Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Polarizacija valovanja

Index Polarizacija valovanja

Polarizácija valovánja opisuje smer nihanja količine, ki valuje.

23 odnosi: Amplituda, Atom, Dvolomnost, Električno polje, Elektromagnetno valovanje, Elipsa, Eliptična polarizacija, Faza (fizika), Izotropija, Jakost (fizika), Jakost električnega polja, Krožna frekvenca, Krožna polarizacija, Krožnica, Linearna polarizacija, Magnetno polje, Nihanje, Optična aktivnost, Sevanje, Steklo, Svetloba, Valovanje, Valovni vektor.

Amplituda

Amplitúda je pri nihanju največji odmik nihajoče količine od ravnovesne lege.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Amplituda · Poglej več »

Atom

Helijev atom Atóm je najmanjši del snovi, ki ga kemijsko ne moremo več razstaviti.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Atom · Poglej več »

Dvolomnost

Vstopni žarek se razcepi na dva dela: redni in izredni žarek, ki sta polarizirana (redni žarek parvokotno na os simetrije, izredni žarek pa vzporedno z osjo simetrije). Opomba:Smer optične osi se ne ujema z robovi prikazane kocke. Dvolomnost na kalcitu. Dvolomnost ali dvojna refrakcija je pojav v katerem se pri prehodu skozi nekatere anizotropne snovi, žarek razdeli na dva žarka.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Dvolomnost · Poglej več »

Električno polje

električnega naboja Eléktrično pólje je prostor, v katerem deluje električna sila na električni naboj.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Električno polje · Poglej več »

Elektromagnetno valovanje

polariziranega vala, ki se širi od leve proti desni. Električno in magnetno polje sta pravokotna, a v fazi, torej hkrati prehajata skozi minimume in maksimume V fiziki se elektromagnetno sevanje (EM sevanje ali EMR) nanaša na valove (ali njihov kvante, fotone) elektromagnetnega polja, ki se širijo (sevajo) skozi prostor-čas in s seboj nosijo elektromagnetno energijo sevanja.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Elektromagnetno valovanje · Poglej več »

Elipsa

Elipsa Elípsa ali pákróg je v matematiki sklenjena ravninska krivulja ovalne oblike, pri kateri je vsota razdalj katerekoli točke od gorišč F1 in F2 stalna.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Elipsa · Poglej več »

Eliptična polarizacija

Eliptično polarizirano valovanje. Z modro je prikazano vrtenje vrha vektorja električnega (magnetnega) polja. Spodaj je narisana elipsa (vijolično) kot projekcija točk vrtenja vrha električnega (magnetnega) polja. Eliptična polarizacija elektromagnetnega valovanja je vrsta polarizacije, kjer vrh vektorja električnega in magnetnega polja opisuje elipso.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Eliptična polarizacija · Poglej več »

Faza (fizika)

Fáza je v fiziki izraz, ki označuje dva medsebojno nepovezana pojma.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Faza (fizika) · Poglej več »

Izotropija

Izotropija (izraz izvira iz dveh grških besed; isóo - neenakomerno in: trópos - smer) je značilnost nekaterih snovi, ki se kaže v tem, da neka značilnost ni odvisna od smeri.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Izotropija · Poglej več »

Jakost (fizika)

Jákost (redko intenzivnost) je v fiziki prenešena moč (energijski tok) na enoto površine skozi zamišljeno ploskev pravokotno na smer gibanja v danem času: Mednarodni sistem enot predpisuje enoto za jakost watt na kvadratni meter (W/m2).

Novo!!: Polarizacija valovanja in Jakost (fizika) · Poglej več »

Jakost električnega polja

Jákost eléktričnega pólja (oznaka E) je vektorska količina, ki določa električno polje.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Jakost električnega polja · Poglej več »

Krožna frekvenca

Krožna frekvenca rotacije Króžna frekvénca je v fiziki količina, ki opisuje hitrost kroženja.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Krožna frekvenca · Poglej več »

Krožna polarizacija

Vektor električnega polja potujočega krožno polariziranega elektromagnetnega valovanja. Krožna polarizacija elektromegnetnega valovanja je vrsta polarizacije, kjer vrh vektorja električnega polja opisuje krožnico (glej animacijo na desni).

Novo!!: Polarizacija valovanja in Krožna polarizacija · Poglej več »

Krožnica

izhodišču ima enačbo ''x''2 + ''y''2.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Krožnica · Poglej več »

Linearna polarizacija

Električno polje (modro) linearno polarizirano vzdolž daljice (vijolično), sestavljeno iz dveh komponent, ki sta v fazi (rdeče in zeleno) Linearna polarizacija elektromegnetnega valovanja je vrsta polarizacije, kjer vrh vektorja električnega in magnetnega polja niha vzdolž daljice.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Linearna polarizacija · Poglej več »

Magnetno polje

Magnétno pólje je prostor okrog trajnih magnetov ali vodnikov, po katerih teče električni tok, v katerem se lahko zazna magnetno silo in magnetni navor.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Magnetno polje · Poglej več »

Nihanje

Níhanje (s tujko oscilacija) je periodično gibanje, ki se ga lahko opredeli z amplitudo ter frekvenco ali nihajnim časom.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Nihanje · Poglej več »

Optična aktivnost

Optična aktivnost ali optična sučnost je sukanje ravnine linearno polarizirane svetlobe glede na smer njenega gibanja pri prehodu skozi optično aktive snovi.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Optična aktivnost · Poglej več »

Sevanje

Sévanje (s tujko radiácija) označuje razširjanje valovanja skozi bolj ali manj neomejeno sredstvo, navadno prazen prostor ali plin.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Sevanje · Poglej več »

Steklo

Mestnega muzeja Ljubljana. Okensko steklo Laboratorijsko steklo (hladilnik) Okrasni predmeti iz kobaltovega stekla Stêklo je amorfna (nekristalinična), praviloma prozorna trdnina, ki ima veliko praktično, tehnološko in dekorativno uporabnost, na primer kot okensko steklo, posoda, izolacijski material (steklena volna) in optično vlakno za hiter prenos optičnih signalov.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Steklo · Poglej več »

Svetloba

Svetlôba je elektromagnetno sevanje pri različnih valovnih dolžinah oziroma frekvencah.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Svetloba · Poglej več »

Valovanje

vodi Valovánje je širjenje motnje, navadno sinusnega nihanja, v sredstvu ali v polju.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Valovanje · Poglej več »

Valovni vektor

Valóvni véktor (oznaka k) je ena od količin, s katero opredelimo potujoče valovanje.

Novo!!: Polarizacija valovanja in Valovni vektor · Poglej več »

Preusmerja sem:

Polarizirana svetloba.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »