Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

Amonijev klorid

Index Amonijev klorid

Amonijev klorid ima kemijsko formulo NH4Cl.

46 odnosi: Alkohol, Aparat, Barva, Dušik, Embalaža, Gostota, Indeks, Industrija, Izhlapevanje, Kanalizacija, Kemikalija, Kislina, Klor, Koža, Kondenzacija, Minuta, Nevarne snovi, Nitrat, Očala, Obleka, Odpadek, Oko, Otrok, Pena, Plin, Požar, Podgana, Podtalnica, Prah, Premog, Raztopina, Roka, Snov, Sol, Spojina, Tališče, Tlak, Transport, Varnost, Voda, Vodotok, Vonj, Vrelišče, Zdravje, Zdravnik, Zrak.

Alkohol

Model molekule etanola.Funkcionalna skupina alkohola. Na ogljikov atom so lahko vezani trije vodikovi atomi ali ena, dve ali tri (lahko različne) alkilne skupine. Alkoholi (iz arabskega الغول‎, al-ġuḥl) so organske spojine, v katerih je hidroksilna skupina (–OH) vezana na ogljikov atom v alkilni ali substituirani alkilni skupini.

Novo!!: Amonijev klorid in Alkohol · Poglej več »

Aparat

Aparát (latinsko aparator - priprava, apparare - pripravljati) je priprava ali sestavljena priprava za nek namen ali za opravljanje določenega dela.

Novo!!: Amonijev klorid in Aparat · Poglej več »

Barva

Bárva je občutek, ki (pri ljudeh) izhaja iz zmožnosti očesa za ločevanje treh različnih filtriranih slik.

Novo!!: Amonijev klorid in Barva · Poglej več »

Dušik

Dušík (latinsko nitrogenium) je kemični element v periodnem sistemu s simbolom N in atomskim številom 7.

Novo!!: Amonijev klorid in Dušik · Poglej več »

Embalaža

Embalaža ali ovojnina je vsak material, ki obdaja neki proizvod z glavnim namenom, da ga zaščiti, ima pa tudi estetsko in informacijska funkcijo.

Novo!!: Amonijev klorid in Embalaža · Poglej več »

Gostota

Gostôta (označba \rho\) je fizikalna količina, določena za homogena telesa kot razmerje med maso m\, in prostornino telesa V\,, kot razmerje med molsko maso M\, in molsko prostornino V_\, ali kot obratna vrednost specifične prostornine v\,: Enota za merjenje gostote je kg/m³, g/cm³ ipd.

Novo!!: Amonijev klorid in Gostota · Poglej več »

Indeks

Indeks je lahko.

Novo!!: Amonijev klorid in Indeks · Poglej več »

Industrija

industríja je obsežna gospodarska dejavnost, ki z uporabo strojev v večjih količinah predeluje surovine in proizvaja izdelke in polizdelke.

Novo!!: Amonijev klorid in Industrija · Poglej več »

Izhlapevanje

Izhlapévanje (tudi evaporácija) je fazni prehod, pri katerem snov preide iz kapljevinskega v plinasto agregatno stanje.

Novo!!: Amonijev klorid in Izhlapevanje · Poglej več »

Kanalizacija

Kanalizacija je sistem za zbiranje in odstranjevanje odplak ki poteka od mesta nastanka odpadnih vod do čistilnih naprav.

Novo!!: Amonijev klorid in Kanalizacija · Poglej več »

Kemikalija

Kemikalija oz.

Novo!!: Amonijev klorid in Kemikalija · Poglej več »

Kislina

Dušikova kislina je brezbarvna tekočina, katero prosti dušikovi oksidi rjavo obarvajo Kislina (iz latinskega acidus/acēre – kisel) je kemijska spojina, katere vodne raztopine so kislega okusa, pordečijo moder lakmusov papir in z bazami in nekaterimi kovinami tvorijo soli.

Novo!!: Amonijev klorid in Kislina · Poglej več »

Klor

Klór (latinsko chlorum) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Cl in atomsko število 17.

Novo!!: Amonijev klorid in Klor · Poglej več »

Koža

Struktura človeške kože Koža (lat. integumentum commune) je največji organ oziroma čutilo, ki varuje vse druge organe v organizmu.

Novo!!: Amonijev klorid in Koža · Poglej več »

Kondenzacija

plastenke Kondenzácija ali utekočínjanje (oziroma pravilneje ukapljevínjanje) je fazni prehod, pri katerem snov preide iz plinastega v kapljevinsko agregatno stanje.

Novo!!: Amonijev klorid in Kondenzacija · Poglej več »

Minuta

Minúta je.

Novo!!: Amonijev klorid in Minuta · Poglej več »

Nevarne snovi

Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti.

Novo!!: Amonijev klorid in Nevarne snovi · Poglej več »

Nitrat

elektrostatskega potenciala na površini nitratnega iona. Območja obarvana rdeče imajo nižji naboj kot tista področja, ki so obarvana rumeno. Kisikovi atomi nosijo večino negativnega naboja. Struktura in vezi nitratnega iona. Vezi N-O so po moči in dolžini vmes med enojno in dvojno vezjo. V anorganski kemiji so nitrati soli dušikove(V) kisline, ki so močni oksidanti ravno tako kot kislina sama.

Novo!!: Amonijev klorid in Nitrat · Poglej več »

Očala

Sodobna korekcijska očala s polovičnim okvirjem Očála so pripomoček za boljši vid, popravo vida ali zaščito oči.

Novo!!: Amonijev klorid in Očala · Poglej več »

Obleka

Kranjskem konec 19. stoletja (fotokromatska slika) Obleka je kar nosimo na sebi, kar si oblečemo.

Novo!!: Amonijev klorid in Obleka · Poglej več »

Odpadek

Smetišče pri Essent Milieu (Wijster, Nizozemska) Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga povzročitelj ne more ali ne želi uporabiti sam, in ker ga povzročitelj ne potrebuje, ga mora zavreči.

Novo!!: Amonijev klorid in Odpadek · Poglej več »

Oko

Človeško oko kačjega pastirja Okó je organ vida, ki zaznava svetlobo.

Novo!!: Amonijev klorid in Oko · Poglej več »

Otrok

Štiri indijske deklice nosijo vodo Otrok je človeški potomec katerekoli starosti ali deček oz.

Novo!!: Amonijev klorid in Otrok · Poglej več »

Pena

milni mehurčki Péna je vrsta koloidne snovi, ki nastane, kadar se žepi plina (dispergirana snov), navadno zraka, ujamejo v kapljevini ali trdnini (disperznem sredstvu).

Novo!!: Amonijev klorid in Pena · Poglej več »

Plin

Skladišče naravnega plina, enega izmed obnovljivih virov energije Plín (oznaka G) je snov v takšnem agregatnem stanju, v katerem zavzame obliko posode, pri čemer ne ohranja stalne prostornine in ne tvori gladine, ampak zasede ves razpoložljiv prostor v posodi.

Novo!!: Amonijev klorid in Plin · Poglej več »

Požar

Zapužah, 11. april, 2007 - protipožarni zid je preprečil širjenje požara na sosednje stavbe. Požár je nenadzorovano širjenje ognja v prostoru.

Novo!!: Amonijev klorid in Požar · Poglej več »

Podgana

Podgane (znanstveno ime Rattus) spadajo med sesalce (natančneje med glodavce).

Novo!!: Amonijev klorid in Podgana · Poglej več »

Podtalnica

Podzemna voda in vodonosnik Podtalnica ali podzemna voda je voda, ki je nasičena (saturirana) v vodonosnikih pod zemeljskim površjem.

Novo!!: Amonijev klorid in Podtalnica · Poglej več »

Prah

Prah so drobni, v zraku lebdeči delci s premerom, manjšim od 0,01 milimetra.

Novo!!: Amonijev klorid in Prah · Poglej več »

Premog

Premog Prêmog je fosilno gorivo, ki ga pridobivamo izpod površja z rudarjenjem, dnevnim kopom ali pasovnim rudarjenjem.

