Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Togi premik

Index Togi premik

Tógi premík ali izometríja je v geometriji preslikava, ki ohranja razdalje med točkami.

25 odnosi: Afina geometrija, Avtomorfizem, Cliffordov torus, Erlangenski program, Evklidski prostor, Grupa, Hurwitzeva ploskev, Invarianta (matematika), Involutarna matrika, Izo, Kiralnost (matematika), Neevklidska geometrija, Podobnost (geometrija), Poincaréjeva grupa, Pravilni polieder, Renormalizacijska grupa, Seznam matematičnih vsebin, Simetrijska grupa, Skladnost (geometrija), Središčni razteg, Translacija, Uniformni polieder, Vodik, Vrtenje, Zrcaljenje.

Afina geometrija

Afina geometrija je posplošitev običajne evklidske geometrije.

Novo!!: Togi premik in Afina geometrija · Poglej več »

Avtomorfizem

Avtomorfizem (iz grške besede: autos - sam in: morfe - oblika) je izomorfizem iz matematičnega objekta v samega sebe.

Novo!!: Togi premik in Avtomorfizem · Poglej več »

Cliffordov torus

enostavno vrtenje. Cliffordov torus je v geometrijski topologiji posebna vrsta torusa, ki se nahaja v prostoru R4.

Novo!!: Togi premik in Cliffordov torus · Poglej več »

Erlangenski program

Erlangenski program je program raziskovanja geometrije, ki ga je zastavil Felix Christian Klein leta 1872 v nastopnem predavanju na Univerzi v Erlangnu.

Novo!!: Togi premik in Erlangenski program · Poglej več »

Evklidski prostor

Evklidski prostor je realni topološki vektorski prostor v katerem je definiran skalarni produkt.

Novo!!: Togi premik in Evklidski prostor · Poglej več »

Grupa

Grúpa je v matematiki eden od osnovnih pojmov sodobne algebre.

Novo!!: Togi premik in Grupa · Poglej več »

Hurwitzeva ploskev

Vsaka Hurwitzeva ploskev ima triangulacijo kot surface has a triangulation as a quotient of the order-7 triangular tiling, with the automorphisms of the triangulation equaling the Riemannian and algebraic automorphisms of the surface. Hurwitzeva ploskev je v teoriji Riemannovih ploskev in v hiperbolični geometriji kompaktna Riemannova ploskev z natančno avtomorfizmi.

Novo!!: Togi premik in Hurwitzeva ploskev · Poglej več »

Invarianta (matematika)

Invarianta je v matematiki značilnost nekaterih matematičnih objektov, ki ostane nespremenjena, kadar se izvede določene transformacije na tem objektu.

Novo!!: Togi premik in Invarianta (matematika) · Poglej več »

Involutarna matrika

Involutarna matrika je matrika, ki je enaka svoji obratni matriki.

Novo!!: Togi premik in Involutarna matrika · Poglej več »

Izo

Izo... (grško ίσος: ísos - enak) je predpona v zloženkah, ki onačuje enakost ali podobnost.

Novo!!: Togi premik in Izo · Poglej več »

Kiralnost (matematika)

Zapestnica v sredini je '''kiralna''', ostali dve sta '''akiralni'''. igralnih kock.

Novo!!: Togi premik in Kiralnost (matematika) · Poglej več »

Neevklidska geometrija

Neevklidska geometrija je geometrija, ki sloni na drugačnih aksiomih kot običajna evklidska geometrija.

Novo!!: Togi premik in Neevklidska geometrija · Poglej več »

Podobnost (geometrija)

Podóbnost je v geometriji značilnost množic (likov, teles), da imajo enako obliko, vendar pa ne nujno tudi enako velikost.

Novo!!: Togi premik in Podobnost (geometrija) · Poglej več »

Poincaréjeva grupa

Poincaréjeva grupa je v fiziki in matematiki grupa togih premikov psevdoevklidskega prostora Minkowskega \mathbb^.

Novo!!: Togi premik in Poincaréjeva grupa · Poglej več »

Pravilni polieder

Kocka, najbolj poznan pravilni polieder. Pravilni poliedri so poliedri, ki imajo skladna vsa oglišča, stranice in stranske ploskve.

Novo!!: Togi premik in Pravilni polieder · Poglej več »

Renormalizacijska grupa

Renormalizácijska grúpa je v fiziki pojem, ki na sistematičen način obravnava enoparametrične družine reskalacije.

Novo!!: Togi premik in Renormalizacijska grupa · Poglej več »

Seznam matematičnih vsebin

Seznam matematičnih vsebin poskuša podati vse članke, ki se v Wikipediji nanašajo na matematiko in prvenstveno služi za nadzorovanje sprememb.

Novo!!: Togi premik in Seznam matematičnih vsebin · Poglej več »

Simetrijska grupa

cikličnim grafom, kjer z vrtenjem za 180° (modre puščice) in za 120° glede na oglišča (rdečkaste puščice), dobimo vse možne lege tetraedra. Samo z vrtenjem dobimo 12 različnih stanj (leg), ki tvorijo '''vrtilno (simetrija) grupo''' telesa.Na manjših slikah (povečaj) so s puščicami prikazani načini vrtenja za prehod iz enega stanja v drugo. Simetrijska grupa (tudi grupa simetrije ali grupa simetrij) danega objekta je grupa vseh izometrij pod katerimi so te invariantne za kompozitum kot operacijo.

Novo!!: Togi premik in Simetrijska grupa · Poglej več »

Skladnost (geometrija)

Lika sta skladna, ker lahko preslikamo enega na drugega s togim premikom Skládnost (redko kongruénca) v geometriji pomeni, da imata dve množici točk enako obliko in velikost.

Novo!!: Togi premik in Skladnost (geometrija) · Poglej več »

Središčni razteg

Središčni razteg Sredíščni raztèg (tudi homotetíja ali nezasučna dilatácija redkeje tudi izotropno (uniformno) skalíranje) je geometrijska preslikava, ki ohranja obliko množice (lika, telesa), spremeni pa njeno velikost.

Novo!!: Togi premik in Središčni razteg · Poglej več »

Translacija

Translacija Translácija ali vzporédni premík je v fiziki gibanje togega telesa, pri katerem se njegovi deli gibljejo po vzporednih krivuljah, tako da ostaja telo ves čas vzporedno z začetno lego.

Novo!!: Togi premik in Translacija · Poglej več »

Uniformni polieder

Uniformni polieder je polieder, ki ima za stranske ploskve pravilne mnogokotnike, ki so prehodni na svojih ogliščih (to pomeni, da obstaja togi premik (izometrija) za preslikavo poljubnega oglišča v drugega).

Novo!!: Togi premik in Uniformni polieder · Poglej več »

Vodik

Vodík je kemični element s simbolom H, atomskim številom 1 in atomsko maso 1,00794 u. Je najlažji element v periodnem sistemu elementov.

Novo!!: Togi premik in Vodik · Poglej več »

Vrtenje

Animacija vrtenja krogle okoli svoje osi. Vrtênje ali rotácija je gibanje okrog dane osi.

Novo!!: Togi premik in Vrtenje · Poglej več »

Zrcaljenje

Zrcáljenje (ali refleksija) je skupno ime za več osnovnih geometrijskih preslikav.

Novo!!: Togi premik in Zrcaljenje · Poglej več »

Preusmerja sem:

Izometrija.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »