Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prenesti
Hitreje kot brskalnik!
 

2 (število)

Index 2 (število)

2 (dvá) je naravno število, za katero velja 2.

49 odnosi: Številski sistem, Čenovo praštevilo, Bellovo število, Cantorjevo število, Catalanovo število, Delitelj, Dvanajstiški številski sistem, Dvojiški številski sistem, Dvojina, Eulerjeva funkcija fi, Fibonaccijevo število, Fizika, Glavni števnik, Harshadovo število, Helij, Higgsovo praštevilo, Jezik (sredstvo sporazumevanja), Kvadrat, Magično število (fizika), Maribor, Möbiusova funkcija, Mertensova funkcija, Naravno število, Nedotakljivo število, Palindromno praštevilo, Platon, Podolžno število, Praštevilo, Praštevilski razcep, Ramanudžanovo praštevilo, Rimske številke, Schröderjevo število, Slovenščina, Soda in liha števila, Størmerjevo število, Sylvestrovo zaporedje, Tabitovo število, Telefon, Tromina, Ulamovo število, Vrstilni števnik, Vrstno število, Zelo sestavljeno število, 0, 1 (število), 2, 2 pr. n. št., 2002, 3 (število).

Številski sistem

Števílski sistém ali števílski sestàv je sistem, v katerem so urejena števila.

Novo!!: 2 (število) in Številski sistem · Poglej več »

Čenovo praštevilo

Čenovo praštevilo je praštevilo p, če je tudi p + 2 praštevilo ali polpraštevilo.

Novo!!: 2 (število) in Čenovo praštevilo · Poglej več »

Bellovo število

Bellova števila (tudi eksponentna števila, označba B_\, ali \varpi_\) so v matematiki in kombinatoriki števila particij množic z n elementi, oziroma so števila ekvivalenčnih relacij na njih.

Novo!!: 2 (število) in Bellovo število · Poglej več »

Cantorjevo število

Cantorjevo števílo (tudi Catalan-Mersennovo število) je v matematiki pozitivno celo število oblike: Eugène Charles Catalan je leta 1876 po Lucasovem odkritju praštevilskosti petega Cantorjevega števila c_ opazil, da so Cantorjeva števila med Mersennovimi števili, ki tvorijo Catalanovo zaporedje: vsa praštevila.

Novo!!: 2 (število) in Cantorjevo število · Poglej več »

Catalanovo število

Catalanova števila ali tudi Segnerjeva števila v matematiki tvorijo zaporedje naravnih števil, ki se pojavlja v mnogih preštevalnih in velikokrat rekurzivnih problemih v kombinatoriki.

Novo!!: 2 (število) in Catalanovo število · Poglej več »

Delitelj

Delítelj celega števila n (ali tudi fáktor števila n) je v matematiki celo število, ki deli n brez ostanka.

Novo!!: 2 (število) in Delitelj · Poglej več »

Dvanajstiški številski sistem

Dvanajstíški (duodecimálni, dúcatni) števílski sistém je številski sistem z osnovo 12.

Novo!!: 2 (število) in Dvanajstiški številski sistem · Poglej več »

Dvojiški številski sistem

Dvojiški (binarni) številski sistem je številski sistem z osnovo 2.

Novo!!: 2 (število) in Dvojiški številski sistem · Poglej več »

Dvojina

Dvojína (tudi duál) je v slovnici eno od slovničnih števil.

Novo!!: 2 (število) in Dvojina · Poglej več »

Eulerjeva funkcija fi

Graf prvih tisoč vrednosti funkcije \varphi(n) Eulerjeva fúnkcija φ(n) je v teoriji števil multiplikativna aritmetična funkcija poljubnega pozitivnega celega števila n in da skupno število pozitivnih celih števil, ki ne presegajo n, in so n tuja.

Novo!!: 2 (število) in Eulerjeva funkcija fi · Poglej več »

Fibonaccijevo število

Fibonaccijeva števila, ki določajo Fibonaccijevo zaporedje, so v matematiki rekurzivno določena z naslednjimi enačbami: Zaporedje začnemo z dvema številoma, običajno 1 in 1.

Novo!!: 2 (število) in Fibonaccijevo število · Poglej več »

Fizika

Kolaž raznih fizikalnih fenomenov Fízika (phusikḗ (epistḗmē) – poznavanje narave,: phúsis – narava) je naravoslovna veda, ki vključuje proučevanje snovi in njeno gibanje v prostoru in času, skupaj s povezanimi pojmi kot sta energija in sila.»Fizikalna znanost je tisto področje znanja, ki se nanaša na red v naravi ali z drugimi besedami pravilno zaporedje dogodkov.« V najširšem pomenu je to veda o naravi prikazana na način, ki omogoča razumevanje obnašanja vesolja.»Fizika je študija tvojega sveta ter sveta in vesolja okoli vas.« Fizika je ena izmed najstarejših akademskih disciplin, verjetno celo najstarejša zaradi vključene astronomije. Zadnjih dva tisoč let je bila fizika del naravoslovja skupaj s kemijo, določenimi vejami matematike in biologije, toda med znanstveno revolucijo v 17.-tem stoletju so se v naravoslovju začeli razvijati samostojni raziskovalni programi. Fizika je povezana z interdisciplinarnimi vedami kot sta biofizika in kvantna kemija, ločnice med njimi niso strogo določene. Fizika pomembno prispeva pri razvoju novih tehnologij. Na primer, napredek v razumevanju elektromagnetizma ali jedrske fizike je neposredno privedel do razvoja novih izdelkov, ki so bistveno preoblikovali sodobno družbo, kot so televizija, računalniki, gospodinjski aparati, in jedrsko orožje; napredek na področju termodinamike je privedel do razvoja industrializacije in na področju mehanike je napredek navdihnil razvoj infinitezimalnega računa. Skupščina Organizacije združenih narodov je proglasila leto 2005 za Svetovno leto fizike.

Novo!!: 2 (število) in Fizika · Poglej več »

Glavni števnik

Glavni števnik je ime števila in izraža količino štetega: ena, dve, sto, petintrideset (35), sedem milijonov tristo petinsedemdeset tisoč devetsto šestnajst (7.375.916).

Novo!!: 2 (število) in Glavni števnik · Poglej več »

Harshadovo število

Harshadovo število je celo število, ki je deljivo z vsoto svojih števk v danem številskem sestavu.

Novo!!: 2 (število) in Harshadovo število · Poglej več »

Helij

Hélij je kemični element iz skupine žlahtnih plinov, ki ima v periodnem sistemu simbol He in atomsko število 2.

Novo!!: 2 (število) in Helij · Poglej več »

Higgsovo praštevilo

Higgsovo praštevilo je praštevilo p za katerega p-1 deli kvadrat produkta manjših Higgsovih praštevil brez ostanka.

Novo!!: 2 (število) in Higgsovo praštevilo · Poglej več »

Jezik (sredstvo sporazumevanja)

Jêzik je temeljno sredstvo sporazumevanja; to je večinoma besedni jezik, ki ga dopolnjujejo nebesedni jeziki.

Novo!!: 2 (število) in Jezik (sredstvo sporazumevanja) · Poglej več »

Kvadrat

Kvadrat Kvadrát ima več pomenov.

Novo!!: 2 (število) in Kvadrat · Poglej več »

Magično število (fizika)

Mágično števílo je v jedrski fiziki število nukleonov, ki so razporejeni v celotne lupine znotraj atomskega jedra.

Novo!!: 2 (število) in Magično število (fizika) · Poglej več »

Maribor

Rotovž Pohorja Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji in središče Mestne občine Maribor.

Novo!!: 2 (število) in Maribor · Poglej več »

Möbiusova funkcija

Möbiusova funkcija je v matematiki pomembna multiplikativna funkcija, ki se največ uporablja v teoriji števil in kombinatoriki, ter tudi pri nekaterih problemih teorije grafov.

Novo!!: 2 (število) in Möbiusova funkcija · Poglej več »

Mertensova funkcija

Graf Mertensove funkcije M(n)\,; \, n.

Novo!!: 2 (število) in Mertensova funkcija · Poglej več »

Naravno število

Narávno števílo je katerokoli število iz neskončne množice pozitivnih celih števil.

Novo!!: 2 (število) in Naravno število · Poglej več »

Nedotakljivo število

Nèdotakljívo števílo je v matematiki pozitivno celo število, ki se ga ne da zapisati kot vsoto pozitivnih pravih deliteljev kateregakoli celega števila, oziroma, če se enakost: ne da izpolniti za nobeno naravno število x. Prva nedotakljiva števila so: Meni se, da je 5 edino liho nedotakljivo število in seveda s tem, poleg 2, tudi edino praštevilo, kar pa ni dokazano.

Novo!!: 2 (število) in Nedotakljivo število · Poglej več »

Palindromno praštevilo

Palindrómno práštevílo je praštevilo, ki je tudi palindromno število.

Novo!!: 2 (število) in Palindromno praštevilo · Poglej več »

Platon

Pláton (Plátōn), starogrški filozof, * 27. maj 427 pr. n. št., Atene, Grčija, † 347 pr. n. št., Atene.

Novo!!: 2 (število) in Platon · Poglej več »

Podolžno število

Podólžno števílo je v matematiki število, ki je produkt dveh zaporednih nenegativnih celih števil n(n + 1).

Novo!!: 2 (število) in Podolžno število · Poglej več »

Praštevilo

Práštevílo je naravno število n > 1, če ima točno dva pozitivna delitelja (faktorja), število 1 in samega sebe kot edini prafaktor.

Novo!!: 2 (število) in Praštevilo · Poglej več »

Praštevilski razcep

Práštevílski razcép (práštevilska faktorizácija, prafaktorizácija ali razcép na práfáktorje) števila je predstavitev števila, kot zmnožek manjših števil, deliteljev (faktorjev), npr.

Novo!!: 2 (število) in Praštevilski razcep · Poglej več »

Ramanudžanovo praštevilo

Ramanudžanova praštevila so v teoriji števil praštevila, ki izhajajo iz dokaza Bertrandove domneve, ki ga je leta 1919 neodvisno od Čebišova podal indijski matematik Srinivasa Ajangar Ramanudžan, in se nanašajo na aritmetično funkcijo števila praštevil π(x).

Novo!!: 2 (število) in Ramanudžanovo praštevilo · Poglej več »

Rimske številke

Sestav rimskih številk je številski sestav, ki izhaja iz antičnega Rima.

Novo!!: 2 (število) in Rimske številke · Poglej več »

Schröderjevo število

Schröderjeva števila so v matematiki členi zaporedja naravnih števil določeni z rekurenčno enačbo: Schröderjeva števila predstavljajo število poti na mreži (n + 1) × (n + 1) v kartezični ravnini, ki potekajo od izhodišča (0,0) do točke (n,n) in ne vsebujejo nobene točke nad premico y.

Novo!!: 2 (število) in Schröderjevo število · Poglej več »

Slovenščina

Slovenščina / je združeni naziv za uradni knjižni jezik Slovencev in skupno ime za narečja in govore, ki jih govorijo ali so jih nekoč govorili Slovenci.

Novo!!: 2 (število) in Slovenščina · Poglej več »

Soda in liha števila

Vsako celo število je v matematiki bodisi sodo ali liho.

Novo!!: 2 (število) in Soda in liha števila · Poglej več »

Størmerjevo število

Størmerjevo števílo je v matematiki pozitivno celo število n, za katerega je največji prafaktor n^+1 enak ali večji od 2n.

Novo!!: 2 (število) in Størmerjevo število · Poglej več »

Sylvestrovo zaporedje

kvadrat s ploščino enako 1. Kvadrati s stranicami 1/1807 ali manjšimi so premajhni in na sliki niso prikazani. Sylvestrovo zaporedje je v teoriji števil celoštevilsko zaporedje, kjer je vsak člen zaporedja zmnožek prejšnjih členov in kjer mu prištejemo število 1.

Novo!!: 2 (število) in Sylvestrovo zaporedje · Poglej več »

Tabitovo število

Tabitovo število je v matematiki naravno število oblike: Prva Tabitova števila so, (brez prvega člena): Tabitova števila nastopajo v splošni enačbi za prijateljska števila, ki jo je okoli leta 850 našel Tabit ibn Kora (826-901).

Novo!!: 2 (število) in Tabitovo število · Poglej več »

Telefon

Prvi Iskrin avtomatski telefonski aparat brez zemeljske tipke ATA2, od 1949 dalje Telefon (grščina: tele.

Novo!!: 2 (število) in Telefon · Poglej več »

Tromina

2 prosti tromini Tromína (tudi triomína ali trinomína) je poliomina, ki jo sestavljajo trije skladni neprekrivajoči se enotski kvadrati ortogonalno povezani po stranici.

Novo!!: 2 (število) in Tromina · Poglej več »

Ulamovo število

Ulamovo število je v matematiki člen celoštevilskega zaporedja.

Novo!!: 2 (število) in Ulamovo število · Poglej več »

Vrstilni števnik

Vrstilni števnik je beseda, ki označuje zaporedno mesto v številski vrsti; prvi, drugi, petintrideseti, stoti, tristopetinsedemdeseti, milijonti, sedemmilijonovtristopetinsedemdesettisočdevetstošestnajsti.

Novo!!: 2 (število) in Vrstilni števnik · Poglej več »

Vrstno število

Z - Vrstno število Vŕstno števílo ali atómsko števílo je število protonov v jedru atoma, istočasno pa je enako tudi (pozitivnemu) naboju jedra in zaporedni številki elementa v periodnem sistemu elementov.

Novo!!: 2 (število) in Vrstno število · Poglej več »

Zelo sestavljeno število

Zelo sestavljeno število je celo število n, ki ima večje število deliteljev kot katerokoli pozitivno celo število manjše od njega.

Novo!!: 2 (število) in Zelo sestavljeno število · Poglej več »

0

0 (nìč) je celo število, ki je predhodnik števila 1 in naslednik števila -1.

Novo!!: 2 (število) in 0 · Poglej več »

1 (število)

1 (êna) je najmanjše naravno število, za katero velja 1.

Novo!!: 2 (število) in 1 (število) · Poglej več »

2

2 (II) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na nedeljo ali ponedeljek (odvisno od vira).

Novo!!: 2 (število) in 2 · Poglej več »

2 pr. n. št.

Brez opisa.

Novo!!: 2 (število) in 2 pr. n. št. · Poglej več »

2002

2002 (MMII) je bilo navadno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na torek.

Novo!!: 2 (število) in 2002 · Poglej več »

3 (število)

3 (trí) je naravno število, za katero velja 3.

Novo!!: 2 (število) in 3 (število) · Poglej več »

Preusmerja sem:

Dva, Dve.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »