Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Heavisidova skočna funkcija

Index Heavisidova skočna funkcija

Heavisidova skočna funkcija pri dogovoru, da je vrednost funkcije za ''x''.

21 odnosi: Funkcija, Integral, Izrojena porazdelitev, Kroneckerjeva delta, Laplaceova transformacija, Mera (matematika), Množica, Negativno število, Odvod, Oliver Heaviside, Porazdelitev delta, Pozitivno število, Primitivna funkcija, Signal, Simetrija, Slučajna spremenljivka, Verjetnostna porazdelitev, Zbirna funkcija verjetnosti, Zvezna funkcija, 0, 1 (število).

Funkcija

Funkcija poveže vsakemu elementu v množici ''X'' (vhod oz. podatek) natančno en element v množici ''Y'' (izhod oz. rezultat). Dva različna elementa v ''X'' imata lahko isti izhod, in ni nujno, da so vsi elementi v ''Y'' izhodi Graf funkcije \beginalign&\scriptstyle f \colon -1,\; 1,5 \to -1,\; 1,5 \\ &\textstyle x \mapsto \frac(4x^3-6x^2+1)\sqrtx+13-x\endalign Fúnkcija f: A \longrightarrow B je v matematiki preslikava, ki vsakemu elementu množice A priredi natanko en element množice B. Če definiramo funkcijo f: a \longmapsto b, je a podatek ali original, b pa je funkcijska vrednost oziroma rezultat ali slika.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Funkcija · Poglej več »

Integral

Integral ''f''(''x'') od ''a'' do ''b'' je površina področja med abscisno (x) osjo in krivuljo ''y''.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Integral · Poglej več »

Izrojena porazdelitev

Izrojêna ali degenerírana porazdelítev je verjetnostna porazdelitev slučajne spremenljivke, ki ima vedno enako vrednost.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Izrojena porazdelitev · Poglej več »

Kroneckerjeva delta

Kroneckerjeva delta (Kroneckerjev simbol delta. ali Kroneckerjev simbol.) je v matematiki funkcija dveh spremenljivk, po navadi celih števil, in je enaka 1, če sta spremenljivki enaki, drugače pa je enaka 0.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Kroneckerjeva delta · Poglej več »

Laplaceova transformacija

Laplaceova transformácija je integralska transformacija, ki funkcijo iz časovnega prostora t preslika v frekvenčni prostor kompleksne spremenljivke s: \left.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Laplaceova transformacija · Poglej več »

Mera (matematika)

prazne množice mora biti enaka 0. Méra na množici je v matematični analizi sistematični način prireditve števila vsaki njeni ustrezni podmnožici, ki ga intuitivno tolmačimo kot njeno velikost.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Mera (matematika) · Poglej več »

Množica

Mnóžica je v matematiki skupina abstraktnih ali stvarnih (konkretnih) reči.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Množica · Poglej več »

Negativno število

Negativno število x je vsako število, za katerega velja x. Vsakemu naravnemu številu n se lahko priredi novo število -n, ki se imenuje nasprotno število, - tako postane preslikava množice N v množico nasprotnih števil.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Negativno število · Poglej več »

Odvod

Graf funkcije narisane v črnem in tangenta te funkcije narisane v rdečem. Naklon tangente je enak odvodu funkcije v označeni točki. Odvòd v matematiki predstavlja spremembo funkcije pri spremembi njenega argumenta.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Odvod · Poglej več »

Oliver Heaviside

Oliver Heaviside, FRS, angleški matematik, fizik in elektrotehnik, * 18. maj 1850, Camden Town, London, Anglija, † 3. februar 1925, Paignton pri Torquayu, grofija Devon, Anglija.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Oliver Heaviside · Poglej več »

Porazdelitev delta

Shematični prikaz porazdelitve delta z daljico opremljeno s puščico. Višina puščice običajno pomeni vrednosti poljubne multiplikativne konstante, ki bo dala ploščino pod funkcijo. Drug dogovor je, da se ploščina napiše poleg glave puščice. 1.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Porazdelitev delta · Poglej več »

Pozitivno število

Pozitivno število x je vsako število, za katerega velja x > 0.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Pozitivno število · Poglej več »

Primitivna funkcija

Primitívna fúnkcija ali prvôtna fúnkcija dane (izvorne) funkcije f(x) je v infinitezimalnem računu in matematični analizi funkcija F(x), katere odvod je enak f(x): Postopek reševanja za primitivne funkcije je iskanje nedoločenega integrala.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Primitivna funkcija · Poglej več »

Signal

Signál je funkcija, ki prenaša informacije o stanju in obnašanju fizikalnih sistemov.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Signal · Poglej več »

Simetrija

Simetríja (starogrško: symmetría - somernost, pravilno razmerje, skladnost, mera) je lastnost geometrijskih likov, teles, enačb in drugih takšnih predmetov.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Simetrija · Poglej več »

Slučajna spremenljivka

Slučajna spremenljivka je količina, ki nastopi kot rezultat poskusa (dogodka), kjer je možnih več izidov.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Slučajna spremenljivka · Poglej več »

Verjetnostna porazdelitev

normalna ali Gaussova porazdelitev). Verjetnostna porazdelitev (tudi porazdelitev verjetnosti) je v verjetnostnem računu in statistiki pravilo, ki določa verjetnost, da slučajna spremenljivka zavzame neko vrednost.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Verjetnostna porazdelitev · Poglej več »

Zbirna funkcija verjetnosti

Zbirna funkcija verjetnosti ali porazdelitvena funkcija (oznaka cdf iz cumulative distribution function) je v verjetnostnem računu funkcija, ki opisuje verjetnostno porazdelitev realne slučajne spremenljivke X. Označuje se jo z \mathbf\,.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Zbirna funkcija verjetnosti · Poglej več »

Zvezna funkcija

Zvézna fúnkcija je v matematiki funkcija, pri kateri majhna sprememba podatka povzroči majhno spremembo funkcijske vrednosti.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in Zvezna funkcija · Poglej več »

0

0 (nìč) je celo število, ki je predhodnik števila 1 in naslednik števila -1.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in 0 · Poglej več »

1 (število)

1 (êna) je najmanjše naravno število, za katero velja 1.

Novo!!: Heavisidova skočna funkcija in 1 (število) · Poglej več »

Preusmerja sem:

Enotina stopnica, Enotska skočna funkcija, Heavisidova funkcija, Heavisidova koračna funkcija.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »