Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Vejica

Index Vejica

Vêjica je v jezikoslovju enodelno ločilo, s katerim v glavnem med seboj ločujemo stavke iste povedi, priredne dele besednih zvez, pristavke, vrivke od ostalega besedila.

18 odnosi: Besedna zveza, Bibliografija, Celo število, Grščina, Jezikoslovje, Ločilo, Narekovaj, Opuščaj, Pika, Podredje, Polstavek, Poved, Priredje, Pristavek, Stavčni člen, Stavek, Vrinjeni stavek, 9 (število).

Besedna zveza

Besédna zvéza je zveza dveh ali več besed, ki sta med seboj slovnično povezani (npr. lepa hiša, govoriti razločno, oče in mati).

Novo!!: Vejica in Besedna zveza · Poglej več »

Bibliografija

Bibliografija (grško biblio /biblios/ v pomenu knjiga in graphos, pisati, risati) je urejen seznam tiskanih del.

Novo!!: Vejica in Bibliografija · Poglej več »

Celo število

Množica célih števíl, običajno označena kot Z (Z ali \mathbb) (število) je določena kot množica ekvivalenčnih razredov urejenih parov naravnih števil N x N z ekvivalenčno relacijo (a, b) ~ (c, d), pri kateri velja: Dvočleni aritmetični operaciji seštevanja in množenja celih števil sta določeni z: Običajno se razred (a, b) označi z znakom n, če velja b ≤ a in −n, če je a ≤ b, kjer je n poljubno naravno število, da velja a.

Novo!!: Vejica in Celo število · Poglej več »

Grščina

Gŕščina (novogrško, Elliniká, starogrško, Hellēnikḕ) je indoevropski jezik, ki ga govorijo predvsem v Grčiji.

Novo!!: Vejica in Grščina · Poglej več »

Jezikoslovje

Jezikoslôvje ali lingvístika je znanstvena veda o naravnem človeškem jeziku.

Novo!!: Vejica in Jezikoslovje · Poglej več »

Ločilo

Ločílo (tudi interpúnkcija) je znak v besedilu, ki ni črka, številka ali simbol.

Novo!!: Vejica in Ločilo · Poglej več »

Narekovaj

Narekováj, tudi navédnica, („ “ ali » «) je v jezikoslovju dvodelno ločilo, s katerim se označuje dobesedni navedek premega govora, zaznamuje navedke (citate), naslove, imena (vzdevke), oziroma daje besedam poseben pomen.

Novo!!: Vejica in Narekovaj · Poglej več »

Opuščaj

Opuščáj (tudi apostróf) (') ali (’) je nekončno ločilo v obliki vejice, ki se v slovenščini rabi neskladenjsko in označuje izpuščen del besede (Mladen'či, zdaj se pije...) ali številke (27. januar '04).

Novo!!: Vejica in Opuščaj · Poglej več »

Pika

Píka (.) je v jezikoslovju enodelno ločilo na koncu pripovednega stavka.

Novo!!: Vejica in Pika · Poglej več »

Podredje

Podredje je zveza dveh stavkov večstavčne povedi, ki sta povezana podredno; en stavek je neodvisen in ga imenujemo glavni (nadrejeni) stavek, drug stavek pa je odvisen od glavnega, zato ga imenujemo odvisni stavek (odvisnik).

Novo!!: Vejica in Podredje · Poglej več »

Polstavek

Polstavek je stavek, v katerem je osebna glagolska oblika zamenjana za neosebno, ali stavek, nastal z opustitvijo pomožnega glagola v povedku (sedeč za mizo, so se pogovarjali; mladost, polna ponižanja).

Novo!!: Vejica in Polstavek · Poglej več »

Poved

Povéd je pomenska enota, ki je sestavljena iz enega ali več stavkov in je v besedilu najpogosteje zaključena s piko.

Novo!!: Vejica in Poved · Poglej več »

Priredje

Prirédje je zveza dveh ali več enakovrednih stavkov.

Novo!!: Vejica in Priredje · Poglej več »

Pristavek

Pristávek je desno, nekako polstavčno določilo samostalnika ali samostalniške besedne zveze, s katerim na drug način poimenujemo isto predmetnost (npr. France Prešeren, največji slovenski pesnik, tam, doma pri starših...)Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str.

Novo!!: Vejica in Pristavek · Poglej več »

Stavčni člen

Stavčni člen je skladenjska pomenska enota stavka, ki ima posebno mesto v stavčni zgradbi in značilno vprašalnico.

Novo!!: Vejica in Stavčni člen · Poglej več »

Stavek

Stavek je jezikovna enota, ki je sestavljena iz več besed, zbranih okoli osebne glagolske oblike oziroma povedka.

Novo!!: Vejica in Stavek · Poglej več »

Vrinjeni stavek

Vrinjeni stavek – tudi vrivek ali s tujko parenteza – je stavek v okviru kake povedi (ali stavka), s katero ni povezan po načelu prisojanja ali določanja, pa tudi ne prirednosti ali sorednosti, ampak je oblikovno sam zase, le v kakšni svobodni zvezi z vsebino.

Novo!!: Vejica in Vrinjeni stavek · Poglej več »

9 (število)

9 (devét) je naravno število, za katero velja 9.

Novo!!: Vejica in 9 (število) · Poglej več »

Preusmerja sem:

Vejca.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »