Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Elipsoid

Index Elipsoid

Elipsoid z osmi ''(a, b, c).

19 odnosi: Azimut, Elementarna funkcija, Elipsa, Geometrijsko telo, Kartezični koordinatni sistem, Kolatituda, Kotna izsrednost, Krogla, Ploskev, Podolgovati sferoid, Površina, Pozitivno število, Prostornina, Razsežnost (vektorski prostor), Realno število, Sfera, Sferni koordinatni sistem, Sferoid, Sploščeni sferoid.

Azimut

Azimut je kot med izbrano ravnino in točko.

Novo!!: Elipsoid in Azimut · Poglej več »

Elementarna funkcija

+1 Elementárna fúnkcija je v matematiki funkcija, ki jo je moč sestaviti iz končnega števila osnovnih elementarnih funkcij, kot so.

Novo!!: Elipsoid in Elementarna funkcija · Poglej več »

Elipsa

Elipsa Elípsa ali pákróg je v matematiki sklenjena ravninska krivulja ovalne oblike, pri kateri je vsota razdalj katerekoli točke od gorišč F1 in F2 stalna.

Novo!!: Elipsoid in Elipsa · Poglej več »

Geometrijsko telo

konveksnega poliedra Konkavni polieder Geometríjsko teló (tudi samo teló) je v matematiki strnjeni (kompaktni) del trirazsežnega prostora omejen s ploskvami.

Novo!!: Elipsoid in Geometrijsko telo · Poglej več »

Kartezični koordinatni sistem

Kartézični koordinátni sistém je pravokotni koordinatni sistem, ki ga določata dve (v dvorazsežnem prostoru) ali tri (v trirazsežnem) med seboj pravokotni osi.

Novo!!: Elipsoid in Kartezični koordinatni sistem · Poglej več »

Kolatituda

Kolatituda je v sfernem koordinatnem sistemu komplementarni kot latitudi.

Novo!!: Elipsoid in Kolatituda · Poglej več »

Kotna izsrednost

Definicija kotne izsrednosti za eliptično tirnico nebesnega telesa. Kotna izsrednost (oznaka φ, včasih tudi œ ali ε) je v astronomiji in astrodinamiki eden izmed elementov tira, ki določajo lego in hitrost nebesnega telesa.

Novo!!: Elipsoid in Kotna izsrednost · Poglej več »

Krogla

Krogla Krógla je v matematiki okroglo simetrično telo.

Novo!!: Elipsoid in Krogla · Poglej več »

Ploskev

kroglo, se imenuje sfera Ploskev kot graf funkcije dveh spremenljivk Plôskev (zelo redko plôskva) v geometriji pomeni dvorazsežno tvorbo v trirazsežnem (ali večrazsežnem) prostoru.

Novo!!: Elipsoid in Ploskev · Poglej več »

Podolgovati sferoid

Podolgovat sferoid Podolgovat sferoid je sferoid, ki ima polarni premer večji od ekvatorialnega.

Novo!!: Elipsoid in Podolgovati sferoid · Poglej več »

Površina

Površina poliedra je vsota ploščin vseh mejnih ploskev - na sliki je mreža kocke Površína je v geometriji merilo za velikost ploskve.

Novo!!: Elipsoid in Površina · Poglej več »

Pozitivno število

Pozitivno število x je vsako število, za katerega velja x > 0.

Novo!!: Elipsoid in Pozitivno število · Poglej več »

Prostornina

Prostornína ali volúmen (oznaka V) je fizikalna količina, ki pove, koliko prostora zaseda telo.

Novo!!: Elipsoid in Prostornina · Poglej več »

Razsežnost (vektorski prostor)

Razséžnost (tudi dimenzíja) vektorskega prostora je v matematiki število linearno neodvisnih vektorjev oziroma moč baze.

Novo!!: Elipsoid in Razsežnost (vektorski prostor) · Poglej več »

Realno število

Množice realnih števil Številska premica Reálno števílo je matematični pojem, intuitivno določen kot število, ki ustreza točki na številski premici.

Novo!!: Elipsoid in Realno število · Poglej več »

Sfera

Osenčena sfera ortogonalno projekcijo nevtronske zvezde še bolj gladke. Sfêra je v matematiki površje krogle, torej dvorazsežna mnogoterost (ploskev), vložena v trirazsežni prostor.

Novo!!: Elipsoid in Sfera · Poglej več »

Sferni koordinatni sistem

Prikazan je sferni koordinatni sistem v odnosu do kartezičnega Sfêrni ali krógelni koordinátni sistém je krivočrtni sistem koordinat v trirazsežnem prostoru, s pomočjo katerega enolično določimo lego točk na sferi ali sferoidu.

Novo!!: Elipsoid in Sferni koordinatni sistem · Poglej več »

Sferoid

Nastanek sploščenega sfreroida. Elipsa se vrti okrog krajše osi. Sferoid je ploskev drugega reda, ki se jo dobi z vrtenjem elipse okrog ene izmed njenih glavnih (velika in mala os) osi.

Novo!!: Elipsoid in Sferoid · Poglej več »

Sploščeni sferoid

Sploščen sferoid Splôščen sferoíd (tudi splôščén ~) ali splôščen rotacíjski elipsoíd je geometrijsko telo, ki ima eno krajšo os in dve enako dolgi osi.

Novo!!: Elipsoid in Sploščeni sferoid · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »