Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Prost
Hitreje kot brskalnik!
 

146 (število)

Index 146 (število)

146 (stó šéstinštírideset) je naravno število, za katero velja 146.

17 odnosi: Celo število, Delitelj, Dvojiški številski sistem, Eulerjeva funkcija fi, Glavni števnik, Möbiusova funkcija, Mertensova funkcija, Naravno število, Nedotakljivo število, Praštevilski razcep, Rimske številke, Sestavljeno število, Trikotniško število, Vrstilni števnik, Vrstno število, 145 (število), 147 (število).

Celo število

Množica célih števíl, običajno označena kot Z (Z ali \mathbb) (število) je določena kot množica ekvivalenčnih razredov urejenih parov naravnih števil N x N z ekvivalenčno relacijo (a, b) ~ (c, d), pri kateri velja: Dvočleni aritmetični operaciji seštevanja in množenja celih števil sta določeni z: Običajno se razred (a, b) označi z znakom n, če velja b ≤ a in -n, če je a ≤ b, kjer je n poljubno naravno število, da velja a.

Novo!!: 146 (število) in Celo število · Poglej več »

Delitelj

Delítelj celega števila n (ali tudi fáktor števila n) je v matematiki celo število, ki deli n brez ostanka.

Novo!!: 146 (število) in Delitelj · Poglej več »

Dvojiški številski sistem

Dvojiški (binarni) številski sistem je številski sistem z osnovo 2.

Novo!!: 146 (število) in Dvojiški številski sistem · Poglej več »

Eulerjeva funkcija fi

Graf prvih tisoč vrednosti funkcije \varphi(n) Eulerjeva fúnkcija φ(n) je v teoriji števil multiplikativna aritmetična funkcija poljubnega pozitivnega celega števila n in da skupno število pozitivnih celih števil, ki ne presegajo n, in so n tuja.

Novo!!: 146 (število) in Eulerjeva funkcija fi · Poglej več »

Glavni števnik

Glavni števnik je ime števila in izraža količino štetega: ena, dve, sto, petintrideset (35), sedem milijonov tristo petinsedemdeset tisoč devetsto šestnajst (7.375.916).

Novo!!: 146 (število) in Glavni števnik · Poglej več »

Möbiusova funkcija

Möbiusova funkcija je v matematiki pomembna multiplikativna funkcija, ki se največ uporablja v teoriji števil in kombinatoriki, ter tudi pri nekaterih problemih teorije grafov.

Novo!!: 146 (število) in Möbiusova funkcija · Poglej več »

Mertensova funkcija

Graf Mertensove funkcije M(n)\,; \, n.

Novo!!: 146 (število) in Mertensova funkcija · Poglej več »

Naravno število

Narávno števílo je katerokoli število iz neskončne množice pozitivnih celih števil.

Novo!!: 146 (število) in Naravno število · Poglej več »

Nedotakljivo število

Nèdotakljívo števílo je v matematiki pozitivno celo število, ki se ga ne da zapisati kot vsoto pozitivnih pravih deliteljev kateregakoli celega števila, oziroma, če se enakost: ne da izpolniti za nobeno naravno število x. Prva nedotakljiva števila so: Meni se, da je 5 edino liho nedotakljivo število in seveda s tem, poleg 2, tudi edino praštevilo, kar pa ni dokazano.

Novo!!: 146 (število) in Nedotakljivo število · Poglej več »

Praštevilski razcep

Práštevílski razcép (práštevilska faktorizácija, prafaktorizácija ali razcép na práfáktorje) števila je predstavitev števila, kot zmnožek manjših števil, deliteljev (faktorjev), npr.

Novo!!: 146 (število) in Praštevilski razcep · Poglej več »

Rimske številke

Sestav rimskih številk je številski sestav, ki izhaja iz antičnega Rima.

Novo!!: 146 (število) in Rimske številke · Poglej več »

Sestavljeno število

Sestavljeno število je v matematiki naravno število n > 1, ki ni praštevilo.

Novo!!: 146 (število) in Sestavljeno število · Poglej več »

Trikotniško število

Trikótniško števílo je v matematiki število, ki predstavlja število objektov, ki jih lahko razmestimo v obliko (enakostraničnega) trikotnika.

Novo!!: 146 (število) in Trikotniško število · Poglej več »

Vrstilni števnik

Vrstilni števnik je beseda, ki označuje zaporedno mesto v številski vrsti; prvi, drugi, petintrideseti, stoti, tristopetinsedemdeseti, milijonti, sedemmilijonovtristopetinsedemdesettisočdevetstošestnajsti.

Novo!!: 146 (število) in Vrstilni števnik · Poglej več »

Vrstno število

Z - Vrstno število Vŕstno števílo ali atómsko števílo je število protonov v jedru atoma, istočasno pa je enako tudi (pozitivnemu) naboju jedra in zaporedni številki elementa v periodnem sistemu elementov.

Novo!!: 146 (število) in Vrstno število · Poglej več »

145 (število)

145 (stó pétinštírideset) je naravno število, za katero velja 145.

Novo!!: 146 (število) in 145 (število) · Poglej več »

147 (število)

147 (stó sédeminštírideset) je naravno število, za katero velja 147.

Novo!!: 146 (število) in 147 (število) · Poglej več »

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »