Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Ime

Index Ime

Imé je besedna označba za stvar, kraj, izdelek (kot v imenu zaščitne znamke) ali celo za zamisel, oziroma pojem, ki ga običajno uporabljamo za razlikovanje ali določevanje.

14 odnosi: Beseda, Geografija, Lastno ime, Naselje, Onomastika, Osebno ime, Razred, Samostalnik, Stvar, Toponomastika, Veda, Zemlja, Zemljepisno lastno ime, Znanost.

Beseda

Beséda je v jezikoslovju najmanjša samostojna jezikovna enota, ki predstavlja ali sporoča pomen, sestavljen iz enega ali več morfemov.

Novo!!: Ime in Beseda · Poglej več »

Geografija

Zemeljsko površje je temeljni predmet geografskega preučevanja Geografíja (iz grških besed Geo (γη) ali Gaea (γαια), oboje pomeni »Zemlja«, in grafein (γραφειν), kar pomeni »opisovati«, pa tudi »pisati« ali »kartirati«) ali zemljepís je veda in znanost o zemeljskem površju, ki raziskuje vse oblikovalne pojave in procese delovanja na to površje ali le njegov del, ter njihove medsebojne odvisnosti.

Novo!!: Ime in Geografija · Poglej več »

Lastno ime

Lastna imena so poimenovanja posameznih bitij (tudi živali), zemljepisnih in stvarnih danosti.

Novo!!: Ime in Lastno ime · Poglej več »

Naselje

Naselje Novo mesto z zraka Nasélje ali kraj je skupina človeških prebivališč, ki tvorijo celoto.

Novo!!: Ime in Naselje · Poglej več »

Onomastika

Onomástika (tudi onomatologíja, imenoslóvje; grško ounouma - ime) je jezikoslovna znanstvena veda (disciplina), ki obravnava osebna imena, priimke, vzdevke, hišna imena.

Novo!!: Ime in Onomastika · Poglej več »

Osebno ime

Osébno imé ali antroponím je beseda ali več besed, ki se uporabljajo za razlikovanje oz.

Novo!!: Ime in Osebno ime · Poglej več »

Razred

Razred je lahko.

Novo!!: Ime in Razred · Poglej več »

Samostalnik

Samostalnik (substantiv) je besedna vrsta, ki poimenuje osebe, živali, rastline, predmete in pojme.

Novo!!: Ime in Samostalnik · Poglej več »

Stvar

Stvár je nosilni predmet stvarnega prava.

Novo!!: Ime in Stvar · Poglej več »

Toponomastika

Toponomástika (ali tudi toponímika) (grško topos - kraj + ounouma - ime) je taksonomska pomožna zgodovinska, geografska in jezikoslovna znanstvena veda, ki preučuje izvor in pomen krajevnih imen (toponimov).

Novo!!: Ime in Toponomastika · Poglej več »

Veda

Véda je skupek znanj, postopkov in metod, ki preučujejo in razvijajo znanje o določeni temi, stvari.

Novo!!: Ime in Veda · Poglej več »

Zemlja

Zemlja je eden izmed planetov Osončja ter planet, na katerem se nahajata življenje, tekoča voda in človeštvo.

Novo!!: Ime in Zemlja · Poglej več »

Zemljepisno lastno ime

Apače Zemljepísna lástna iména ali toponími (izvirno iz grščine, τόπος – kraj in ὄνομα – ime) so vrsta lastnih imen, s katerimi se individualno poimenuje kraje, pokrajine, dežele, države, astronomska telesa, vode, vzpetine, polja, puščave, mestne predele, ulice, trge ipd.

Novo!!: Ime in Zemljepisno lastno ime · Poglej več »

Znanost

Znánost (− znanje) se nanaša na sistematično pridobivanje novega znanja o naravi in spoznanj, pridobljenih na ta način z obstoječim znanjem.

Novo!!: Ime in Znanost · Poglej več »

Preusmerja sem:

Imena.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »