Logo
Unijapedija
Komunikacija
na voljo v Google Play
Novo! Naložite Unijapedija na vašem Android ™!
Namesti
Hitreje kot brskalnik!
 

Število

Index Število

Števílo je poleg množice in funkcije eden najpomembnejših matematičnih pojmov, s katerim opisujemo množino.

41 odnosi: Abstraktna algebra, Algebrska struktura, Celo število, Decimalno ločilo, Dvočlena operacija, Funkcija, Grupa, Hiperrealno število, Imena velikih števil, Iracionalno število, Kardinalno število, Koeficient, Kolobar (algebra), Kompleksno število, Matematična operacija, Matematika, Množenje, Množica, Naravno število, Negativno število, Obseg (algebra), Ordinalno število, Podmnožica, Racionalno število, Realno število, Seštevanje, Seznam števil, Slovnično število, Surrealno število, Tabela prafaktorjev števil, Ulomek, 0, 1 (število), 10 (število), 2 (število), 3 (število), 4 (število), 5 (število), 7 (število), 8 (število), 9 (število).

Abstraktna algebra

Abstraktna algebra (tudi višja algebra) je matematična disciplina, ki se ukvarja z algebrskimi strukturami kot so: grupoidi, kolobarji, obsegi, moduli, vektorski prostori in algebre.

Novo!!: Število in Abstraktna algebra · Poglej več »

Algebrska struktura

Algébrska struktúra (zastarelo algebrajska ali algebra(j)ična struktura) je v matematiki ime za množico skupaj z (vsaj eno) računsko operacijo, ki je definirana za elemente te množice.

Novo!!: Število in Algebrska struktura · Poglej več »

Celo število

Množica célih števíl, običajno označena kot Z (Z ali \mathbb) (število) je določena kot množica ekvivalenčnih razredov urejenih parov naravnih števil N x N z ekvivalenčno relacijo (a, b) ~ (c, d), pri kateri velja: Dvočleni aritmetični operaciji seštevanja in množenja celih števil sta določeni z: Običajno se razred (a, b) označi z znakom n, če velja b ≤ a in -n, če je a ≤ b, kjer je n poljubno naravno število, da velja a.

Novo!!: Število in Celo število · Poglej več »

Decimalno ločilo

podatki niso na voljo Decimálno ločílo je v matematiki znak, ki ločuje enice od desetin.

Novo!!: Število in Decimalno ločilo · Poglej več »

Dvočlena operacija

Dvočléna operácija (tudi binárna operácija) na množici S je v matematiki dvomestna funkcija, oziroma operacija oblike f: S × S → S. Dvočlene operacije po navadi zapišemo z vsajenim zapisom, kot je a + b, a · b, a * b ali a × b in ne s funkcijskim zapisom oblike f (a, b).

Novo!!: Število in Dvočlena operacija · Poglej več »

Funkcija

Funkcija poveže vsakemu elementu v množici ''X'' (vhod oz. podatek) natančno en element v množici ''Y'' (izhod oz. rezultat). Dva različna elementa v ''X'' imata lahko isti izhod, in ni nujno, da so vsi elementi v ''Y'' izhodi Graf funkcije \beginalign&\scriptstyle f \colon -1,\; 1,5 \to -1,\; 1,5 \\ &\textstyle x \mapsto \frac(4x^3-6x^2+1)\sqrtx+13-x\endalign Fúnkcija f: A \longrightarrow B je v matematiki preslikava, ki vsakemu elementu množice A priredi natanko en element množice B. Če definiramo funkcijo f: a \longmapsto b, je a podatek ali original, b pa je funkcijska vrednost oziroma rezultat ali slika.

Novo!!: Število in Funkcija · Poglej več »

Grupa

Grúpa je v matematiki eden od osnovnih pojmov sodobne algebre.

Novo!!: Število in Grupa · Poglej več »

Hiperrealno število

Hiperrealno število (oznaka ^\R \) je razširitev množice realnih števil.

Novo!!: Število in Hiperrealno število · Poglej več »

Imena velikih števil

Imena števil v slovenščini sledijo Peletierovemu sistemu, ki je postal standarden v vsej Evropi (ne pa tudi v ZDA, kjer bilijon pomeni 1000 milijonov oziroma 109).

Novo!!: Število in Imena velikih števil · Poglej več »

Iracionalno število

Iracionálno števílo je v matematiki po definiciji vsako realno število, ki ga ni moč zapisati v obliki ulomka a/b, kjer bi bila a in b celi števili in b različno od 0.

Novo!!: Število in Iracionalno število · Poglej več »

Kardinalno število

Kardinalno število je v matematiki posplošeno število, ki izraža moč ali kardinalnost množice.

Novo!!: Število in Kardinalno število · Poglej več »

Koeficient

Koeficiènt je nespremenljiva količina, ki izraža razmerje med dvema ali več spremenljivimi količinami.

Novo!!: Število in Koeficient · Poglej več »

Kolobar (algebra)

Kolobar je v abstraktni algebri ime za algebrsko strukturo, v kateri je možno brez omejitev seštevati, odštevati in množiti, pri tem pa veljajo podobni zakoni kot v množici celih števil.

Novo!!: Število in Kolobar (algebra) · Poglej več »

Kompleksno število

1.

Novo!!: Število in Kompleksno število · Poglej več »

Matematična operacija

Matemátična operácija (tudi račúnska operácija ali operátor) je matematična preslikava, ki urejeni ''n''-terici podatkov (a, b,...,d) iz kartezičnega produkta A × B ×...× D priredi rezultat operacije, element z iz množice Z. Če so vse naštete množice med sabo enake (A.

Novo!!: Število in Matematična operacija · Poglej več »

Matematika

Simbolni prikaz različnih področij matematike Matemátika (mathēmatiká,: máthēma - -thematos - znanost, znanje, učenje, študij;: mathematikos - ljubezen do učenja) je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce.

Novo!!: Število in Matematika · Poglej več »

Množenje

Grafični postopek množenja: vsote presečišč skupin črt predstavljajo števke v produktu (desetice prištevamo številu, pozicioniranem levo) Množênje ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij.

Novo!!: Število in Množenje · Poglej več »

Množica

Mnóžica je v matematiki skupina abstraktnih ali stvarnih (konkretnih) reči.

Novo!!: Število in Množica · Poglej več »

Naravno število

Narávno števílo je katerokoli število iz neskončne množice pozitivnih celih števil.

Novo!!: Število in Naravno število · Poglej več »

Negativno število

Negativno število x je vsako število, za katerega velja x. Vsakemu naravnemu številu n se lahko priredi novo število -n, ki se imenuje nasprotno število, - tako postane preslikava množice N v množico nasprotnih števil.

Novo!!: Število in Negativno število · Poglej več »

Obseg (algebra)

Obsèg je v abstraktni algebri ime za algebrsko strukturo, v kateri je možno brez omejitev seštevati, odštevati, množiti in deliti (razen deljenja z 0), pri tem pa veljajo podobni zakoni kot v množici racionalnih ali realnih števil.

Novo!!: Število in Obseg (algebra) · Poglej več »

Ordinalno število

potenco ω. Ordinalno število je v teoriji množic število, ki karakterizira tipe urejenosti množic.

Novo!!: Število in Ordinalno število · Poglej več »

Podmnožica

PodmnožicaPodmnožica X⊆Y v Eulerjevem diagramu Podmnožica ali delna množica množice Y je v matematiki množica X, če so vsi elementi X tudi v Y. Relacijo z matematičnim zapisom zapišemo X ⊆ Y. Ali drugače, X ⊆ Y tedaj in le tedaj, ko X ne vsebuje nobenega elementa, ki ni tudi član množice Y. Množica Y v tem primeru se imenuje supermnožica množice X in zapišemo Y ⊇ X. Vsaka množica Y je sama sebi podmnožica.

Novo!!: Število in Podmnožica · Poglej več »

Racionalno število

Racionálno števílo je v matematiki število, ki ga lahko izrazimo kot razmerje ali količnik (kvocient) dveh celih števil.

Novo!!: Število in Racionalno število · Poglej več »

Realno število

Množice realnih števil Številska premica Reálno števílo je matematični pojem, intuitivno določen kot število, ki ustreza točki na številski premici.

Novo!!: Število in Realno število · Poglej več »

Seštevanje

Seštévanje, sumácija ali adicija je v matematiki in aritmetiki ena od osnovnih aritmetičnih dvočlenih operacij nad objekti, kot so množice, števila, ulomki, vektorji, matrike, polinomi.

Novo!!: Število in Seštevanje · Poglej več »

Seznam števil

Seznam člankov o številih.

Novo!!: Število in Seznam števil · Poglej več »

Slovnično število

Slovnično število je v slovnici količina, ki izraža število.

Novo!!: Število in Slovnično število · Poglej več »

Surrealno število

drevesa surrealnih števil. Surrealno število je element sistema, ki vključuje realna števila, neskončna in infinitezimalna števila.

Novo!!: Število in Surrealno število · Poglej več »

Tabela prafaktorjev števil

Tabela prafaktorjev števil vsebuje faktorizacijo celih števil od 1 do 1002.

Novo!!: Število in Tabela prafaktorjev števil · Poglej več »

Ulomek

Ulómek je v matematiki zapis oblike \frac (ali tudi a/b) pri čemer sta a in b celi števili in je b različen od 0.

Novo!!: Število in Ulomek · Poglej več »

0

0 (nìč) je celo število, ki je predhodnik števila 1 in naslednik števila -1.

Novo!!: Število in 0 · Poglej več »

1 (število)

1 (êna) je najmanjše naravno število, za katero velja 1.

Novo!!: Število in 1 (število) · Poglej več »

10 (število)

10 (desét) je naravno število, za katero velja 10.

Novo!!: Število in 10 (število) · Poglej več »

2 (število)

2 (dvá) je naravno število, za katero velja 2.

Novo!!: Število in 2 (število) · Poglej več »

3 (število)

3 (trí) je naravno število, za katero velja 3.

Novo!!: Število in 3 (število) · Poglej več »

4 (število)

4 (štíri) je naravno število, za katero velja 4.

Novo!!: Število in 4 (število) · Poglej več »

5 (število)

5 (pét) je naravno število, za katero velja 5.

Novo!!: Število in 5 (število) · Poglej več »

7 (število)

7 (sédem) je naravno število, za katero velja 7.

Novo!!: Število in 7 (število) · Poglej več »

8 (število)

8 (ósem) je naravno število, za katero velja 8.

Novo!!: Število in 8 (število) · Poglej več »

9 (število)

9 (devét) je naravno število, za katero velja 9.

Novo!!: Število in 9 (število) · Poglej več »

Preusmerja sem:

Numerična vrednost, Števila.

OdhodniDohodne
Zdravo! Smo na Facebooku zdaj! »