Novo!!: Amonijev klorid in Premog · Poglej več »

Raztopina

vode) z raztapljanjem soli v vodi Raztopína je v kemiji homogena zmes sestavljena iz dveh ali več substanc.

Novo!!: Amonijev klorid in Raztopina · Poglej več »

Roka

Rôka je v anatomiji človeka opredeljena kot del zgornjih okončin, ki obsega zapestne kosti, dlančnice in prstnice.

Novo!!: Amonijev klorid in Roka · Poglej več »

Snov

Snóv je po sodobnem pogledu vsaka znanstveno opazljiva entiteta.

Novo!!: Amonijev klorid in Snov · Poglej več »

Sol

Kristali soli Kuhinjska sol oziroma krajše sol je nujna sestavina velike večine jedi, pogosto tudi sladkih.

Novo!!: Amonijev klorid in Sol · Poglej več »

Spojina

Spojína se v kemiji imenuje snov, ki jo sestavljata dva ali več kemičnih elementov (prvin) v stalnem razmerju, ki določa spojino.

Novo!!: Amonijev klorid in Spojina · Poglej več »

Tališče

Talíšče (TT) (tudi strdíšče, posebej v zvezi s faznimi spremembami vode tudi ledíšče, zmrzíšče ali zmrzovalíšče) je temperatura, pri kateri lahko pri danem tlaku obenem obstajata trdna in kapljevinska faza snovi.

Novo!!: Amonijev klorid in Tališče · Poglej več »

Tlak

Tlák ali pritísk (oznaka p ali redkeje P) je kot fizikalna intenzivna količina razmerje med velikostjo ploskovno porazdeljene (normalne) sile Fn in površino ploskve S, na katero ta sila prijemlje.

Novo!!: Amonijev klorid in Tlak · Poglej več »

Transport

Transpórt (latinsko trans- - prek- + portare - nesti) označuje prenos ali prevoz ljudi oziroma dobrin z enega kraja na drug kraj.

Novo!!: Amonijev klorid in Transport · Poglej več »

Varnost

Varnost je stanje, ko smo zavarovani oz.

Novo!!: Amonijev klorid in Varnost · Poglej več »

Voda

Voda ali sistematično oksidan je kemijska spojina in polarna molekula, pri standardnih pogojih tekočina s kemijsko molekulsko formulo H2O.

Novo!!: Amonijev klorid in Voda · Poglej več »

Vodotok

Rečni tok Vodni kanal v občini Ausserberg,Valais,Švica Vodotòk je vsaka površinska, lahko tudi podzemna voda, ki ima na zemeljski površini ali v kraškem podzemlju stalno oblikovano strugo in stalen ali občasen pretok.

Novo!!: Amonijev klorid in Vodotok · Poglej več »

Vonj

Vonj je lastnost v zraku razpršenih delcev snovi, ki jo živali zaznavajo s specializiranimi čutnicami - kemoreceptorji v čutilih za voh.

Novo!!: Amonijev klorid in Vonj · Poglej več »

Vrelišče

Vrelíšče (oznaka TV) je temperatura, pri kateri lahko pri danem tlaku obenem obstojata kapljevinska in plinasta faza snovi.

Novo!!: Amonijev klorid in Vrelišče · Poglej več »

Zdravje

Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in ne le odsotnost bolezni ali napake.

Novo!!: Amonijev klorid in Zdravje · Poglej več »

Zdravnik

Zdravník je strokovnjak, ki se poklicno ukvarja s prepoznavo bolezenskih stanj pri ljudeh in zdravljenjem ljudi in je za to posebej usposobljen.

Novo!!: Amonijev klorid in Zdravnik · Poglej več »

Zrak

Sestava zraka Zràk je zmes plinov, ki sestavlja ozračje Zemlje.

Novo!!: Amonijev klorid in Zrak · Poglej več »

Preusmerja sem:

Projekt:Amonijev klorid.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »