Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Namesti
Hitreje kot brskalnik!
 

−1 (število)

Index −1 (število)

−1 (minus ena) je celo število, ki je nasprotno številu 1, torej velja - 1 + 1.

23 odnosi: Številski sistem, Bit, Celo število, Deljivost brez kvadrata, Dvojiški številski sistem, Dvojiški komplement, Eulerjeva enačba, Glavni števnik, Imaginarna enota, Möbiusova funkcija, Nasprotna vrednost, Negativno število, Pomnilnik, Potenciranje, Praštevilski razcep, Prafaktor, Recipročna vrednost, Rimske številke, Soda in liha števila, Vrstilni števnik, 0, 1 (število), 1 pr. n. št..

Številski sistem

Števílski sistém ali števílski sestàv je sistem, v katerem so urejena števila.

Novo!!: −1 (število) in Številski sistem · Poglej več »

Bit

Bít je osnovna in hkrati najmanjša enota informacije, ki se uporablja v računalništvu in teoriji informacij.

Novo!!: −1 (število) in Bit · Poglej več »

Celo število

Množica célih števíl, običajno označena kot Z (Z ali \mathbb) (število) je določena kot množica ekvivalenčnih razredov urejenih parov naravnih števil N x N z ekvivalenčno relacijo (a, b) ~ (c, d), pri kateri velja: Dvočleni aritmetični operaciji seštevanja in množenja celih števil sta določeni z: Običajno se razred (a, b) označi z znakom n, če velja b ≤ a in -n, če je a ≤ b, kjer je n poljubno naravno število, da velja a.

Novo!!: −1 (število) in Celo število · Poglej več »

Deljivost brez kvadrata

Celo število n je v matematiki deljivo brez kvadrata tedaj in le tedaj, če ni deljivo s popolnim kvadratom, razen števila 1.

Novo!!: −1 (število) in Deljivost brez kvadrata · Poglej več »

Dvojiški številski sistem

Dvojiški (binarni) številski sistem je številski sistem z osnovo 2.

Novo!!: −1 (število) in Dvojiški številski sistem · Poglej več »

Dvojiški komplement

Dvojiški komplement je eden načinov zapisa predznačenih (negativnih) števil.

Novo!!: −1 (število) in Dvojiški komplement · Poglej več »

Eulerjeva enačba

Gaussovi ravnini. Točka se giblje od točke ''z''.

Novo!!: −1 (število) in Eulerjeva enačba · Poglej več »

Glavni števnik

Glavni števnik je ime števila in izraža količino štetega: ena, dve, sto, petintrideset (35), sedem milijonov tristo petinsedemdeset tisoč devetsto šestnajst (7.375.916).

Novo!!: −1 (število) in Glavni števnik · Poglej več »

Imaginarna enota

Imaginarna enota i je v matematiki po definiciji rešitev enačbe.

Novo!!: −1 (število) in Imaginarna enota · Poglej več »

Möbiusova funkcija

Möbiusova funkcija je v matematiki pomembna multiplikativna funkcija, ki se največ uporablja v teoriji števil in kombinatoriki, ter tudi pri nekaterih problemih teorije grafov.

Novo!!: −1 (število) in Möbiusova funkcija · Poglej več »

Nasprotna vrednost

Nasprotna vrednost nekega števila je število, ki ima enako absulutno vrednost, a različna predznaka.

Novo!!: −1 (število) in Nasprotna vrednost · Poglej več »

Negativno število

Negativno število x je vsako število, za katerega velja x. Vsakemu naravnemu številu n se lahko priredi novo število -n, ki se imenuje nasprotno število, - tako postane preslikava množice N v množico nasprotnih števil.

Novo!!: −1 (število) in Negativno število · Poglej več »

Pomnilnik

Različne vrste RAM pomnilnikov Pomnilnik je eden najpomembnejših delov računalnika.

Novo!!: −1 (število) in Pomnilnik · Poglej več »

Potenciranje

Potencíranje je dvočlena matematična operacija, ki jo zapišemo v obliki an.

Novo!!: −1 (število) in Potenciranje · Poglej več »

Praštevilski razcep

Práštevílski razcép (práštevilska faktorizácija, prafaktorizácija ali razcép na práfáktorje) števila je predstavitev števila, kot zmnožek manjših števil, deliteljev (faktorjev), npr.

Novo!!: −1 (število) in Praštevilski razcep · Poglej več »

Prafaktor

Práfáktor ali mogoče tudi práštevílski delítelj nekega celega števila je v matematiki vsak njegov faktor, ki je praštevilo in da skupaj z drugimi prafaktorji ali z 1 kot enoličen zmnožek število samo.

Novo!!: −1 (število) in Prafaktor · Poglej več »

Recipročna vrednost

Recipróčna vrédnost ali obrátna vrédnost (iz latinščine reciprocus - ki se vrača po isti poti, izmenjajoč) nekega števila x je v matematiki določena kot število, ki da pomnoženo z x natanko 1.

Novo!!: −1 (število) in Recipročna vrednost · Poglej več »

Rimske številke

Sestav rimskih številk je številski sestav, ki izhaja iz antičnega Rima.

Novo!!: −1 (število) in Rimske številke · Poglej več »

Soda in liha števila

Vsako celo število je v matematiki bodisi sodo ali liho.

Novo!!: −1 (število) in Soda in liha števila · Poglej več »

Vrstilni števnik

Vrstilni števnik je beseda, ki označuje zaporedno mesto v številski vrsti; prvi, drugi, petintrideseti, stoti, tristopetinsedemdeseti, milijonti, sedemmilijonovtristopetinsedemdesettisočdevetstošestnajsti.

Novo!!: −1 (število) in Vrstilni števnik · Poglej več »

0

0 (nìč) je celo število, ki je predhodnik števila 1 in naslednik števila -1.

Novo!!: −1 (število) in 0 · Poglej več »

1 (število)

1 (êna) je najmanjše naravno število, za katero velja 1.

Novo!!: −1 (število) in 1 (število) · Poglej več »

1 pr. n. št.

Brez opisa.

Novo!!: −1 (število) in 1 pr. n. št. · Poglej več »

Preusmerja sem:

-1, -1 (število).

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »