Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Desetiški ulomek

Index Desetiški ulomek

Desetíški ulómek je ulomek, katerega imenovalec je potenca števila 10.

28 odnosi: Absolutna vrednost, Algebrsko število, Celi del, Decimalno ločilo, Delitelj, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Enotski ulomek, Iracionalno število, Meritev, Midyjev izrek, Največji skupni delitelj, Napaka, Negativno število, Pika, Potenciranje, Pozitivno število, Praštevilo, Racionalno število, Soda in liha števila, Točnost in natančnost, Ulomek, Vodilna ničla, 1 (število), 10 (število), 13 (število), 2 (število), 61 (število), 7 (število).

Absolutna vrednost

realnega števila ''x'' Absolútna vrédnost (redko tudi módul) nekega realnega ali kompleksnega števila je v matematiki elementarna funkcija, ki predstavlja njegovo oddaljenost od številskega izhodišča (točke 0) na številski premici oziroma v kompleksni ravnini.

Novo!!: Desetiški ulomek in Absolutna vrednost · Poglej več »

Algebrsko število

Algébrsko števílo (zastarelo algebrajsko število) je vsako realno ali kompleksno število, ki je rešitev neke polinomske enačbe oblike: kjer je n > 0 in so koeficienti ai cela števila (ali enakovredno racionalna števila), ne vsa enaka 0.

Novo!!: Desetiški ulomek in Algebrsko število · Poglej več »

Celi del

Graf funkcije celi del Céli dél ali spódnji céli dél je v matematiki funkcija, ki vsakemu realnemu številu x priredi največje celo število manjše ali enako x. Na primer.

Novo!!: Desetiški ulomek in Celi del · Poglej več »

Decimalno ločilo

podatki niso na voljo Decimálno ločílo je v matematiki znak, ki ločuje enice od desetin.

Novo!!: Desetiški ulomek in Decimalno ločilo · Poglej več »

Delitelj

Delítelj celega števila n (ali tudi fáktor števila n) je v matematiki celo število, ki deli n brez ostanka.

Novo!!: Desetiški ulomek in Delitelj · Poglej več »

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Drúštvo matemátikov, fízikov in astronómov Slovénije (DMFA) je osrednje slovensko društvo na področju matematike in naravoslovnih znanosti fizike in astronomije.

Novo!!: Desetiški ulomek in Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije · Poglej več »

Enotski ulomek

Enôtski ulómek (tudi osnóvni ulómek) oblike: je v matematiki ulomek, katerega števec je n.

Novo!!: Desetiški ulomek in Enotski ulomek · Poglej več »

Iracionalno število

Iracionálno števílo je v matematiki po definiciji vsako realno število, ki ga ni moč zapisati v obliki ulomka a/b, kjer bi bila a in b celi števili in b različno od 0.

Novo!!: Desetiški ulomek in Iracionalno število · Poglej več »

Meritev

GHz Berkeleyju Merítev ali mérjenje je skupek ali niz opravil za določevanje velikosti kakšne značilnosti telesa, kot sta na primer njegova dolžina ali masa, relativno glede na enoto meritve, oziroma vrednosti neke merjene fizikalne količine.

Novo!!: Desetiški ulomek in Meritev · Poglej več »

Midyjev izrek

Midyjev izrek v matematiki obravnava desetiški razvoj ulomkov oblike a/p, kjer je p praštevilo, ulomek a/p pa je okrajšani neskončni desetiški ulomek s sodo periodo.

Novo!!: Desetiški ulomek in Midyjev izrek · Poglej več »

Največji skupni delitelj

Nàjvéčji skúpni delítelj (tudi nàjvéčja skúpna méra) celih števil je v matematiki največji od deliteljev, ki so skupni številoma.

Novo!!: Desetiški ulomek in Največji skupni delitelj · Poglej več »

Napaka

Napáka je beseda, ki ima na različnih področjih različne pomene.

Novo!!: Desetiški ulomek in Napaka · Poglej več »

Negativno število

Negativno število x je vsako število, za katerega velja x. Vsakemu naravnemu številu n se lahko priredi novo število -n, ki se imenuje nasprotno število, - tako postane preslikava množice N v množico nasprotnih števil.

Novo!!: Desetiški ulomek in Negativno število · Poglej več »

Pika

Píka (.) je v jezikoslovju enodelno ločilo na koncu pripovednega stavka.

Novo!!: Desetiški ulomek in Pika · Poglej več »

Potenciranje

Potencíranje je dvočlena matematična operacija, ki jo zapišemo v obliki an.

Novo!!: Desetiški ulomek in Potenciranje · Poglej več »

Pozitivno število

Pozitivno število x je vsako število, za katerega velja x > 0.

Novo!!: Desetiški ulomek in Pozitivno število · Poglej več »

Praštevilo

Práštevílo je naravno število n > 1, če ima točno dva pozitivna delitelja (faktorja), število 1 in samega sebe kot edini prafaktor.

Novo!!: Desetiški ulomek in Praštevilo · Poglej več »

Racionalno število

Racionálno števílo je v matematiki število, ki ga lahko izrazimo kot razmerje ali količnik (kvocient) dveh celih števil.

Novo!!: Desetiški ulomek in Racionalno število · Poglej več »

Soda in liha števila

Vsako celo število je v matematiki bodisi sodo ali liho.

Novo!!: Desetiški ulomek in Soda in liha števila · Poglej več »

Točnost in natančnost

Tóčnost je na področju znanosti, tehnike, industrije in statistike stopnja ustreznosti merjene ali izračunane količine glede na njeno dejansko (resnično) vrednost.

Novo!!: Desetiški ulomek in Točnost in natančnost · Poglej več »

Ulomek

Ulómek je v matematiki zapis oblike \frac (ali tudi a/b) pri čemer sta a in b celi števili in je b različen od 0.

Novo!!: Desetiški ulomek in Ulomek · Poglej več »

Vodilna ničla

Vodílna níčla je vsaka števka 0, ki je v pozicijskem zapisu pred nizom števila.

Novo!!: Desetiški ulomek in Vodilna ničla · Poglej več »

1 (število)

1 (êna) je najmanjše naravno število, za katero velja 1.

Novo!!: Desetiški ulomek in 1 (število) · Poglej več »

10 (število)

10 (desét) je naravno število, za katero velja 10.

Novo!!: Desetiški ulomek in 10 (število) · Poglej več »

13 (število)

13 (trínajst ali trinájst) je naravno število, za katero velja 13.

Novo!!: Desetiški ulomek in 13 (število) · Poglej več »

2 (število)

2 (dvá) je naravno število, za katero velja 2.

Novo!!: Desetiški ulomek in 2 (število) · Poglej več »

61 (število)

61 (ênainšéstdeset) je naravno število, za katero velja velja 61.

Novo!!: Desetiški ulomek in 61 (število) · Poglej več »

7 (število)

7 (sédem) je naravno število, za katero velja 7.

Novo!!: Desetiški ulomek in 7 (število) · Poglej več »

Preusmerja sem:

Desetiško število, Neskončni desetiški ulomek.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »