Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Točnost in natančnost

Index Točnost in natančnost

Tóčnost je na področju znanosti, tehnike, industrije in statistike stopnja ustreznosti merjene ali izračunane količine glede na njeno dejansko (resnično) vrednost.

29 odnosi: Analogija, Balistika, Decimalno ločilo, Dogodek, Industrija, Mednarodni sistem enot, Mera (matematika), Meritev, Merska enota, Napaka, Narodni urad za standarde in tehnologijo, Normalna porazdelitev, Obnovljivost, Ponovljivost, Psihometrija, Puščica (izstrelek), Recipročna vrednost, Resnica, Slovenski inštitut za standardizacijo, Srednja vrednost, Standardni odklon, Statistika, Tarča (TV oddaja), Tehnika, Točnost in natančnost, Varianca, Verjetnostna porazdelitev, Znanost, Znanstveni zapis.

Analogija

Analogija je kognitivni proces prenosa informacije iz konkretnega subjekta na drug konkreten subjekt (podobnost med dvema pojmoma).

Novo!!: Točnost in natančnost in Analogija · Poglej več »

Balistika

Balístika (starogrško: bállein - vreči, metati, izstreliti; zadeti, dotakniti se česa) je disciplina matematike in fizike, ki preučuje gibanje izstreljenih teles.

Novo!!: Točnost in natančnost in Balistika · Poglej več »

Decimalno ločilo

podatki niso na voljo Decimálno ločílo je v matematiki znak, ki ločuje enice od desetin.

Novo!!: Točnost in natančnost in Decimalno ločilo · Poglej več »

Dogodek

Dogódek je po SSKJ vse kar se zgodi.

Novo!!: Točnost in natančnost in Dogodek · Poglej več »

Industrija

industríja je obsežna gospodarska dejavnost, ki z uporabo strojev v večjih količinah predeluje surovine in proizvaja izdelke in polizdelke.

Novo!!: Točnost in natančnost in Industrija · Poglej več »

Mednarodni sistem enot

Mednárodni sistém enôt (po izvirnem francoskem izrazu Système International d'Unités pogosto imenovan tudi SI) je najpogosteje uporabljan sistem merskih enot.

Novo!!: Točnost in natančnost in Mednarodni sistem enot · Poglej več »

Mera (matematika)

prazne množice mora biti enaka 0. Méra na množici je v matematični analizi sistematični način prireditve števila vsaki njeni ustrezni podmnožici, ki ga intuitivno tolmačimo kot njeno velikost.

Novo!!: Točnost in natančnost in Mera (matematika) · Poglej več »

Meritev

GHz Berkeleyju Merítev ali mérjenje je skupek ali niz opravil za določevanje velikosti kakšne značilnosti telesa, kot sta na primer njegova dolžina ali masa, relativno glede na enoto meritve, oziroma vrednosti neke merjene fizikalne količine.

Novo!!: Točnost in natančnost in Meritev · Poglej več »

Merska enota

Mérska enôta je v meroslovju standardna enota pri merjenju fizikalnih količin.

Novo!!: Točnost in natančnost in Merska enota · Poglej več »

Napaka

Napáka je beseda, ki ima na različnih področjih različne pomene.

Novo!!: Točnost in natančnost in Napaka · Poglej več »

Narodni urad za standarde in tehnologijo

200px NIST ali Narodni urad za standarde in tehnologijo (National Institute of Standards and Technology) je agencija Ministrstva za trgovino Združenih držav Amerike.

Novo!!: Točnost in natančnost in Narodni urad za standarde in tehnologijo · Poglej več »

Normalna porazdelitev

Normalna porazdelitev (tudi Gaussova porazdelitev) je verjetnostna porazdelitev vrednosti statističnih enot v statistični populaciji, ki je v grafični predstavitvi oblikovana v obliki zvona oziroma normalne krivulje.

Novo!!: Točnost in natančnost in Normalna porazdelitev · Poglej več »

Obnovljivost

Obnovljívost, reproduktívnost ali razmnoževálnost je eno od osnovnih načel znanstvene metode in se nanaša na zmožnost, da se poskus točno obnovi ali ponovi s sistemom, ki deluje neodvisno.

Novo!!: Točnost in natančnost in Obnovljivost · Poglej več »

Ponovljivost

Ponovljívost ali repetitívnost je značilnost kakovosti meritev, ki jih je izvedel posameznik ali merilna priprava na istem merjencu in pod enakimi pogoji.

Novo!!: Točnost in natančnost in Ponovljivost · Poglej več »

Psihometrija

Psihometrija je veda znotraj psihologije, ki se ukvarja s konstrukcijo in evalvacijo psiholoških testov.

Novo!!: Točnost in natančnost in Psihometrija · Poglej več »

Puščica (izstrelek)

Tradicionalna puščica za streljanje v tarčo (zgoraj) in replika srednjeveške bojne puščice (spodaj) Puščica je izstrelek, narejen iz dolge, tanke palice s priostreno konico in peresi, pritrjenimi na zadnjem delu, namenjen streljanju z lokom.

Novo!!: Točnost in natančnost in Puščica (izstrelek) · Poglej več »

Recipročna vrednost

Recipróčna vrédnost ali obrátna vrédnost (iz latinščine reciprocus - ki se vrača po isti poti, izmenjajoč) nekega števila x je v matematiki določena kot število, ki da pomnoženo z x natanko 1.

Novo!!: Točnost in natančnost in Recipročna vrednost · Poglej več »

Resnica

Resnica je filozofski pojem, ki po eni od definicij pomeni ujemanje izjave z dejstvi oziroma z realnostjo.

Novo!!: Točnost in natančnost in Resnica · Poglej več »

Slovenski inštitut za standardizacijo

Logotip SIST Slovenski inštitut za standardizacijo (kratica SIST) je slovenski nacionalni organ za standarde, ki ga je ustanovila Republika Slovenija leta 1991.

Novo!!: Točnost in natančnost in Slovenski inštitut za standardizacijo · Poglej več »

Srednja vrednost

Srédnja vrédnost je v matematiki vrednost, ki se nanaša na osrednjo težnjo niza podatkov.

Novo!!: Točnost in natančnost in Srednja vrednost · Poglej več »

Standardni odklon

Stándardni odklòn (tudi stándardna deviácija) (σ, sigma) je statistični kazalec, največkrat uporabljen za merjenje statistične razpršenosti enot.

Novo!!: Točnost in natančnost in Standardni odklon · Poglej več »

Statistika

Statístika je znanost in veščina o razvoju znanja z uporabo izkustvenih podatkov.

Novo!!: Točnost in natančnost in Statistika · Poglej več »

Tarča (TV oddaja)

alt.

Novo!!: Točnost in natančnost in Tarča (TV oddaja) · Poglej več »

Tehnika

zgodovini. Ta primerek je razstavljen v veži glavne stavbe Višje šole za industrijsko načrtovanje (ETSIIM) v Madridu Téhnika (téhnē - umetnost, spretnost, veščina) je uporaba znanosti, oziroma točneje naravoslovja in matematike, za potrebe človeštva, predvsem v gospodarstvu.

Novo!!: Točnost in natančnost in Tehnika · Poglej več »

Točnost in natančnost

Tóčnost je na področju znanosti, tehnike, industrije in statistike stopnja ustreznosti merjene ali izračunane količine glede na njeno dejansko (resnično) vrednost.

Novo!!: Točnost in natančnost in Točnost in natančnost · Poglej več »

Varianca

Varianca (tudi verjetnost distribucije; oznaka σ2, sigma-kvadrat) je v statistiki in verjetnostni teoriji mera statistične razpršenosti določene spremenljivke.

Novo!!: Točnost in natančnost in Varianca · Poglej več »

Verjetnostna porazdelitev

normalna ali Gaussova porazdelitev). Verjetnostna porazdelitev (tudi porazdelitev verjetnosti) je v verjetnostnem računu in statistiki pravilo, ki določa verjetnost, da slučajna spremenljivka zavzame neko vrednost.

Novo!!: Točnost in natančnost in Verjetnostna porazdelitev · Poglej več »

Znanost

Znánost (− znanje) se nanaša na sistematično pridobivanje novega znanja o naravi in spoznanj, pridobljenih na ta način z obstoječim znanjem.

Novo!!: Točnost in natančnost in Znanost · Poglej več »

Znanstveni zapis

Znanstveni zapis (ali tudi standardna oblika in eksponentni zapis) je način zapisovanja števil, ki prilagodi prevelike ali premajhne vrednosti da so ustrezno zapisane v standardnem desetiškem zapisu.

Novo!!: Točnost in natančnost in Znanstveni zapis · Poglej več »

Preusmerja sem:

Natančnost, Nenatančnost, Netočnost, Netočnost in nenatančnost, Točnost.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »