Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Meritev

Index Meritev

GHz Berkeleyju Merítev ali mérjenje je skupek ali niz opravil za določevanje velikosti kakšne značilnosti telesa, kot sta na primer njegova dolžina ali masa, relativno glede na enoto meritve, oziroma vrednosti neke merjene fizikalne količine.

124 odnosi: Atomska ura, Brezrazsežna količina, Desetiški številski sistem, Dolžina, Ekonomija, Ekstenzivna količina, Električni tok, Elektronika, Elementi (Evklid), Energija, Evklid, Farmacija, Fizika, Fizikalna količina, Francoščina, Francoska revolucija, Funt (mera), Galona, Geometrija, Gibalna količina, Gostota, Gostota magnetnega polja, Gradbeništvo, Gram, Gravitacijsko polje, H, Herc, Hitrost, Hitrost svetlobe, Impedanca, Imperialna enota, Industrija, Informacija, Intenzivna količina, Iridij, Isaac Newton, Izpeljana enota SI, Jard, Jedrska magnetna resonanca, John Wallis, Karibi, Kilogram, Kilometer, Kljunasto merilo, Kompleksno število, Kronometer, Kvadratni koren, Laser, Masa, Mednarodni sistem enot, ..., Merska enota, Meter, Milimeter, Milja, Množenje, Narava, Narodni urad za standarde in tehnologijo, Negotovost, Neskončnost, Normalna porazdelitev, Osnovna enota SI, Palec, Peščena ura, Planckova konstanta, Pojav, Pospešek, Potenciranje, Prevara (roman), Prometna signalizacija, Prosti pad, Psevdoznanost, Ravnilo, Razdalja, Realno število, Seženj, Sekunda, Sila, Skupnost narodov, Slikanje z magnetno resonanco, Sončna ura, Standardizacija, Stare uteži in mere, Statistika, Svetilnost, Teža, Težni pospešek, Tehnika, Telo (fizika), Temperatura, Teorija, Termometer, Tesarstvo, Tesla (enota), Tisočinka (kot), Točnost in natančnost, Tona, Trgovina, Ulomek, Unča, Univerza Kalifornije, Berkeley, Upor sredstva, Ura (naprava), Valj, Valovna dolžina, Veda, Vedenje, Višina, Vodna ura, Voltmeter, Vzmetna tehtnica, William Thomson, Zakon, Združene države Amerike, Združeni arabski emirati, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Zemlja, Zemljepisna dolžina, Zgodovina znanosti in tehnike, Zmnožek, Znanje, Znanost, Zrak, 10 (število), 100 (število). Razširi indeks (74 več) »

Atomska ura

Atomska ura (desno) Atomska ura je vrsta ure, ki za merjenje časa uporablja frekvenco značilnega resonančnega prehoda elektronov določene vrste atomov.

Novo!!: Meritev in Atomska ura · Poglej več »

Brezrazsežna količina

Brezrazséžna količína (ali brezdimenzíjska količína) je količina, ki opisuje nek fizikalni sestav in nima enot oziroma ima enoto 1.

Novo!!: Meritev in Brezrazsežna količina · Poglej več »

Desetiški številski sistem

Desetiški (decimalni) številski sistem je številski sistem z osnovo 10.

Novo!!: Meritev in Desetiški številski sistem · Poglej več »

Dolžina

Dolžína je v običajni rabi poseben primer razdalje (prim. širina, višina), v fiziki in tehniki pa sta pojma dolžine in razdalje največkrat sopomenska.

Novo!!: Meritev in Dolžina · Poglej več »

Ekonomija

Ekonomíja (grško οικο: oiko - hiša + νομός: nomós - zakoni, pravila) je družbena veda o upravljanju razpoložljivih sredstev glede na njihovo donosnost.

Novo!!: Meritev in Ekonomija · Poglej več »

Ekstenzivna količina

Ekstenzívna količína (tudi aditívna količína) je takšna fizikalna količina, ki se pri sestavljanju termodinamskih sistemov sešteva, če sistema s tem ne spremenimo.

Novo!!: Meritev in Ekstenzivna količina · Poglej več »

Električni tok

Eléktrični tók (oznaka I) v fiziki in elektrotehniki imenujemo usmerjeno gibanje nosilcev električnega naboja, bodisi po praznem prostoru, bodisi po kovini ali drugem električnem prevodniku.

Novo!!: Meritev in Električni tok · Poglej več »

Elektronika

Elektrónika je področje elektrotehnike, s poudarkom na električnih napravah, s katerimi krmilimo.

Novo!!: Meritev in Elektronika · Poglej več »

Elementi (Evklid)

Naslovnica prve angleške izdaje Evklidovih ''Elementov'', 1570 Ohranjen kos ''Elementov'', najden v Oksirhinku v Egiptu, ki izvira iz okoli leta 100. Skica je priložena trditvi 5 iz druge knjige Vatikanski rokopis, 2. knjiga, 207v — 208r. Euclid XI prop. 31, 32 in 33 Elementi so temeljno delo geometrije.

Novo!!: Meritev in Elementi (Evklid) · Poglej več »

Energija

Energíja je sestavljena fizikalna količina.

Novo!!: Meritev in Energija · Poglej več »

Evklid

Evklid (tudi Evklides) (Eukleídes), starogrški matematik, * okoli 365 pr. n. št., Aleksandrija, † 275 pr. n. št. včasih tudi Evklid iz Aleksandrije, za razliko od Evklida iz Megare, grški matematik, ki se ga po pravici lahko imenuje »očeta geometrije«.

Novo!!: Meritev in Evklid · Poglej več »

Farmacija

XIV Farmacíja, tudi zdraviloslovje, (starogrško φάρμακον: fármakon – zdravilo) je znanstvena veda o zdravilih.

Novo!!: Meritev in Farmacija · Poglej več »

Fizika

fizikalnih pojavov Fízika (phusikḗ (epistḗmē) – poznavanje narave,: phúsis – narava) je naravoslovna veda, ki vključuje proučevanje snovi in njeno gibanje v prostoru in času, skupaj s povezanimi pojmi kot sta energija in sila.»Fizikalna znanost je tisto področje znanja, ki se nanaša na red v naravi ali z drugimi besedami pravilno zaporedje dogodkov.« V najširšem pomenu je to veda o naravi prikazana na način, ki omogoča razumevanje obnašanja vesolja.»Fizika je študija tvojega sveta ter sveta in vesolja okoli vas.« Fizika je ena izmed najstarejših akademskih disciplin, verjetno celo najstarejša zaradi vključene astronomije. Zadnjih dva tisoč let je bila fizika del naravoslovja skupaj s kemijo, določenimi vejami matematike in biologije, toda med znanstveno revolucijo v 17.-tem stoletju so se v naravoslovju začeli razvijati samostojni raziskovalni programi. Fizika je povezana z interdisciplinarnimi vedami kot sta biofizika in kvantna kemija, ločnice med njimi niso strogo določene. Fizika pomembno prispeva pri razvoju novih tehnologij. Na primer, napredek v razumevanju elektromagnetizma ali jedrske fizike je neposredno privedel do razvoja novih izdelkov, ki so bistveno preoblikovali sodobno družbo, kot so televizija, računalniki, gospodinjski aparati, in jedrsko orožje; napredek na področju termodinamike je privedel do razvoja industrializacije in na področju mehanike je napredek navdihnil razvoj infinitezimalnega računa. Skupščina Organizacije združenih narodov je proglasila leto 2005 za Svetovno leto fizike.

Novo!!: Meritev in Fizika · Poglej več »

Fizikalna količina

Fizikálna količína (v tehniki se uporablja izraz veličína) je v fiziki in tehniki izsledek meritve, njeno vrednost po navadi izrazimo kot zmnožek brezrazsežne številske vrednosti in fizikalne enote.

Novo!!: Meritev in Fizikalna količina · Poglej več »

Francoščina

Francóščina (la langue française) je eden najpomembnejših romanskih jezikov in je bila od poznega srednjeka veka do 19.

Novo!!: Meritev in Francoščina · Poglej več »

Francoska revolucija

Napad na Bastiljo, simbol začetka revolucije Francoska revolucija je bila obdobje radikalnih družbenih in političnih sprememb v Franciji med letoma 1789 in 1799 in je pomenila preobrat v francoski in širše evropski zgodovini.

Novo!!: Meritev in Francoska revolucija · Poglej več »

Funt (mera)

Fúnt (angleško pound; kratica lb) je merska enota za maso, ki se uporablja v anglosaškem oziroma v imperialnem sistemu enot.

Novo!!: Meritev in Funt (mera) · Poglej več »

Galona

Galóna ali galón je imperialna prostorninska mera za prostornino.

Novo!!: Meritev in Galona · Poglej več »

Geometrija

Ciklopedije (1728) Geometríja je znanstvena disciplina matematike, ki se ukvarja s prostorskimi značilnostmi teles in njihovimi medsebojnimi odnosi.

Novo!!: Meritev in Geometrija · Poglej več »

Gibalna količina

Gibálna količína je fizikalna količina, enaka zmnožku mase in hitrosti točkastega telesa.

Novo!!: Meritev in Gibalna količina · Poglej več »

Gostota

Gostôta (označba \rho\) je fizikalna količina, določena za homogena telesa kot razmerje med maso m\, in prostornino telesa V\,, kot razmerje med molsko maso M\, in molsko prostornino V_\, ali kot obratna vrednost specifične prostornine v\,: Enota za merjenje gostote je kg/m³, g/cm³ ipd.

Novo!!: Meritev in Gostota · Poglej več »

Gostota magnetnega polja

Gostòta magnétnega pólja ali gostòta magnétnega pretòka (oznaka B) je vektorska količina, ki določa magnetno polje.

Novo!!: Meritev in Gostota magnetnega polja · Poglej več »

Gradbeništvo

Pragersko-Ormož Gradbeništvo je tehnična stroka, ki se ukvarja s projektiranjem, statičnimi in dinamičnimi izračuni, gradnjo, sanacijo in končno porušitvijo grajenih objektov.

Novo!!: Meritev in Gradbeništvo · Poglej več »

Gram

Grám (SI oznaka enote: g) je izpeljana enota SI za maso.

Novo!!: Meritev in Gram · Poglej več »

Gravitacijsko polje

Gravitacijsko polje Zemlje z makroskopskega vidika; polje je radialno. Zelene puščice označujejo silnice gravitacijskega polja. Gravitácijsko oziroma téžnostno polje je področje, v katerem na telesa z maso deluje gravitacijska sila.

Novo!!: Meritev in Gravitacijsko polje · Poglej več »

H

H h H je deveta črka slovenske abecede.

Novo!!: Meritev in H · Poglej več »

Herc

Hertz ali herc (oznaka Hz) je izpeljana enota SI za frekvenco.

Novo!!: Meritev in Herc · Poglej več »

Hitrost

Hitróst (oznaka v) je v fiziki vektorska količina, ki podaja spreminjanje lege telesa ali snovi v prostoru v časovni enoti.

Novo!!: Meritev in Hitrost · Poglej več »

Hitrost svetlobe

vodi. Hitróst svetlôbe je osnovna fizikalna konstanta, ki podaja hitrost, s katero se svetloba in drugo elektromagnetno valovanje širi v praznem prostoru.

Novo!!: Meritev in Hitrost svetlobe · Poglej več »

Impedanca

Impedánca (oznaka Z) je elektrotehniška in fizikalna količina, ki meri, kako in koliko se porabnik upira električnemu toku, če nanj priključimo električno napetost.

Novo!!: Meritev in Impedanca · Poglej več »

Imperialna enota

Angliji. Imperiálne enôte oziroma anglosaški merski sistem je sistem merskih enot, ki se je uporabljal v Združenem kraljestvu in njegovih kolonijah ter v ZDA.

Novo!!: Meritev in Imperialna enota · Poglej več »

Industrija

kmetijskem, industrijskem in storitvenem sektorju. Industrija je proizvodnja blaga ali povezanih storitev znotraj gospodarstva.

Novo!!: Meritev in Industrija · Poglej več »

Informacija

Informácija ima glede na kontekst različne pomene, ki pa so praviloma povezani s pojmi pomen, znanje, navodilo, komunikacija, predstavitev ali miselna spodbuda.

Novo!!: Meritev in Informacija · Poglej več »

Intenzivna količina

Intenzívna količína je takšna fizikalna količina, ki se pri sestavljanju termodinamskih sistemov ne sešteva, ampak ima, če je sistem homogen, po vsem sistemu enako vrednost.

Novo!!: Meritev in Intenzivna količina · Poglej več »

Iridij

Irídij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ir in atomsko število 77.

Novo!!: Meritev in Iridij · Poglej več »

Isaac Newton

Sir Isaac Newton, PRS, angleški fizik, matematik, astronom, filozof, ezoterik in alkimist, * 4. januar 1643 (25. december 1642, stari angleški koledar), hamlet Woolsthorpe-by-Colsterworth pri Grenthamu, grofija Lincolnshire, Anglija, † 31. marec (20. marec) 1727, Kensington, London, Anglija.

Novo!!: Meritev in Isaac Newton · Poglej več »

Izpeljana enota SI

Izpeljane enote SI so del mednarodnega sistema enot (SI - Système International d'Unités).

Novo!!: Meritev in Izpeljana enota SI · Poglej več »

Jard

Jard je enota za dolžino.

Novo!!: Meritev in Jard · Poglej več »

Jedrska magnetna resonanca

300 MHz jedrsko magnetno-resonančni spektrometer Jêdrska magnétna resonánca je fizikalni pojav, ki opisuje interakcijo magnetnih momentov atomskih jeder z elektromagnetnim poljem s frekvenco enako lastni frekvenci jeder.

Novo!!: Meritev in Jedrska magnetna resonanca · Poglej več »

John Wallis

John Wallis, angleški matematik samouk, * 23. november 1616, Ashford, grofija Kent, Anglija, † 28. oktober 1703, Oxford.

Novo!!: Meritev in John Wallis · Poglej več »

Karibi

Srednja Amerika in Karibi Tectonic plates of the world Karibi (ali Caraïben; Caraïbe ali pogosteje Antilles) so regija Amerik, ki obsega Karibsko morje s pripadajočimi otoki (ti večinoma obdajajo morje) in okolišnimi obalami.

Novo!!: Meritev in Karibi · Poglej več »

Kilogram

Kilográm (oznaka kg) je osnovna enota SI mase, ki je bila do 20.

Novo!!: Meritev in Kilogram · Poglej več »

Kilometer

Kilometrski kamen nekdnaje železniške proge med Brezovico in Vrhniko Kilometer (okrajšava km) je enota za merjenje dolžine, enaka 1000 metrom (predpona »kilo-« v mednarodnem sistemu enot označuje 1000).

Novo!!: Meritev in Kilometer · Poglej več »

Kljunasto merilo

Digitalno kljunasto merilo Uporaba Vernierovega kljunastega merila Kljúnasto merílo (pogovorno, v žargonu 'šubler' (iz nemščine die Schublehre - dobesedno potisno merilo)) je merilna priprava za merjenje razdalj z natančnostjo od 0,1 mm, pri desetiškem noniju, ali pa do 0,02 mm pri petdesetiškem noniju.

Novo!!: Meritev in Kljunasto merilo · Poglej več »

Kompleksno število

1.

Novo!!: Meritev in Kompleksno število · Poglej več »

Kronometer

Uradno certificirani kronometer Kronometer podjetja Breguet Kronométer (grško chronos - čas) je ura, ki je dovolj natančna, da jo lahko uporabimo kot časovni standard.

Novo!!: Meritev in Kronometer · Poglej več »

Kvadratni koren

Zgled kvadratnega korena števila ''x'' Kvadrátni korén je nenegativno realno število, za katero velja \sqrt b.

Novo!!: Meritev in Kvadratni koren · Poglej več »

Laser

Laser Láser (ime je iz angleškega akronima LASER; Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, torej »ojačevanje svetlobe s spodbujanim sevanjem valovanja«) je naprava, ki za vir energije uporablja pojav stimuliranega sevanja (emisije) in ojačanja svetlobnega sevanja.

Novo!!: Meritev in Laser · Poglej več »

Masa

merjenje mase (na sliki replika v pariškem muzeju Cité des Sciences et de l'Industrie) šeststrane prizme za uporabo pri tehntnicah – masa: 2 kg; višina: 49 mm; širina: 92 mm Mása (māza – ječmenova pita, gruda (testa)) je značilnost fizikalnih teles, ki meri količino snovi telesa.

Novo!!: Meritev in Masa · Poglej več »

Mednarodni sistem enot

Mednarodni sistem enot (SI, skrajšano iz francoskega) je sodobna oblika metričnega sistema in je najbolj razširjen sistem za merjenje Osnovne enote so izpeljane iz invariantnih naravnih konstant, kot sta hitrost svetlobe v vakuumu in trojna točka vode, ki jih lahko opazujemo in merimo z veliko natančnostjo, in iz enega fizičnega artefakta.

Novo!!: Meritev in Mednarodni sistem enot · Poglej več »

Merska enota

Mérska enôta je v meroslovju standardna enota pri merjenju fizikalnih količin.

Novo!!: Meritev in Merska enota · Poglej več »

Meter

Kocka s stranico enega metra, ob njej otrok za ponazoritev Méter (simbol m) je osnovna enota SI za merjenje dolžine, enaka razdalji, ki jo svetloba prepotuje v vakuumu v sekunde.

Novo!!: Meritev in Meter · Poglej več »

Milimeter

Milimeter (označba mm) je enota za merjenje dolžine, enaka eni tisočinki metra (predpona »mili-« v mednarodnem sistemu enot označuje 1/1000).

Novo!!: Meritev in Milimeter · Poglej več »

Milja

Mílja je ime več enot za merjenje dolžine.

Novo!!: Meritev in Milja · Poglej več »

Množenje

Grafični postopek množenja: vsote presečišč skupin črt predstavljajo števke v produktu (desetice prištevamo številu, pozicioniranem levo) Množênje ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij.

Novo!!: Meritev in Množenje · Poglej več »

Narava

Ugandi Naráva (tudi snôvni svét, snôvno vesólje, narávni svét in narávno vesólje ali starinsko natura in malo manj priroda) je vsa snov in energija, še posebej v svoji osnovni obliki, neodvisni od človeškega vpliva.

Novo!!: Meritev in Narava · Poglej več »

Narodni urad za standarde in tehnologijo

200px NIST ali Narodni urad za standarde in tehnologijo (National Institute of Standards and Technology) je agencija Ministrstva za trgovino Združenih držav Amerike.

Novo!!: Meritev in Narodni urad za standarde in tehnologijo · Poglej več »

Negotovost

Nègotóvost je izraz, ki se različno rabi na več področjih kot so: filozofija, statistika, ekonomija, zavarovalništvo, psihologija, sociologija, tehnika in informatika.

Novo!!: Meritev in Negotovost · Poglej več »

Neskončnost

Neskônčnost, navadno označena s znakom \infty, je značilnost, ki pomeni, da nekaj ni omejeno ali nima mej.

Novo!!: Meritev in Neskončnost · Poglej več »

Normalna porazdelitev

Normalna porazdelitev (tudi Gaussova porazdelitev) je verjetnostna porazdelitev vrednosti statističnih enot v statistični populaciji, ki je v grafični predstavitvi oblikovana v obliki zvona oziroma normalne krivulje.

Novo!!: Meritev in Normalna porazdelitev · Poglej več »

Osnovna enota SI

Osnóvne enòte mednarodnega sistema enot (SI - Système International) so.

Novo!!: Meritev in Osnovna enota SI · Poglej več »

Palec

Pálec ali cóla (angleško inch; pogosta oznaka »"«) je ime več enot za dolžino.

Novo!!: Meritev in Palec · Poglej več »

Peščena ura

Peščena ura je naprava, ki se uporablja za merjenje poteka časa.

Novo!!: Meritev in Peščena ura · Poglej več »

Planckova konstanta

Humboldtovo univerzo v Berlinu. Prevod: »Max Planck, odkritelj osnovnega kvanta akcije ''h'', je poučeval v tej zgradbi od leta 1889 do 1928.« Planckova konstánta, imenovana po nemškem fiziku Maxu Plancku, je osnovna fizikalna konstanta, ki se pojavlja v enačbah kvantne mehanike za opisovanje velikosti kvantov.

Novo!!: Meritev in Planckova konstanta · Poglej več »

Pojav

Pojáv je strokovni izraz za opazovani dogodek.

Novo!!: Meritev in Pojav · Poglej več »

Pospešek

Pospéšek (oznaka a) je v fiziki kontravariantna vektorska količina, ki podaja spreminjanje hitrosti telesa v prostoru v časovni enoti.

Novo!!: Meritev in Pospešek · Poglej več »

Potenciranje

Potencíranje je dvočlena matematična operacija, ki jo zapišemo v obliki an.

Novo!!: Meritev in Potenciranje · Poglej več »

Prevara (roman)

Prevara je družbeni roman slovenske pisateljice Vesne Karlin.

Novo!!: Meritev in Prevara (roman) · Poglej več »

Prometna signalizacija

različna prometna signalizacija na avtocesti Prometna signalizacija je sklop prometnih znakov, naprav in oznak, ki voznike obveščajo o nevarnostih na cestah in objektih na njih, predpisujejo ravnanja in omejitve, označujejo in določajo vozišče.

Novo!!: Meritev in Prometna signalizacija · Poglej več »

Prosti pad

Prosti pad pred odprtjem padala Pròsti pád je enakomerno pospešeno gibanje teles brez lastnega pogona v težnostnem polju, pri katerem na telo deluje sila teže.

Novo!!: Meritev in Prosti pad · Poglej več »

Psevdoznanost

Psevdoznanost so izjave, prepričanja ali prakse, za katere se trdi, da temeljijo na znanosti ali dejstvih, vendar pa so nezdružljive z znanstveno metodo in nimajo ustrezne znanstvene podpore.

Novo!!: Meritev in Psevdoznanost · Poglej več »

Ravnilo

Ravnílo je geometrijsko orodje namenjeno za risanje ravnih črt (daljic).

Novo!!: Meritev in Ravnilo · Poglej več »

Razdalja

Kilometrski kamen označuje razdaljo, oziroma oddaljenost od začetne postaje Človeške postave, ki stojijo na razdaljah druga od druge Razdálja je dolžina poti med dvema točkama.

Novo!!: Meritev in Razdalja · Poglej več »

Realno število

Množice realnih števil Številska premica Reálno števílo je matematični pojem, intuitivno določen kot število, ki ustreza točki na številski premici.

Novo!!: Meritev in Realno število · Poglej več »

Seženj

Séženj (tudi kláftra) je stara enota za dolžino.

Novo!!: Meritev in Seženj · Poglej več »

Sekunda

Slika, ki utripne približno enkrat na sekundo Sekúnda (oznaka s, včasih okrajšano tudi kot sek ali sec) je osnovna enota SI časa, enaka trajanju 9.192.631.770 nihajev valovanja, ki ga odda nevzbujen atom cezija 133 na absolutni ničli pri prehodu med nivojema hiperfinega razcepa osnovnega stanja.

Novo!!: Meritev in Sekunda · Poglej več »

Sila

Síla (oznaka F) je v fiziki količina, ki povzroča, da telo pospešuje in mu spreminja njegov hitrostni vektor.

Novo!!: Meritev in Sila · Poglej več »

Skupnost narodov

Skupnost narodov leta 2011. Rumeno obarvane so suspendirane članice in rdeče obarvane so nekdanje članice. Skupnost narodov (izvirno angleško Commonwealth of Nations; od 1964 samo The Commonwealth) je skupnost 54 samostojnih suverenih držav, ki so bile skoraj vse bivši teritoriji oz.

Novo!!: Meritev in Skupnost narodov · Poglej več »

Slikanje z magnetno resonanco

Moderna naprava za medicinske magnetnoresonančne preiskave Slikanje z magnetno resonanco je tehnika, s katero lahko prostorsko odvisnost obnašanja atomskih jeder v magnetnem polju prikažemo kot dvodimenzionalno sliko.

Novo!!: Meritev in Slikanje z magnetno resonanco · Poglej več »

Sončna ura

podeželski hiši Houghton Hall v Norfolku sta zgled navpične sončne ure, ki je velikokrat v uporabi Vodoravna sončna ura v Taganrogu (1833) Sončna ura v Belgiji (natančnost.

Novo!!: Meritev in Sončna ura · Poglej več »

Standardizacija

Standardizàcija oziroma poenotenje je metoda, katere bistvo je v odstranjevanju odvečne raznovrstnosti in določanju izenačenosti glede na: kakovost ali kvaliteto, obliko, mere (dimenzije), materiale, varnost, zanesljivost ter življenjsko dobo izdelka.

Novo!!: Meritev in Standardizacija · Poglej več »

Stare uteži in mere

Stare merske enote so uporabljali v preteklosti, danes pa jih nadomeščamo z zakonsko dovoljenimi osnovnimi enotami, ter ostalimi enotami.

Novo!!: Meritev in Stare uteži in mere · Poglej več »

Statistika

Statístika je znanost in veščina o razvoju znanja z uporabo izkustvenih podatkov.

Novo!!: Meritev in Statistika · Poglej več »

Svetilnost

Svetílnost (oznaka I) je fizikalna količina, definirana kot razmerje med svetlobnim tokom P, ki ga seva svetilo v dan prostorski kot Ω okrog izbrane smeri, ter tem prostorskim kotom: Svetilnost svetila, ki seva enakomerno v polni prostorski kot, je enaka kar svetlobnemu toku, deljenim s 4 π.

Novo!!: Meritev in Svetilnost · Poglej več »

Teža

Téža (navadno se označuje s Fg) je sila, s katero Zemlja zaradi težnosti privlači vsako telo z od nič različno maso.

Novo!!: Meritev in Teža · Poglej več »

Težni pospešek

Téžni pospéšek, pospéšek pròstega páda ali gravitácijski pospéšek (oznaka g) je pospešek, s katerim na Zemljinem površju telesa zaradi vpliva težnosti prosto padajo.

Novo!!: Meritev in Težni pospešek · Poglej več »

Tehnika

zgodovini. Ta primerek je razstavljen v veži glavne stavbe Višje šole za industrijsko načrtovanje (ETSIIM) v Madridu Téhnika (téhnē - umetnost, spretnost, veščina) je uporaba znanosti, oziroma točneje naravoslovja in matematike, za potrebe človeštva, predvsem v gospodarstvu.

Novo!!: Meritev in Tehnika · Poglej več »

Telo (fizika)

Teló (redkeje tudi fizikálno teló) je v fiziki je množina mas, ki jo obravnavamo kot eno.

Novo!!: Meritev in Telo (fizika) · Poglej več »

Temperatura

atmosfer. Ti atomi se pri sobni temperaturi gibljejo z določeno povprečno hitrostjo (na animaciji so dvabilijonkrat upočasnjeni). Temperatúra je ena osnovnih termodinamičnih spremenljivk, ki določa stanje teles.

Novo!!: Meritev in Temperatura · Poglej več »

Teorija

Teoríja (starogrško: theorein - gledati, opazovati) je zamisel ali spoznanje o nekem pojavu, ki največkrat temelji na opazovanju.

Novo!!: Meritev in Teorija · Poglej več »

Termometer

Medicinski živosrebrni termometer Bimetalni mehanski termometer Termométer je priprava za merjenje temperature.

Novo!!: Meritev in Termometer · Poglej več »

Tesarstvo

Tesarja na delu Vezava ostrešja na novogradnji Tesarstvo je lesna obrt, povezana s stavbarstvom, gradbeništvom in tudi gradnjo ter obnovo lesenih plovil.

Novo!!: Meritev in Tesarstvo · Poglej več »

Tesla (enota)

Tesla (oznaka T) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za gostoto magnetnega polja.

Novo!!: Meritev in Tesla (enota) · Poglej več »

Tisočinka (kot)

Tisočinka (tudi hiljadit ali črtica) je zorni kot, pod katerim vidimo 1 m dolg lok na razdalji 1000 m. Polni kot tako meri 2 * pi * 1000.

Novo!!: Meritev in Tisočinka (kot) · Poglej več »

Točnost in natančnost

razdaljo rezultatov meritev glede na pravo referenčno vrednost. Natančnost je ponovljivost ali obnovljivost meritev. Tóčnost je na področju znanosti, tehnike, industrije in statistike stopnja ustreznosti merjene ali izračunane količine glede na njeno dejansko (resnično) referenčno vrednost.

Novo!!: Meritev in Točnost in natančnost · Poglej več »

Tona

Prometni znak za omejitev mase vozil (tu osem ton), ki lahko prečkajo šibak most Tóna (tudi métrična tóna) je fizikalna enota za maso, enaka 1000 kilogramov.

Novo!!: Meritev in Tona · Poglej več »

Trgovina

Ljubljane leta 1961 mesa'' v ljubljanski mesariji aprila 1959, ko je v Sloveniji pogosto primanjkovalo mesa in mesnih izdelkov Trgovina je ponujanje blaga in storitev za plačilo (denar) ali drugo blago.

Novo!!: Meritev in Trgovina · Poglej več »

Ulomek

Ulómek je v matematiki zapis oblike \frac (ali tudi a/b) pri čemer sta a in b celi števili in je b različen od 0.

Novo!!: Meritev in Ulomek · Poglej več »

Unča

Unča (angleško: avoirdupois, ounce) je enota za maso, enaka 28,35 g. Definirana je v okviru avoirdupois masnega sistema, po katerem je 1 avoirdupois funt enak 16 avoirdupois unčam.

Novo!!: Meritev in Unča · Poglej več »

Univerza Kalifornije, Berkeley

Univerza Kalifornije, Berkeley (okrajšano UC Berkeley) je javna univerza s sedežem v mestu Berkeley, Kalifornija, ZDA.

Novo!!: Meritev in Univerza Kalifornije, Berkeley · Poglej več »

Upor sredstva

Upòr je v fiziki pojav, da na telo, ki se giblje v tekočini, deluje sila upora, ki ima nasprotno smer od smeri gibanja, ali pojav, da se tekočina upira pretakanju po cevi.

Novo!!: Meritev in Upor sredstva · Poglej več »

Ura (naprava)

čevljev (2,7 m), minutni pa 14 čevljev (4,3 m). Ročna ura. Ročna ura z avtomatskim navijanjem. Ura je naprava, ki kaže čas, običajno na številčnici ali z digitalnim zapisom s številkami.

Novo!!: Meritev in Ura (naprava) · Poglej več »

Valj

Pokončni krožni valj Válj je geometrijsko telo.

Novo!!: Meritev in Valj · Poglej več »

Valovna dolžina

Valovna dolžina je fizikalna količina, ki predstavlja prostorsko periodo periodičnega vala - razdaljo, na kateri se oblika vala ponovi.

Novo!!: Meritev in Valovna dolžina · Poglej več »

Veda

Véda je skupek znanj, postopkov in metod, ki preučujejo in razvijajo znanje o določeni temi, stvari.

Novo!!: Meritev in Veda · Poglej več »

Vedenje

Vedenje je izraz, ki se nanaša na sistem ali organizem, večinoma v povezavi s svojim okoljem, ki vključuje druge sisteme ali organizme.

Novo!!: Meritev in Vedenje · Poglej več »

Višina

Višína je mera v navpični smeri.

Novo!!: Meritev in Višina · Poglej več »

Vodna ura

Vodna ura ali klepsidra (grško κλερδρα iz κλέπτειν kleptein, 'ukrasti'; ὕδωρ hydor, 'voda') je vsak merilnik časa, s katerim se čas meri z reguliranim pretokom tekočine v (dotočni tip) ali iz (iztočni tip) posode in kjer se nato izmeri količina.

Novo!!: Meritev in Vodna ura · Poglej več »

Voltmeter

Digitalni voltmeter Vóltméter je merilna priprava za merjenje električne napetosti.

Novo!!: Meritev in Voltmeter · Poglej več »

Vzmetna tehtnica

Vzmetna tehtnica Vzmetna tehtnica, tudi dinamometer ali silomer, je priprava za merjenje sil.

Novo!!: Meritev in Vzmetna tehtnica · Poglej več »

William Thomson

Sir William Thomson, prvi Largški baron Kelvin (splošno znan kot lord Kelvin), PRS, škotski fizik in inženir, * 26. junij 1824, Belfast, Irska, † 17. december 1907, Netherhall pri Largsu, Ayrshire, Škotska.

Novo!!: Meritev in William Thomson · Poglej več »

Zakon

Zákon je splošni pravni akt z drugo najvišjo veljavo, kar pomeni, da morajo biti vsi ostali pravni akti v skladu z zakonom (vsaj v našem pravnem redu mu je po hierarhiji splošnih pravnih aktov nadrejena ustava, kot najvišji splošni pravni akt).

Novo!!: Meritev in Zakon · Poglej več »

Združene države Amerike

Združene države Amerike (tudi Združene države, ZDA; angleško United States of America) so zvezna republika v Severni Ameriki, sestavljena iz 50 zveznih držav (48 geografsko povezanih in dveh ločenih zveznih držav).

Novo!!: Meritev in Združene države Amerike · Poglej več »

Združeni arabski emirati

Združeni arabski emirati, ali na kratko ZAE, so z nafto bogata obmorska puščavska država na jugovzhodu Arabskega polotoka, ki na severu meji na Perzijski zaliv, na severovzhodu na Omanski zaliv in Oman, na katerega meji tudi na vzhodu, na jugu in zahodu pa na Saudovo Arabijo.

Novo!!: Meritev in Združeni arabski emirati · Poglej več »

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (tudi Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) obsega dežele Anglijo, Škotsko, Wales in Severno Irsko; prve tri združujemo v Veliko Britanijo.

Novo!!: Meritev in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske · Poglej več »

Zemlja

Zemlja je eden izmed planetov Osončja ter planet, na katerem se nahajata življenje, tekoča voda in človeštvo.

Novo!!: Meritev in Zemlja · Poglej več »

Zemljepisna dolžina

Zemlje z navpičnimi črtami zemljepisne dolžine Zemljepísna dolžína (tudi geográfska dolžína in redko (geografska) longituda), z oznako λ, opisuje lego kraja na Zemlji zahodno ali vzhodno od izhodiščnega greenwiški (glavnega) ali ničelnega poldnevnika (tudi meridian).

Novo!!: Meritev in Zemljepisna dolžina · Poglej več »

Zgodovina znanosti in tehnike

Zgodovina znanosti in tehnike (ZZT/HST) je veja zgodovine, ki proučuje, kako se je človeško razumevanje znanosti in tehnike spreminjalo skozi čas in kako je omogočilo nastanek novih tehnik.

Novo!!: Meritev in Zgodovina znanosti in tehnike · Poglej več »

Zmnožek

Zmnóžek ali prodúkt je v matematiki rezultat deljenja ali izraz, ki označuje delitelje, na katerih se izvaja množenje.

Novo!!: Meritev in Zmnožek · Poglej več »

Znanje

Znánje je skupek urejenih informacij, ki privedejo do razumevanja.

Novo!!: Meritev in Znanje · Poglej več »

Znanost

Znánost (− znanje) se nanaša na sistematično pridobivanje novega znanja o naravi in spoznanj, pridobljenih na ta način z obstoječim znanjem.

Novo!!: Meritev in Znanost · Poglej več »

Zrak

Sestava zraka v volumskih % Zràk je zmes plinov, ki sestavlja ozračje Zemlje in s tem atmosfero.

Novo!!: Meritev in Zrak · Poglej več »

10 (število)

10 (desét) je naravno število, za katero velja 10.

Novo!!: Meritev in 10 (število) · Poglej več »

100 (število)

100 (stó) je naravno število, za katero velja 100.

Novo!!: Meritev in 100 (število) · Poglej več »

Preusmerja sem:

Meritve, Merjenje.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »