna konstanta, ki se jo pogosto sreča v atomski fiziki.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Konstanta fine strukture · Poglej več »

Magnetni moment

Magnétni momènt (tudi magnétni dípolni momènt) je vektorska količina, ki določa navor magnetnega polja na paličasti magnet ali na tuljavo, po kateri teče električni tok.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Magnetni moment · Poglej več »

Mednarodni sistem enot

Mednárodni sistém enôt (po izvirnem francoskem izrazu Système International d'Unités pogosto imenovan tudi SI) je najpogosteje uporabljan sistem merskih enot.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Mednarodni sistem enot · Poglej več »

Merska enota

Mérska enôta je v meroslovju standardna enota pri merjenju fizikalnih količin.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Merska enota · Poglej več »

Mirovna masa

Miròvna mása (tudi lástna mása ali invariántna mása) je v posebni teoriji relativnosti pojem, ki je opisoval, kar danes preprosto imenujemo masa.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Mirovna masa · Poglej več »

Naravne enote

Naravne enote so določene tako, da so nekatere fizikalne konstante (zanje predvidevamo, da so prave konstate) normalizirane na 1 (njihova vrednost postane enaka 1 in nimajo razsežnosti).

Novo!!: Fizikalna konstanta in Naravne enote · Poglej več »

Nevtron

barv ni pomembna, važno je le to, da vsaka barva nastopa enkrat) Nevtrón je hadron brez električnega naboja z maso 1,675 · 10-27 kg.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Nevtron · Poglej več »

Osnovni naboj

Osnovni naboj je po absolutni vrednosti najmanjši električni naboj v naravi.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Osnovni naboj · Poglej več »

Planckov čas

Planckov čas (oznaka t_\) je naravna enota za čas, ki meri 5,39124 s. Je ena izmed osnovnih enot v Planckovem sistemu enot (ostale so še Planckova dolžina, Planckov naboj, Planckova temperatura in Planckova masa).

Novo!!: Fizikalna konstanta in Planckov čas · Poglej več »

Planckova dolžina

Planckova dolžina (oznaka l_ \) je naravna enota za dolžino, ki meri 1,616283 metra.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Planckova dolžina · Poglej več »

Planckova konstanta

Humboldtovo univerzo v Berlinu. Prevod: »Max Planck, odkritelj osnovnega kvanta akcije ''h'', je poučeval v tej zgradbi od leta 1889 do 1928.« Planckova konstánta, imenovana po nemškem fiziku Maxu Plancku, je osnovna fizikalna konstanta, ki se pojavlja v enačbah kvantne mehanike za opisovanje velikosti kvantov.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Planckova konstanta · Poglej več »

Planckova masa

Planckova masa (oznaka m_ \) je naravna enota za maso, ki meri 217644 kg.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Planckova masa · Poglej več »

Prevodnost

Prevodnost je lahko.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Prevodnost · Poglej več »

Proton

Zgradba protona Protón je stabilen jedrski delec z maso 1,6726 · 10-27 kg in pozitivnim električnim nabojem 1,6022 · 10-19 As.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Proton · Poglej več »

Rydbergova konstanta

Rydbergova konstánta (oznaka R_\infty \) je fizikalna konstanta, ki je povezana s spektri atomov.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Rydbergova konstanta · Poglej več »

Sistem enot CGS

Sistem enot CGS (tudi sistem enot centimeter-gram-sekunda) je metrični sistem, ki ima za osnovne enote centimeter za dolžino, gram za maso in sekundo za čas.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Sistem enot CGS · Poglej več »

Splošna plinska konstanta

Splôšna plínska konstánta (označbe R\,, R_\, in R_\,, redkeje R_\,, R_\,, R^ ali R^\) je v fiziki konstanta, ki nastopa v splošni plinski enačbi (enačbi stanja za idealni plin): pa tudi v drugih enačbah, na primer v enačbi za Nernstov potencial.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Splošna plinska konstanta · Poglej več »

Stefanova konstanta

Stefanova konstánta (tudi Stefan-Boltzmannova konstanta, oznaka σ) je fizikalna konstanta, sorazmernostni faktor med celotno energijo, ki jo izseva enota površine črnega telesa v enoti časa in četrto potenco absolutne temperature v Stefan-Boltzmannovem zakonu.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Stefanova konstanta · Poglej več »

Vakuum

Vakuumska črpalka s stekleno zvonasto posodo za poučevalske namene z začetka 20. stoletja, Schulhistorische Sammlung, Bremerhaven žarnice vsebuje delni vakuum, po navadi z dodanim argonom, ki varuje volframovo žičko Vákuum (tudi vakum, latinsko vacuus - prazen, prost) je prazen prostor, prostor brez molekul, atomov ali podatomskih delcev.

Novo!!: Fizikalna konstanta in Vakuum · Poglej več »

Preusmerja sem:

Fizikalne konstante, Osnovna fizikalna konstanta, Osnovne fizikalne konstante.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »