Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

ASCII

Index ASCII

ASCII (kratica za angleško American Standard Code for Information Interchange), ameriški standardni nabor za izmenjavo informacij je 7-bitni nabor znakov; obsega 27.

63 odnosi: A, Afna, Angleščina, ASCII-umetnost, B, Bit, C, D, Dolar, Dvopičje, E, Enačaj, F, G, H, I, J, K, Klicaj, Kratica, L, Leva poševnica, M, Minus, N, Narekovaj, O, Odstotek, Oklepaj, Opuščaj, P, Pika, Plus, Poševnica, Podčrtaj, Podpičje, Q, R, S, T, U, Unicode, UTF-8, V, Vejica, Vprašaj, W, X, Y, Z, ..., Zaklepaj, Znak, 0, 1, 128 (število), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Razširi indeks (13 več) »

A

A a A je prva črka slovenske abecede in latinice.

Novo!!: ASCII in A · Poglej več »

Afna

Áfna (@) je znak v obliki obkrožene črke a, ki v naslovu elektronske pošte ločuje ime prejemnika od imena domene.

Novo!!: ASCII in Afna · Poglej več »

Angleščina

Angléščina je zahodnogermanski jezik, ki izvira iz Anglije.

Novo!!: ASCII in Angleščina · Poglej več »

ASCII-umetnost

ASCII-umetnost je vrsta izdelave slik in podob, ki izhaja iz 95 računalniških znakov, določenih po standardu ASCII.

Novo!!: ASCII in ASCII-umetnost · Poglej več »

B

B b B je druga črka slovenske abecede in latínice.

Novo!!: ASCII in B · Poglej več »

Bit

Bít je osnovna in hkrati najmanjša enota informacije, ki se uporablja v računalništvu in teoriji informacij.

Novo!!: ASCII in Bit · Poglej več »

C

C c C je tretja črka slovenske abecede in latínice.

Novo!!: ASCII in C · Poglej več »

D

D d D je peta črka slovenske abecede in četrta črka latinice.

Novo!!: ASCII in D · Poglej več »

Dolar

Dolar je lahko.

Novo!!: ASCII in Dolar · Poglej več »

Dvopičje

Dvópíčje je v jezikoslovju enodelno ločilo, s katerim označujemo naštevanje, razlaganje ali dobesedno navajanje.

Novo!!: ASCII in Dvopičje · Poglej več »

E

E e E je šesta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in E · Poglej več »

Enačaj

Enačáj (.

Novo!!: ASCII in Enačaj · Poglej več »

F

F f F je sedma črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in F · Poglej več »

G

G g G je osma črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in G · Poglej več »

H

H h H je deveta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in H · Poglej več »

I

I i I je deseta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in I · Poglej več »

J

J j J je enajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in J · Poglej več »

K

K k K je dvanajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in K · Poglej več »

Klicaj

Klicáj (!) je levostično ločilo, ki označuje zapoved, željo, prošnjo itd.

Novo!!: ASCII in Klicaj · Poglej več »

Kratica

Kratíca je ustaljena okrajšava večbesednih imen, običajno iz začetnih črk.

Novo!!: ASCII in Kratica · Poglej več »

L

L l L je trinajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in L · Poglej več »

Leva poševnica

Léva pošévnica (pogovorno tudi pošévnica nazaj) (\) je poseben pisni znak.

Novo!!: ASCII in Leva poševnica · Poglej več »

M

M m M je štirinajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in M · Poglej več »

Minus

Mínus (−) je v matematiki znak za odštevanje.

Novo!!: ASCII in Minus · Poglej več »

N

N n N je petnajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in N · Poglej več »

Narekovaj

Narekováj, tudi navédnica, („ “ ali » «) je v jezikoslovju dvodelno ločilo, s katerim označujemo dobesedni navedek premega govora, zaznamujemo navedke (citate), naslove, imena (vzdevke), oziroma dajemo besedam poseben pomen.

Novo!!: ASCII in Narekovaj · Poglej več »

O

O o O je šestnajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in O · Poglej več »

Odstotek

Odstótek (tudi procènt) (%) je število, ki je enako stotemu delu celote.

Novo!!: ASCII in Odstotek · Poglej več »

Oklepaj

Oklepáj je nekončno dvodelno ločilo, sestavljeno iz uklepaja in zaklepaja, ki z obeh strani oklepa besedo, številko, stavek...

Novo!!: ASCII in Oklepaj · Poglej več »

Opuščaj

Opuščáj (tudi apostróf) (') ali (’) je nekončno ločilo v obliki vejice, ki se v slovenščini rabi neskladenjsko in označuje izpuščen del besede (Mladen'či, zdaj se pije...) ali številke (27. januar '04).

Novo!!: ASCII in Opuščaj · Poglej več »

P

P p P je sedemnajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in P · Poglej več »

Pika

Píka (.) je v jezikoslovju enodelno ločilo na koncu pripovednega stavka.

Novo!!: ASCII in Pika · Poglej več »

Plus

Plús (+) je v matematiki znak za seštevanje (1+2.

Novo!!: ASCII in Plus · Poglej več »

Poševnica

Pošévnica (/) je ločilo v obliki ravne pokončne črte, zgoraj nagnjene v desno.

Novo!!: ASCII in Poševnica · Poglej več »

Podčrtaj

Podčrtáj (_) je tipografski znak, ki se je izvirno pojavil na pisalnih strojih, in je služil za podčrtovanje besed.

Novo!!: ASCII in Podčrtaj · Poglej več »

Podpičje

Podpičje je v jezikoslovju enodelno levostično ločilo, s katerim označujemo delne enote večjega jezikovnega sporočila, oziroma konec dela povedi.

Novo!!: ASCII in Podpičje · Poglej več »

Q

Q q Q (ku) je sedemnajsta črka latinske abecede.

Novo!!: ASCII in Q · Poglej več »

R

R r R je osemnajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in R · Poglej več »

S

S s S je devetnajsta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in S · Poglej več »

T

T t T je enaindvajseta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in T · Poglej več »

U

U u U je dvaindvajseta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in U · Poglej več »

Unicode

Unicode ali unikod je standard za kodiranje znakov v računalništvu, ki glede na implementacijo za zapis znaka uporablja od enega do štiri bajte.

Novo!!: ASCII in Unicode · Poglej več »

UTF-8

UTF-8 je eden izmed načinov kodiranja mednarodnega nabora znakov unicode, pri katerem znaki ASCII ostanejo enozložni, ostali znaki pa lahko zasedajo več zlogov.

Novo!!: ASCII in UTF-8 · Poglej več »

V

V v V je triindvajseta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in V · Poglej več »

Vejica

Véjica je v jezikoslovju enodelno ločilo, s katerim v glavnem med seboj ločujemo stavke iste povedi, priredne dele besednih zvez, pristavke, vrivke od ostalega besedila.

Novo!!: ASCII in Vejica · Poglej več »

Vprašaj

Vprašáj (?) je v jezikoslovju enodelno ločilo na koncu vprašalnega stavka: Kje si? Zakaj to delaš?.

Novo!!: ASCII in Vprašaj · Poglej več »

W

W w W (dvojni v) je črka latinske abecede.

Novo!!: ASCII in W · Poglej več »

X

X x X (iks) je črka latinske abecede.

Novo!!: ASCII in X · Poglej več »

Y

Y y Y (ipsilon) je črka latinske abecede.

Novo!!: ASCII in Y · Poglej več »

Z

Z z Z je štiriindvajseta črka slovenske abecede.

Novo!!: ASCII in Z · Poglej več »

Zaklepaj

Zaklepaj) je osamosvojeni desni del dvodelnega, navadno okroglega, oklepaja.Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 50. Je znak, ki zaklepa besedo, številko, stavek ipd. z zadnje, desne strani.. Pišemo ga zlasti za črkami, redkeje za številkami, pri naštevanju posameznih enot. Zlasti se uporablja pri naštevanju, ki sledi dvopičju: Slovenščina pozna naslednje slovnične čase: a) predpreteklik, b) preteklik, c) sedanjik, č) prihodnjik.

Novo!!: ASCII in Zaklepaj · Poglej več »

Znak

Znák je pojem, ki ima več pomenov.

Novo!!: ASCII in Znak · Poglej več »

0

0 (nìč) je celo število, ki je predhodnik števila 1 in naslednik števila -1.

Novo!!: ASCII in 0 · Poglej več »

1

1 (I) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na soboto ali nedeljo (odvisno od vira).

Novo!!: ASCII in 1 · Poglej več »

128 (število)

128 (stó ósemindvájset) je naravno število, za katero velja 128.

Novo!!: ASCII in 128 (število) · Poglej več »

2

2 (II) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na nedeljo ali ponedeljek (odvisno od vira).

Novo!!: ASCII in 2 · Poglej več »

3

3 (III) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na torek, po proleptičnem julijanskem koledarju pa na ponedeljek.

Novo!!: ASCII in 3 · Poglej več »

4

4 (IV) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na sredo, po proleptičnem julijanskem koledarju pa prestopno leto, ki se je začelo na torek.

Novo!!: ASCII in 4 · Poglej več »

5

5 (V) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na četrtek.

Novo!!: ASCII in 5 · Poglej več »

6

6 (VI) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na petek.

Novo!!: ASCII in 6 · Poglej več »

7

7 (VII) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na soboto.

Novo!!: ASCII in 7 · Poglej več »

8

8 (VIII) je bilo prestopno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na nedeljo.

Novo!!: ASCII in 8 · Poglej več »

9

9 (IX) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na torek.

Novo!!: ASCII in 9 · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »