Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije

Index Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije

Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije.

272 odnosi: Artilerijska brigada 1. proletarske divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 16. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 17. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 2. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 2. proletarske divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 21. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 22. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 28. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 29. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 3. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 36. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 37. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 38. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 4. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 4. korpusa (NOVJ), Artilerijska brigada 42. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 48. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 49. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 5. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 50. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 51. divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 6. korpusa (NOVJ), Artilerijska brigada 6. proletarske divizije (NOVJ), Artilerijska brigada 8. korpusa (NOVJ), Artilerijska brigada 9. korpusa (NOVJ), Artilerijska brigada Kumanovske divizije, Žumberaška brigada (NOVJ), Češkoslovaška brigada »Jan Žiška«, Brigada »Aosta«, Brigada »Brača Radić«, Brigada »Fontanot«, Brigada »Franjo Ogulinac-Seljo«, Brigada »Garibaldi Friuli«, Brigada »Garibaldi Natisone«, Brigada »Goce Delčev«, Brigada »Italia«, Brigada »Matija Gubec«, Brigada »Nikola Demonja«, Brigada »Pavlek Mihovil Miškina«, Brigada »Simon Gregorčič«, Brigada »Triestina d'Assalto«, Brkinska brigada, Brodska brigada (NOVJ), Goriška brigada, Gradbena brigada, Inženirska brigada 1. armade (NOVJ), Inženirska brigada 14. korpusa (NOVJ), Inženirska brigada 3. armade (NOVJ), Inženirska brigada 4. armade (NOVJ), Inženirska brigada 7. korpusa (NOVJ), ..., Inženirska brigada Generalštaba NOV in PO Makedonije, Istrska brigada, Karlovaška brigada (NOVJ), Kruševska brigada (NOVJ), Lerinsko-kosturska brigada (NOVJ), Mestna brigada 7. korpusa (NOVJ), Muslimanska brigada (NOVJ), Osješka brigada (NOVJ), Plašćanska brigada (NOVJ), Prometna brigada 7. korpusa (NOVJ), Prva egejska brigada (NOVJ), Rabska brigada, Snežniška brigada, Soška brigada, Tolminska brigada, Virovitiška brigada (NOVJ), Začasna šumadijska brigada (NOVJ), 1. artilerijska brigada 5. korpusa (NOVJ), 1. artilerijska brigada 7. korpusa (NOVJ), 1. šumadijska brigada (NOVJ), 1. železniška brigada (NOVJ), 1. babiška brigada (NOVJ), 1. bokeljska brigada (NOVJ), 1. brigada 23. divizije (NOVJ), 1. brigada divizije »Garibaldi«, 1. brigada divizije »Venezia«, 1. brigada Operativnega štaba za Liko, 1. caribrodska brigada (NOVJ), 1. inženirska brigada (NOVJ), 1. istrska brigada »Vladimir Gortan«, 1. južnomoravska brigada (NOVJ), 1. jugoslovanska brigada (Sovjetska zveza), 1. konjeniška brigada (NOVJ), 1. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ), 1. makedonska artilerijska brigada (NOVJ), 1. makedonska avto-brigada (NOVJ), 1. makedonska brigada (NOVJ), 1. makedonska konjeniška brigada (NOVJ), 1. muslimanska brigada (NOVJ), 1. proletarska brigada (NOVJ), 1. soška brigada, 1. surduliška brigada (NOVJ), 1. tankovska brigada NOVJ, 1. zagorska brigada (NOVJ), 10. črnogorska brigada (NOVJ), 10. dalmatinska brigada (NOVJ), 10. krajiška brigada (NOVJ), 10. makedonska brigada (NOVJ), 10. srbska brigada (NOVJ), 10. vojvodinska brigada (NOVJ), 11. dalmatinska brigada (NOVJ), 11. hercegovska brigada (NOVJ), 11. krajiška brigada (NOVJ), 11. makedonska brigada (NOVJ), 11. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Miloš Zidanšek«, 11. srbska brigada (NOVJ), 11. vojvodinska brigada (NOVJ), 12. dalmatinska brigada (NOVJ), 12. hercegovska brigada (NOVJ), 12. krajiška brigada (NOVJ), 12. makedonska brigada (NOVJ), 12. preševska brigada (NOVJ), 12. srbska brigada (NOVJ), 12. vojvodinska brigada (NOVJ), 13. dalmatinska brigada (NOVJ), 13. hercegovska brigada (NOVJ), 13. krajiška brigada (NOVJ), 13. makedonska brigada (NOVJ), 13. proletarska brigada »Rade Končar«, 13. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Mirko Bračič«, 13. srbska brigada (NOVJ), 13. vojvodinska brigada (NOVJ), 14. dalmatinska brigada (NOVJ), 14. hercegovska brigada (NOVJ), 14. makedonska brigada (NOVJ), 14. primorsko-goranska brigada (NOVJ), 14. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Železničarska«, 14. srbska brigada (NOVJ), 14. srednjebosanska brigada (NOVJ), 14. vojvodinska brigada (NOVJ), 15. hrvaška brigada (NOVJ), 15. krajiška brigada (NOVJ), 15. majeviška brigada (NOVJ), 15. makedonska brigada (NOVJ), 15. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Belokranjska«, 15. srbska brigada (NOVJ), 15. vojvodinska brigada »Šandor Petefi«, 156. brigada »Bruno Buozzi«, 157. brigada »Guido Picelli«, 158. brigada »Antonio Gramsci«, 16. banijska brigada (NOVJ), 16. krajiška brigada (NOVJ), 16. makedonska brigada (NOVJ), 16. mladinska brigada »Joža Vlahović«, 16. muslimanska brigada (NOVJ), 16. proletarska brigada (JLA), 16. srbska brigada (NOVJ), 17. krajiška brigada (NOVJ), 17. majeviška brigada (NOVJ), 17. makedonska brigada (NOVJ), 17. slavonska brigada (NOVJ), 17. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Simon Gregorčič«, 17. srbska brigada (NOVJ), 18. makedonska brigada (NOVJ), 18. slavonska brigada (NOVJ), 18. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Bazoviška«, 18. srbska brigada (NOVJ), 18. srednjebosanska brigada (NOVJ), 18. vzhodnobosanska brigada (NOVJ), 19. birčanska brigada (NOVJ), 19. makedonska brigada (NOVJ), 19. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Srečko Kosovel«, 19. srbska brigada (NOVJ), 19. srednjebosanska brigada (NOVJ), 2. alpinska brigada »Taurinenze«, 2. artilerijska brigada 14. korpusa (NOVJ), 2. šumadijska brigada (NOVJ), 2. brigada 2. operativne cone (NOVJ), 2. brigada 33. divizije (NOVJ), 2. brigada divizije »Garibaldi«, 2. brigada divizije »Venezia«, 2. istrska brigada (NOVJ), 2. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ), 2. krajiška brigada (NOVJ), 2. makedonska brigada (NOVJ), 2. muslimanska brigada (NOVJ), 2. proletarska brigada (NOVJ), 2. surduliška brigada (NOVJ), 2. tankovska brigada (NOVJ), 2. vojvodinska brigada (NOVJ), 2. vranjska brigada (NOVJ), 20. krajiška brigada (NOVJ), 20. makedonska brigada (NOVJ), 20. romanijska brigada (NOVJ), 20. slovenska narodnoosvobodilna brigada, 20. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Štabna«, 20. srbska brigada (NOVJ), 21. makedonska brigada (NOVJ), 21. slavonska brigada (NOVJ), 21. srbska brigada (NOVJ), 21. vzhodnobosanska brigada (NOVJ), 22. srbska brigada (NOVJ), 23. srbska brigada (NOVJ), 24. srbska brigada (NOVJ), 25. srbska brigada (NOVJ), 26. srbska brigada (NOVJ), 27. srbska brigada (NOVJ), 28. srbska brigada (NOVJ), 29. srbska brigada (NOVJ), 3. artilerijska brigada 14. korpusa (NOVJ), 3. brigada 13. divizije (NOVJ), 3. brigada 7. divizije (NOVJ), 3. brigada divizije »Garibaldi«, 3. brigada divizije »Venezia«, 3. dalmatinska brigada (NOVJ), 3. istrska brigada (NOVJ), 3. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ), 3. makedonska brigada (NOVJ), 3. primorsko-goranska 13. divizije (NOVJ), 3. proletarska brigada (NOVJ), 3. vojvodinska brigada (NOVJ), 31. srbska brigada (NOVJ), 32. srbska brigada (NOVJ), 4. albanska brigada (NOVJ), 4. brigada 12. divizije, 4. brigada 7. divizije (NOVJ), 4. brigada divizije »Garibaldi«, 4. brigada divizije »Venezia«, 4. dalmatinska brigada (NOVJ), 4. kordunaška brigada (NOVJ), 4. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ), 4. krajiška brigada (NOVJ), 4. makedonska brigada (NOVJ), 4. primorsko-goranska 13. divizije (NOVJ), 4. proletarska brigada (NOVJ), 4. sandžaška brigada (NOVJ), 4. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Matija Gubec«, 4. srbska brigada (NOVJ), 4. vojvodinska brigada (NOVJ), 5. brigada divizije »Venezia«, 5. dalmatinska brigada (NOVJ), 5. kordunaška brigada (NOVJ), 5. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ), 5. krajiška brigada (NOVJ), 5. makedonska brigada (NOVJ), 5. proletarska brigada (NOVJ), 5. sandžaška brigada (NOVJ), 5. srbska brigada (NOVJ), 5. vojvodinska brigada (NOVJ), 6. črnogorska brigada (NOVJ), 6. dalmatinska brigada (NOVJ), 6. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ), 6. krajiška brigada (NOVJ), 6. makedonska brigada (NOVJ), 6. primorsko-goranska brigada (NOVJ), 6. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Slavko Šlander«, 6. srbska brigada (NOVJ), 6. vojvodinska brigada (NOVJ), 7. črnogorska brigada (NOVJ), 7. banijska brigada (NOVJ), 7. dalmatinska brigada (NOVJ), 7. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ), 7. krajiška brigada (NOVJ), 7. makedonska brigada (NOVJ), 7. srbska brigada (NOVJ), 7. vojvodinska brigada (NOVJ), 8. črnogorska brigada (NOVJ), 8. banijska brigada (NOVJ), 8. dalmatinska brigada (NOVJ), 8. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ), 8. krajiška brigada (NOVJ), 8. makedonska brigada (NOVJ), 8. preševska brigada (NOVJ), 8. srbska brigada (NOVJ), 8. vojvodinska brigada (NOVJ), 9. črnogorska brigada (NOVJ), 9. dalmatinska brigada (NOVJ), 9. krajiška brigada (NOVJ), 9. makedonska brigada (NOVJ), 9. slovenska narodnoosvobodilna brigada, 9. srbska brigada (NOVJ), 9. vojvodinska brigada (NOVJ). Razširi indeks (222 več) »

Artilerijska brigada 1. proletarske divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 1. proletarske divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 16. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 16.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 16. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 17. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 17.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 17. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 2. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 2. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 2. proletarske divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 2. proletarske divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 21. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 21.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 21. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 22. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 22.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 22. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 28. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 28.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 28. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 29. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 29.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 29. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 3. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 3. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 36. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 36.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 36. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 37. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 37.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 37. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 38. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 38.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 38. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 4. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 4. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 4. korpusa (NOVJ)

Artilerijska brigada 4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 4. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 42. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 42.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 42. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 48. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 48.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 48. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 49. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 49.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 49. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 5. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 5. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 50. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 50.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 50. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 51. divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 51.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 51. divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 6. korpusa (NOVJ)

Artilerijska brigada 6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 6. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 6. proletarske divizije (NOVJ)

Artilerijska brigada 6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 6. proletarske divizije (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 8. korpusa (NOVJ)

Artilerijska brigada 8.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 8. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada 9. korpusa (NOVJ)

Artilerijska brigada 9.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada 9. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

Artilerijska brigada Kumanovske divizije

Artilerijska brigada Kumanovske divizije (srbohrvaško Artiljerijska brigada Kumanovske divizije) je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Artilerijska brigada Kumanovske divizije · Poglej več »

Žumberaška brigada (NOVJ)

Žumberaška brigada (srbohrvaško: Žumberačka brigada) je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Žumberaška brigada (NOVJ) · Poglej več »

Češkoslovaška brigada »Jan Žiška«

Češkoslovaška brigada »Jan Žiška« (srbohrvaško: Čehoslovačka brigada) je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Češkoslovaška brigada »Jan Žiška« · Poglej več »

Brigada »Aosta«

Brigada »Aosta« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Aosta« · Poglej več »

Brigada »Brača Radić«

Brigada »Brača Radić« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Brača Radić« · Poglej več »

Brigada »Fontanot«

Brigada »Fontanot« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Fontanot« · Poglej več »

Brigada »Franjo Ogulinac-Seljo«

Brigada »Franjo Ogulinac-Seljo« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Franjo Ogulinac-Seljo« · Poglej več »

Brigada »Garibaldi Friuli«

Brigada »Garibaldi Friuli« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Garibaldi Friuli« · Poglej več »

Brigada »Garibaldi Natisone«

Brigada »Garibaldi Natisone« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Garibaldi Natisone« · Poglej več »

Brigada »Goce Delčev«

Brigada »Goce Delčev« (Народноослободителна бригада „Гоце Делчев“) je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Goce Delčev« · Poglej več »

Brigada »Italia«

Brigada »Italia« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Italia« · Poglej več »

Brigada »Matija Gubec«

Brigada »Matija Gubec« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Matija Gubec« · Poglej več »

Brigada »Nikola Demonja«

Brigada »Nikola Demonja« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Nikola Demonja« · Poglej več »

Brigada »Pavlek Mihovil Miškina«

Brigada »Pavlek Mihovil Miškina« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Pavlek Mihovil Miškina« · Poglej več »

Brigada »Simon Gregorčič«

Brigada »Simon Gregorčič« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Simon Gregorčič« · Poglej več »

Brigada »Triestina d'Assalto«

Brigada »Triestina d'Assalto« je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brigada »Triestina d'Assalto« · Poglej več »

Brkinska brigada

Brkinska brigada, je bila slovenska partizanska enota med drugo svetovno vojno.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brkinska brigada · Poglej več »

Brodska brigada (NOVJ)

Brodska brigada je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Brodska brigada (NOVJ) · Poglej več »

Goriška brigada

Goriška brigada je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Goriška brigada · Poglej več »

Gradbena brigada

Gradbena brigada, je bila slovenska partizanska enota med drugo svetovno vojno.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Gradbena brigada · Poglej več »

Inženirska brigada 1. armade (NOVJ)

Inženirska brigada 1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Inženirska brigada 1. armade (NOVJ) · Poglej več »

Inženirska brigada 14. korpusa (NOVJ)

Inženirska brigada 14.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Inženirska brigada 14. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

Inženirska brigada 3. armade (NOVJ)

Inženirska brigada 3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Inženirska brigada 3. armade (NOVJ) · Poglej več »

Inženirska brigada 4. armade (NOVJ)

Inženirska brigada 4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Inženirska brigada 4. armade (NOVJ) · Poglej več »

Inženirska brigada 7. korpusa (NOVJ)

Inženirska brigada 7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Inženirska brigada 7. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

Inženirska brigada Generalštaba NOV in PO Makedonije

Inženirska brigada Generalštaba NOV in PO Makedonije (srbohrvaško Inžinjerijska brigada Generalštaba NOV i PO Makedonije) je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Inženirska brigada Generalštaba NOV in PO Makedonije · Poglej več »

Istrska brigada

Istrska brigada, je bila slovenska partizanska enota med drugo svetovno vojno.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Istrska brigada · Poglej več »

Karlovaška brigada (NOVJ)

Karlovaška brigada (srbohrvaško: Karlovačka brigada) je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Karlovaška brigada (NOVJ) · Poglej več »

Kruševska brigada (NOVJ)

Kruševska brigada je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Kruševska brigada (NOVJ) · Poglej več »

Lerinsko-kosturska brigada (NOVJ)

Lerinsko-kosturska brigada je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Lerinsko-kosturska brigada (NOVJ) · Poglej več »

Mestna brigada 7. korpusa (NOVJ)

Mestna brigada 7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Mestna brigada 7. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

Muslimanska brigada (NOVJ)

Muslimanska brigada je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Muslimanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

Osješka brigada (NOVJ)

Osješka brigada (srbohrvaško: Osječka brigada) je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Osješka brigada (NOVJ) · Poglej več »

Plašćanska brigada (NOVJ)

Plašćanska brigada je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Plašćanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

Prometna brigada 7. korpusa (NOVJ)

Prometna brigada 7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Prometna brigada 7. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

Prva egejska brigada (NOVJ)

Prva egejska brigada je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Prva egejska brigada (NOVJ) · Poglej več »

Rabska brigada

Rabska brigada je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med 2. svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Rabska brigada · Poglej več »

Snežniška brigada

Snežniška brigada (tudi Brkinska brigada) je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Snežniška brigada · Poglej več »

Soška brigada

Soška brigada je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Julijske krajine.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Soška brigada · Poglej več »

Tolminska brigada

Tolminska brigada je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Tolminska brigada · Poglej več »

Virovitiška brigada (NOVJ)

Virovitiška brigada (srbohrvaško: Virovitička brigada) je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Virovitiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

Začasna šumadijska brigada (NOVJ)

Začasna šumadijska brigada (srbohrvaško: Privremena šumadijska brigada) je bila brigada v sestavi Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in ki je delovala med drugo svetovno vojno na področju Kraljevine Jugoslavije.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in Začasna šumadijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. artilerijska brigada 5. korpusa (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. artilerijska brigada 5. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

1. artilerijska brigada 7. korpusa (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. artilerijska brigada 7. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

1. šumadijska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. šumadijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. železniška brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. železniška brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. babiška brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. babiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. bokeljska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. bokeljska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. brigada 23. divizije (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. brigada 23. divizije (NOVJ) · Poglej več »

1. brigada divizije »Garibaldi«

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. brigada divizije »Garibaldi« · Poglej več »

1. brigada divizije »Venezia«

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. brigada divizije »Venezia« · Poglej več »

1. brigada Operativnega štaba za Liko

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. brigada Operativnega štaba za Liko · Poglej več »

1. caribrodska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. caribrodska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. inženirska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. inženirska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. istrska brigada »Vladimir Gortan«

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. istrska brigada »Vladimir Gortan« · Poglej več »

1. južnomoravska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. južnomoravska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. jugoslovanska brigada (Sovjetska zveza)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. jugoslovanska brigada (Sovjetska zveza) · Poglej več »

1. konjeniška brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. konjeniška brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. makedonska artilerijska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. makedonska artilerijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. makedonska avto-brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. makedonska avto-brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. makedonska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. makedonska konjeniška brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. makedonska konjeniška brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. muslimanska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. muslimanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. proletarska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. proletarska brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. soška brigada

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. soška brigada · Poglej več »

1. surduliška brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. surduliška brigada (NOVJ) · Poglej več »

1. tankovska brigada NOVJ

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. tankovska brigada NOVJ · Poglej več »

1. zagorska brigada (NOVJ)

1.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 1. zagorska brigada (NOVJ) · Poglej več »

10. črnogorska brigada (NOVJ)

10.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 10. črnogorska brigada (NOVJ) · Poglej več »

10. dalmatinska brigada (NOVJ)

10.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 10. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

10. krajiška brigada (NOVJ)

10.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 10. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

10. makedonska brigada (NOVJ)

10.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 10. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

10. srbska brigada (NOVJ)

10.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 10. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

10. vojvodinska brigada (NOVJ)

10.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 10. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

11. dalmatinska brigada (NOVJ)

11.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 11. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

11. hercegovska brigada (NOVJ)

11.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 11. hercegovska brigada (NOVJ) · Poglej več »

11. krajiška brigada (NOVJ)

11.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 11. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

11. makedonska brigada (NOVJ)

11.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 11. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

11. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Miloš Zidanšek«

11.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 11. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Miloš Zidanšek« · Poglej več »

11. srbska brigada (NOVJ)

11.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 11. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

11. vojvodinska brigada (NOVJ)

11.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 11. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

12. dalmatinska brigada (NOVJ)

12.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 12. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

12. hercegovska brigada (NOVJ)

12.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 12. hercegovska brigada (NOVJ) · Poglej več »

12. krajiška brigada (NOVJ)

12.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 12. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

12. makedonska brigada (NOVJ)

12.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 12. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

12. preševska brigada (NOVJ)

12.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 12. preševska brigada (NOVJ) · Poglej več »

12. srbska brigada (NOVJ)

12.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 12. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

12. vojvodinska brigada (NOVJ)

12.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 12. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

13. dalmatinska brigada (NOVJ)

13.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 13. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

13. hercegovska brigada (NOVJ)

13.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 13. hercegovska brigada (NOVJ) · Poglej več »

13. krajiška brigada (NOVJ)

13.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 13. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

13. makedonska brigada (NOVJ)

13.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 13. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

13. proletarska brigada »Rade Končar«

13.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 13. proletarska brigada »Rade Končar« · Poglej več »

13. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Mirko Bračič«

13.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 13. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Mirko Bračič« · Poglej več »

13. srbska brigada (NOVJ)

13.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 13. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

13. vojvodinska brigada (NOVJ)

13.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 13. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

14. dalmatinska brigada (NOVJ)

14.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 14. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

14. hercegovska brigada (NOVJ)

14.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 14. hercegovska brigada (NOVJ) · Poglej več »

14. makedonska brigada (NOVJ)

14.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 14. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

14. primorsko-goranska brigada (NOVJ)

14.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 14. primorsko-goranska brigada (NOVJ) · Poglej več »

14. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Železničarska«

14.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 14. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Železničarska« · Poglej več »

14. srbska brigada (NOVJ)

14.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 14. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

14. srednjebosanska brigada (NOVJ)

14.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 14. srednjebosanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

14. vojvodinska brigada (NOVJ)

14.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 14. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

15. hrvaška brigada (NOVJ)

15.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 15. hrvaška brigada (NOVJ) · Poglej več »

15. krajiška brigada (NOVJ)

15.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 15. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

15. majeviška brigada (NOVJ)

15.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 15. majeviška brigada (NOVJ) · Poglej več »

15. makedonska brigada (NOVJ)

15.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 15. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

15. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Belokranjska«

15.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 15. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Belokranjska« · Poglej več »

15. srbska brigada (NOVJ)

15.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 15. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

15. vojvodinska brigada »Šandor Petefi«

15.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 15. vojvodinska brigada »Šandor Petefi« · Poglej več »

156. brigada »Bruno Buozzi«

156.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 156. brigada »Bruno Buozzi« · Poglej več »

157. brigada »Guido Picelli«

157.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 157. brigada »Guido Picelli« · Poglej več »

158. brigada »Antonio Gramsci«

158.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 158. brigada »Antonio Gramsci« · Poglej več »

16. banijska brigada (NOVJ)

16.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 16. banijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

16. krajiška brigada (NOVJ)

16.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 16. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

16. makedonska brigada (NOVJ)

16.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 16. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

16. mladinska brigada »Joža Vlahović«

16.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 16. mladinska brigada »Joža Vlahović« · Poglej več »

16. muslimanska brigada (NOVJ)

16.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 16. muslimanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

16. proletarska brigada (JLA)

16.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 16. proletarska brigada (JLA) · Poglej več »

16. srbska brigada (NOVJ)

16.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 16. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

17. krajiška brigada (NOVJ)

17.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 17. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

17. majeviška brigada (NOVJ)

17.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 17. majeviška brigada (NOVJ) · Poglej več »

17. makedonska brigada (NOVJ)

17.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 17. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

17. slavonska brigada (NOVJ)

17.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 17. slavonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

17. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Simon Gregorčič«

17.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 17. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Simon Gregorčič« · Poglej več »

17. srbska brigada (NOVJ)

17.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 17. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

18. makedonska brigada (NOVJ)

18.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 18. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

18. slavonska brigada (NOVJ)

18.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 18. slavonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

18. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Bazoviška«

18.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 18. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Bazoviška« · Poglej več »

18. srbska brigada (NOVJ)

18.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 18. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

18. srednjebosanska brigada (NOVJ)

18.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 18. srednjebosanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

18. vzhodnobosanska brigada (NOVJ)

18.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 18. vzhodnobosanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

19. birčanska brigada (NOVJ)

19.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 19. birčanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

19. makedonska brigada (NOVJ)

19.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 19. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

19. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Srečko Kosovel«

19.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 19. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Srečko Kosovel« · Poglej več »

19. srbska brigada (NOVJ)

19.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 19. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

19. srednjebosanska brigada (NOVJ)

19.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 19. srednjebosanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. alpinska brigada »Taurinenze«

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. alpinska brigada »Taurinenze« · Poglej več »

2. artilerijska brigada 14. korpusa (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. artilerijska brigada 14. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

2. šumadijska brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. šumadijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. brigada 2. operativne cone (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. brigada 2. operativne cone (NOVJ) · Poglej več »

2. brigada 33. divizije (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. brigada 33. divizije (NOVJ) · Poglej več »

2. brigada divizije »Garibaldi«

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. brigada divizije »Garibaldi« · Poglej več »

2. brigada divizije »Venezia«

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. brigada divizije »Venezia« · Poglej več »

2. istrska brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. istrska brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. krajiška brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. makedonska brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. muslimanska brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. muslimanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. proletarska brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. proletarska brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. surduliška brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. surduliška brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. tankovska brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. tankovska brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. vojvodinska brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

2. vranjska brigada (NOVJ)

2.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 2. vranjska brigada (NOVJ) · Poglej več »

20. krajiška brigada (NOVJ)

20.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 20. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

20. makedonska brigada (NOVJ)

20.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 20. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

20. romanijska brigada (NOVJ)

20.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 20. romanijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

20. slovenska narodnoosvobodilna brigada

20.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 20. slovenska narodnoosvobodilna brigada · Poglej več »

20. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Štabna«

20.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 20. slovenska narodnoosvobodilna brigada »Štabna« · Poglej več »

20. srbska brigada (NOVJ)

20.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 20. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

21. makedonska brigada (NOVJ)

21.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 21. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

21. slavonska brigada (NOVJ)

21.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 21. slavonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

21. srbska brigada (NOVJ)

21.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 21. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

21. vzhodnobosanska brigada (NOVJ)

21.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 21. vzhodnobosanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

22. srbska brigada (NOVJ)

22.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 22. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

23. srbska brigada (NOVJ)

23.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 23. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

24. srbska brigada (NOVJ)

24.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 24. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

25. srbska brigada (NOVJ)

25.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 25. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

26. srbska brigada (NOVJ)

26.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 26. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

27. srbska brigada (NOVJ)

27.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 27. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

28. srbska brigada (NOVJ)

28.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 28. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

29. srbska brigada (NOVJ)

29.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 29. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

3. artilerijska brigada 14. korpusa (NOVJ)

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. artilerijska brigada 14. korpusa (NOVJ) · Poglej več »

3. brigada 13. divizije (NOVJ)

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. brigada 13. divizije (NOVJ) · Poglej več »

3. brigada 7. divizije (NOVJ)

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. brigada 7. divizije (NOVJ) · Poglej več »

3. brigada divizije »Garibaldi«

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. brigada divizije »Garibaldi« · Poglej več »

3. brigada divizije »Venezia«

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. brigada divizije »Venezia« · Poglej več »

3. dalmatinska brigada (NOVJ)

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

3. istrska brigada (NOVJ)

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. istrska brigada (NOVJ) · Poglej več »

3. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ)

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

3. makedonska brigada (NOVJ)

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

3. primorsko-goranska 13. divizije (NOVJ)

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. primorsko-goranska 13. divizije (NOVJ) · Poglej več »

3. proletarska brigada (NOVJ)

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. proletarska brigada (NOVJ) · Poglej več »

3. vojvodinska brigada (NOVJ)

3.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 3. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

31. srbska brigada (NOVJ)

31.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 31. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

32. srbska brigada (NOVJ)

32.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 32. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

4. albanska brigada (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. albanska brigada (NOVJ) · Poglej več »

4. brigada 12. divizije

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. brigada 12. divizije · Poglej več »

4. brigada 7. divizije (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. brigada 7. divizije (NOVJ) · Poglej več »

4. brigada divizije »Garibaldi«

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. brigada divizije »Garibaldi« · Poglej več »

4. brigada divizije »Venezia«

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. brigada divizije »Venezia« · Poglej več »

4. dalmatinska brigada (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

4. kordunaška brigada (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. kordunaška brigada (NOVJ) · Poglej več »

4. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

4. krajiška brigada (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

4. makedonska brigada (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

4. primorsko-goranska 13. divizije (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. primorsko-goranska 13. divizije (NOVJ) · Poglej več »

4. proletarska brigada (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. proletarska brigada (NOVJ) · Poglej več »

4. sandžaška brigada (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. sandžaška brigada (NOVJ) · Poglej več »

4. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Matija Gubec«

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Matija Gubec« · Poglej več »

4. srbska brigada (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

4. vojvodinska brigada (NOVJ)

4.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 4. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

5. brigada divizije »Venezia«

5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 5. brigada divizije »Venezia« · Poglej več »

5. dalmatinska brigada (NOVJ)

5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 5. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

5. kordunaška brigada (NOVJ)

5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 5. kordunaška brigada (NOVJ) · Poglej več »

5. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ)

5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 5. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

5. krajiška brigada (NOVJ)

5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 5. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

5. makedonska brigada (NOVJ)

5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 5. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

5. proletarska brigada (NOVJ)

5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 5. proletarska brigada (NOVJ) · Poglej več »

5. sandžaška brigada (NOVJ)

5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 5. sandžaška brigada (NOVJ) · Poglej več »

5. srbska brigada (NOVJ)

5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 5. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

5. vojvodinska brigada (NOVJ)

5.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 5. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

6. črnogorska brigada (NOVJ)

6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 6. črnogorska brigada (NOVJ) · Poglej več »

6. dalmatinska brigada (NOVJ)

6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 6. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

6. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ)

6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 6. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

6. krajiška brigada (NOVJ)

6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 6. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

6. makedonska brigada (NOVJ)

6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 6. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

6. primorsko-goranska brigada (NOVJ)

6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 6. primorsko-goranska brigada (NOVJ) · Poglej več »

6. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Slavko Šlander«

6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 6. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Slavko Šlander« · Poglej več »

6. srbska brigada (NOVJ)

6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 6. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

6. vojvodinska brigada (NOVJ)

6.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 6. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

7. črnogorska brigada (NOVJ)

7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 7. črnogorska brigada (NOVJ) · Poglej več »

7. banijska brigada (NOVJ)

7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 7. banijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

7. dalmatinska brigada (NOVJ)

7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 7. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

7. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ)

7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 7. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

7. krajiška brigada (NOVJ)

7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 7. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

7. makedonska brigada (NOVJ)

7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 7. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

7. srbska brigada (NOVJ)

7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 7. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

7. vojvodinska brigada (NOVJ)

7.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 7. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

8. črnogorska brigada (NOVJ)

8.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 8. črnogorska brigada (NOVJ) · Poglej več »

8. banijska brigada (NOVJ)

8.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 8. banijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

8. dalmatinska brigada (NOVJ)

8.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 8. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

8. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ)

8.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 8. kosovsko-metohijska brigada (NOVJ) · Poglej več »

8. krajiška brigada (NOVJ)

8.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 8. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

8. makedonska brigada (NOVJ)

8.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 8. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

8. preševska brigada (NOVJ)

8.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 8. preševska brigada (NOVJ) · Poglej več »

8. srbska brigada (NOVJ)

8.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 8. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

8. vojvodinska brigada (NOVJ)

8.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 8. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

9. črnogorska brigada (NOVJ)

9.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 9. črnogorska brigada (NOVJ) · Poglej več »

9. dalmatinska brigada (NOVJ)

9.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 9. dalmatinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

9. krajiška brigada (NOVJ)

9.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 9. krajiška brigada (NOVJ) · Poglej več »

9. makedonska brigada (NOVJ)

9.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 9. makedonska brigada (NOVJ) · Poglej več »

9. slovenska narodnoosvobodilna brigada

9.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 9. slovenska narodnoosvobodilna brigada · Poglej več »

9. srbska brigada (NOVJ)

9.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 9. srbska brigada (NOVJ) · Poglej več »

9. vojvodinska brigada (NOVJ)

9.

Novo!!: Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 9. vojvodinska brigada (NOVJ) · Poglej več »

Preusmerja sem:

Seznam brigad Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »